כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "לאומי מככבת כמניה הפופולרית ביותר בתעשיית הקרנות, אם כי 5 המנהלים הגדולים שומרים אמונים לטבע"

16/06/2008

המניות הפופולריות בקרנות הנאמנות - סוף מארס 2008
   
• לאומי מככבת כמניה הפופולרית ביותר מבין מניות ת"א 100 (במונחי שווי שוק), בקרב מנהלי קרנות הנאמנות.
• נראה, כי חמשת מנהלי הקרנות הגדולים שומרים אמונים לטבע. שכן, בעוד שמניית לאומי נמצאה כפופולרית ביותר מבין כלל מנהלי קרנות הנאמנות, הרי שבבחינת העדפותיהם של חמשת המנהלים הגדולים הגיעה טבע אל המקום הראשון.
• המניה הפופולרית ביותר מבין מניות היתר הינה קווינקו. יש לציין, כי זו, צפויה להיכנס בעדכון המדדים הקרוב למדד ת"א 75.
• ישראל מול חו"ל: כשני שלישים מהמניות המוחזקות ע"י מנהלי הקרנות הן מניות בישראל.
• הפדיונות המאסיבים שנרשמו בקרנות המניתיות ובקרנות האג"חיות עם מרכיב מניותי ברבעון הראשון של 2008 באו היטב לידי ביטוי גם באחזקות מנהלי הקרנות במניות הפופולריות. בעוד שבסוף דצמבר 2007 הסתכם סך ההשקעה בחמש המניות הפופולריות בכ- 2.9 מיליארדי שקלים, הרי שבסוף מארס הסתכם סך ההשקעה במניות אלו בכ- 1.8 מיליארד שקלים בלבד – קיטון חד של כ- 38%!!!

בית ההשקעות מיטב נוהג מזה יותר מ-10 שנים לערוך סקר רבעוני לגבי אחזקות קרנות הנאמנות בישראל במניות השורה הראשונה, השנייה והשלישית הנסחרות בבורסת ת"א.  ברבעון הראשון של 2008, החלטנו להרחיב את המחקר ולסקור את אחזקותיהן של כל קרנות הנאמנות בתעשיה. מניתוח הנתונים עלו מספר ממצאים מעניינים.

נציין, כי נתוני האחזקות של הקרנות מתפרסמים כיום באתר של רשות ני"ע מגנא באיחור של 60 יום, כלומר, הנתונים המשמשים לכתבה זו התפרסמו רק בסוף מאי.

סך נכסי תעשיית קרנות הנאמנות הסתכם בסוף מארס 2007 ב-115.1 מיליארד שקל, כאשר סך המניות המוחזקות ב"תיקי המנהל" שלהם הסתכם בכ-15.2 מיליארד שקל, המהווים כ- 13% מסך נכסי התעשיה.

בנוסף, בדקנו את האחזקות של כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר: פסגות, פריזמה, הראל- פיא, כלל פיננסים ומגדל שוקי הון. סך כל הנכסים המנוהלים על ידם בסוף מארס 2008 הסתכם ב-74.0 מיליארד שקל, שמהווים כ-64% מסך נכסי תעשיית הקרנות.

מטרת הבדיקה הזו הינה לקבוע מי הן 5 המניות המובילות בתעשיית הקרנות כולה, וכן, מי המניות הפופולריות אצל כ"א מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר על פי שווי האחזקות.

עיקרי הממצאים העולים מן הסקר הם:

1. המניה הפופולרית ביותר בקרב מנהלי הקרנות, מבין כל המניות הנסחרות בבורסה בת"א במונחים של שווי האחזקות הכולל בה, הינה מנית לאומי. זאת על אף הקיטון שנרשם במספר הקרנות המחזיקות בה ובשווי השוק המצטבר שלה בקרב מנהלי הקרנות. שווי השוק המצטבר של לאומי בתעשיית הקרנות מסתכם בכ- 459 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 707 מיליון שקל בדצמבר 2007, והיא מוחזקת על ידי 262 קרנות, בעוד שבסוף הרבעון הרביעי של 2007, היא הוחזקה על ידי 288 קרנות. למקום השני הגיעה מנית טבע, ששווי השוק המצטבר שלה  בתעשייה  הינו כ-427 מיליון שקל (טבלה מס' 1) וכ- 247 קרנות החזיקו בה, בהשוואה ל- 276 קרנות שהחזיקו בה בדצמבר 2007. במקום השלישי נותרה כי"ל, המוחזקת על ידי 200 קרנות, כששווי האחזקות בה מסתכם בכ- 383 מיליון שקלים. יש לציין, כי שלוש מניות אלו מופיעות בעקביות בחמישיה המובילה אצל כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר. פועלים טיפסה למקום הרביעי כשהיא מוחזקת על ידי 231 קרנות, ודחקה את החברה לישראל למקום החמישי, על אף שהיא מוחזקת על ידי מספר רב יותר של קרנות נאמנות (244). מרשים לראות את הנציגות הנכבדת של החברה לישראל, כשגם מניתה וגם מנית כי"ל, מקבוצתה, מופיעות שתיהן ברשימת המניות הפופולריות. אגב, שווי כל האחזקות בחמישייה המובילה הוא כ-1.8 מיליארד שקל (טבלה מס' 1) שמהווים כ- 18% מהאחזקות של קרנות הנאמנות במניות הישראליות.

2. בקרב כל חמשת המנהלים הגדולים ראינו, בהשוואה שבין סוף מארס 2008 לסוף דצמבר 2007, שינויים ברמת המניות המובילות: פסגות: כלל תעשיות התברגה למקום הרביעי, ואילו מנית בז"ן נדחקה החוצה. פריזמה: בזק, הגיעה למקום הרביעי, על חשבון מניית החברה לישראל שיצאה לחלוטין מהטבלה. הראל – פיא: אוצר ההתישבות והחברה לישראל נפרדו מטבלת המניות הפופולריות ואת מקומן תפסו פועלים ובזק. מגדל: פועלים התברגה למקום הרביעי ותפסה את מקומה של אלביט הדמיה, שמצאה עצמה מחוץ לטבלת המניות הפופולריות. כלל פיננסים: בזק הצליחה להשתחל אל המקום החמישי, ואילו מנית פועלים יצאה לגמרי מהטבלה. מעניין לראות, כי ברבעון הראשון של 2008 עלתה הפופולריות של מנית בזק בקרב 3 מבין 5 המנהלים הגדולים.

3. מעניין לציין, כי בעוד שמנית לאומי לקחה את הכתר ונמצאה כפופולרית ביותר מבין כלל מנהלי קרנות הנאמנות, הרי שבבחינת העדפותיהם של חמשת המנהלים הגדולים המצב מעט שונה. נראה, כי חמשת מנהלי הקרנות הגדולים שומרים אמונים לטבע, שזכתה למירב הפופולריות, כשסך האחזקות בה הסתכם בכ- 238 מיליון שקל. מנית לאומי, הגיעה למקום השני ולא בהפרש ניכר, עם סך אחזקות של כ- 220 מיליון שקל. עם זאת, יש לציין, כי שתי המניות מוחזקות על ידי אותו מספר של קרנות – 109. עוד נצין, כי מעבר להבדל זה, היה דמיון מלא בין המניות המועדפות על חמשת המנהלים הגדולים לבין המניות המועדפות בתעשיית קרנות הנאמנות כולה.

4. ברבעון הראשון סבלו קרנות הנאמנות המנייתיות מפדיונות כבדים של מעל ל- 3 מיליארד שקל, על רקע המשבר הפיננסי שתקף את שוקי ההון בארץ ובעולם. נטישתם של המשקיעים את האפיק המניתי כמו גם את הקרנות האג"חיות עם רכיב מנייתי, באה היטב לידי ביטוי גם באחזקות הקרנות במניות הפופולריות. בעוד שבסוף דצמבר 2007 הסתכם סך ההשקעה בחמש המניות הפופולריות בכ- 2.9 מיליארדי שקלים, הרי שבסוף מארס הסתכם סך ההשקעה במניות אלו בכ- 1.8 מיליארד שקלים בלבד – קיטון חד של כ- 38%!!!

5. מה קורה במניות היתר? קווניקו הצפויה להיכנס בעדכון המדדים הקרוב למדד ת"א 75, חזרה במארס 2008 למקומה בראש טבלת מניות היתר המועדפות, ואילו מניית מגדל ביטוח שכיכבה בדצמבר 2007 במקום הראשון, ירדה ברבעון הראשון של 2008 למקום השני. חשוב להדגיש, כי מניית מגדל ביטוח, היא למעשה חברה בסדרי גודל של חברת ת"א 25 אך מסיבות טכניות נסחרת כמניית יתר. מעברות, התברגה למקום השלישי, מבני תעשיה הגיעה למקום הרביעי, ונפטא אחזה במקום החמישי. עיון בטבלה מס' 4 מלמד, עד כמה חלוקים מנהלי הקרנות זה על זה בהעדפותיהם לגבי מניות היתר והדבר בא לידי ביטוי בפיזור ניכר מאוד, כשבקרב חמשת המנהלים הגדולים אין תמימות דעים, כך שבטבלה מופיעות 13 מניות שונות (מתוך 15 אפשרויות).

6. אם נבחן את התפלגות האחזקות של מניות בישראל ובחו"ל ניווכח למצוא, כי מתוך סך נכסי הקרנות כ-64% מושקעים במניות בישראל וכ-36% מושקעים במניות בחו"ל. בבחינת ההתפלגות של מניות בישראל ובחו"ל בקרב חמשת המנהלים הגדולים תמונת המצב מעט שונה: 58% מושקעים במניות בישראל וכ- 42% מושקעים במניות בחו"ל. בדיקה יחסית של משקל המניות בישראל לעומת משקל המניות בחו"ל הראתה, כי מגדל שוקי הון מוביל בשיעור המניות בחו"ל, כאשר מתוך סך האחזקות במניות כ- 62% הן מניות בחו"ל. לעומת זאת, אצל הראל פיא נמצא, כי שיעור המניות בחו"ל באופן פרופורציונאלי לסך האחזקות במניות הוא הנמוך ביותר מבין 5 המנהלים הגדולים (רק כ- 14% במניות חו"ל).

 www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.