כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "לאחר הפוגה בת חודש, שבה תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית"

2/04/2008

מארס 2008: לאחר הפוגה בת חודש, שבה תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית וצפויה להציג תשואות שליליות

 התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת הממוצעת של קופות הגמל הגדולות במארס צפויה להיות סביב 2.9%- ל- 3.2%-.

 עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים בינואר צפויה להיות גבוהה יותר: בין 2.7%- ל- 4.2%-.

 התשואות של הקופות הגדולות מאוד (בנקאיות לשעבר) צפויה להיות טובה יותר מהקופות הבינוניות בגודלן והקטנות יותר.

 ירידות השערים החדות שנרשמו בשוק המניות ובאגרות החוב הקונצרניות הן הגורם העיקרי לתשואה השלילי שהתעשייה צפויה להציג.

מארס 2008

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש. כתבת סיקור שנייה יוצאת באמצע-סוף החודש ומסכמת את התשואות בפועל.

מדד "מיטב" לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות במארס 2008 מצביע על תשואה שלילית נומינלית ברוטו משוקללת של כ- 2.9%- ל- 3.2%-.

התשואה של הקופות בסדרי גודל בינוניים וקטנים צפויה להצביע באופן טבעי על שונות גבוהה יותר, אבל כקבוצה היא עשויה להציג תשואה נחותה לעומת הגדולות, פחות בגלל הרכיב המנייתי ויותר בגלל ההבדל ברכיב איגרות החוב.

קופות הגמל הגדולות משקיעות מ"טעמים היסטוריים" ומפאת גודלן יותר באג"ח ממשלתיות, בעוד שהקטנות יותר נוטות להשקיע באג"ח קונצרניות.

החודש נרשמו הבדלים גדולים בתשואות: מדד אג"ח קונצרני ירד ב- 1.6%, ואילו מדד אגרות החוב הצמודות הממשלתיות עלה ב- 0.1%. התוצאה היא פער של כ- 0.5% עד 0.8% בממוצע לטובת קופות הגמל הגדולות.

ירידות השערים החדות שנרשמו בשוק המניות המקומי, יחד עם הירידות שנרשמו באיגרות החוב הקונצרניות, הן הגורם העיקרי לתשואות השליליות שהתעשיה צפויה להציג.

חודש מארס נפתח בירידות שערים חדות, כהמשך ישיר למגמה השלילית, שאיפיינה את בורסת תל אביב בחודשים האחרונים.

המסחר המקוצר, על רקע עיצומי עובדי הבורסה, לא הטריד את המשקיעים, שהתמקדו במעקב אחר ההתרחשויות בזירה העולמית ובזרם הדוחות הכספיים, ששטף את בורסת תל אביב במהלך החודש החולף.

אך, אין ספק, כי  גולת הכותרת שייכת למטבע האמריקאי, שהסעיר את המשק הישראלי, ייצר כותרות חדשות מידי יום, ורשם שפל חדש של למעלה מ- 11 שנים, כששערו היציג נקבע על רמה של 3.38 שקלים (ב- 19.3).

נראה, כי בנק ישראל, שהצהיר עד לא מזמן על כוונתו, שלא להתערב במסחר במט"ח, חזר בו. רכישת דולרים ופיתוח תכנית יומית להגדלת יתרות המט"ח במשך השנתיים הקרובות תרמו להתחזקותו של המטבע האמריקאי, ועודדו מעט את היצואנים.

לשוק המניות, כאמור, זה לא תרם, והמדדים המובילים סיכמו את החודש בצד האדום של המתרס.

עוד ברקע המסחר: הפחתת ריבית נוספת בארה"ב בשיעור של 0.75%, לרמה של 2.25%, והפחתת ריבית בישראל בשיעור של 0.5%, לרמה של 3.25%.

בסיכום חודשי רשמו שני המדדים המובילים עליות נאות: מדד ת"א 25 ירד ב- 10.2% ומדד ת"א 100 צנח ב-10.3%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 11.1%, מדד יתר 50 ירד ב- 11.2% ומדד יתר 120 רשם ירידה של 12.7%.

ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 15.6%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים את החודש בירידה של 13.3%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 12.5%.

בשוקי המניות בחו"ל היה הבדל ניכר בין שוק המניות האמריקאי לאחרים.

מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות, ה- 500S&P  ירד ב- 0.6% והנאסד"ק עלה ב- 0.3%. הניקיי ביפן ירד ב- 7.9%, ה – DJ STOXX 50 באירופה ירד ב- 5.0%.

התשואות בבורסות חו"ל הינן במונחי המטבע המקומי, לכן, נוכח הפיחות בשקל מול מטבעות אלה (למעט הדולר), הקטין את הנזק שנגרם לקופות מירידת המניות.

באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 4.0% עד 7.0% (פרט לחשיפה מט"חית עקיפה, למשל ע"י אחזקת מניות בחו"ל), רשם הדולר, היחלשות מול השקל בשיעור של  2.3%.

מול האירו רשם השקל פיחות של 1.6%. צמודי המט"ח הקונצרניים ירדו ב-1.5% וצמודי המט"ח הממשלתי (איגרת חוב אחת בלבד) ירדו ב-3.0%.

איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש מארס ב-0.1%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים ירדו ב- 0.1%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 טיפסו ב- 0.3%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב- 1.2% ואיגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-1.3%.

לעומת זאת, איגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירדו ב- 1.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 0.4% והוא מייצג עלייה של 0.3% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של יותר מ- 5 שנים עלו ב- 0.1%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 0.5% ואילו השחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.7%), עלייה של 0.4% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.5% במק"מים.

ההשפעה של כל אלה מתבטאת, כאמור, בתשואה נומינלית ברוטו משוקללת של בין כ- 2.9%- ל- 3.2%-.

 
תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב- % מארס 2008  מתחילת שנת 2008
מדד מניות כללי 9.7- 16.8-
מדד ת"א 25 10.2- 18.1-
מדד ת"א 100 10.3- 19.6-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות  0.2 2.6
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים  0.1 3.3
שינוי הדולר ביחס לשקל   2.3- 7.7-
מלוות קצרי מועד  0.5 1.6
שחר 0.3 2.9
גילון 0.4 0.9

מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור).

המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.

3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

נתוני שוקי המניות בחו"ל נכונים ליום שישי, אולם, חשוב לציין כי נתוני הקופות מחושבים על פי נתוני יום חמישי.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 לאתר האינטרנט של מיטב: www.meitav.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.