כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "תעשיית הקרנות ממשיכה לגייס – אך סכומים מתונים יותר, בעקבות האטה בגיוסים לקרנות הכספיות"

12/06/2008

מאי 2008: תעשיית הקרנות ממשיכה לגייס – אך סכומים מתונים יותר, בעקבות האטה בגיוסים לקרנות הכספיות

• סך נכסי הקרנות גדל במאי בשיעור של כ- 0.7%: מכ- 117.5 מיליארד שקל ל- 118.3 מיליארד שקל.
• סך הגיוס בתעשייה הסתכם בכ- 415 מיליון שקל, סכום מתון יחסית, בין היתר בעקבות הירידה בהיקף הגיוסים לקרנות הכספיות.
• הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ- 550 מיליון שקלים.
• הקרנות המתמחות באג"ח מדינה גייסו כ- 950 מיליון שקל, ואילו הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 400 מיליון שקל.
• מהקרנות השקליות נפדו כ- 465 מיליון שקל.
• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל רשמו יציאת כספים של כ- 120 מיליון שקל.
• הקרנות המתמחות במניות בישראל גייסו כ- 30 מיליון שקל, ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות הגמישות איבדו כ- 65 מיליון שקלים וכ- 45 מיליון שקל, בהתאמה.

מאז תחילת השנה (ינואר – מאי 2008): הגיוסים שנרשמו בחודשים האחרונים תיקנו את נזקי ינואר, אך תעשיית הקרנות טרם שבה להיקף נכסיה בסוף 2007

• סך נכסי הקרנות קטן מתחילת השנה בשיעור של כ- 1.7%: מכ- 120.4 מיליארד שקל ל- 118.3 מיליארד שקל.
• יש לציין, כי ללא הקרנות הכספיות שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 14.4 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד, כמעט באותו סכום,  של 14.1 מיליארד ש"ח.
• עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בישראל שרשמו יציאת כספים של 11.1 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו גיוסים של  4.6 מיליארד שקל.
• המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם בתחילת השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 2.0 ו- 1.5 מיליארד שקל, בהתאמה, והקרנות הגמישות איבדו כ- 0.6 מיליארד שקל.
• מהקרנות השקליות נפדו כ- 2.3 מיליארד שקל, על אף התיסוף החד במטבע המקומי והעליות באפיקים השקליים.
• 10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 16.3 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-5.1 מיליארד שקל . מעניין לציין, כי 6 מבין 10 המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות.

אפריל 2008

חודש מאי התנהל בתנודתיות ניכרת ונחתם בעליות נאות במדדים המובילים. סערות והפתעות לא חסרו החודש: מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל זינק בשיעור חד מהצפוי וחיזק את ההערכות בדבר העלאת ריבית. ואכן, נגיד בנק ישראל הפתיע מצידו, כשהעלה את הריבית בשיעור של 0.25%, שיעור מתון משצפו רוב הכלכלנים במשק. מחירי הסחורות המשיכו במסעם צפונה, ואם באפריל האורז היה זה שכיכב, הרי שהחודש כל תשומת הלב הופנתה לנפט, שחצה רף אחר רף והגיע לשיא של כל הזמנים כשמחירו נקבע בנקודת זמן מסויימת על רמה של 135 דולר לחבית. ואם לא היה די בכך, הרי שפרשה נוספת בה מעורב אולמרט נחשפה בכלי התקשורת והרעישה את המדינה, ומאידך, נתבשרנו על מגעים עם סוריה. כל אלו, יחד עם עונת הדוחות הכספיים שעמדה במוקד תשומת הלב, השפיעו על המסחר בבורסת תל אביב וגרמו למדדים לדלג כמעט מידי יום בין שני צידי המתרס, השלילי והחיובי.

בסיכום חודשי רשמו רוב המדדים המובילים עליות נאות: מדד ת"א 25 עלה ב- 3.4% ומדד ת"א 100 הוסיף 4.0%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 6.0%. לעומת זאת, מדד יתר 50 ירד ב- 5.5% ומדד יתר 120 רשם גם הוא ירידה של 4.5%. ברמה הענפית בלטו לחיוב, מדד ת"א נדל"ן 15, שטיפס ב- 10.7%, ומדד הבנקים שעלה בשיעור של 5.2%.

איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש מאי ב-1.6%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 1.7%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 עלו ב- 1.0%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו, גם הן, ב- 1.0% ואיגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.5%. איגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלו ב- 1.6%. מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 0.6% והוא מייצג עלייה של 0.8% בשחרים, עלייה של 0.1% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.2% במק"מים.

הדולר רשם היחלשות מול השקל בשיעור של  5.7%. מול האירו רשם השקל תיסוף של 6.1%.

על רקע כל ההתפתחויות הללו, החל ציבור המשקיעים לשוב לתעשיית הקרנות. כך, גדל סך נכסי תעשיית הקרנות במאי 2008 בשיעור של 0.7%, מ- 117.5 מיליארד שקל ל- 118.3 מיליארד שקל. זאת, כתוצאה מגיוסים של 400 מיליון שקל ותשואה חיובית משוקללת של כלל התעשיה בשיעור של 0.4%.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי הקרנות הכספיות, שכיכבו בחודשים האחרונים וזכו לפופולריות רבה, המשיכו ליהנות מגיוסים, אם כי מתונים יותר בסך של כ- 0.5 מיליארד שקלים וירדו למקום השני ברשימת המגייסות. את המקום הראשון תפסו קרנות האג"ח מדינה, המהוות חוף מבטחים בתקופה סוערת זו המתאפיינת בתחושת חוסר ביטחון בכל הנוגע להתפתחויות הצפויות בשוק ההון, שגייסו סכום נאה של כ- 950 מיליון שקל. מגמת הפדיונות בקרנות המתמחות במניות בישראל נבלמה, כך שהחודש הן התאוששו מעט וגייסו סכום קטן אמנם של כ- 30 מיליון שקל. בשאר הקבוצות נרשמו פדיונות: למקום הראשון ברשימת המדממות הגיעו הקרנות השקליות, שרשמו פדיונות של 460 מיליון שקלים. למקום השני, ובהפרש לא גדול, הגיעו קרנות האג"ח בישראל (אג"ח כללי ואג"ח חברות) שרשמו פדיונות של כ- 400 מיליון שקלים, קרנות האג"ח בחו"ל איבדו 120 מיליון שקלים, מהקרנות המתמחות במניות חו"ל, נפדו כ- 65 מיליון שקל, ומהקרנות הגמישות נפדו כ- 45 מיליון שקל.

נתח שוק: חברות הביטוח עדיין תופסות את המקום הדומיננטי ביותר במפת שוק ההון

בחודש החולף נרשמו שינויים מינוריים בלבד בנתחי השוק של מרבית הגופים בתעשיית הקרנות. הגופים בבעלות זרה ממשיכים לתפוס מקום נכבד במפת שוק ההון, על אף שנתחם קטן באפריל מ- 34.2% ל- 34.1%: פסגות, שממשיכה לצמוח נהנתה גם החודש מעלייה בנתח השוק מ-21.7% ל-22.1%, ואילו "פריזמה", המשיכה לרשום פדיונות ונתחה קטן מ-12.5% ל-12.0%. נתחן של חברות הביטוח נותר כ- 34.9% במאי, כאשר נתח השוק של חברת מגדל קטן מ-9.1% ל-8.9%. נתח השוק של כלל פיננסים גדל מ- 10.2% ל- 10.3%, נתח השוק של מנורה גדל גם הוא מ- 4.0% ל- 4.1%, ואילו בנתחם של הראל – פיא ושל ישיר לא חל שינוי (10.5% ו- 1.1%, בהתאמה). המנהלים הפרטיים, רשמו גידול בנתח השוק  מ-29.1% ל-29.2%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק כולל מודוס) נותר  0.9%, כמו גם נתחו של מרכנתיל שעמד על  0.9% במאי.

10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי 7 גופים שונים ונכסיהן מסתכמים ב- 23.4 מיליארד שקלים המהווים כ- 20% מסך נכסי התעשייה כולה, בעוד שלפני מספר שנים היוו 10 הקרנות הגדולות כ- 25% עד 30% מהתעשייה כולה. רק 5 חודשים חלפו מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר ארבע מהן הצליחו להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי רוב הקרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו או בשקלים.

מתחילת השנה: ינואר – מאי 2008

שנת 2008 נפתחה ב"רגל שמאל", ולאחר שראלי סוף שנה המסורתי סירב להגיע, היה ברור לכל, כי גם ב"אפקט ינואר" לא נזכה הפעם. המסחר בבורסת תל אביב המשיך להיות מושפע מהמתרחש בזירה העולמית בכלל ומההתרחשויות בארה"ב בפרט. החשש מפני מיתון בכלכלה האמריקאית הפך לממשי יותר מיום ליום, והקרין לשלילה גם על המדדים המקומיים.

מדדי הפחד זינקו לרמות חדשות, ויו"ר הפד החליט לנקוט בצעד אגרסיבי והוריד את ריבית ארה"ב, בשיעור מצטבר חד של 1.25%, כשביצע שתי הפחתות תוך 8 ימים בלבד.

הבורסות אמנם לא התאוששו, אך הירידות בהחלט מותנו והדולר צנח בישראל לשפל שלא ביקר בו מזה עשור. גם בפברואר המשיכו ההתרחשויות בזירה העולמית לעמוד במוקד העניינים, כשהריבית המוניטארית במשק זכתה אף היא להתייחסות רבה מהרגיל.

יו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות התעשיינים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית במשק באופן מיידי, כשמנגד, הבהיר הנגיד, כי אין בכוונתו להתערב במסחר במט"ח באמצעות חקיקה. עם זאת, ברגע האמת, הפתיע סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, כשבסופו של דבר ביצע מהלך דראסטי והפחית את הריבית המוניטארית לחודש מארס בשיעור חד של 0.5%. במארס שוב נרשמו ירידות שערים חדות. המסחר המקוצר, על רקע עיצומי עובדי הבורסה, לא הטריד את המשקיעים.

המטבע האמריקאי, המשיך לעמוד במוקד העניינים והגיע שפל של למעלה מ- 11 שנים. נראה, כי בנק ישראל, שהצהיר עד לא מזמן על כוונתו, שלא להתערב במסחר במט"ח, חזר בו. רכישת דולרים ופיתוח תכנית יומית להגדלת יתרות המט"ח במשך השנתיים הקרובות תרמו להתחזקותו של המטבע האמריקאי.

 את פתיחת הרבעון השני של 2008 ציין שוק המניות במסע עליות מרשים, אךחודש מאי, לעומת זאת, התנהל בתנודתיות ניכרת, כשסערות והפתעות לא חסרו: זינוק במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, העלאת ריבית בשיעור מתון מהצפוי, זינוק במחיר הנפט, פרשיות פוליטיות, צניחה של הדולר ועונת דוחות כספיים שעמדה במוקד תשומת הלב. 

מאי נחתם אמנם בעליות, אולם אלו, לא הצליחו לתקן את הירידות החדות שנרשמו מאז תחילת השנה.

מאז ראשית השנה רשמו המדדים המובילים ירידות: מדד ת"א 25 ירד ב- 8.8%, מדד ת"א 100 ירד ב-11.0% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 20.8%. מדד יתר 50 ירד ב- 27.3% ומדד יתר 120 ירד ב- 26.9%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 20.8%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים בירידה של 29.4%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 9.6%.

צמודי המדד הממשלתיים רשמו עליות, כשהמדד המשקלל את תשואתם הוסיף 6.4%. נתוני מאקרו חיוביים על המשק הישראלי, זינוק מחודש במחירי האנרגיה ובמחירי הסחורות בכלל, מדדי המחירים לפברואר מארס ואפריל, שהיו גבוהים מהצפוי ועלייה מתמשכת בציפיות האינפלציוניות, הקרינו לחיוב על האפיק. מאז תחילת השנה, אגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו בשיעור של 4.0%, האגרות לטווח של 2 עד 5 שנים עלו  ב- 6.2%, אגרות החוב לטווח של 5 עד 7 שנים הוסיפו 6.4% והאגרות לטווח הארוך של 7 עד 10 שנים עלו ב- 7.3%. מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלה ב- 5.1%, ומדד התל בונד 20 עלה ב- 5.7%.
 
האפיק השקלי נסחר גם הוא במגמה חיובית. הורדת ריבית אגרסיבית בארה"ב בשיעור מצטבר של 3.25%, כמו גם ירידת תשואות על אג"ח ל- 10 שנים בארה"ב וצניחתו של הדולר לשפל של 11 שנים תמכו באפיק. כך שמאז תחילת השנה מדד השחרים עלה ב- 3.0%, כאשר השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 4.1%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) עלו ב- 3.0%, והקצרים ביותר (0-2) עלו ב -2.0%. המק"מים עלו ב-2.0% והגילונים עלו בשיעור של 1.6%.

בשוק המט"ח רשם השקל התחזקות בשיעור של 15.9% מול הדולר, וכן, התחזקות בשיעור של 11.6% מול האירו.

משבר האשראי בארה"ב, והחשש הכבד מהתרחבותו לרמה כלל עולמית, הקרין לשלילה על שוק ההון המקומי, והבהלה שאחזה בציבור הובילה לפדיונות כבדים בתעשיית קרנות הנאמנות. קרנות האג"ח הקונצרני,  שכיכבו בתחילת 2007 בגיוסיהן,  ספגו "אבדות כבדות" והמשקיעים נמלטו מהן לכיוון אפיקי השקעה בטוחים יותר. הדימומים נמשכו גם בינואר 2008 ונראה, כי ללא הקרנות הכספיות ש"הצילו את כבודה" של תעשיית קרנות הנאמנות, הנזק היה משמעותי יותר. מפברואר, יחד עם ההתייצבות והרגיעה המסויימת שניכרה בשווקים, החלו המשקיעים לשוב לתעשייה, בהדרגה, עד שבמאי היא הצליחה לתקן לחלוטין את הפדיונות שנרשמו מאז תחילת השנה, אם כי טרם הגיעה להיקף נכסיה בסוף 2007.

על רקע כל ההתפתחויות הללו קטן סך נכסי תעשיית הקרנות מתחילת שנת 2008 בשיעור של 1.7%, מ- 120.4 מיליארד שקל ל- 118.3 מיליארד שקל. תעשיית הקרנות הצליחה אמנם למחוק את הפדיונות שנרשמו בחודשים הראשונים של השנה, ובחמשת החודשים החולפים גייסה סכום של כ- 250 מיליון שקל, אולם תשואה שלילית משוקללת של התעשייה בשיעור של 0.9% הובילה בכל זאת לירידה בהיקף נכסיה.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי בעוד שרוב קבוצות הקרנות סבלו מפדיונות, הרי שהקרנות הכספיות, שהושקו עם פתיחת שנת 2008 נהנו מגיוסים מרשימים של כ- 14.4 מיליארד שקלים. קרנות האג"ח מדינה, המהוות אי של מבטחים בלב הסערה גייסו 4.6 מיליארד שקלים. בשאר הקבוצות נרשמו, כאמור פדיונות כבדים: למקום הראשון ברשימת המדממות הגיעו קרנות האג"ח בישראל, שרשמו פדיונות של 11.1 מיליארד שקלים. למקום השני הגיעו הקרנות השקליות, עם פדיונות של 2.3 מיליארד שקלים, ואחריהן, לא בהפרש ניכר, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל, שרשמו יציאת כספים של 2.0 מיליארד שקלים. הירידות החדות בשוק ההון הבריחו את המשקיעים מהאפיקים המנייתיים, הקרנות המתמחות במניות בישראל, עם פדיונות של 1.5 מיליארד שקל והקרנות הגמישות רשמו יציאת כספים של 600 מיליון שקל.

נתח שוק: הגופים הזרים ממשיכים להרחיב את אחיזתם בתעשיית הקרנות

הגופים הזרים רשמו גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות שלהם, כך שמאז תחילת השנה הצליחו פסגות ופריזמה להרחיב את הפער בינם לבין הגופים האחרים הפועלים בתעשייה. פסגות, נהנתה מעלייה חדה בנתח השוק מ-17.7% ל-22.1% ואילו נתח "פריזמה", ירד מ-13.0% ל-12.0%. חברות הביטוח המשיכו לאבד מנתחן, שרשם קיטון מ- 35.9% בסוף שנת 2007 ל- 34.9% במאי 2008, כאשר נתח השוק של חברת מגדל קטן מ-10.4% ל-8.9%. ירידה נרשמה גם בנתח השוק של הראל-פיא מ-11.0% בדצמבר 2007 ל-10.5% במאי 2008, ואילו נתח השוק של כלל פיננסים עלה מ- 9.9% בדצמבר 2007 ל- 10.3% במאי 2008. המנהלים הפרטיים, סבלו גם הם מהטראומה שעברה על שוק ההון בחודשים האחרונים, ונתח השוק שלהם קטן  מ-32.0% ל-29.2%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק קטן מ- 1.1% בדצמבר 2007 ל- 0.9% במאי 2008, ואילו נתחו של מרכנתיל גדל מ- 0.3% בדצמבר 2007 ל- 0.9% במאי 2008, תודות לגיוסים בקרן הכספית שבניהולו.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.