כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: " ההאטה הכלכלית שמרחפת מעל העולם ברבעונים האחרונים, טרם נתנה אותותיה במשק הישראלי, שצמח ברבעון הראשון בשיעור של 5.4%"

4/06/2008

סיכום תוצאות רבעון ראשון 2008

• הרבעון הראשון של 2008, היה גם לרבעון הראשון בו אומצו כללי ה-IFRS, מה שהביא ללא מעט שינויים בדוחות הכספיים.

• השפעות אקסוגניות רבות ובכלל זה ירידת הדולר והמשך עליית חומרי הגלם, היו אלה שנתנו את הטון בתחומים רבים במשק.

• סך הרווח המצרפי של המניות בת"א 100 ירד ב-58% לעומת רבעון מקביל.

• המניות המועדפות על מיטב בכל סקטור.

השבוע הגיעה לסיומה עונת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2008, וניתן, איפוא, לסקור ולנתח את תוצאות החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. כתבה זו בוחנת בעיקר את תוצאות 100 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה ברבעון החולף, על פי ענפי פעילות, תוך השוואת התוצאות לשנה קודמת, ומבט על המניות המועדפות לשנת 2008.

הרבעון הראשון היה עמוס בהתפתחויות שונות במישור הכלכלי והדבר בא לידי ביטוי בתוצאות החברות.

אם לא די בכך, הרי שהיה זה לרבעון הראשון בו אימצו כל החברות במשק את כללי החשבונאות החדשים, ה-IFRS, מה שהוביל ללא מעט שינויים בדוחות הכספיים עצמם, ומה שהוסיף לא מעט "רעש" לעונת הדוחות.

ההאטה הכלכלית שמרחפת מעל העולם ברבעונים האחרונים, טרם נתנה אותותיה במשק הישראלי, שצמח ברבעון הראשון בשיעור של 5.4%. ברבעון הראשון עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1% לעומת ירידה בשיעור דומה ברבעון המקביל. נציין, כי מדד חודש אפריל היה גבוה במיוחד, וכך גם צפוי להיות מדד חודש מאי, כך שאת הוצאות המימון הגבוהות עקב המדד, נראה בדוחות הרבעון השני.

אולם, למרות המשך צמיחת המשק, נראה שאת הסיפור המרכזי של הרבעון מרכזות דווקא ההשפעות האקסוגניות, ובכלל זה ירידת הדולר ועליית מחירי הסחורות, שהיו אלה שנתנו את הטון בתחומים רבים במשק, וההשפעה ניכרה בתוצאות הרבעון.

בנקים: ירידה ניכרת ברווחיות, ציפייה לתוצאות טובות ברבעון השני

חשיפת הבנקים בישראל למשבר המשכנתאות בארה"ב (סאבפריים), על נגזרותיו, מרחפת מעל השוק מספר חודשים, אולם, נראה כי ברבעון הראשון ניכרה עיקר ההשפעה. הבנקים בישראל, הצליחו במשך מספר רב של רבעונים (עד Q4/07) להוכיח את עוצמתם כשהם מצליחים לעקוף את המכשולים שבדרך ולהציג שיפור בתוצאות העסקיות. אולם, ברבעון הראשון של השנה, הושפעו הבנקים הגדולים מכמה פרמטרים, ובהם חשיפה לסאבפריים, ירידת הדולר, עלייה בהוצאות שכר ועוד, אשר הביאו אותם לרשום ירידה ניכרת ברווחיות.

מניה מועדפת בסקטור: פועלים

לאחר סיום פרשת ה-MBS, גם אם במחיר יקר, הבנק נסחר במכפיל הון של 1.2, וצפוי להיות מסוגל לייצר תשואת מייצגת על ההון של 13%-15%. בכלל, ברבעון השני המגזר הבנקאי צפוי להציג תוצאות טובות. להערכתנו, המחיר הנוכחי של המניה (16 ₪) הינו אטרקטיבי.

תקשורת: בזק- בזכות התזרים, תשואת הדיבידנד וההתייעלות הצפויה

בסה"כ חברות התקשרות הישראליות הציגו ביצועים טובים ברבעון הראשון של שנה. ענני תוכנית ניוד המספרים שקעו, ושיעורי הרווחיות של החברות חזרו לרמות הנורמאליות. ברבעון הראשון התחלנו לראות סימנים של התגבשות קבוצת תקשורת, בצורת קנייה של 15% ממניות הוט ע"י נטויז'ן. יש לציין, כי נטוויז'ן מוחזקת ע"י קבוצת אי.די.בי ומהווה חברת אחות לסלקום. ניתן להניח, שקבוצת אי.די.בי תרכוש מניות נוספות של הוט (אם יאושר ע"י הממונה). יתר החברות (פרטנר וחברות ה-ISP) מחכות להודעת שר התקשרות על אימוץ / דחייה / אימוץ חלקי של מסקנות ועדת גרונאו על מנת לכלכל את צעדיהם בשוק. החולשה של הדולר ממשיכה לעזור לחברות דרך ירידה ברמת ההשקעות (השקלית) ובירידה בעלות מכשירי הקצה.

מניה מועדפת בסקטור: בזק

בזק סבלה לאחרונה מסנטימנט שלילי על רקע ידיעות על מכירת מניות זאבי ע"י הבנקים. אנו סבורים, כי מחיר המניה הנוכחי הינו נמוך ביחס ליכולת החברה לייצר מזומנים ואף לחלוק אותם עם המשקיעים בצורת מדיניות דיבידנד נדיבה. תשואת הדיבידנד בבזק עומדת על כ-9.5%.

כימיה ופרמצבטיקה

תחום הפרמצבטיקה כולל למעשה רק את טבע ופריגו. בהתייחס לטבע, שנת 2008 צפויה להתאפיין בהמשך צמיחה חזקה וסולידית בחברה, זאת בסיוע של מספרים חזקים לקופקסון ומספר גבוה יחסית של השקעות גנריות.  בהסתכלות לטווח הבינוני, תחזיות רווח של 2.6-2.7 דולר למניה ב-2008. כמו כן, בהסתכלות ארוכת טווח נראה סיפור של צמיחה סולידית. ייתכן, שהסיפור הגדול הבא תהיה חזרה למגמת המיזוגים והשתלטויות אגרסיביות, לאחר תקופה של שנתיים שהתאפיינו ברכישות בסדר גודל קטן עד בינוני.

בתחום הכימיה, נציין את החברות הבולטות: כי"ל ומכתשים אגן.  באופן כללי, חברות אלו המשיכו ליהנות מביקושים גבוהים שנבעו ממצבם הטוב של החקלאים נוכח עליית מחירי הסחורות, מה שהאפיל על התייקרות התקורות (אנרגיה, הובלה ימית).  מכתשים אגן הציגה תוצאות חזקות לרבעון בסיוע עונה חקלאית חזקה על רקע מחירים גבוהים של הסחורות החקלאיות והקדמת מכירות מהרבעון השני לרבעון הראשון. אלו, האפילו על עלייה בתקורות. כי"ל, הציגה תוצאות שיא, שהיו גבוהות מההערכות בשוק. זאת עקב מספר סיבות: עליות המחירים שתפסו כבר ברבעון הראשון עם מחיר ממוצע גבוה ב-50-60 דולר מההערכות, הקטנת מלאים, מרווחים גבוהים משמעותית מהצפוי במרווחי דשני הפוספט.

מניה מועדפת בסקטור: החברה לישראל- חברת אחזקות החשופה לענף הכימיה

להערכתנו, מומלץ להיחשף לסקטור דווקא באמצעות החברה לישראל, שהינה חברת אחזקות, ושעיקר ה-NAV שלה נובע מכי"ל. מניית החברה לישראל נסחרת היום בדיסקאונט של 25%-30%.

מזון ורשתות שיווק: שופרסל- בזכות השיפור המתמיד ברווחיותה

עליית מחירי הסחורות העלתה תהיות בקרב המשקיעים בנוגע להתמודדות רשתות השיווק עם עליית מחירי המזון, כאשר בסה"כ, עלייה זו פעלה לטובתן של רשתות השיווק ועזרה להן להתמודד עם עיתוי חג הפסח (חג הפסח השנה חל ברבעון השני בעוד שבשנה שעברה הוא חל ברבעון הראשון). שופרסל המשיכה במגמת הצמיחה במכירות והשיפור היציב ברווח התפעולי, מגמה שמאפיינת אותה מאז 2004, ונהנתה מהיתרונות לגודל. רבוע כחול הראתה תוצאות סבירות עם שיפור במכירות, הגם שחלקו הגדול נובע מרכישות, והשיגה מרווח תפעולי סביר של 4.3%, אמנם נמוך בהשוואה לרבעון מקביל, אך גבוה ממה שציפו בשוק מהחברה. השפעת החרם החרדי תבוא לידי ביטוי בעיקר החל מהרבעון השני.

יצרניות המזון נאלצו להתמודד ברבעון הראשון עם המשך מגמת העלייה במחירי המזון והתשומות, ועיתוי חג הפסח מחד, כאשר מאידך החברות אשר פועלות בחו"ל סבלו גם כן מירידת הדולר והאירו. בשוק המקומי נהנו החברות מהמשך הצמיחה, שנבעה בחלקה מהעלאת מחירים, כאשר שטראוס רשמה עלייה של 4.4% בהכנסות מהשוק המקומי (בנטרול פעילות שוק תעשייתי שנמכרה בינואר השנה) בעקבות עלייה במרבית חטיבות החברה (פעילות הקפה, המחלבות, החטיפים), ואילו אסם רשמה עלייה בשיעור של 7.4%. בחו"ל, למרות ירידת הדולר והאירו, דיווחה שטראוס על צמיחה דו ספרתית (סביב 14%) בעיקר בעקבות העלייה  בפעילות הקפה, ובפעילות סברה (פעילות הסלטים בארה"ב). אצל אסם פעילות חו"ל משמעותית פחות (בעיקר טבעול), אולם גם שם רשמה אסם צמיחה של 2.1%.  בנוסף, יצרניות המזון התמודדו בשנה החולפת עם עליית מחירים הסחורות, אולם הן הצליחו לגלגל את מרבית עליית מחירי חו"ג ללקוחות. שתי החברות נראות כמתומחרות בהתאם לפעילותן, ונסחרות סביב מכפילים של 18-19, מכפילים הנחשבים גבוהים כאשר מסתכלים על חברות בתחום בעולם.

מניה מועדפת בסקטור: שופרסל

שופרסל- אנו נשארים בגישת העדפה למניית שופרסל, כאשר נושא החרם החרדי על רבוע כחול נופל לשופרסל בעיתוי מצוין, שכן היא עומדת בפני התרחבות משמעותית בפעילות בסקטור זה. תמחור מניית רבוע כחול הינו זול יחסית אמנם, אך החברה ניצבת מול כל אותם קשיים שאפיינו את 2007, וקשיים חדשים בדמות חשש מחרם חרדי על הרשת.

חברות הנדל"ן:

דוחות חברות הנדל"ן בסקטורים השונים אופיינו בשינויים שהתחייבו כתוצאה היישום תקנות ה-IFRS.
חברות הפועלות בתחום הנכסים המניבים אימצו את התקן מוקדם יותר. בחברות אלו לא ראינו הפחתות משמעותיות בשווי הנכסים, עם זאת מרבית החברות נסחרות מתחת להונן העצמי אשר בהתאם לתקנות ה-IFRS אמור לשקף בקירוב את שוויין הכלכלי. חברות בתחום יזום נדל"ן למגורים הושפעו יותר מהתקנות אשר שינו את אופי הדיווח. האימוץ הראשוני השפיע על מרבית החברות, אשר הציגו דוחות בינוניים. התחזקות השקל אינה מטיבה עם מרבית החברות הפועלות בחו"ל אשר להן התחייבויות בשקלים (לרוב צמודי מדד) ואילו נכסיהן במט"ח מאבדים מערכם.

מניה מועדפת: מבני תעשיה

לחברה תיק נכסים אשר מרביתו בארץ, כאשר החשיפה לחו"ל כוללת בעיקר את רוסיה, גרמניה וקנדה.

חברות אחזקה:

בדוחות של חברות אחזקה לא היו גילויים חדשים או מפתיעים. חלק מהחברות שומרות על שקיפות גבוהה וחלק שקופות פחות. גם בדוחות חברות האחזקה ניתן לראות פגיעה משערי מטבעות במידה והחברות הבנות חשופות לחו"ל, ירידה בשווי נכסים פיננסיים בשל הירידות בשוק ההון, וכן ירידה ברווחים כתוצאה מהיעדר מימושים (ברבעון המקביל אשתקד נבע לדסק"ש ואי.די.בי רווח הון כתוצאה ממכירת מניות סלקום). מרבית חברות האחזקה הציגו ביצועים נמוכים משמעותית ממדד ת"א 100 ברבעון הראשון של 2008. ההסבר ניתן הן בירידת שווי האחזקות (שחלקן סחירות) ובעלייה שחלה בדיסקאונטים.
מניה מועדפת: קבוצת דלק

תיק האחזקות של החברה סחיר ברובו. הפגיעה מירידת ערך אחזקות וכן מהתחזקות השקל מתומחרת במלואה בשווי הנוכחי, המחיר משקף דיסקאונט של 23%.

www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "הצונאמי הפיננסי שטף גם את תעשיית הקרנות", 7/10/2008
מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט לא הצליחו להתחמק מהסערה", 6/10/2008
מיטב: "תעשיית קופות הגמל צפויה להציג תשואות שליליות חדות בתחום של 5.3%- עד 5.8%-", 6/10/2008
מיטב על תשס"ח:" לאחר 5 שנים של גאות בשוק ההון, תמה החגיגה", 28/09/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות מתאוששת ושבה לגייס", 14/09/2008
מיטב: לאומי מבססת את מעמדה כמניה הפופולרית בתעשיית הקרנות - סך האחזקות בה גדל ב- 17%!, 10/09/2008
סיכום תוצאות רבעון שני לחברות ת"א 100, 4/09/2008
מומחי מיטב: האם תעשיית קרנות הנאמנות מתחילה להראות סימני התאוששות?, 2/09/2008
מומחי מיטב: "נס טכנולוגיות מוכתרת כמניה הטובה ביותר מתחילת השנה", 1/09/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר צפויה לעלות ב- 0.25%", 25/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.