כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי"

22/04/2008

לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש מאי הריבית צפויה להישאר ללא שינוי

עיקרי הדברים:
• חוזקו של השקל הישראלי, בעיקר כנגד הדולר האמריקאי, והתחזיות לירידה בקצב הצמיחה של השווקים המפותחים בשנתיים הקרובות הביאו את הבנק המרכזי לפעול במדיניות מרחיבה בחודשיים האחרונים.
• ההנהגה המוניטרית של בנק ישראל ונגיד הבנק בראשה, צפויים לדון החודש בהתפתחויות האחרונות בסביבה האינפלציונית. זאת, על רקע ההפתעות במדדים האחרונים והציפיות לעתיד, אשר נמצאות בגבול העליון של יעד יציבות המחירים.
• העלייה בסביבה האינפלציונית וחשש אמיתי מפני אי-עמידה ביעד תקשה על הבנק לבצע הפחתה נוספת בגובה הריבית
• בהתחשב בשלל הגורמים, אנו מעריכים, כי ביום ב', ה-28/4, בנק ישראל יותיר את הריבית המוניטרית ללא שינוי.

בדיון המוניטרי המצומצם בבנק ישראל, שהתקיים ב- 24 למארס, 4 חברי הנהלה (מתוך 6, כולל הנגיד) המליצו להפחית את הריבית בשיעור של 50 נ"ב. חבר אחד המליץ להפחיתה ב-25 נ"ב בלבד. ארבעת חברי ההנהלה טענו כי אינם צופים התייקרות במחירי חומרי הגלם ולדעתם ניתן יהיה לעמוד ביעד האינפלציה בשנת 2007. לפיכך, אלו מעניקים משקל רב להשפעה הצפויה של ההאטה בצמיחה הגלובלית על המשק הישראלי. החבר הבודד שתמך בהפחתה של 25 נ"ב בלבד, טען, כי התרה בשיעור זה היא מספקת, לאור העובדה כי ב-12 החודשים האחרונים בנק ישראל חרג מיציבות המחירים והציפיות האינפלציוניות נמצאות מעבר לאמצע היעד.

אין ספק, כי החלטת הריבית לחודש מאי הופכת קשה יותר, משתי הישיבות הקודמות. בחודשים האחרונים היינו עדים לכך כי בנק ישראל החליט "להזניח" את האינפלציה ולתמוך בצמיחה. כידוע, באופן פורמאלי מחויב בנק ישראל ליעד בודד והוא יציבות מחירים (ובאופן קלנדרי). אולם, החולשה המתרחשת ביעדי היצוא של הכלכלה הישראלית הביאה לכדי נקיטת גישה אקטיבית כלפי הכלכלה הישראלית. גישה זו, באה לידי ביטוי בהפחתת הריבית בשתי מנות של 50 נ"ב ברציפות, ובהתערבות יומית בשוק המט"ח, באמצעות רכישה של דולרים.

התערבות מסוג זה הייתה אפשרית כל עוד האינפלציה לא הייתה בעיה ממשית. כלומר, בבנק ישראל האמינו, כי זו, לא תחרוג בשנת 2008. מתברר שהתמונה היא לא כה פשוטה והאינפלציה לא שוככת.  זאת, בהשפעת הגורמים הבאים:

(1) מחירי חומרי הגלם ממשיכים להאמיר. לראיה מחיר הנפט הגולמי בניו-יורק הגיע לאחרונה לרמה של 115 דולר לחבית.

(2) הייסוף בשקל כנגד הדולר לא תורם כבעבר להפחתת לחצים אינפלציוניים. הקשר המרכזי בין שער החליפין של הדולר למדד המחירים לצרכן מגיע דרך חוזי שכר הדירה המהווים כ-20% מהמדד הכללי. בעבר, מרבית החוזים (כ-85%) היו צמודים לשער החליפין של הדולר. לאחרונה, שיעור ההצמדה לדולר ירד בעשרות אחוזים. כלומר, ייסוף בשקל משפיע במידה פחותה, לעומת השפעתו לפני כשנה.

(3) הריבית הריאלית בישראל הפכה לשלילית. הפחתות הריבית האחרונות, הביאו את הריבית המוניטרית לרמה של 3.25%. זאת, בניכוי האינפלציה שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 3.7%, הפכה לשלילית. גם לפי תחזית האינפלציה של מיטב, לפיה  ב-12 החודשים הקרובים צפויה האינפלציה להסתכם ב-3.2%, נראה כי הריבית הריאלית תיוותר כמעט אפסית. רמה זו של הריבית הריאלית מעודדת את האינפלציה.

(4) הגידול המהיר בכמות הכסף, עלייה של כ-13% ב-12 החודשים האחרונים, במשק יוצר גם הוא לחצים אינפלציוניים.

למעשה, בחמשת החודשים האחרונים היה פער של 1.5% בין הערכות השוק לבין האינפלציה שפורסמה בפועל. פער זה מצביע על כך, שחרף עדכון תחזיות האינפלציה כלפי מעלה, זו עוד עלולה להמשיך ולהפתיע בחודשים הקרובים.
 
לאור כל אלו נראה, כי בבנק ישראל יעדיפו החודש להמתין, ולהותיר את הריבית ללא שינוי.

חשוב לציין, כי התחזקותו האחרונה של השקל כנגד הדולר והעובדה, כי בארה"ב צפויה הריבית לרדת בסוף החודש, היו אולי מספקים את המסד להפחתה נוספת של הריבית המוניטרית בישראל. אולם, התגברות הלחצים האינפלציוניים, והחשש מפני הפתעות בעתיד, יביאו את הבנק להותיר את הריבית לחודש מארס ללא שינוי.

www.meitav.co.il  

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "המלצת קנייה על פרוטרום עם מחיר יעד של 34 ש"ח למניה", 6/05/2008
מומחי מיטב: "תעשיית הקרנות סיכמה את החודש עם תשואה חיובית", 6/05/2008
מומחי מיטב: "חודש של התאוששות גם בבורסות וול סטריט ובמניות הישראליות הנסחרות בהן", 6/05/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות שניכרה החודש בשוק ההון לא פסחה, כמובן, על תעשיית קופות הגמל", 5/05/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי", 22/04/2008
מומחי מיטב: "על אף הטלטלות בשווקים תעשיית הקרנות הצליחה לגייס, אם כי באופן מתון", 8/04/2008
מומחי מיטב: סיכום תוצאות 2007 ומבט על 2008, 7/04/2008
מומחי מיטב: "החודש הסוער נתן אותותיו גם על תעשיית הקרנות שהציגה תשואה משוקללת שלילית", 6/04/2008
מומחי מיטב:" המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לרשום ירידות חדות", 2/04/2008
מומחי מיטב: "לאחר הפוגה בת חודש, שבה תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית", 2/04/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.