כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם

19/06/2011

סחר החוץ של ישראל

 

השבוע, פורסמו נתוני הסחר חוץ של ישראל לחודש מאי 2011.

מהדיווח עולה כי יבוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), הסתכם בחודש זה ב-4.57 מיליארד דולר - עליה של 7.1% בהשוואה לחודש אפריל והתרחבות של 40.4% ב-12 החודשים האחרונים. התרחבות היבוא חולשת על כלל קבוצות היבוא – מוצרי הצריכה, חומרי הגלם  ומוצרי השקעה.

בפרט, נציין כי:

(1) יבוא מוצרי הצריכה גדל ב-7.1% (מנוכה עונתיות). עיקר הצמיחה הגיע מצד מוצרי ההלבשה והנעלה, תרופות, וכלי תחבורה. לא נרשמה ירידה ביבוא באף אחת מקבוצות הצריכה השוטפת. אין ספק כי דיווח זה מספק ביטחון בכל האמור למצבו של צרכן הישראלי. 

(2) יבוא חומרי הגלם טיפס גם כן ב-7.1% (מנוכה עונתיות). שליש מהעלייה ביבוא מוסבר על ידי יבוא חומרי גלם לתעשיית מכונות ולאלקטרוניקה. גם ענפי הכימיקלים, הגומי והפלסטיקה, והברזל והפלדה בלטו לטובה ביבוא חומרי הגלם. גם בצד יבוא חומרי הגלם לא נרשמה ירידה באף אחד מקבוצות היבוא למעט יבוא חומרי גלם לחקלאות (מהווה       כ-3% מיבוא חומרי הגלם).

(3) יבוא מוצרי השקעה התרחב ב-3.8%. יבוא של מכונות וציוד התרחב ב-5.8%. התרחבות יבוא חומרי הגלם ומוצרי ההשקעה מהווים 'סיגנל' חיובי להמשך התפתחות התעשייה המקומית.

 

עד פה החדשות הטובות.

 

יצוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, ויהלומים), הסתכם בחודש זה בכ-3.7 מיליארד דולר - ירידה של 3.5% בהשוואה לחודש אפריל והתרחבות של 10.1% ב-12 החודשים האחרונים. הייצוא התעשייתי נותר ללא שינוי בחודש זה, בזכות יצוא התרופות שגדל    ב-3.0%. בניכוי יצוא התרופות, התכווץ היצוא התעשייתי    ב-4.9%.

יצוא טכנולוגיית העילית, המהווה כ-50% מהייצוא התעשייתי התכווץ ב-2% לעומת חודש אפריל, גם בטכנולוגיה מעורבת עילית (8.5%-) ובמסורתית (1.6%-) נרשמה ירידה. רק ביצוא תעשיית הטכנולוגיה המעורבת מסורתית נרשמה התרחבות קטנה של 0.6%.

הגרעון המסחרי לחודש מאי בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים הינו 855 מיליון דולר. בחודש פברואר הגרעון המסחרי היה כ-115 מיליון דולר, בחודש מארס הגרעון היה כ-215 ובאפריל כ-417. כלומר מאז חודש פברואר של השנה הגרעון המסחרי הכפיל את עצמו בכל חודש.

 

בהקשר זה, השבוע פורסם מאזן התשלומים של ישראל לרבע הראשון. ברבע הנוכחי נרשם עודף בחשבון השוטף בגובה של 371 מיליון דולר, לאחר שברבע המקביל אשתקד העודף בחשבון השוטף היה 1,915 מיליון דולר. בסעיף המסחר והשירותים נרשם גרעון של 540 מיליון דולר אחרי שסעיף זה היה בעודף בשנתיים האחרונות.

 

ברבעים האחרונים מסתמנת מגמה של התמתנות בעודף הקיים בחשבון השוטף. מגמה זו מפחיתה את הלחץ לייסוף השקל. אם ניקח בחשבון את ההשפעה          הגיאו-פוליטית על זרמי ההון, אזי ניתן להניח כי פוטנציאל התחזקות השקל פוחת, במיוחד אם בנק ישראל ימשיך ברכישות המט"ח. עם זאת, נציין כי עדיין להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהתחזק.

 

 

גרעון המדינה - חודש מאי

 

גרעון הממשלה בחודש מאי הסתכם בסך של 0.7 מיליארד ש”ח. מתחילת השנה, הסתכמה הפעילות התקציבית בגרעון של 0.1 מיליארד ש”ח לעומת גרעון של 5.4 מיליארד בשנת 2010.

הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים  (יוני 2010 – מאי 2011) הסתכם בכ-24.9 מיליארד ש”ח לעומת 24.6 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. נזכיר, כי בשנת 2011 מתוכנן גירעון שנתי בסך של 25.2 מיליארד ש"ח.

 

צד ההכנסות ממשיך לבלוט לחיוב. ההכנסות ממיסים ישירים, גדלו ריאלית ב-3.2% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, אחרי שבחודש הקודם גדלו ההכנסות ב-10.7%, (גידול של כ-0.6 מיליארד ש"ח בהכנסות). בחודשי ינואר-מאי של השנה, ההכנסות ממיסים ישירים רשמו עלייה של 10.7% בהשוואה לינואר-מאי המקביל אשתקד. כך שנתון ההכנסות ממיסים ישירים לחודש אפריל אמנם מציג צמיחה, אך מואטת ביחס לחודשים הקודמים.

בצד ההכנסות ממיסים עקיפים התמונה פחות מאירת פנים. ההכנסות ממיסים ירדו ב-0.6% אחרי שעלו ב-10% בחודש אפריל.

 

חשוב לציין, כי על רקע העובדה שקצב ההתרחבות של ההכנסות ממסים מתמתן, הוא עדיין גבוה לעומת תחזית הכנסות האוצר ויאפשר גמישות ואף היעתרות ללחצים מכיוון השכר. כל זאת, מבלי לפגוע ביעד הגירעון.

 

לעת-עתה, נראה כי הממשלה צפויה לעמוד ביעד (כ-3% מהתוצר) לשנת 2011.

 

מדד המחירים לצרכן

 

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה בשיעור של 0.5%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות של קבוצת הדיור (1.1%+), דלק (2.7%+), וקבוצת ההלבשה והנעלה (2.8%+).

מנגד, נרשמה הוזלה במחירי הירקות (7.7%-), ובמחירי המכוניות (2.7%-).

 

למרות הדיווחים השונים בחודשים האחרונים על האטה בביקושים בשוק הדיור, המשיכו מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים המהווים אינדיקציה למחירי הדירות להתייקר והחודש רשמו עלייה של 1.1% במחיר. יתר על כן, מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש רשמו התייקרות של 1.5% (בחודשים מארס-אפריל), בהמשך לעלייה של 1.0% בפברואר-מארס. אי לכך, האינדיקטורים הרלוונטיים לשוק הנדל"ן מצביעים על כך שהפעילות ממשיכה להיות ערה והמחירים ממשיכים להתייקר. יתר על כן, מחירי הבתים ממשיכים לעלות בשיעור הגבוה ממחירי השכירות ובכך גדל העיוות בשוק.

 

אגב, כפי שניתן לראות בגרף משמאל, המדד ממשיך לעלות לא רק בהשפעת קבוצת הדיור, אליה התייחסנו בפסקה הקודמת אשר ממשיכה לדחוף את המדד כלפי מעלה (נזכיר כי הדיור מהווה כרבע מהמדד הכללי). מעט מאוד מוצרים בשוק התייקרו בצורה חדה (מעל ל-3%), וגם התייקרויות אלה נובעים בעיקר מהשפעת עונתיות (ביגוד, פירות וכו'). נראה כי עליות המחירים הינה תופעה רוחבית במשק, ועם זאת, בניכוי התייקרויות מחירי הדיור, המדד התרחב בחודש מאי רק ב-0.2%.

 

מראשית השנה עלה המדד ב-1.8% וב-4.1% ב-12 החודשים האחרונים.

 

ביחס למדדים הקרובים אנו צופים לעלייה של 0.4% במדד יוני, ו-0.3% במדד יולי. ב-12 החודשים הקרובים צפויה האינפלציה להסתכם ב-3.1%.

 

הכותב אינו כלכלן ואסטרטג ראשי בבית ההשקעות מיטב.

 

אזהרה! 

לנותן היעוץ יכול שיהיה עניין אישי בנושאים השונים הנדונים  באתר. 

מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

מסחר במניות, סחורות, חוזים עתידיים, CFD עלול להיות מסוכן ביותר. 

החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל. 

 

 

בוא להפוך כסף קטן לכסף גדול בשעה 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.