כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "להערכתנו נגיד בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית לחודש פברואר על כנה"

24/01/2008

המדיניות המוניטרית: שיקולי הנגיד בהחלטתו ביום שני, ה-28.1.08

• נגיד בנק ישראל עשוי להתלבט בין השארת הריבית לחודש פברואר ללא שינוי לבין העלאתה בשיעור של 0.25%.
• לטובת הותרת הריבית לחודש פברואר על כנה ברמה של 4.25%, ודחיית ההחלטה על העלאה לחודש הבא, יבואו המערבולת בשווקים שהביאה להפחתת הריבית בצורה אגרסיבית בארה"ב, הערכות האינפלציה על ידי בנק ישראל וגם החזאים בשוק, לפיהן זו עומדת בטווח יעד יציבות המחירים, וכמובן התחזקות השקל.
• לצד העלאת הריבית, יבואו מדדי המחירים לצרכן האחרונים שהיו גבוהים מהצפוי, החטאת היעד ב-2007, ההתיקרויות הצפויות בהמשך, הירידה המרשימה בשיעור האבטלה לרמה של 6.6% והעלייה החדה במדד המשולב.
• בהתחשב בשלל הגורמים, אנו מעריכים, כי בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית על כנה בחודש הקרוב.

בהודעות הריבית שמתפרסמות מדי חודש מדגיש בנק ישראל, את מחויבותו לניהול מדיניות מוניטרית שנועדה לשמר יציבות מחירים במשק, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה. קצב הצמיחה של המשק, ממשיך להיות מהיר וכרוך בגידול ניכר בביקושים המקומיים, שיעור האבטלה נמצא בירידה, והמדד המשולב לבחינת מצב המשק רושם עליות נאות ביותר. כמו כן, נרשמה עלייה של כ- 18.4% באמצעי התשלום. כל אלו הביאו לידי כך שמדד המחירים לצרכן לשנת 2007 חרג מטווח יעד המחירים של הממשלה ועלה ב- 3.4%.

הפעילות המקומית והביקושים יהוו משקל גדול מבעבר בשיקולי החלטת הריבית ויפעלו לטובת העלאתה. שיעור האבטלה ירד בקצב מהיר לכדי 6.6% לאחרונה. הדבר מבסס את את חוזקו של הצרכן הישראלי, אשר נהנה מהתחזקות השקל שהוזיל את היבוא, ויעודד את הצריכה הפרטית המעודדת לחצים אינפלציוניים.
גורמים נוספים אשר עשויים לעודד העלאת ריבית הם: (1) הריבית הריאלית הקצרה שהיא, למעשה, תומכת בפעילות הכלכלית במשק ולא מרסנת אותו (2) בשנת 2007 בנק ישראל לא עמד ביעד יציבות המחירים,  ונראה כי הבנק יעדיף לנקוט בעמדה שמרנית יותר, שהרי הוא לא יהיה מעוניין לחרוג מהיעד במשך שנתיים רצופות.

לעומת זאת, גורמים רבים יפעלו לטובת הותרת הריבית ללא שינוי. כך לדוגמא, הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה, כפי שהן משתקפות מהערכות החזאים ומשוק ההון עצמו, בשילוב עם הורדות הריבית בארה"ב בשיעור מצטבר של 1.75% וצפי להורדת ריבית נוספת כבר החודש, יאפשרו לנגיד בנק ישראל  להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי.
מעבר לכך, שלושה גורמים מרכזיים נוספים עשויים לעכב העלאת ריבית והם: (1)  התחזקות השקל, גם במהלך 2007 (9%) וגם מראשית השנה (1.3%) (2) הפחתת הריבית בארה"ב ביטלה את האנומליה והציבה מחדש את הריבית המוניטרית השקלית ברמה הגבוהה מזו הדולרית ו-(3) המערבולת בשווקים – קשה להיות נגיד המעלה ריבית מוניטרית בתקופה בה השווקים הפיננסים קורסים והחשש לפעילות הכלכלית גדל, אפילו בישראל.

לעת עתה, החשש המרכזי שלנו מצעד של ריסון מוניטרי על ידי בנק ישראל הוא מכך שהוא יגרור בעקבותיו התחזקות נוספת של השקל כנגד מטבעות הסחר המרכזיים של ישראל עם העולם. ייסוף זה עלול לפגוע שוב ביצואנים המהווים רכיב מוביל בכלכלה הישראלית

לסיכום: הגורמים המקומיים, החטאת יעד האינפלציה בשנת 2007 והריבית הריאלית לטווח הקצר, תומכים דווקא בהעלאתה בשיעור של 0.25% לרמה של 4.5%. אולם, הגורמים החיצוניים (הפחתת הריבית בארה"ב, חוזקו של השקל לעומת הדולר והמערבולת בשווקים) עשויים להביא לכדי הותרת הריבית על כנה ברמה של 4.25%. נראה שידם של האחרונים (הגורמים החיצוניים) היא זו שתהיה על העליונה.

להלן ריכוז הגורמים השונים העשויים להשפיע על ההחלטה.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
סלקום – עדיין זולה יותר… , 25/03/2008
מומחי מיטב:"לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש אפריל הריבית צפויה לרדת ב-0.5%", 20/03/2008
מומחי מיטב:" משבר האשראי לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל ", 11/03/2008
מומחי מיטב: "הרגיעה בשווקים הקרינה לחיוב על תעשיית הקרנות שהתאוששה מעט בחודש החולף", 9/03/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות בשוק המניות והאג"ח המקומי באה לידי ביטוי גם בתעשיית הקרנות", 4/03/2008
מומחי מיטב:" תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג בפברואר תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%", 3/03/2008
מומחי מיטב: המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לסבול מהסנטימנט השלילי המרחף מעל ארה"ב, 2/03/2008
מומחי מיטב:" ריבית בנק ישראל לחודש מארס תיוותר על כנה", 21/02/2008
מומחי מיטב: "גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות לא הצליחו למנוע את הפדיונות שרשמה התעשיה", 11/02/2008
מומחי מיטב:" החודש הסוער שחלף על בורסות העולם בא לידי ביטוי היטב גם בתעשיית הקרנות", 5/02/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.