כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קנייה מלווה בהעלאת מחיר היעד"

19/05/2008

סלקום פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2008, אשר היו מעל לציפיות המוקדמות שלנו.

שוק הסלולר ירד לרמות גיוס נורמאליות לאחר הרתיחה של 2007. סלקום גייסה הרבעון כ-23 אלף לקוחות חדשים, גיוס של 33 אלף מנויי post-paid ועזיבה של 10 אלף מנויי pre-paid. לשם ההשוואה, פרטנר גייסה מספר דומה של לקוחות חדשים (23 אלף) אולם כ-40 מהם לקוחות post-paid, (ובמקביל ירידה של 17 אלף לקוחות ה-pre-paid). מעניין יהיה לראות בדוחות של בזק האם כל לקוחות ה-pre-paid מתכנסים לפלאפון.

ה-ARPU הרבעון עמד על כ-145 ₪, ירידה של כ-1 ש"ח לעומת הרבעון המקביל. ברבעון השני צפויה לבוא לידי ביטוי הירידה הנוספת של דמי הקישוריות, ומנגד העלאת התעריפים של החברה. הצמיחה בהכנסות התוכן צפויות להמשיך לגדול כתוצאה מגיוס מנויי דור שלישי.

סה"כ הכנסות הסתכמו בכ-1,595 מיליון ₪, גידול של כ-10.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות משירותים  הסתכמו בכ-1,358 מל"ש, גידול של 5.8% לעומת הרבעון המקביל.

החברה הצליחה להראות שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית, בין היתר הודות לצמצום סבסוד המכשירים (בזכות הדולר החלש), והתייעלות בסעיפים תפעוליים. הרווח התפעולי הסתכם הרבעון בכ-406 מיליון ש"ח, גידול של 17% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם בכ-273 מיליון ש"ח, גידול של 31% לעומת הרבעון המקביל.

ה-EBITDA הסתכמה בכ-593 מיליון ש"ח המהווים 37.2%, שיעור שיא, אשר אם ימשך במהלך השנה יהווה הפתעה לטובה.  

בהנחה, כי רמת התחרותיות בשוק הסלולר תישאר במצב הנוכחי, ניתן בהחלט לצפות לשנה חיובית בשוק בכלל ובסלקום בפרט.

אנו מניחים, כי בהמשך השנה נראה רמות גיוס לקוחות בקצב דומה לרבעון הראשון. החברה תראה  עלייה בהכנסות התוכן אשר יתקזזו חלקית עם השחיקה במחיר לדקה. בסה"כ אנו צופים הכנסות משירותים של כ-5.66 מיליארד ש"ח, גידול של כ-5% לעומת 2007. בתוספת הכנסות מציוד אנו מעריכים הכנסות של כ-6.5 מיליארד, גידול של 7.4%. ה-EBITDA השנתית צפויה להסתכם בכ-2.27 מיליארד ש"ח, גידול מרשים של 7% לעומת 2007.

לאחרונה דיווחה נטוויז'ן על רכישה של 15% ממניות הוט. אנו מעריכים, כי לקבוצת אי.די.בי יש כוונה להגדיל את שיעור ההחזקה בהוט, וככל הנראה, לא ע"י סלקום על מנת שלא לפגוע בזרם הדיבידנדים.

אם אכן קבוצת אי.די.בי, על ידי אחת מזרועותיה או יותר, ירכשו את השליטה בהוט תתגבש בישראל קבוצת תקשורת מהותית שנייה, עובדה התורמת למיצובה האסטרטגי של סלקום בשוק. עדיין אנו לא מביאים בחשבון נושא זה בהערכת השווי הנוכחית.

לסיכום, תחום הסלולר ממשיך להיות המגזר החזק של שוק התקשורת. הכנסות החברה מתבססות מאוד על הצריכה הפרטית של הצרכן הישראלי, אשר פחות מושפעת מהמשבר הפיננסי העולמי והמיתון בארה"ב. אנו מעלים את מחיר היעד למניית סלקום ל-140 ש"ח למניה, גבוה בכ-16% ממחיר השוק, ונשארים בהמלצת תשואת יתר.

פרטי מכין עבודת האנליזה:
ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il
השכלה: לימודי M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א. תואר B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-3 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 15-15-2008
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 18-05-2008

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)
סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
1. תוכנית ניוד המספרים
2. שינויים בסביבה הרגולטורית
3. התגברות התחרותיות בתחום הסלולר ואיבוד נתחי שוק
4. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

המלצות אחרונות

תאריך          המלצה       מחיר המניה בזמן ההמלצה
20/04/07*   תשואת יתר      19.80$
11/07/2007 תשואת שוק      109.37 ₪
23/10/2007 תשואת יתר      99 ₪
30/12/2007 תשואת שוק      120 ₪
30/01/2008 קניה               103 ₪
20/03/2008 תשואת יתר      135 ש"ח
15/05/08    תשואת יתר       140 ש"ח

* עד חודש יולי 2007 מניות החברה נסחרו בבורסת ה-NYSE בלבד

גילוי נאות והערות כלליות:
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, ניר זוננברג, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

www.meitav.co.il

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
בעקבות נתוני מקרו חיוביים התשואות לפדיון סוף סוף עולות , 12/09/2010
מיטב: אנו מעריכים כי הריבית תגיע לרמה של 2% בסוף 2010, 7/09/2010
אוגוסט 2010: תשואה חיובית של כ-0.8% לקופות הגמל, 1/09/2010
Double Dip במכירות הבתים, 30/08/2010
מיטב: חודש אוגוסט מסתמן כאחד החזקים השנה , 30/08/2010
מיטב: ממשיכים להאמין במניות אולם אין להתעלם מהסיכונים , 30/08/2010
מיטב: ריבית אוקטובר תישאר ללא שינוי ברמה של 1.75%, 24/08/2010
תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה שוברת שיא , 22/08/2010
בורסת תל אביב ממשיכה לזגזג , 22/08/2010
הקלה בשוק האשראי בארה"ב, 22/08/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.