כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב:" משבר האשראי לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל "

11/03/2008

קרנות נאמנות: סקר העדפות במניות- סוף דצמבר 2007
   
• טבע - עדיין מניית העם: מאבדת מעט מזוהרה, אבל ממשיכה לככב כמניה הפופולרית ביותר מבין מניות ת"א 100 (במונחי שווי שוק) בקרב 10 המנהלים הגדולים.
• המניה הפופולרית ביותר מבין מניות היתר הינה מגדל ביטוח.
• ישראל מול חו"ל: כשני שלישים מהמניות המוחזקות ע"י 10  המנהלים הגדולים הן מניות בישראל.
• משבר האשראי שעמד ברבעון האחרון של 2007 במוקד העניין, לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל.
• בסקר המניות הפופולריות נכללו "תיקי המנהל" של 10 המנהלים הגדולים ביותר בתעשיית הקרנות.

בסקר המשכי שערך בית ההשקעות מיטב לגבי אחזקות קרנות הנאמנות בישראל במניות השורה הראשונה, השנייה והשלישית הנסחרות בבורסת ת"א נכון לסוף דצמבר 2007 עולים כמה ממצאים מעניינים.
נציין, כי נתוני האחזקות של הקרנות מתפרסמים כיום באתר של רשות ני"ע מגנא באיחור של 60 יום, כלומר, הנתונים המשמשים לכתבה זו התפרסמו בסוף פברואר.

סך כל הנכסים המנוהלים על ידי 10 המנהלים הגדולים בסוף דצמבר 2007 הסתכם ב-97.7 מיליארד שקל, שמהווים כ-84% מסך נכסי תעשיית הקרנות, באותו מועד. סך המניות הנסחרות בישראל המוחזקות ב"תיקי המנהל" שלהם הסתכם בכ-12.8 מיליארד שקל, שמהווים כ-84% מסך המניות הנסחרות בישראל המוחזקות ע"י כל קרנות הנאמנות.
בנוסף, בדקנו את האחזקות של כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר: פסגות, פריזמה, הראל- פיא, מגדל שוקי הון וכלל פיננסים. סך כל הנכסים המנוהלים על ידם בסוף דצמבר 2007 הסתכם ב-74.7 מיליארד שקל, שמהווים כ-64% מסך נכסי תעשיית הקרנות.

מטרת הבדיקה הזו הינה לקבוע מי הן 5 המניות המובילות אצל כ"א מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר על פי שווי האחזקות וכן, לקבוע את המניות הפופולריות בתעשיית הקרנות על פי שווי השוק המצטבר של המניות המוחזקות אצל 10 מנהלי הקרנות הגדולים. עוד נבדקו בסקר, השינויים ברשימת 5 המניות הפופולריות בסוף דצמבר 2007 לעומת סוף ספטמבר 2007.
עיקרי הממצאים העולים מן הסקר הם:
1. המניה הפופולרית ביותר בקרב מנהלי הקרנות, מבין כל המניות הנסחרות בבורסה בת"א במונחים של שווי האחזקות הכולל בה, הינה טבע. שווי השוק המצטבר שלה  אצל 10 המנהלים הגדולים בתעשייה (כולל אחזקות בחו"ל) הינו כ-604 מיליון שקל (טבלה מס' 1) וכ- 173 קרנות החזיקו בה (מתוך הקרנות המנוהלות על ידי 10 המנהלים הגדולים), בהשוואה ל- 193 קרנות שהחזיקו בה בספטמבר 2007. מניה זו מופיעה בעקביות בחמישייה המובילה אצל כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר, כאשר אצל 3 מהם היא מופיעה במקום הראשון. למקום השני הגיעה מניית לאומי, המופיעה גם היא בחמישייה המובילה אצל 5 המנהלים הגדולים, כשהיא מוחזקת בידי 172 קרנות נאמנות, ובמקום השלישי נותרה כי"ל, המוחזקת על ידי 142 קרנות, כששווי האחזקות בה מסתכם בכ- 535 מיליון שקלים. החברה לישראל טיפסה למקום הרביעי כשהיא מוחזקת על ידי 139 קרנות, ודחקה את פועלים למקום החמישי, על אף שאותו מספר של קרנות מחזיק גם בה. אגב, שווי כל האחזקות בחמישייה המובילה הוא כ-2.4 מיליארד שקל (טבלה מס' 1) שמהווים כ- 19% מהאחזקות של 10 המנהלים הגדולים במניות הישראליות וכ- 16% מהמניות הישראליות, שמוחזקות בתעשיית הקרנות כולה.

2. בקרב כל חמשת המנהלים הגדולים ראינו, בהשוואה שבין סוף דצמבר 2007 לסוף ספטמבר 2007, שינויים ברמת המניות המובילות: פסגות: בזן התברגה למקום השלישי, פלסאון תעשיות למקום החמישי, ואילו מניות מכתשים אגן ופועלים נדחקו החוצה. פריזמה: אלביט מערכות, התברגה למקום החמישי, על חשבון מניית פועלים שיצאה לחלוטין מהטבלה. כלל פיננסים: החברה לישראל תפסה את מקומה של קבוצת דלק במקום החמישי. הראל – פיא: קרדן ישראל, אגוד ופועלים נפרדו מטבלת המניות הפופולריות ואת מקומן תפסו לאומי, אוצר ההתיישבות והחברה לישראל.  מגדל: טבע היא הזכר היחיד שנותר מטבלת המניות הפופולריות של הרבעון הקודם. נראה, כי ברבעון האחרון של 2007 חלו שינויים משמעותיים, כך שהפופולריות שזכו לה אי.די.בי פיתוח, אפריקה, דיסקונט השקעות ודיסקונט דעכה, ואת מקומן בטבלה תפסו לאומי, כי"ל, אלביט הדמיה והחברה לישראל.   

3. מעניין לציין, כי מניית פועלים שזכתה בחודשים הקודמים, וברבעון השלישי של 2007 בפרט, לפופולריות רבה בקרב קרנות הנאמנות, איבדה מזוהרה. אם בספטמבר כיכבה מנית פועלים בחמישייה המובילה בקרב 4 מבין 5 המנהלים הגדולים, הרי שבדצמבר  זכתה להיכנס לטבלת המניות הפופולריות של כלל פיננסים בלבד. זאת ועוד, מעמדה ירד גם בקרב 10 המנהלים הגדולים בתעשייה, שכן היא ירדה למקום החמישי, כאשר 139 קרנות מחזיקות בה, בעוד שבספטמבר 2007, היא ניצבה במקום הרביעי, כשהיא מוחזקת על ידי 154 קרנות נאמנות. נראה, כי הפסדי הבנק בעקבות השקעותיו במכשירים פיננסים מגובי משכנתאות, הרתיעו מעט את מנהלי הקרנות והם הקטינו פוזיציות בנייר. זאת ועוד, גם לירידה בערכה של מניית פועלים היה חלק לא מועט בדעיכה שניכרה בפופולריות שלה.\

4. מה קורה במניות היתר? מניית מגדל ביטוח, שהיא למעשה חברה בסדרי גודל של חברת ת"א 25 אך מסיבות טכניות נסחרת כמניית יתר, כיכבה בדצמבר 2007 כמניית היתר הפופולרית ביותר בקרב 10 המנהלים הגדולים, ודחקה את קווינקו, שאחזה בכתר זה בספטמבר, למקום הרביעי. ברן, שבעבר הייתה אחת המניות הפופולריות ביותר מבחינת שווי השוק של האחזקות, אך בספטמבר נדחקה החוצה, שבה בדצמבר למקום השני, שחר המילניום ירדה למקום השלישי, מבני תעשיה התברגה אל המקום החמישי, ואילו יואל, פריורטק ונפטא נדחקו לחלוטין מהטבלה. עיון בטבלה מס' 4 מלמד, עד כמה חלוקים מנהלי הקרנות זה על זה בהעדפותיהם לגבי מניות היתר והדבר בא לידי ביטוי בפיזור ניכר מאוד, כשבקרב חמשת המנהלים הגדולים אין תמימות דעים אף לא לגבי מניה אחת, כך שבטבלה מופיעות 14 מניות שונות.

5. אם נבחן את התפלגות האחזקות של מניות בישראל ובחו"ל (ראה טבלה מס' 5) ניווכח למצוא, כי מתוך סך נכסי הקרנות של 10 המנהלים הגדולים כ-67% מושקעים במניות בישראל וכ-33% מושקעים במניות בחו"ל. נראה, כי משבר האשראי שעמד ברבעון האחרון של 2007 במוקד העניין לא גרם למנהלי הקרנות להקטין פוזיציות באופן משמעותי במניות חו"ל והם העדיפו להמתין להתבהרות התמונה. המנהל הבולט בהשקעות במניות חו"ל הוא פסגות, אשר שיעור המניות בחו"ל מתוך סך הנכסים המנוהלים על ידיו גבוה בהשוואה למניות בישראל: 13% מול 11%, בהתאמה. לעומת זאת, אצל מנורה ופיא מהוות המניות בחו"ל כ-2% מסך הנכסים המנוהלים ואצל פריזמה הן מהוות 3% בלבד. במקביל, ערכנו בדיקה יחסית של משקל המניות בישראל לעומת משקל המניות בחו"ל. מבדיקה זו עולה, כי פסגות מוביל בשיעור המניות בחו"ל, כאשר מתוך סך האחזקות במניות כ- 55% הן מניות בחו"ל. לעומת זאת, אצל אנליסט נמצא, כי שיעור המניות בחו"ל באופן פרופורציונאלי לסך האחזקות במניות הוא הנמוך ביותר מבין 10 המנהלים הגדולים (רק כ- 9% במניות חו"ל).

לאתר האינטרנט של מיטב:www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 
 

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
סלקום – עדיין זולה יותר… , 25/03/2008
מומחי מיטב:"לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש אפריל הריבית צפויה לרדת ב-0.5%", 20/03/2008
מומחי מיטב:" משבר האשראי לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל ", 11/03/2008
מומחי מיטב: "הרגיעה בשווקים הקרינה לחיוב על תעשיית הקרנות שהתאוששה מעט בחודש החולף", 9/03/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות בשוק המניות והאג"ח המקומי באה לידי ביטוי גם בתעשיית הקרנות", 4/03/2008
מומחי מיטב:" תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג בפברואר תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%", 3/03/2008
מומחי מיטב: המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לסבול מהסנטימנט השלילי המרחף מעל ארה"ב, 2/03/2008
מומחי מיטב:" ריבית בנק ישראל לחודש מארס תיוותר על כנה", 21/02/2008
מומחי מיטב: "גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות לא הצליחו למנוע את הפדיונות שרשמה התעשיה", 11/02/2008
מומחי מיטב:" החודש הסוער שחלף על בורסות העולם בא לידי ביטוי היטב גם בתעשיית הקרנות", 5/02/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.