כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב:"לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש אפריל הריבית צפויה לרדת ב-0.5%"

20/03/2008

עיקרי הדברים:

• ההנהגה המוניטרית של בנק ישראל ונגיד הבנק בראשה, צפויים להתלבט החודש לגבי מידת ההפחתה של הריבית המוניטרית.

• הייסוף המתמשך בשער החליפין של השקל כנגד הדולר הפוגע ביצואנים והורדת הריבית בארה"ב ב-75 נ"ב יהיו מבין הגורמים המרכזיים שיקבעו את מידת ההפחתה במועד הקרוב.

• ההתערבות בשוק המט"ח, גם אם מטרתה הפורמאלית הייתה לטפל בכשלי שוק, הביאה לפיחות בערכו של השקל. ההשפעה פגה כמעט לחלוטין. לפיכך, באמצעות הפחתת הריבית ינסה בנק ישראל ליצור פיחות, או לפחות להביא לעצירת הייסוף.

• ייתכן, כי למהומה הפוליטית (תעשיינים, ההסתדרות ועוד) סביב מדיניות בנק ישראל, הייתה השפעה על מהלכי הבנק. זו, עשויה להשפיע גם כן לכדי התרה נוספת, גם החודש.

• בהתחשב בשלל הגורמים, אנו מעריכים, כי ביום ב' הקרוב בנק ישראל יפחית את הריבית המוניטרית בשיעור של 50 נ"ב.

בדיון המוניטרי המצומצם בבנק ישראל, שהתקיים ב- 25 לפברואר, 3 חברים (מתוך 6, כולל הנגיד) המליצו להפחית את הריבית בשיעור של 25 נ"ב. 2 חברים המליצו להפחיתה ב-50 נ"ב. על רקע החשש הגדל לצמיחה בישראל וביטחון לעמידה ביעד יציבות המחירים החליט הנגיד להפחית את הריבית בשיעור של 50 נ"ב.

לאור זאת, ניתן היה לצפות כי מקרב חברי הדיון המצומצם החודש לא תהיה תמיכה בהפחתה נוספת של הריבית. קשה להניח כי שלושת החברים שהצביעו בעד הפחתה של 25 נ"ב בלבד, יצביעו גם החודש בעד הפחתה נוספת, שהרי הריבית ירדה מעבר לשיעור שתמכו בו. אגב, שלושת החברים נימקו את המלצתם להפחית רק ב-25 נ"ב בלחצים האינפלציוניים הקיימים במשק ומהקצב, שהואץ בתקופה האחרונה. 2 חברים נוספים המליצו להפחית ב-50 נ"ב והמלצתם למעשה התקבלה במלואה.

בהנחה ולא היו חלים בשוק ההון שינויים, ניתן היה להניח כי המלצתם של כל החמישה הייתה להותיר את הריבית ללא שינוי.

אולם, כידוע לא כך הם פני הדברים. בתקופה האחרונה קצב ההתפתחויות הפך מהיר מאוד. כך לדוגמא, חרף הפחתת הריבית ב-50 נ"ב, הייסוף שהתרחש בשער החליפין של השקל כנגד הדולר בחודש האחרון, היה חד למדי. בהנחה ושער החליפין של השקל כנגד הדולר יישאר עד סוף החודש ברמה של 3.4 יחול ייסוף של 3.7% בשער-החליפין השקל כנגד הדולר, בין חודש מארס לחודש אפריל (ממוצע חודשי). תהיינה לכך, ללא כל ספק, השפעה ממתנת על האינפלציה, וכבר בטווח המיידי.

יתר על כן, כידוע בנק ישראל בוחן את פער הריביות שבין ישראל לארה"ב. במועד ההחלטה הקודם, הערכות השוק הצביעו על כך שב-Fed יפחיתו את הריבית בשיעור של 50 נ"ב. כלומר, באמצעות הפחתה זהה הצליח בנק ישראל להותיר פער זה ללא שינוי. בפועל, הסביבה הכלכלית בארה"ב החריפה והבנק המרכזי שם הפחית את הריבית ב-18/3 בשיעור של 75 נ"ב. כלומר, פער הריביות ישראל-ארה"ב התרחב שוב. לפיכך, על בנק ישראל להפחית את הריבית, לפחות 25 נ"ב בכדי לשמור על פער הריביות ללא שינוי.

גורם שלישי אשר צפוי לתמוך בהפחתת ריבית הוא החשש הגובר מפני התמתנות בקצב הצמיחה במשק. זאת, מפאת הקשיים הנגלים בכלכלה האמריקאית ועקב התחזקות השקל כנגד מטבעות הסחר המרכזיים, שכפועל יוצא מכך מקשה מאוד על היצוא.

לבסוף, ייתכן כי צריך להוסיף לפונקצית התגובה של בנק ישראל בתקופה זו, מסביר נוסף והוא הגורם הפוליטי. 2 המהלכים שנקט בהם בנק ישראל: הפחתת ריבית (בעיקר, עצמת ההפחתה) והתערבות בשוק המט"ח היו בלתי-צפויים, ובמיוחד האחרון שהוא ממש לא שגרתי. ייתכן, כי ללחצים הפוליטיים שהורעפו על נגיד הבנק הייתה, בכל זאת, השפעה בדמות מהלכים אלו. בהתחשב בכך, ישנו סיכוי מסוים, אמנם נמוך אך בהחלט אפשרי, ולפיו בנק ישראל יפתיע ויפחית את הריבית בשיעור חד למדי של 75 נ"ב

לסיכום: הפחתת הריבית בארה"ב בשיעור של 75 נ"ב מצדיקה הפחתה של 25 נ"ב על ידי בנק ישראל, בכדי לשמר את פער הריביות ללא שינוי. אולם, הייסוף בשער השקל כנגד מטבעות-הסחר המרכזיים והנזק לייצוא הישראלי אשר מעבר לכך גם צריך להתמודד עם התמתנות הביקושים למוצרים הישראלים, מצדיקים הפחתה נוספת של 25 נ"ב (ואולי 50 נ"ב). לפיכך, אנו צופים כי בנק ישראל יפחית את הריבית בשיעור של 50 נ"ב ביום ב' הקרוב.

לאתר האינטרנט של מיטב:www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב: "ינואר השחור" לא פסח על המניות הישראליות בוול סטריט – מדד מיטב ניו יורק 40 ירד ב- 8.6% , 3/02/2008
מיטב: מעלים המלצה לסלקום, מתשואת שוק לקנייה, 31/01/2008
מומחי מיטב: "להערכתנו נגיד בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית לחודש פברואר על כנה", 24/01/2008
מומחי מיטב: שנת 2007 - התפתחויות בתעשיית הקרנות, 15/01/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.