כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "ההתאוששות שניכרה החודש בשוק ההון לא פסחה, כמובן, על תעשיית קופות הגמל"

5/05/2008

אפריל 2008: ההתאוששות שניכרה החודש בשוק ההון לא פסחה, כמובן, על תעשיית קופות הגמל

 התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת הממוצעת של קופות הגמל הגדולות באפריל צפויה לנוע בתחום רחב של 2% עד 3%.
 על רקע השיפור שנרשם באפריל, התשואה השנתית השלילית שרשמו עד כה קופות הגמל צפויה להתמתן.
 עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים צפויה להיות גבוהה יותר: בין 1% ל- 3%.
 עליות השערים הנאות שנרשמו בשוק המניות ובאיגרות החוב הצמודות למדד הן הגורם העיקרי לתשואה החיובית שהתעשייה צפויה להציג.

אפריל 2008

בית ההשקעות מיטב ממשיך  בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

מדד "מיטב" לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות באפריל 2008 מצביע על תשואה נומינלית ברוטו משוקללת של כ- 2.0% ל- 3.0%.

אחת הסיבות לשונות גבוהה זו היא השונות הגדולה בהתנהגות של מניות ספציפיות, ובמיוחד העלייה המסחררת בשערי כי"ל והחברה לישראל, שתרמו כחצי מעליית מדד המעו"ף.

שוק המניות ציין את פתיחת הרבעון השני של 2008 במסע עליות מרשים, כשהלך הרוחות מעבר לים המשיך להשפיע על מדדי המניות המקומיים, והצבעים על מסכי אחד העם התחלפו בהתאם. חג הפסח לא אכזב, וכמאפיין את ימי חול המועד, גם השנה, לא פסחה המגמה החיובית על שוק המניות המקומי, שהמשיך לרשום עליות חדות, תוך ריכוז מחזורי מסחר גבוהים ביחס לימי מסחר מקוצרים. אולם בתום החג, עם חזרתם של המשקיעים לפעילות מלאה, שבה בורסת תל אביב לטריטוריה שלילית, ותיקנה מעט את העליות שנרשמו במהלך החודש, דבר שלא מנע ממנה לסכם את אפריל עדיין בטריטוריה חיובית חזקה.

ברקע המסחר: התייקרות מחירי הסחורות, ובפרט הזינוק במחירי האורז לקראת סוף החודש שתפס מקום נכבד בכותרות העיתונים, והחלטת נגיד בנק ישראל להותיר את הריבית המוניטארית לחודש מאי על כנה, אך בד בבד רמז על אפשרות סבירה להעלאתה בקרוב.

ההתאוששות המרשימה בשוק המניות המקומי, יחד עם העליות שנרשמו באיגרות החוב הצמודות, הן הגורם העיקרי לתשואות החיוביות שהתעשיה צפויה להציג.

בסיכום חודשי רשמו רוב המדדים המובילים עליות נאות: מדד ת"א 25 עלה ב- 8.4% ומדד ת"א 100 הוסיף 7.3%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 2.4%, מדד יתר 50 עלה ב- 2.0% ומדד יתר 120 רשם גם הוא עלייה של 2.0%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, טיפס ב- 10.0%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים את החודש בירידה של 4.5%, ואילו מדד הבנקים עלה ב- 7.9%.

בשוקי המניות בחו"ל היה הבדל ניכר בין שוק המניות האמריקאי לאחרים. מדד הדאו ג'ונס עלה ב- 4.5%, ה- 500S&P  עלה ב- 4.8% והנאסד"ק עלה ב- 5.9%. הניקיי ביפן עלה ב- 10.6%, ה – DJ STOXX 50 באירופה עלה ב- 7.3%. התשואות בבורסות חו"ל הינן במונחי המטבע המקומי, לכן, נוכח התיסוף בשקל מול מטבעות אלה, התשואה במונחי שקלים טובה פחות.

באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 4.0% עד 7.0% (פרט לחשיפה מט"חית עקיפה, למשל ע"י אחזקת מניות בחו"ל), רשם הדולר, היחלשות מול השקל בשיעור של  3.5%. מול האירו רשם השקל תיסוף של 5.1%. צמודי המט"ח הקונצרניים ירדו ב-2.7% וצמודי המט"ח הממשלתי (איגרת חוב אחת בלבד) ירדו ב-0.2%.

איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש אפריל ב-1.3%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 1.5%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 טיפסו ב- 1.2%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב- 1.1% ואיגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-1.6%. לעומת זאת, איגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלוו ב- 2.0%. מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב- 0.1% והוא מייצג ירידה של 0.5% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של יותר מ- 5 שנים והשחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 0.7%, בממוצע ואילו השחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים שמרו על יציבות), עלייה של 0.7% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.2% במק"מים.

ההשפעה של כל אלה מתבטאת, כאמור, בתשואה נומינלית ברוטו משוקללת של תעשיית הקופות כולה בין כ- 1.0% ל- 3.0%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב- %  אפריל 2008  מתחילת שנת 2008
מדד מניות כללי 6.6 11.3-
מדד ת"א 8.4 11.2-
מדד ת"א 7.3 13.7-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות  0.5 3.1
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים  1.3 4.6
שינוי הדולר ביחס לשקל   3.5- 10.9-
מלוות קצרי מועד  0.2 1.8
שחר 0.5- 2.4
גילון 0.7 1.5

מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור). המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.
3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

www.meitav.co.il  

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.


 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.