כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "לאחר חודשיים אופטימיים, חוזרת תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית "

3/07/2008

יוני 2008: לאחר חודשיים אופטימיים, חוזרת תעשיית קופות הגמל לטריטוריה השלילית

 התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת הממוצעת של קופות הגמל הגדולות ביוני צפויה לנוע בתחום של 0.8%- עד 1.3%-.

 עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים צפויה להיות גבוהה יותר: בין 0.2%- ל- 2.5%-.

 השונות הגדולה שניכרה בין מניות השורה הראשונה לבין מניות השורה השנייה והשלישית, היא אחד הגורמים העיקריים לשונות הגבוהה בין תשואות מנהלי הקופות בתעשיית הגמל.

 ירידות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובעולם הן הגורם העיקרי לתשואה השלילית שהתעשייה צפויה להציג.

יוני 2008

בית ההשקעות מיטב ממשיך  בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

מדד "מיטב" לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות ביוני 2008 מצביע על תשואה נומינלית ברוטו משוקללת של כ- 0.8%- ל- 1.3%-.

עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים צפויה להיות גבוהה יותר. הקופות הפרטיות צפויות להשיג תשואות פחות טובות מהקופות הגדולות. זאת, בעיקר בעקבות השונות הגדולה שניכרה בין מדדי המניות השונים (ראה בהמשך). מדד ת"א 75 ומדדי היתר רשמו תשואות שליליות חדות הרבה יותר (פי 4), בהשוואה למדד ת"א 25 ולמדד ת"א 100. מעבר לכך, גם מדד ת"א 25 הוא מעוות, שכן, חלק גדול מהירידה "מוסתר" ע"י 2 מניות שהיו היחידות שעלו: כי"ל והחברה לישראל, ואלמלא הן המדד היה יורד ביותר מ- 20%. לכן, קופות גמל שרכיב מניות היתר שלהן גבוה יותר יציגו תשואות גרועות יותר מקופות הגמל הגדולות המשקיעות, מטבע גודלן הענק, בעיקר במניות מהשורה הראשונה.

בנוסף, היה פער גדול בין התשואות שהשיגו האג"ח הממשתיות הצמודות למדד (1.6%) לבין אג"ח קונצרניות צמודות מדד (0.6%). הקופות הגדולות, מעצם גודלן, מחזיקות שיעור הרבה יותר גבוה באג"ח הממשלתיות לעומת קופות בינוניות או קטנות יותר.

חודש תנודתי וסוער חלף על בורסת תל אביב ובסיכומו רשמו המדדים המובילים ירידות שערים חדות. תכנית רב שנתית להפחתת המיסים, שעלתה וירדה כהרף עין מהפרק, השבתת מסחר על ידי עובדי הבורסה למשך יום שלם, שמועות על תקיפה ישראלית באיראן, עדכון הרכב המדדים הנסחרים בבורסת תל אביב, מדד גבוה (אם כי בהתאם לציפיות) והעלאת ריבית היו בין הגורמים הבולטים שמשכן את תשומת לב המשקיעים והשפיעו על המסחר באחד העם. ההתייקרות במחירי הסחורות והחרדה מפני האיום האינפלציוני המשיכו לרחף כעננה שחורה מעל אחד העם, ודחפו את המדדים לעבר הצד האדום של המתרס, אולם מה שבעיקר היטה את הכף היה המומנטום השלילי בבורסות וול סטריט בשבוע האחרון של החודש, שנתן השפעתו גם על בורסת תל אביב יחד עם הזינוק החד במחיר הנפט, שחצה את רף ה- 140 דולר לחבית.

ירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, הן הגורם העיקרי לתשואות השליליות שהתעשיה צפויה להציג.

בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד ב- 2.9% ומדד ת"א 100 איבד 4.7%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 12.4%, מדד יתר 50 ירד ב- 12.6% ומדד יתר 120 רשם גם הוא ירידה של 11.0%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד  ב- 17.6%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 6.6%.

בשוקי המניות בחו"ל היה הבדל ניכר בין שוק המניות האמריקאי לאחרים. מדד הדאו ג'ונס ירד ב- 10.2%, ה- 500S&P  ירד ב- 8.6% והנאסד"ק ירד ב- 9.1%. הניקיי ביפן ירד ב- 6.0%, ה – DJ STOXX 50 באירופה ירד ב- 8.7%. התשואות בבורסות חו"ל הינן במונחי המטבע המקומי, לכן, נוכח הפיחות בשקל מול מטבעות אלה, התשואה במונחי שקלים טובה יותר.

באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 4.0% עד 7.0% (פרט לחשיפה מט"חית עקיפה, למשל ע"י אחזקת מניות בחו"ל), רשם הדולר, התחזקות מול השקל בשיעור של  3.7%. מול האירו רשם השקל פיחות של 5.6%. צמודי המט"ח הקונצרניים עלו ב-2.7% וצמודי המט"ח הממשלתי (איגרת חוב אחת בלבד) עלו ב-4.0%.

איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש יוני ב-1.6%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 1.3%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 עלו ב- 2.2%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב- 2.0% ואיגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.3%. איגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלו ב- 0.5%. מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב- 0.3% והוא מייצג ירידה של 0.7% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של מעל 5 שנים ירדו ב- 1.6%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 0.2% והשחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.2%), עלייה של 0.4% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.2% במק"מים.

ההשפעה של כל אלה מתבטאת, כאמור, בתשואה נומינלית ברוטו משוקללת של תעשיית הקופות כולה בין כ- 0.8%- ל- 1.3%-.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב- % יוני 2008 מתחילת שנת 2008
מדד מניות כללי   3.0-  12.2-
מדד ת"א 25 2.9-  10.8-
מדד ת"א 100 4.7- 14.5-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות  0.5 4.7
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים  1.6 8.0
שינוי הדולר ביחס לשקל   3.7 12.9-
מלוות קצרי מועד  0.2 2.2
שחר 0.7-   2.5
גילון 0.4  2.0


מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור). המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.

3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב קופות גמל

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.