כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב:" תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג בפברואר תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%"

3/03/2008

תחזית ביצועי קופות הגמל בפברואר 2008

- פברואר 2008: תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%
- התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת הממוצעת של שלוש קופות הגמל הגדולות בפברואר צפויה להיות סביב 1.8%. 
- עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים בינואר צפויה להיות גבוהה יותר: בין 0% ל- 2.5%.
- התשואות של הקופות הגדולות מאוד (בנקאיות לשעבר) צפויה להיות טובה יותר מהקטנות יותר. 
- ההתאוששות שניכרה בשוק המניות והאג"ח בישראל היא אחת הסיבות העיקריות לתשואות החיוביות שהתעשיה צפויה להציג.

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח.

מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

כתבת סיקור שנייה יוצאת באמצע-סוף החודש ומסכמת את התשואות בפועל.

מדד "מיטב" לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות בפברואר 2008 מצביע על תשואה חיובית נומינלית ברוטו משוקללת של כ- 1.6% עד 2.0%.

ההתאוששות שנרשמה בשוק המניות המקומי ובאגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות היא הגורם העיקרי לתשואות החיוביות שהתעשיה צפויה להציג.

חודש פברואר נפתח בירידות שערים חדות, כהמשך ישיר למגמה השלילית שאיפיינה את בורסת תל אביב בחודשים האחרונים.

אולם, תחילתו של החודש לא בישרה על המשכו, ולא עבר זמן רב עד שמגמת המסחר התהפכה והמדדים המובילים שבו לרשום עליות.

התרחשויות בזירה העולמית בכלל, ובוול סטריט בפרט, המשיכו לעמוד במוקד העניינים ולמשוך את תשומת לב הציבור, שעוקב בדריכות אחר העדכונים וההתפתחויות.

הריבית המוניטארית במשק זכתה אף היא להתייחסות רבה מהרגיל. שכן, הדולר הנחלש, עורר קול זעקה בקרב היצואנים.

יו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות התעשיינים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית במשק באופן מיידי, כשמנגד, הבהיר הנגיד, כי אין בכוונתו להתערב במסחר במט"ח באמצעות חקיקה.

עם זאת, ברגע האמת, הפתיע סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, את הכלכלנים ואת הציבור, כשבסופו של דבר ביצע מהלך דראסטי והפחית את הריבית המוניטארית לחודש מארס בשיעור חד של 0.5%.    

בסיכום חודשי רשמו שני המדדים המובילים עליות נאות: מדד ת"א 25 עלה ב- 4.6% ומדד ת"א 100 עלה ב-3.0%.

לעומת זאת, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 2.5%, מדד יתר 50 ירד ב- 0.4% ומדד יתר 120 עלה בשיעור של 0.3%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 1.3%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים את החודש בירידה של 7.4%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 1.7%.

בשוקי המניות בחו"ל מדד הדאו ג'ונס ירד ב- 3.0%, ה- 500S&P  ירד ב- 3.5% והנאסד"ק ירד ב- 5.0%. הניקיי ביפן עלה ב- 0.1%, ה – DJ STOXX 50 באירופה ירד ב- 1.6%.

התשואות בבורסות חו"ל הינן במונחי המטבע המקומי, לכן, נוכח הפיחות בשקל מול מטבעות אלה, תשואת הקופות והקרנות במונחים שקליים הינה טובה יותר.

באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 4.0% עד 7.0% (פרט לחשיפה מט"חית עקיפה, למשל ע"י אחזקת מניות בחו"ל), רשם הדולר, התחזקות מתונה מול השקל בשיעור של  0.3%. מול האירו רשם השקל פיחות של 2.6%. צמודי המט"ח הקונצרניים עלו ב-1.9% וצמודי המט"ח הממשלתי (איגרת חוב אחת בלבד) ירדו ב-0.2%.

איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש פברואר ב-1.9%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 2.4%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 טיפסו ב- 2.8%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב-1.7%, ואילו אגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים הוסיפו 0.3% בלבד. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד הוסיפו 1.9%. מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 0.6% והוא מייצג עלייה של 0.7% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של יותר מ- 5 שנים עלו ב- 0.8%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 1.4% ואילו השחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.4%), עלייה של 0.4% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.6% במק"מים.

ההשפעה של כל אלה מתבטאת, כאמור, בתשואה נומינלית ברוטו משוקללת של בין 1.6% ל- 2.0%.

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב- % פברואר 2008  שנת 2008
מדד מניות כללי  4.5 7.9-
מדד ת"א 25 4.6 8.8-
מדד ת"א 100 3.0 10.4-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות  1.1 2.4
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים  1.9 3.3
שינוי הדולר ביחס לשקל   0.3 5.6-
מלוות קצרי מועד  0.6 1.1
שחר 0.7 2.6
גילון 0.4 0.5


מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור).

המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.

3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש מקבוצת בנק הפועלים (טרם נמכרה סופית), עצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח.

2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

נתוני שוקי המניות בחו"ל נכונים ליום שישי, אולם, חשוב לציין כי נתוני הקופות מחושבים על פי נתוני יום חמישי.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

www.meitav.co.il


 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
סלקום – עדיין זולה יותר… , 25/03/2008
מומחי מיטב:"לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש אפריל הריבית צפויה לרדת ב-0.5%", 20/03/2008
מומחי מיטב:" משבר האשראי לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל ", 11/03/2008
מומחי מיטב: "הרגיעה בשווקים הקרינה לחיוב על תעשיית הקרנות שהתאוששה מעט בחודש החולף", 9/03/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות בשוק המניות והאג"ח המקומי באה לידי ביטוי גם בתעשיית הקרנות", 4/03/2008
מומחי מיטב:" תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג בפברואר תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%", 3/03/2008
מומחי מיטב: המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לסבול מהסנטימנט השלילי המרחף מעל ארה"ב, 2/03/2008
מומחי מיטב:" ריבית בנק ישראל לחודש מארס תיוותר על כנה", 21/02/2008
מומחי מיטב: "גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות לא הצליחו למנוע את הפדיונות שרשמה התעשיה", 11/02/2008
מומחי מיטב:" החודש הסוער שחלף על בורסות העולם בא לידי ביטוי היטב גם בתעשיית הקרנות", 5/02/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.