כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

סלקום – עדיין זולה יותר…

25/03/2008

נתחיל דווקא מהשורה התחתונה:

תחום הסלולר ממשיך להיות המגזר החזק של שוק התקשורת. הכנסות החברה, מתבססות מאוד על הצריכה הפרטית של הצרכן הישראלי, אשר פחות מושפעת מהמשבר הפיננסי העולמי והמיתון בארה"ב. ירידת שער הדולר עוזרת לחברה אשר משקיעה כ-170 מיליון דולר בתשתיות בשנה.

בין שתי חברות הסלולר הנסחרות בת"א פרטנר וסלקום, אנו מעריכים שבטווח הארוך לאף חברה אין יתרון תחרותי בר-קיימא. כלומר, בכל עת כדאי להשקיע בחברה הזולה יותר. ובעת הזו אנו מעריכים, כי סלקום זולה יותר ואנו נשארים עם המלצת קנייה לסלקום.

הכנסות החברה משירותים הסתכמו בכ-1.372 מיליארד ש"ח ברבעון הרביעי, גידול של 8% לעומת הרבעון המקביל. כ-136 מיליון ש"ח מהכנסות אלו נובעות ממכירות של תכנים (כולל SMS), ושיעור זה צפוי להמשיך ולגדול עם המעבר של לקוחות לשירותי הדור השלישי. הכנסות החברה ממכירת של ציוד גדלו בכ-  32.5%.

לעומת הרבעון המקביל. הכנסות אלו נשאו הפסד גולמי של כ-57 מיליון ₪. זאת, בשל סבסוד אגרסיבי של המכשירים לקראת תוכנית ניוד המספרים. סך ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-1.58 מיליארד ש"ח, גידול של 10.7%.

כפי שציפינו, יישום תוכנית ניוד המספרים באה לידי ביטוי בעיקר בסעיפי ההוצאות של החברה, והחברה רשמה רווח תפעולי של 283 מיליון ש"ח ברבעון, המהווה כ-39.5% מהמחזור לעומת שיעור רווחיות תפעולית של 43.6% ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA הסתכמה בכ-482 מיליון ש"ח  והרווח הנקי עמד על כ-183 מיליון ₪.

ה-ARPU הרבעון עמד של 148 ש"ח, עלייה של 1 ₪ לעומת הרבעון המקביל. המחיר הממוצע לדקת שיחה המשיך להישחק והתקזז ע"י עלייה בהכנסות מתוכן. אנו מעריכים, כי מגמה זו צפויה להימשך גם ב-2008.

לקוחות
במהלך הרבעון הרביעי  גייסה החברה כ-56 אלף לקוחות נטו וזאת, לעומת גיוס של 64 אלף בפרטנר וכ-62 אלף  בפלאפון. סה"כ הצטרפו לשוק הסלולר כ-182 אלף לקוחות נוספים.

במהלך שנת 2007 כולה צרפה סלקום כ-189 אלף לקוחות חדשים, לעומת 192 אלף לקוחות בפרטנר וכ-195 אלף לקוחות בפלאפון. סה"כ גייסה התעשייה כ-576 אלף לקוחות חדשים.

לאור שיעורי החדירה הגבוהים של השוק אנו מעריכים, שנתון זה הינו גבוה מידי. סביר להניח, כי קיימת ספירה כפולה של מנויים על ידי חברות שונות. על כל פנים, קצב הגיוס שאנו צופים ב-2008 נמוך יותר.

תחזית לשנה הנוכחית
נראה, שסחרור המבצעים והנחות של תחילת תוכנית ניוד המספרים פחתה ברבעון הראשון. אנו מניחים, כי "השקט התעשייתי" אינו צפוי להימשך בכל 2008, ואנו עשויים לראות גל נוסף של הטבות למתניידים.

הכנסות החברה משירותים צפויות להסכם בכ-5.67 מיליארד ש"ח, גידול של 5.4% לעומת 2007.

אנו מתבססים על כך שה-ARPU צפוי לגדול בקצת פחות מ-1% כתוצאה מעלייה בהכנסות התוכן מצד אחד וירידה נוספת בדמי הקישוריות מצד שני.

הכנסות מציוד צפויות לגדול בכ-2.5% לרמה של 680 מיליון ₪, וסבסוד המכשירים (ההפסד הגולמי) צפוי לגדול בכ-40 מל"ש.  ה-EBITDA צפויה להסתכם בכ-2.21 מיליארד ש"ח, כ-35% מהמחזור.

במהלך הרבעון הקרוב צפוי משרד התקשורת להחליט האם הוא מאמץ את מסקנות וועדת גרונאו.  עיקר המסקנות של הדו"ח נוגעות לשוק הקווי ולטלוויזיה הרב-ערוצית, עם זאת, הדו"ח (במידה ויתקבל) דוחף את השוק לכיוון של קבוצות תקשורת וסלי שירותים.

סלקום מפעילה כבר כיום שירות של תקשורת נייחת ללקוחות עסקיים בעיקר, ואנו מעריכים, כי במהלך השנה תפעל החברה בכיוון ה-ISP.

כרגע, עד שתשונה הרגולציה, לחברות הסלולר אסור להחזיק בחברות הפועלות בתחום התקשרות הבינלאומית ולפיכך סלקום מנועה מלרכוש את נטוויז'ן. לעומת זאת פעילות בתחום יכולה להתבצע ע"י שיתוף פעולה עסקי או הקמת פעילות עצמאית בתוך סלקום.

סיכום
כפי שציינו, תחום הסלולר ממשיך להיות המגזר החזק של שוק התקשורת. הכנסות החברה מתבססות מאוד על הצריכה הפרטית של הצרכן הישראלי, אשר פחות מושפעת מהמשבר הפיננסי העולמי והמיתון בארה"ב.

ירידת שער הדולר עוזרת לחברה אשר משקיעה כ-170 מיליון דולר בתשתיות בשנה.

בין חברות הסלולר פרטנר וסלקום, אנו מעריכים, כי בטווח הארוך לאף חברה אין יתרון תחרותי בר-קיימא. כלומר, בכל עת כדאי להשקיע בחברה הזולה יותר ובעת הזו, אנו מעריכים, שסלקום זולה יותר ואנו נשארים עם המלצת קנייה לסלקום. 

מחיר היעד שלנו למניה הוא 135 ש"ח, גבוה בכ-16% ממחיר השוק  ומשקף מכפיל EV/EBITDA של 7.3 לשנת 2008.

פרטי מכין עבודת האנליזה:
ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il

השכלה: לימודי M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א. תואר B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-3 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 24.03.2008
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 24-03.2008

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)
סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
1. תוכנית ניוד המספרים
2. שינויים בסביבה הרגולטורית
3. התגברות התחרותיות בתחום הסלולר ואיבוד נתחי שוק
4. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

המלצות אחרונות
תאריך המלצה מחיר המניה בזמן ההמלצה
20/04/07* תשואת יתר 19.80$
11/07/2007 תשואת שוק 109.37 ₪
23/10/2007 תשואת יתר 99 ₪
30/12/2007 תשואת שוק 120 ₪
30/01/2008 קניה 103 ₪

* עד חודש יולי 2007 מניות החברה נסחרו בבורסת ה-NYSE בלבד

גילוי נאות והערות כלליות:

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.
מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.
מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, ניר זוננברג, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

 לאתר האינטרנט של מיטב: www.meitav.co.il

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
סלקום – עדיין זולה יותר… , 25/03/2008
מומחי מיטב:"לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש אפריל הריבית צפויה לרדת ב-0.5%", 20/03/2008
מומחי מיטב:" משבר האשראי לא הוביל לשינויים מהותיים ביחס שבין ההשקעה במניות בישראל להשקעה במניות חו"ל ", 11/03/2008
מומחי מיטב: "הרגיעה בשווקים הקרינה לחיוב על תעשיית הקרנות שהתאוששה מעט בחודש החולף", 9/03/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות בשוק המניות והאג"ח המקומי באה לידי ביטוי גם בתעשיית הקרנות", 4/03/2008
מומחי מיטב:" תעשיית קופות הגמל מתאוששת וצפויה להציג בפברואר תשואה משוקללת של 1.6% עד 2.0%", 3/03/2008
מומחי מיטב: המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לסבול מהסנטימנט השלילי המרחף מעל ארה"ב, 2/03/2008
מומחי מיטב:" ריבית בנק ישראל לחודש מארס תיוותר על כנה", 21/02/2008
מומחי מיטב: "גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות לא הצליחו למנוע את הפדיונות שרשמה התעשיה", 11/02/2008
מומחי מיטב:" החודש הסוער שחלף על בורסות העולם בא לידי ביטוי היטב גם בתעשיית הקרנות", 5/02/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.