כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש יולי צפויה לעלות ב- 0.25, לרמה של 3.75%"

22/06/2008

לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש יולי הריבית צפויה לעלות ב-25 נ"ב

עיקרי הדברים:

• מדדי האינפלציה האחרונים לא מותירים הרבה מרחב פעולה לבנק ישראל. אלו עלו בשיעור הגבוה מהעונתיות הרגילה ואף הפתיעו את החזאים.

• לאור זאת, ובהתאם להערכותינו לאינפלציה לחודשים הקרובים, בנק ישראל יתקשה מאוד לעמוד בגבול העליון של יעד יציבות המחירים לשנת 2008.

• אולם, בבנק ישראל בבנק ישראל לא מתרגשים, יתר על המידה, מהאינפלציה. בבנק מעריכים כי זו תופעה זמנית בלבד, ולפיכך על השימוש בנשק הריבית להיות במשורה. אולי גם מצפים כי ברננקי יעשה את העבודה...

• לפיכך, אנו מעריכים, כי מחר בנק ישראל יעלה את הריבית המוניטרית בשיעור של 25 נ"ב.

בנק ישראל החליט להעלות את הריבית בשיעור של 25 נ"ב בחודש שעבר על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שהיה גבוה מהותית מההערכות. העלאת ריבית זו הייתה שינוי בכיוון הפעילות של הבנק, שרק חודשים ספורים לפני כן הפחית את הריבית בשיעור חד של 100 נ"ב.

האינפלציה, שעלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-5.4% וגם הערכות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים, היו צריכות לספק את כל הסיבות לכדי העלאת מאסיבית של הריבית. בפועל, בנק ישראל בחר להעלות את הריבית בשיעור נמוך מאוד, כאמור של 25 נ"ב. לפיכך, אין ספק כי בנק ישראל לא מתבונן רק על האינפלציה בעודו מחליט לגבי המדיניות המוניטרית, אלא על משתנים נוספים כגון צמיחה ותעסוקה. הוכחה לכך קיבלנו בשתי התבטאויות של נגיד בנק ישראל, מר סטנלי פישר. הראשונה, הייתה בכנס של האגודה הישראלית לכלכלה (ב-4/6) והשנייה בפורום של מערכת הביטחון שהתקיים בימים האחרונים. לפי דבריו של פישר, על הבנק המרכזי לקדם יעדים נוספים כגון צמיחה ותעסוקה. ניתן לקדם יעדים אלו אם ההערכות לגבי האינפלציה מעידות על כך שזו עומדת להתמתן בחודשים הקרובים. וכך, אכן נראות ההערכות של בנק ישראל. פישר אמר כי הוא צופה כי האינפלציה תתמתן בתוך חודש-חודשיים.

כלומר, לפי דעתו של פישר, העלייה בסביבה האינפלציונית היא זמנית, ולכן ניתן לקדם יעדי מדיניות כלכלית נוספים כמו צמיחה, שהרי בבנק ישראל חוששים מפני הידרדרות הצמיחה (למרות, עדכון התחזית לשנת 2008 לכדי 4.2%) במיוחד בשנת 2009. ככל הנראה, פישר מניח כי מלחמה אמיתית באינפלציה תחייב העלאה חדה מאוד של הריבית וזו ממש לא הכרחית שהרי קיימת ההערכה לגבי התמתנותה, גם ללא העלאה מהותית.

יתר על כן, חלק מרכזי של האינפלציה בישראל הוא מהעולם. ישראל לא קובעת את מחירי האנרגיה והמזון. לפיכך, העלאת ריבית לא הייתה יכולה להפחית את מחיריהן של הסחורות, להוציא את השפעת הייסוף, אם היה מתרחש, עקב הריסון המוניטרי. על כן, ידיה של ההנהגה המוניטרית הן כבולות למדי במקרים של התייקרויות חיצוניות למשק הישראלי.

בנק ישראל לא עמד ביעד יציבות המחירים בשנת 2007, בה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 3.4%. בשנת 2008 בנק ישראל, ככל הנראה יכשל פעם נוספת. עם זאת, נגיד בנק ישראל לא מתרגש מכך. כל עוד אמינות הבנק היא חזקה הוא יכול לנהוג בכלי הריבית במשורה.  עדות לאמינות שהשוק מעניק לבנק המרכזי ניתן לראות בהערכות שוק ההון לאינפלציה, החל בשנה השנייה ואילך. יחד עם זאת, חשוב לציין כי החזאים הפרטיים צופים כי ב-12 החודשים הבאים האינפלציה תחרוג מהיעד העליון. אמנם, החריגה היא קלה למדי, אולם על בנק ישראל לקחת זאת בחשבון.

בהמשך להחלטת הריבית לחודש יוני, גם בהחלטת הריבית לחודש יולי החברים בהנהגה המצומצמת יצביעו, להערכתנו, בעד העלאתה. זאת, עקב התגברותה הברורה של האינפלציה והחשש מאבדן היציבות, זו השנה השנייה ברציפות, מפאת העובדה כי מחירי הסחורות לא ממש יורדים מטה ובהשפעת הערכות החזאים לסטייה מהיעד העליון ב-12 החודשים הבאים.

לאור כל אלו, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו להעלות את הריבית בסוף החודש. אם כן, השאלה המרכזית היא, בכמה? להערכתנו, בבנק ישראל יבחרו בהעלאה של 25 נ"ב. זאת מהסיבה שהעלאה של 25 נ"ב מאותתת לציבור, מחד על אחריות הבנק לשמירה על יציבות מחירים, ומאידך אינה פוגעת בפעילות הכלכלית, יתר על המידה.


 
אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית

1. ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ושנתיים קדימה- במבט על החודש האחרון, עומדות הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה על 2.7% בממוצע והציפיות לשנה השנייה על 2.8% בממוצע.

גזירת ציפיות שוק ההון מהימים האחרונים מלמדת על רמות של 3.8% לשנה ו-2.7% לשנתיים הקרובות.

הציפיות לשנה עדיין נותרו גבוהות וזהות לרמות החודשיים האחרונים ואילו הציפיות לשנתיים ירדו.

נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה עומד על 3%. הצפי להעלאה

2. ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)- ציפיות החזאים ממשיכות את מגמת עלייתן מהחודשים האחרונים, כאשר בחודש האחרון הן עמדו על כ-3.3% בממוצע, שהן מחוץ לגבול העליון של טווח יעד האינפלציה. הצפי להעלאה

3. האינפלציה בפועל: מגמה מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרוניםב-5.4%, הרחק מהגבול העליון של טווח יעד האינפלציה. הצפי להעלאה

4. השינוי באמצעי התשלום- קצב הגידול השנתי של אמצעי התשלום עומד בחודש מאי על כ-15% בחישוב ל-12 החודשים האחרונים. הצפי להעלאה

5. גובה הריבית הריאלית לטווח קצר- בחודש האחרון נמשכה מגמת עליית מחיריהן של אגרות החוב הצמודות למדד לטווח קצר, אם כי במתינות רבה יותר מאפריל.

במאי, תשואת האחזקה באגרות החוב הצמודה המיועדת לפדיון בעוד שנתיים מסוג "גליל" הייתה 0.75%. זאת, תוך כדי ירידה בתשואה לפדיון מרמה של 2.04%, לכדי 1.7% לאחרונה. הצפי אי שינוי/ העלאה

6. מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוך- תשואת אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים עלו בחודש מאי לכ-6.3% וכ-3.3% בהתאמה.הצפי אי שינוי

7. הגרעון בתקציב - במאי הצטבר עודף תקציב של 956 מיליון שקל. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 1.9 מיליארד שקל. הצפי אי שינוי

8. הפרשי הריביות שקל - $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופה- פער הריביות בין ישראל לארה"ב עומד על 150 נ"ב.

לקראת החלטת הריבית הקרובה בארה"ב (25/6), משקל הערכות השוק להותרת הריבית על כנה גבוה יותר מאשר להעלאתה.

פער הריביות מול אירופה עומד על 50 נ"ב לאחר הותרת הריבית בגוש האירו ללא שינוי על 4%.  הצפי אי שינוי/ הפחתה

9. שער החליפין הנוכחי- בחודש מאי רשם השקל התחזקות מול הדולר והאירו, בשיעורים של 5.7% ו-6.1%, בהתאמה. מאז החלטת הריבית האחרונה (26/5) ועד לכתיבת שורות אלה, נותר שערו של הדולר מול השקל ללא שינוי. הצפי להפחתה

10. פרמיית הסיכון של ישראל- הסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, נותר יציב סביב רמת ה-60 נקודות. הצפי לאי שינוי

11. הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"ב- בחודש מאי הצטמצם הפער בין תשואות אגרות החוב של  ישראל המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים לבין המקבילות האמריקאיות מרמה של 200 נ"ב ל-190 נ"ב.

בימים אלה, נמשכת מגמת הצמצום עם המשך ירידת תשואותיהן של אגרות החוב של ישראל יחד עם עלייה בתשואותיהן של אגרות החוב האמריקאיות.  הצפי לאי שינוי

12. קצב הצמיחה של ישראל- במבט קדימה לנתוני הרבעון השני, לאחר נתוני הצמיחה מרשימים לרבע הראשון, שבהם התוצר המקומי הגולמי התרחב בשיעור של 5.4%, להערכותינו, אנו צפויים לראות את השפעת החולשה האמריקאית ואת הייסוף בשער השקל כנגד מטבעות הסחר המרכזיים, על היצוא ובהתאם על התוצר המקומי הגולמי, כך שיסתכם בשיעור של 3.8% ב-2008.  הצפי להפחתה

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר מיטב בית השקעות  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.