כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: "המלצת קנייה על פרוטרום עם מחיר יעד של 34 ש"ח למניה"

6/05/2008

 פרוטרום- יש טעם בחברה...    

                                                                    
• השנים האחרונות התאפיינו במגמת צמיחה מואצת על רקע רכישות וצמיחה אורגנית. בשנת 2007 ביצעה החברה לא פחות משבע רכישות.

• לאחר שנה של מסע רכישות קדחני ומיזוג חברות, פרוטרום נמצאת היום במצב בו היא תתחיל ליהנות מפירות הרכישות, כפי שהדבר יבוא לידי ביטוי ברווחיות, שתחזור בהדרגתיות לשיעורי הרווחיות שאפיינו את החברה בעבר.

רקע:

פרוטרום עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:

• חטיבת הטעמים- במסגרתה עוסקת החברה בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של תמציות טעם מתוקות, ושאינן מתוקות ו-Food Systems. חטיבת הטעמים רשמה צמיחה חזקה בשנים האחרונות, והיוותה כ-67.3% מהכנסותיה של פרוטרום ב-2007.

• חטיבת חומרי הגלם- במסגרתה עוסקת החברה בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים, רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים, מיצויים טבעיים מצמחי מרפא וכו'. חטיבת חומרי הגלם צמחה באופן משמעותי בשנים האחרונות, והיוותה כ-31.2% מסך הכנסותיה של פרוטרום.

השנים האחרונות התאפיינו במגמת צמיחה מואצת במכירות, אם כתוצאה מצמיחה אורגנית, ואם ובעיקר בעקבות רכישות שביצעה החברה. בשנת 2007 ביצעה החברה שבע רכישות, ורשמה גידול דו- ספרתי מרשים בפעילותה.

רכישות עיקריות ב-2007:

• רכישת קבוצת גוורצמולר בגרמניה- פרוטרום רכשה 100% מהון המניות של קבוצת גוורצמולר העוסקת בפיתוח, ייצור, ושיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים), הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. לקבוצה אתרי ייצור בגרמניה, ופעילותה סינרגטית עם זו של החברה, והיא תשולב בפעילות NESSE הגרמנית, אותה רכשה החברה ב-2006, וכן עם פעילות פרוטרום ישראל בתחום. מחזור המכירות של גוורצמולר ב-2006 הסתכם ב-65 מל"ד.

• רכישת Belmay Limited ו-Jupiter Flavours באנגליה- בלמיי עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם לתעשיית המזון והמשקאות, ומחזור המכירות שלה ב-2006 הסתכם ב-15.1 מל"ד. במקביל, רכשה החברה את יופיטר העוסקת גם כן בפיתוח, יצור ושיווק תמציות ריח. החברה פעלה לאיחוד שלושת אתרי הייצור (בלמיי, יופיטר ופרוטרום אנגליה) לאתר אחד.

• רכישת ריחן ואדומים- ריחן עוסקת בתחום תערובות הטעם וכן בשיווק חומרי גלם לתעשיית המזון, והיא מרחיבה את סל המוצרים של פרוטרום בתחום ה-Savory. מיזוגה לפעילות החברה בישראל הושלם ברבעון הרביעי. אדומים עוסקת בייצור ושיווק של תוספים וחומרי גלם ייחודיים לתעשיית המזון והמזון הפונקציונלי, מרבית מיזוג פעילות אדומים עם זו של פרוטרום ישראל הושלם ברבעון הרביעי ב-2007.

דוחות כספיים:

בשנת 2007 רשמה החברה צמיחה של 28% בהכנסות ל-368 מל"ד, בעיקר על רקע הרכישות שביצעה. עם זאת, רווחיות החברה נפגעה, בעקבות הרכישות, שמיזוגן והטמעתן הושלמו רק בסוף 2007 ולכן הסינרגיה טרם באה לידי ביטוי, כאשר גם עליית מחירי חו"ג והוצאות חד פעמיות עקב הרכישות, השפיעו לשלילה על הרווחיות. הרווח הגולמי של החברה הסתכם ב-131 מל"ד (35.5% מהמחזור), לעומת 106 מל"ד ב-2006 (37% מהמחזור). הרווח התפעולי הסתכם ב-34.5 מל"ד לעומת 37 מל"ד אשתקד. נציין, כי במהלך השנה היו לחברה הוצאות חד פעמיות בגין הרכישות בסך 2 מל"ד, בעוד ב-2006 היו לחברה הכנסות חד פעמיות של 2.7 מל"ד.

ראייה לעתיד:

• באופן כללי, החברה לא רואה שינויים במגמות בשוק, שצומח בשיעור ממוצע של 4%-5% (צמיחה נמוכה יותר בארה"ב וגבוהה באסיה), כאשר ישנה האצה במעבר למוצרים טבעיים (בעיקר באירופה, כשאנגליה מובילה). כמו כן , מגמת הקונסולידציה נמשכת, ולהערכת החברה תמשך בשנתיים הקרובות. מגמת המעבר למוצרים טבעיים פועלת לטובת החברה, שכן 2/3 ממוצריה הינם מוצרים טבעיים, בעוד אצל המתחרים הגדולים 2/3 הינם מוצרים סינטטיים.

• פרוטרום צומחת בשיעור הגבוה משמעותית מצמיחת השוק, על רקע Cross Selling מהרכישות שביצעה, התמקדות במוצרים טבעיים, והתמקדות בלקוחות בינוניים, בעוד המתחרות הגדולות מתמקדות בלקוחות גדולים.

• חו"ג- החברה פעלה בשנת 2007 לבצע העלאת מחירים ללקוחותיה על מנת להתמודד עם עליית חו"ג, אולם עם חלק מלקוחותיה החברה הייתה קשורה בהסכמים שנתיים שלא אפשרו לה לבצע העלאת מחירים. כעת, החברה חתומה על חוזים רבעוניים, וכך יכולה להתמודד בצורה טובה עם עליית מחירים. עליית מחירי חו"ג הביאה לירידה של 2% בשיעורי הרווחיות ב-2007.

• בשנת 2008 תמשיך החברה במגמת הצמיחה המאפיינת אותה בשנים האחרונות, והכנסותיה יצמחו ב-29% ויסתכמו ב-476 מל"ד. זאת, עקב פעילות מלאה של החברות שנרכשו וכן צמיחה אורגנית.

• במקביל לצמיחה בהכנסות, בשנה הקרובה נראה שיפור בשיעורי הרווחיות, על רקע ניצול הסינרגיות של מיזוג החברות שנרכשו. לשם המחשה, רכישת חברות בלמי ויופיטר באנגליה, ומיזוג שלושת אתרי הייצור, יוביל לחסכון של 3-4 מל"ד בשנה. בשנת 2008 נראה חזרה לשיעורי רווחיות גולמית של סביב ה-37%, ורווחיות תפעולית של סביב 12%. הרבעון הראשון יהיה רבעון טוב, בו החברה אכן העלתה מחירים שצפויים לפצות על עליית חו"ג, אך עדיין לא כל המיזוגים הושלמו במלואם.

• לסיכום, להערכתנו, לאחר שנה של מסע רכישות קדחני ומיזוג חברות, פרוטרום נמצאת היום במצב בו היא תתחיל ליהנות מפירות הרכישות, כפי שהדבר יבוא לידי ביטוי ברווחיות, שתחזור בהדרגתיות לשיעורי הרווחיות שאפיינו את החברה בעבר. כמו כן, פרוטרום הפכה לאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום תמציות הטעם. החברה נסחרת במכפיל 12 לשנת 2008 (שנת צמיחה) ומכפיל 10 לשנת 2009, מכפילים נמוכים יחסית, ועל כן המלצתנו לפרוטרום היא קנייה, במחיר יעד של  34 ₪.

פרטי מכין עבודת האנליזה:

רוני שקל ת.ז 060413077
רישיון משווק השקעות מספר 8102
ברקוביץ 4 ת"א
roni@meitav.co.il

השכלה:  בוגרת (B.A) במנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה
ניסיון מקצועי: תפקידי מחקר ואנליזה החל מ2006 ועד היום במיטב ניהול השקעות

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:

מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:

מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 4.5.08

מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 5.5.08

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך לפי מודל DCF.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: האטה כלכלית בארץ ובעולם, עלייה במחירי חו"ג וקושי בגלגול העלאות מחירים ללקוחות, קשיים במיזוג והטמעת החברות הנרכשות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, רוני שקל בעלת רישיון מס' 8102, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

 www.meitav.co.il  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "המלצת קנייה על פרוטרום עם מחיר יעד של 34 ש"ח למניה", 6/05/2008
מומחי מיטב: "תעשיית הקרנות סיכמה את החודש עם תשואה חיובית", 6/05/2008
מומחי מיטב: "חודש של התאוששות גם בבורסות וול סטריט ובמניות הישראליות הנסחרות בהן", 6/05/2008
מומחי מיטב: "ההתאוששות שניכרה החודש בשוק ההון לא פסחה, כמובן, על תעשיית קופות הגמל", 5/05/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי", 22/04/2008
מומחי מיטב: "על אף הטלטלות בשווקים תעשיית הקרנות הצליחה לגייס, אם כי באופן מתון", 8/04/2008
מומחי מיטב: סיכום תוצאות 2007 ומבט על 2008, 7/04/2008
מומחי מיטב: "החודש הסוער נתן אותותיו גם על תעשיית הקרנות שהציגה תשואה משוקללת שלילית", 6/04/2008
מומחי מיטב:" המניות הישראליות בוול סטריט ממשיכות לרשום ירידות חדות", 2/04/2008
מומחי מיטב: "לאחר הפוגה בת חודש, שבה תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית", 2/04/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.