כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש יוני צפויה לעלות ב-0.5%"

25/05/2008

מחר, לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש יוני, הריבית צפויה לעלות ב-50 נ"ב

עיקרי הדברים:

• חוזקו של השקל הישראלי, בעיקר כנגד הדולר האמריקאי, התחזיות לירידה בקצב הצמיחה של השווקים המפותחים בשנתיים הקרובות, וההערכה כי האינפלציה תתמתן במחצית השנייה של 2008, הביאו את הבנק המרכזי לפעול במדיניות מרחיבה בחודשיים האחרונים.

• ההפתעות במדדים האחרונים, וההערכות לחודשים הקרובים מצביעות על כך, כי בנק ישראל יתקשה מאוד לעמוד בגבול העליון של יעד יציבות המחירים לשנת 2008.

• כלומר, בנק ישראל צפוי שלא לעמוד ביעד האינפלציה במשך שנתיים רצופות. עובדה זו פוגעת במידת אמינותו של בנק ישראל, שהיא מבין הנכסים המרכזיים שלו.

• לפיכך, אנו מעריכים, כי מחר (יום ב', ה-26/5), בנק ישראל יעלה את הריבית המוניטרית בשיעור של 50 נ"ב.

בעקבות שתי הפחתות רצופות, בדיון המוניטארי בבנק ישראל, שהתקיים ב- 28 לאפריל, כל חברי הנהלה המצומצמת (6, כולל הנגיד) המליצו להותיר את גובה הריבית במשק ללא שינוי. המלצה זו, שקיבל אותה הנגיד, התרחשה על רקע של אינפלציה מתגברת. כבר בחודש אפריל, הסביבה האינפלציונית הייתה גבוהה מיעד יציבות המחירים, וגם הצפי ל-12 החודשים הבאים היה קרוב מאוד לגבול העליון, אם לא מעבר לכך.

בחודשים האחרונים היינו עדים לשינוי כיוון של בנק ישראל. הבנק היה חרד לחולשה הנגלית בעולם והשפעתה על הצמיחה במשק הישראלי. יתר על כן, לפי הנחות העבודה בבנק ההאטה העולמית אמורה הייתה להביא לירידה במחירי הסחורות. הוזלה זו של הסחורות, המשולבת עם האטה בישראל תביא לירידה של הסביבה האינפלציונית בישראל. לאור הנחות העבודה הללו, בחר בנק ישראל בגישה אקטיבית, וכאמור, הפחית את הריבית בשיעור מצטבר של 100 נ"ב. הציניקנים יאמרו, כי בנק ישראל שם את מבטחו בנפט הגולמי, ואולי אף הימר כנגדו.

הבעיה מתחילה בכך שבנק ישראל מחויב בראש ובראשונה לאינפלציה ולא ליעדים אחרים. יתר על כן, גם לפני הפחתות הריבית, המדיניות המוניטרית הייתה מרחיבה למדי (ריבית ברמה של 4.25%), ותנאי הרקע הצביעו על פוטנציאל ללחצים אינפלציוניים ולא להתמתנות. בין היתר נציין את:

(1) מחירי חומרי הגלם המשיכו להאמיר. לראיה, מחיר הנפט הגולמי בניו-יורק הגיע לאחרונה לרמה הגבוהה מ-127 דולר לחבית. החבית התייקרה מראשית השנה ביותר מ-30%.

(2) הייסוף בשקל כנגד הדולר לא תורם כבעבר להפחתת לחצים אינפלציוניים. הקשר המרכזי בין שער החליפין של הדולר למדד המחירים לצרכן מגיע דרך חוזי שכר הדירה המתחדשים. אלו המהווים כ-16% מהמדד הכללי. בעבר, מרבית החוזים (כ-85%) היו צמודים לשער החליפין של הדולר. בחודש אפריל רק 41% מהמחדשים הצמידו את החוזה לדולר האמריקאי.

(3) הריבית הריאלית בישראל הפכה לשלילית. הפחתות הריבית האחרונות, הביאו את הריבית המוניטרית לרמה של 3.25%. זאת, בניכוי האינפלציה שעלתה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 4.7%, הפכה לשלילית. לפי תחזית האינפלציה של מיטב, צפויה האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים להסתכם ב-4.1% (בהנחת שער חליפין של 3.7 שקלים לדולר, וריבית של 4%, בעוד כשנה). כלומר, הריבית הריאלית תיוותר ברמה כמעט אפסית, בתקופה הקרובה. רמה זו של הריבית, במונחים ריאליים, מעודדת את האינפלציה.

(4) כמות הכסף במשק מתרחבת בקצב מהיר מאוד. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של כ-16%. קצב מהיר זה יוצר, גם הוא, לחצים אינפלציוניים במשק.

בנק ישראל לא עמד ביעד יציבות המחירים בשנת 2007, בה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 3.4%. ככל הנראה, בשנת 2008 תסתכם האינפלציה בשיעור אף גבוה מכך. אחת התוצאות השליליות של סטייה מיעד זה היא אבדן של מידת האמון שרוכש הציבור לבנק.

לעומת חודש אפריל, החלטת הריבית לחודש מאי הופכת קלה הרבה יותר מחד, אך גם קשה יותר, מאידך. לדעתנו, החברים בהנהגה המצומצמת יצביעו בעד העלאת הריבית, עקב התגברותה הברורה של האינפלציה ואבדן היציבות, זו השנה השנייה ברציפות. זה כאמור, יהיה החלק הקל. החלק הבעייתי הוא העובדה כי חברי ההנהלה, והנגיד בראשם, לא מצטיירים טוב כאשר הם מזגזגים.

אפרופו זיגזוג, הלוואי שנגיד הבנק, מר סטנלי פישר, היה מקשיב לעצמו במסיבת העיתונאים שערך בתחילת חודש פברואר (ב-10 לפברואר, ליתר דיוק). נזכיר כי, מסיבת העיתונאים המדוברת התרחשה לאחר שהתאחדות התעשיינים וההסתדרות ניסו לכופף את ידיו של הנגיד, על מנת שיפחית את הריבית. במסיבת העיתונאים אמר הנגיד "הורדת ריבית כעת תגביר את הלחצים האינפלציוניים. הפחתת ריבית כעת תהיה שגיאה, שסופה תביא לידי כך שבעוד מספר חודשים נצטרך להעלות את הריבית שוב". עוד הוסיף הנגיד כי "זו שגיאה שקרתה בעבר מספר פעמים והבנק, שהוא עומד בראשו, לא מעוניין לעשותה שוב". האירוניה היא, שנגיד הבנק לא ידע בפברואר כמה הוא צדק בכך, שצפה כי בעוד מספר חודשים הוא יאלץ להעלות  את שיעור הריבית, ולעשות שגיאה זו שוב.

לאור כל אלו, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו להעלות את הריבית בסוף החודש. אם כן, השאלה המרכזית היא, בכמה? להערכתנו, בבנק ישראל ידונו ויתלבטו בין העלאה של 25 נ"ב, לעומת 50 נ"ב. נראה כי, הסבירות להעלאה של 50 נ"ב היא גבוהה יותר. זאת, מהסיבות הבאות:

(1) גם לאחר העלאה של 50 נ"ב, הריבית עדיין תהיה נמוכה מאוד, ואף שלילית במונחים ריאליים. על אחת כמה וכמה, לאחר העלאה של 25 נ"ב בלבד.

(2) בנק ישראל חייב להחזיר לעצמו את האמינות שהוא איבד, בשלושת החודשים האחרונים. הוא חייב להראות לשוק את מחויבותו לשמירה על יציבות מחירים. נדרשים לפחות 50 נ"ב בכדי להשיב את האמון. 25 נ"ב לא יספיקו.

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית

1. ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ושנתיים קדימה- ב-30 הימים האחרונים חלה עלייה הן בציפיות שוק ההון לשנה קדימה, והן בציפיות לשנתיים קדימה כך שהן עומדות בממוצע על 2.8% ו-3.2% בהתאמה.

מגמה זו מתחזקת אף יותר בימים האחרונים ועומדת היום על 3.5% לשנה קדימה ו-3.7% לשנתיים קדימה. הרחק מגבול יעד האינפלציה של הממשלה (1%-3%). המגמה הנה העלאה

2. ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)- ציפיות החזאים עלו בחודש האחרון והן עומדות על   כ-3.1%, מחוץ לגבול העליון של טווח יעד האינפלציה.המגמה העלאה

3. האינפלציה בפועל: מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-4.7%, הרבה מעל הגבול העליון של טווח יעד האינפלציה (3%). המגמה העלאה

4. השינוי באמצעי התשלום- קצב הגידול השנתי של אמצעי התשלום עומד בחודש אפריל על כ-16% בחישוב ל-12 החודשים האחרונים. המגמה העלאה

5. גובה הריבית הריאלית לטווח קצר- שיעורי האינפלציה הגבוהים בחודשיים האחרונים הביאו לנפילה בתשואותיהן (עלייה במחיר) של אגרות החוב הצמודות למדד לטווח קצר. אגרות החוב המיועדות לפדיון בעוד שנה נסחרו בחודש אפריל בתשואה של כ- 0.6% והאגרות לתקופה של שנתיים נסחרו בתשואה של כ-1.8%. המגמה העלאה

6. מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוך- תשואת אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות לתקופה של עשר שנים עלו בחודש אפריל לכ-6% וכ-3.12%, בהתאמה.המגמה אי שינוי

7. הגרעון בתקציב במונחי תוצר- הממשלה סיימה את השליש הראשון של 2008 בעודף של 5.7 מיליארד שקל, כאשר באפריל נרשם עודף של 55 מיליון שקל. המגמה אי שינוי

8. הפרשי הריביות שקל - $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופה- פער הריביות בין ישראל לארה"ב עומד על 1.25%, זאת לאחר שהריבית בארה"ב ירדה בסוף חודש אפריל לרמה של 2%. עפ"י הערכות, לא צפוי שינוי נוסף בשער הריבית בארה"ב במועד ההחלטה הקרוב.

פער הריביות מול אירופה עומד על 0.75% לאחר הותרת הריבית בגוש האירו ללא שינוי על 4%. גם באירופה, לא צפוי שינוי בהחלטת הריבית הקרובה. המגמה אי שינוי/ הפחתה

9. שער החליפין הנוכחי- בחודש אפריל רשם השקל התחזקות בשיעור של 3.5% מול הדולר והיחלשות של 5.1% מול האירו. מאז החלטת הריבית האחרונה (28/4) ועד לכתיבת שורות אלה השקל רשם התחזקות נוספת של 2.9%. המגמה הפחתה

10. פרמיית הסיכון של ישראל- חל שיפור בסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, הנמצא היום בסביבת רמות ה-50-60 נקודות לעומת רמות של 90 נקודות בתחילת אפריל. המגמה אי שינוי

11. הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"ב- בחודש אפריל הצטמצם הפער בין תשואות אג"ח ל-10 שנים בישראל לבין מקבילותיהן בארה"ב מרמה של 2.25% ל-2%. פער זה עומד היום על 2.5%. המגמה אי שינוי

12. קצב הצמיחה של ישראל- הערכת מיטב היא שקצב הצמיחה בשנת 2008 יואט ל-3.6%, הנמוכה במשק בארבע השנים האחרונות. זאת עקב ההאטה בצמיחת ארה"ב (מ-2.2% בשנת 2007 ל-0.5% עפ"י קרן המטבע העולמית), עימה הפחתת עוצמת הביקושים, שיכלול אף את אירופה ושאר העולם והתחזקות השקל כנגד מטבעות הסחר. המגמה הפחתה

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.