כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: סיכום תוצאות 2007 ומבט על 2008

7/04/2008

 סיכום תוצאות שנת 2007 ומבט על 2008

• הרווח הנקי המצרפי של 100 החברות הגדולות בת"א הסתכם בשנת 2007 בכ-53 מיליארד שקל, גידול של כ-18% בהשוואה לרבעון מקביל.

• מתמודדים עם הדולר- למרות הדולר הנמוך הצליחו מרבית החברות היצואניות להתמודד יפה עם התיסוף החד בשער השקל, אך מה יהיה ב-2008?

בימים אלו הגיעה לסיומה עונת הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2007 כולה, וניתן, איפוא, לסקור ולנתח את תוצאות החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א.

הכתבה הבאה תבחן בעיקר את תוצאות 100 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בשנה החולפת, על פי ענפי פעילות תוך השוואת התוצאות לשנה קודמת, ומבט על המניות המועדפות לשנת 2008.

שנת 2007 הייתה שנה עמוסה בהתפתחויות במישור הכלכלי, והדבר בא לידי ביטוי בתוצאות החברות. ראשית, המשק הישראלי הוסיף לצמוח בשיעור יפה, זו השנה הרביעית ברציפות, כאשר שיעור הצמיחה עמד על 5.3%.

במקביל, האינפלציה הרימה את ראשה במהלך השנה, ומדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2007 ב-3.4%, מה שהביא חברות רבות לרשום הוצאות מימון גבוהות במיוחד.

לכך, יש להוסיף את הדולר, שזכה לכותרות רבות, כאשר רשם היחלשות משמעותית (9%) מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

השינוי הנומינלי של הדולר במהלך השנה  והתנודתיות שאפיינה אותו תוך כדי השנה, השפיעו לחיוב ולשלילה על המגזרים השונים.

במקביל, במהלך השנה היינו עדים להתפתחותו של משבר אשראי בארה"ב בפרט ובעולם בכלל, וכן להאטה כלכלית בארה"ב. האטה זו נתנה את אותותיה באופן חזק יותר בראשית 2008.

מסיכום תוצאות שנת 2007 בחברות הגדולות בבורסה, עולה כי מגמת הצמיחה שאפיינה את השנים האחרונות נמשכה גם ב-2007, כאשר הרווח הנקי המצטבר עלה בשיעור של כ-18% לעומת שנת 2006.

עיקר הגידול נבע מעלייה במגזרי התקשורת, כימיה ופרמצבטיקה וחברות אחזקה.

בנקים: מניית הפועלים נענשה יתר על המידה- המניה המבטיחה במגזר

במשך מספר לא מבוטל של רבעונים, עד הרבעון הרביעי השנה, הצליחו הבנקים להוכיח את עוצמתם כשהם מצליחים לעקוף את המכשולים שבדרך (רפורמת בכר, הפיקוח ההדוק בכל התחומים ובפרט עמלות משקי הבית וחוק הבנקאות), ולהציג שיפור בתוצאות העסקיות.

אלא שברבעון הרביעי, צץ מכשול נוסף שאיים על רווחיות הבנקים, בדמות עומק חשיפת הבנקים בישראל למשבר המשכנתאות (סאבפריים), על נגזרותיו, ומכשירים אחרים (SIV) בארה"ב.

את עיקר השפעת המשבר ראינו בינתיים בבנק הפועלים, ופחות ביתר הבנקים. מנימוקים חשבונאיים, ההשפעה באה לידי ביטוי בעיקר דרך ההון העצמי ורק במידה מועטה בדוח רווח והפסד.

עם זאת, השפעות אלו היו מינוריות ביחס לשיפור שנרשם במגזר, שוב, מלבד בנק הפועלים. זאת, הן על רקע אירועים חד פעמיים, כגון המדד הגבוה, שהיטיב עם הבנקים מכיוון שרשמו רווחים גבוהים יותר על הרכיב הצמוד בהון העצמי, והן כתוצאה משיקוף עוצמת הצמיחה במשק הישראלי שבאה לידי ביטוי בירידה בהפרשות לחובות מסופקים.

נציין, כי ברבעון הרביעי של השנה, ראינו רמה גבוהה יחסית של הפרשות לחובות מסופקים.

מניה מועדפת בסקטור: פועלים

פועלים – מכל מניות הסקטור מניית בנק פועלים ספגה את הירידה החדה ביותר בתקופה אחרונה. זאת, עקב חשיפה גבוהה יותר למכשירים פיננסים כגון MBS ,CDO וכיוצא בזה, שספגו מכה במשבר האחרון.

בעוד אנו מעריכים שתיק האג"ח של בנק פועלים טומן בחובו אפשרות סבירה לירידות ערך נוספות, הרי שלהערכתנו, מכפיל הון של מתחת ל-1 על הבנק הגדול במערכת, שמסוגל בשנים נורמליות לייצר תשואה של 13%-15% על ההון, הוא אטרקטיבי גם אם ניקח בחשבון הפרשות נוספות של מאות מיליוני שקלים.

תקשורת: בזק- בזכות התזרים, תשואת הדיבידנד וההתייעלות הצפויה

בשנת 2007, העלייה בצריכה הפרטית של הצרכן הישראלי, באה לידי ביטוי בעלייה בצריכה של שירותי התקשורת. מרבית ספקיות השירותים רשמו צמיחה במחזורים ושיפור בשיעורי הרווחיות.

עיקר ההתפתחויות בתחום הגיעו השנה מכיוון הרגולציה, כאשר תוכנית ניוד המספרים יצאה לדרך בדצמבר.

תוכנית זו, אמורה לעודד את התחרות בין חברות הסלולר ולהחיות את התחרות בתחום הקווי. כפי שהערכנו בעבר, בתחום הסלולר אנו לא צופים שינויים מהותיים במאזן הכוחות של החברות. תוכנית הניוד אמורה להיות מהותית יותר דווקא בתחום הקווי (ובמיוחד לאחר אישור ה-Naked ADSL).

בתחילת 2008 פורסמו מסקנות ועדת גרונאו, אשר המוטיב המרכזי בהן הוא פתיחת נדבך סיטונאי בשוק התקשורת, כלומר מתן אפשרות לחברות תקשורת לספק פתרון כולל (נייח, סלולר, TV וכו') ללקוח. אנו מעריכים, כי הכיוון הכללי של השוק הוא להיטשטשות הגבולות בין הסגמנטים השונים של השוק והפיכת הספקים המתמחים לספקי חבילות תקשורת. תהליך זה, אף יואץ עם המעבר לתשתיות מבוססות IP בשנים הבאות.

מניה מועדפת בסקטור: בזק

בזק- למרות שבזק הינה המועמדת המרכזית להיפגע מפתיחת השוק לתחרות, אנו רואים בה כחברה המועדפת בסקטור. בזק הינה חברת ערך בעלת תזרים חזק ויציב ותשואת דיבידנד גבוהה.  אנו מעריכים, כי ההנהלה החדשה של החברה תצליח להוביל מהליכי ייעול בארגון ולהתאים את הארגון לתנאי השוק החדשים.
 

כימיה ופרמצבטיקה

תחום הפרמצבטיקה כולל למעשה רק את טבע ופריגו. שנת 2007 הייתה שנה מוצלחת לשתי החברות, שהראו שיפור בתוצאות העסקיות, כאשר הצפי הוא ששנת 2008 תהיה שנה טובה אף היא, על רקע השקות של מוצרים חדשים בקנה מידה ניכר. נציין, כי רמות המכפילים הן גבוהות בשתי החברות, ואחזקה בהן צריכה להיות כעוגן דפנסיבי בתיק, אך נראה כי יהיה קשה לשחזר את התשואות שלהן ב- 2007.

טבע- בהסתכלות לטווח הבינוני, תחזיות רווח של 2.6-2.7 דולר למניה ב-2008. כמו כן, בהסתכלות ארוכת טווח נראה סיפור של צמיחה סולידית.

בתחום הכימיה, נציין את החברות הבולטות: כי"ל ומכתשים אגן.

באופן כללי, חברות אלו המשיכו ליהנות מביקושים גבוהים שנבעו ממצבם הטוב של החקלאים נוכח עליית מחירי הסחורות, מה שהאפיל על התייקרות התקורות (אנרגיה, הובלה ימית).  מכתשים אגן לא הצליחה לגלגל את העלאת המחירים ללקוחות בשל סביבה תחרותית קשה, ועל רקע זה פרסמה אזהרת רווח לרבעון הרביעי של השנה. כי"ל, לעומת זאת, רשמה במגזר הדשנים תוצאות מצוינות, כאשר עליית המחירים בתחום הדשנים הייתה מעל ומעבר לעליית מחירי התקורות.

מניה מועדפת בסקטור: החברה לישראל- חברת אחזקות החשופה לענף הכימיה

להערכתנו, מומלץ להיחשף לסקטור דווקא באמצעות החברה לישראל, שהינה חברת אחזקות, ושעיקר ה-NAV שלה נובע מכי"ל. מניית החברה לישראל נסחרת היום בדיסקאונט של 25%-30%.

מזון ורשתות שיווק: שופרסל- בזכות השיפור המתמיד ברווחיותה

ההתפתחויות בענף רשתות המזון הביאו לכך, שבעוד 2007 הייתה שנה טובה לשופרסל, לרבוע הכחול הייתה זו שנה בינונית. שופרסל המשיכה במגמת השיפור היציב ברווח התפעולי, מגמה שמאפיינת אותה מאז 2004, ונהנתה מהיתרונות לגודל.

לעומת זאת, רבוע כחול רשמה במהלך השנה ירידה בנתחי השוק שלה שהובילו לירידה בשיעורי הרווחיות התפעולית. רבוע כחול ביצעה השנה מהלך דרמטי בנושא מגה בעיר, כאשר הודיעה כי המחירים ברשתות החברה בעיר יהיו זהות למחירים מחוץ לעיר. כרגע, קשה עדיין לדעת האם מהלך זה הוביל לתוצאות המקוות מבחינתה.

יצרניות המזון הציגו בשנה החולפת תוצאות טובות, הן בשוק המקומי והן בחו"ל, עם עלייה של יותר מ-10% בשורת ההכנסות.

בשוק המקומי נהנו החברות מהמשך הצמיחה כאשר שטראוס רשמה עלייה של 5.5% בהכנסות מהשוק המקומי בעקבות עלייה במרבית חטיבות החברה (פעילות הקפה, המחלבות, החטיפים), ואילו אסם רשמה עלייה בשיעור של 11%. בחו"ל, דיווחה שטראוס על צמיחה דו ספרתית גבוהה בעיקר בעקבות העלייה המרשימה בפעילות סברה (פעילות הסלטים בארה"ב) והמשך הגידול בפעילות הקפה.

לשלילה נציין, כי החברה סבלה מהוצאות מימון גבוהות גם כן בעקבות המדד הגבוה. אצל אסם פעילות חו"ל משמעותית פחות (בעיקר טבעול), אולם גם שם נמשכה מגמת הצמיחה. בנוסף, יצרניות המזון התמודדו בשנה החולפת עם עליית מחירים הסחורות, אולם הן הצליחו לגלגל את עליית מחירי חו"ג ללקוחות. שתי החברות נראות כמתומחרות בהתאם לפעילותן, ונסחרות סביב מכפילים של 18-19, מכפילים הנחשבים גבוהים כאשר מסתכלים על חברות בתחום בעולם.

מניה מועדפת בסקטור: שופרסל

שופרסל- אנו נשארים בגישת העדפה למניית שופרסל, כאשר נושא החרם החרדי על רבוע כחול נופל לשופרסל בעיתוי מצוין, שכן היא עומדת בפני התרחבות משמעותית בפעילות בסקטור זה. תמחור מניית רבוע כחול הינו זול יחסית אמנם, אך החברה ניצבת מול כל אותם קשיים שאפיינו את 2007, וקשיים חדשים בדמות חשש מחרם חרדי על הרשת.


טקסטיל והלבשה: אין בת"א 100. יש לא מעט ביתר

כיום, נותרה במדד ת"א 100 רק מניה אחת מתחום זה והיא פמס. זו החלה להראות במהלך השנה סימנים של התאוששות שכללו גידול במכירות  וברווחיות. זאת, לאחר תקופה בה סבלה החברה מהרעה בתוצאות בעקבות משבר ביחסים עם הלקוח המרכזי בארה"ב, האניוול. חברה נוספת בענף הטקסטיל שרשמה שיפור בתוצאות היא דלתא גליל (כיום ממניות היתר). שיפור זה הושג לאחר תוכנית הפיטורים וההתייעלות שיישמה החברה, אשר החלה לשאת פרי.

בעוד חברות הטקסטיל המקומיות החלו בצעדי התאוששות במהלך השנה, חברות ההלבשה הישראליות, ובהם קסטרו, גולף המשביר לצרכן,  ועוד,  אשר מוכרות מוצרי הלבשה בעיקר לשוק המקומי, נהנו השנה מהמשך צמיחה בהכנסות על רקע העלייה בצריכה הפרטית במשק. קסטרו, שהציגה אמנם גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות, סבלה מעלייה בהוצאות התפעוליות והוצאות מימון גבוהות, והציגה ירידה ברווחיות.

לעומת זאת, גולף והמשביר לצרכן המשיכו להציג צמיחה נאה  בהכנסות, שנבעה הן מצמיחה בחנויות קיימות, ומפתיחת חנויות נוספות (בעיקר גולף).

במקביל, דיווחו החברות על שיפור בשיעורי הרווחיות. פוקס, סבלה אמנם במהלך תשעה החודשים הראשונים של השנה מפגיעה בתוצאות על רקע שחיקה ברווחיות, אולם ברבעון הרביעי, הציגה החברה שיפור ניכר בתוצאות (נזכיר, כי הרבעון הרביעי הוא הרבעון החזק ביותר, עונתית), ונראה כי החברה מתחילה להתגבר על חלק מהמכשולים אשר הובילו להרעה בתוצאות במרבית 2007.

נציין, כי היחלשות הדולר אשר פגעה בחברות הטקסטיל אשר מוכרות מוצריהן במטבע חוץ אך מנגד משלמות לעובדים במטבע המקומי, דווקא השפיעה לחיוב על חברות האופנה הישראליות אשר קונות חלק מחומרי הגלם בחו"ל ומנגד מוכרות מוצריהן בישראל.

מניה מועדפת בסקטור (שלא מקרב מניות ת"א 100):

גולף- החברה מציגה רבעון אחר רבעון צמיחה נאה בהכנסות יחד עם שיפור בשיעורי הרווחיות, הן הגולמית, והן התפעולית. החברה נהנית מהיותה נשענת על שתי רגליים מרכזיות: אופנת ההלבשה ואופנת הבית, כאשר היא מצליחה לצמוח ולהתייעל בשני מגזרים אלו.

נדל"ן: גי.טי.סי- בזכות הדיסקאונט העמוק

חברות הנדל"ן פרסמו דוחות טובים, כאשר חברות בתחום הנדל"ן המניב רשמו עלייה בשווי נכסי הנדל"ן. נקודה זו מעט מפתיעה לאור הצפייה הקיימת בשוק להתחלת הצגה של ירידה בשווי הנדל"ן, בעקבות ההתפתחויות בשוק הריאלי. נציין, כי חלק מהחברות אכן הראו ירידה בשווי חלק מהנדל"ן, ועלייה בחלק אחר, כך שסך השווי עלה. מובן, כי העובדה שמרבית החברות הפועלות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל נסחרות בשווי הנמוך מההון העצמי, ממשיך לגלם את חששות השוק לירידה בשווי הנכסים.

מניה מועדפת בסקטור: גי.טי.סי

גי.טי.סי- החברה נסחרת בדיסקאונט של כ-40% על החזקותיה, שהמרכזית שבהן היא בגי.טי.סי פולין אשר פועלת בשווקים מתפתחים במזרח אירופה.

חברות אחזקה: קבוצת דלק- הניהול של תשובה ומחיר המניה

בדוחות של חברות אחזקה לא היו גילויים חדשים או מפתיעים. חלק מהחברות שומרות על שקיפות גבוהה וחלק שקופות פחות. בחודשים האחרונים אנו עדים לתופעה של עלייה בדיסקאונטים בחברות אחזקה, כאשר חברות נסחרות בדיסקאונטים גבוהים ב-10%-15% מאלו שהיו מקובלים לפני כחצי שנה.

מרבית חברות האחזקה הציגו ביצועים נמוכים משמעותית ממדד ת"א 100 בתקופת הצפייה לדוחות (רבעון ראשון 2008). ההסבר ניתן הן בירידת שווי האחזקות (שחלקן סחירות) ובעלייה האמורה בדיסקאונטים.

מניה מועדפת בסקטור: קבוצת דלק

קבוצת דלק-  החברה נסחרת בדיסקאונט של כ-30% לשוויה הנכסי כאשר מרבית נכסיה סחירים.


לסיכום

במבט כולל על תוצאות החברות הגדולות הנסחרות בבורסת ת"א ניתן לומר כי המשך הצמיחה במשק הישראלי הקרינה לחיוב על החברות, שהציגו שנה נוספת של צמיחה בשורת ההכנסות, שיפור תפעולי וגידול ברווחים, כשסך הרווח הנקי של החברות הכלולות במדד ת"א 100 עלה בשיעור של כ-17%.

www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "המלצת קנייה על פרוטרום עם מחיר יעד של 34 ש"ח למניה", 6/05/2008
מומחי מיטב: "תעשיית הקרנות סיכמה את החודש עם תשואה חיובית", 6/05/2008
מומחי מיטב: "חודש של התאוששות גם בבורסות וול סטריט ובמניות הישראליות הנסחרות בהן", 6/05/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות שניכרה החודש בשוק ההון לא פסחה, כמובן, על תעשיית קופות הגמל", 5/05/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי", 22/04/2008
מומחי מיטב: "על אף הטלטלות בשווקים תעשיית הקרנות הצליחה לגייס, אם כי באופן מתון", 8/04/2008
מומחי מיטב: סיכום תוצאות 2007 ומבט על 2008, 7/04/2008
מומחי מיטב: "החודש הסוער נתן אותותיו גם על תעשיית הקרנות שהציגה תשואה משוקללת שלילית", 6/04/2008
מומחי מיטב:" המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לרשום ירידות חדות", 2/04/2008
מומחי מיטב: "לאחר הפוגה בת חודש, שבה תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית", 2/04/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.