כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

סיכום תוצאות רבעון שני לחברות ת"א 100

4/09/2008

• הרבעון השני של 2008 עמד בסימן חששות המשקיעים מפני השפעות שליליות שונות, מהאטה כלכלית ועד מחירי הסחורות, על תוצאות החברות.

• בהמשך לרבעון הראשון היו אלו עדיין ההשפעות האקסוגניות, ובכלל זה ירידת הדולר והמשך עליית מחירי חומרי הגלם, שנתנו את הטון בתחומים רבים במשק.

• סך הרווח המצרפי של המניות בת"א 100 ירד ב-34% לעומת רבעון מקביל.

• רשימת המניות המועדפות על מיטב בכל סקטור.

   

השבוע הגיעה לסיומה עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2008, וניתן, איפוא, לסקור ולנתח את תוצאות החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. כתבה זו בוחנת בעיקר את תוצאות 100 החברות הגדולות הנסחרות בבורסה ברבעון החולף, על פי ענפי פעילות, תוך השוואת התוצאות לשנה קודמת, ומבט על המניות המועדפות בנקודת הזמן הנוכחית.

הרבעון השני היה עמוס בהתפתחויות שונות במישור הכלכלי והדבר בא לידי ביטוי בתוצאות החברות. ההאטה הכלכלית שמרחפת מעל העולם ברבעונים האחרונים, החלה להגיע, אמנם עדיין בשוליים, אל המשק הישראלי, שצמח ברבעון הראשון בשיעור של 4.2%. ברבעון השני עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.2% לעומת עלייה של 1.2% ברבעון המקביל.

אולם, למרות המשך צמיחת המשק, נראה שאת הסיפור המרכזי של הרבעון מרכזות דווקא ההשפעות האקסוגניות, ובכלל זה ירידת הדולר ועליית מחירי הסחורות, היו אלה שנתנו את הטון בתחומים רבים במשק, וההשפעה ניכרה בתוצאות הרבעון.

בנקים

לאחר רבעון ראשון טראומטי (בעיקר בבנק הפועלים), היו ציפיות לחזרה ל"עסקים כרגיל" ברבעון השני. תוצאות אלה התממשו רק בחלקן, ועל כן תוצאות הרבעון השני בסקטור התקבלו באכזבה מסוימת, כאשר הוצאות מס גבוהות מהצפוי, הפסדי נגזרים, וגידול מסוים בהפרשה לחובות מסופקים, גרמו לתוצאות פחות טובות מהרבעון המקביל, בעיקר בלאומי ופועלים. להערכתנו, גם אם כרגע אין הרעה של ממש באיכות תיק האשראי של הבנקים (בין היתר מאחר שחלק מהחובות המסוכנים עברו בשנות הגיאות לשוק ההון), עדיין בשל הציפיות להאטה כלכלית נראה עלייה בהפרשות לחובות מסופקים, ועל כן תיתכן ירידת מדרגה בתוצאות בהשוואה ל – 2006/7. עם זאת, עדיין ברמת המחירים הנוכחית הסקטור נראה אטרקטיבי.

מניה מועדפת בסקטור: לאומי

השילוב של מכפיל הון נמוך, הלימות הון גבוהה (שתאפשר לבנק לחלק דיבידנדים ניכרים) ואחזקות ריאליות שצפויות לתרום משמעותית לרווחיות, הופך את הבנק למועדף שלנו בסקטור.

תקשורת: בזק- בזכות התזרים, תשואת הדיבידנד וההתייעלות הצפויה

ניתן לומר, כי החצי הראשון של 2008 היה חיובי למרבית חברות שירותי התקשורת הישראליות, אשר דיווחו על צמיחה מתונה בהכנסות לצד שיפור ברווחיות התפעולית.

תחום הסלולר ממשיך להיות התחום החזק של התעשייה והיווה בחציון הראשון כ-56% מסך ההכנסות של ענף שירותי התקשורת. תוכנית ניוד המספרים השפיעה על תוצאות החברות בעיקר ברבעון הרביעי של 2007. כפי שציפינו, לתוכנית לא הייתה השפעה מהותית על נתחי השוק של החברות. בתחום הרגולטורי חלו התפתחויות רבות,  ושר התקשורת הודיע, כי הוא מאמץ את מסקנות ועדת גרונאו לגבי שוק התקשורת הישראלי. בגדול ניתן להגיד, שמסקנות אלו דוחפות את השוק לכיוון היווצרות של קבוצות תקשורת גדולות היכולות לספק לצרכן את כלל השירותים. ניצנים לתהליך זה ניתן לראות בניסיון של נטויז'ן (שעדיין מחכה לאישור הממונה על ההגבלים) לרכוש 15% מחברת הוט, והמאבק בין בזק לאלוביץ לגבי הבעלות על יס. בהמשך למגמת המיזוגים הקפידו החברות להכריז, כי הן מתכננות להיכנס לתחומים נוספים, למשל סלקום, לתחום הקווי, פרטנר והוט לתחום ה-ISP, והוט לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי.

מניה מועדפת בסקטור: בזק

עושה רושם, כי ההנהלה החדשה מבינה את החשיבות של ההתייעלות בבזק ודואגת ליישמה, לאור פתיחת השוק לתחרות.

אנו סבורים שברבעונים הבאים, למרות סטגנציה בהכנסות החברה תצליח להגדיל את רווחיה.

כימיה ופרמצבטיקה

תחום הפרמצבטיקה כולל למעשה רק את טבע ופריגו. בהתייחס לטבע, שנת 2008 צפויה להתאפיין בהמשך צמיחה חזקה וסולידית בחברה. כפי שהערכנו בעבר, 2008 אופיינה בחזרה למגמה אגרסיבית של מיזוגים ורכישות עם ההודעה על רכישת באר בחודש יולי השנה  - רכישה שהאפילה על הדוחות הכספיים, שהיו לכשעצמם סבירים וטובים ותאמו את ציפיות השוק.

בתחום הכימיה, נציין את החברות הבולטות: כי"ל ומכתשים אגן.  באופן כללי, חברות אלו המשיכו ליהנות מביקושים גבוהים שנבעו ממצבם הטוב של החקלאים נוכח עליית מחירי הסחורות, מה שהאפיל על התייקרות התקורות (אנרגיה, הובלה ימית).

מכתשים אגן הציגה תוצאות חזקות לרבעון בסיוע עונה חקלאית חזקה על רקע מחירים גבוהים של הסחורות החקלאיות.

אלו, האפילו על עלייה בתקורות. כי"ל, הציגה תוצאות שיא, שהיו גבוהות מההערכות בשוק. זאת עקב מספר סיבות: עליות המחירים, הקטנת מלאים, מרווחים גבוהים משמעותית מהצפוי במרווחי דשני הפוספט.  עם זאת, למרות תוצאות השיא של כיל ומ"א  אופיינו החודשים האחרונים דווקא במימוש רווחים אגרסיבי במניות אלה עקב חשש מהשפעת ירידת מחירי הסחורות החקלאיות על התוצאות העתידיות של חברות הענף.

מניה מועדפת בסקטור הכימיה: החברה לישראל- חברת אחזקות החשופה לענף הכימיה

להערכתנו, מומלץ להיחשף לסקטור דווקא באמצעות החברה לישראל, שהינה חברת אחזקות, ושעיקר ה-NAV שלה נובע מכי"ל. מניית החברה לישראל נסחרת היום בדיסקאונט של 25%-30%.

מזון ורשתות שיווק: שופרסל- בזכות השיפור המתמיד ברווחיותה

עליית מחירי הסחורות אמנם העלתה תהיות בקרב המשקיעים בנוגע להתמודדות רשתות השיווק עם עליית מחירי המזון, אולם, כפי שראינו ברבעון הקודם, עלייה זו פעלה לטובתן של רשתות השיווק. הרבעון השני הושפע לחיוב גם מעיתוי חג הפסח (חג הפסח השנה חל ברבעון השני בעוד שבשנה שעברה הוא חל ברבעון הראשון). שופרסל המשיכה במגמת הצמיחה במכירות, על רקע עיתוי חג הפסח, עליית מחירי המזון, וגידול בנתח השוק של החברה בין היתר במגזר החרדי.

כמו כן, רשמה שופרסל שיפור מרשים ברווח התפעולי, מגמה שמאפיינת אותה מאז 2004, ונהנתה מהיתרונות לגודל. רבוע כחול הראתה תוצאות סבירות עם צמיחה של 7% בלבד במכירות, בעיקר עקב אובדן מכירות בשפע שוק וחולשה במגה, והשיגה מרווח תפעולי נמוך יחסית של 3.4%.

יצרניות המזון נאלצו להתמודד ברבעון השני עם המשך מגמת העלייה במחירי המזון והתשומות וירידת הדולר והאירו בפעילות של החברות בחו"ל מחד, כאשר מאידך עיתוי חג הפסח פעל לטובתן. בשוק המקומי רשמו החברות צמיחה בפעילות אולם מרביתה נבעה מהעלאת מחירים, כאשר שטראוס רשמה עלייה של 3.0% בהכנסות מהשוק המקומי (בנטרול פעילות שוק תעשייתי שנמכרה בינואר השנה), שנבעה מעליית מחירים בלבד, ואילו אסם רשמה עלייה בשיעור של 9.6%. בחו"ל, למרות ירידת הדולר והאירו, דיווחה שטראוס על צמיחה דו ספרתית (סביב 13%) בעיקר בעקבות העלייה בפעילות הקפה, ובפעילות סברה (פעילות הסלטים בארה"ב).

אצל אסם פעילות חו"ל משמעותית פחות (בעיקר טבעול), אולם גם שם רשמה אסם צמיחה של 1.8% (כמותית צמחה אסם בחו"ל ב-13%). למרות גלגול חלק ניכר מעליית מחירי חו"ג ללקוחות, עדיין ראינו פגיעה בשיעורי הרווחיות של יצרניות המזון. שתי החברות נראות כמתומחרות בהתאם לפעילותן, ונסחרות סביב מכפילים של 18-19, מכפילים הנחשבים גבוהים כאשר מסתכלים על חברות דומות בתחום בעולם.

מניה מועדפת בסקטור: שופרסל

מניית שופרסל מציעה למשקיעים פוטנציאל צמיחה לא מבוטל, יחד עם תשואת דיבידנד גבוהה, כל זאת בסיכון נמוך מהממוצע ביחס למניות "מקומיות" אחרות, גם אם ניקח בחשבון האטה משמעותית בשוק המקומי. זאת, עקב הדומיננטיות שלה בשוק, היכולת "לשחק" בין הפורמטים, ואיכות הנהלה גבוהה.

חברות הנדל"ן: דוחות גרועים כצפוי בשל האינפלציה, הדולר ושינוי מקדמי ההיוון

מניות הנדל"ן הציגו דוחות פחות טובים, כצפוי, וזאת בשל מספר גורמים. הראשון מביניהם הוא המדד הגבוה ברבעון (2.2%), כאשר למרבית החברות אגרות חוב צמודות מדד שהובילו לרישום הוצאות מימון חריגות. דבר זה הוביל חברות למחיקת מרבית או כל הרווח לרבעון הנוכחי. גורם נוסף שפגע בתוצאות, בעיקר בחברות הפועלות בחו"ל, הינה פגיעה בהון העצמי כתוצאה משינויים בשערי חליפין, התחזקות השקל הובילה לירידה בשווי נכסי החברות בש"ח. כמו כן, חברות שלהן אג"ח ואשר אינן מבצעות הגנות חוו פגיעה גבוהה יותר כתוצאה מהתחזקות השקל, וזאת בשל המינוף. ולבסוף, ראינו, כי חברות החלו משערכות נדל"ן כלפי מטה ורושמות ירידת ערך בנכסים, נציין שבמרבית החברות הסיבה לירידת הערך הינה שינויים אקסוגניים קרי, שינויים בשיעור היוון, ולא הרעה בשיעורי תפוסה או בעיות עם שוכרים או ירידה בדמי השכירות. בנוסף, ככל שמתאפשר, לצד ירידות הערך החברות מציגות עליית ערך בנכסים אחרים אשר מקזזות את השפעת הירידה.

מניה מועדפת: אשטרום נכסים

פעילות החברה מרוכזת בעיקר בישראל בתחום יזום והחזקת נכסים מניבים, ישראל הינה אחת המדינות המועדפות כרגע. המחיר הנוכחי בו נסחרת החברה נמוך ומשקף דיסקאונט גבוה יותר בהשוואה לדיסקאונט בחברות אחרות הפעילות בישראל.

חברות אחזקה: ללא הפתעה. הכל שאלה של דיסקאונט

בדוחות של חברות אחזקה לא היו גילויים חדשים או מפתיעים. חלק מהחברות שומרות על שקיפות גבוהה וחלק שקופות פחות בהתאם לגישת ההנהלה. גם בדוחות חברות האחזקה ניתן לראות פגיעה משערי מטבעות במידה והחברות הבנות חשופות לחו"ל, ירידה בשווי נכסים פיננסיים בשל הירידות בשוק ההון, וכן ירידה ברווחים כתוצאה מהיעדר מימושים, הנפקות וכד' (אפריקה ישראל, לדוגמא, רשמה ברבעון הפסד השני לעומת רווח של 3.4 ברבעון המקביל, בעיקר עקב הנפקת אפ"י פיתוח). בנוסף החברות הממונפות רשמו הוצאות מימון גבוהות בשל המדד. מרבית חברות האחזקה הציגו ביצועים נמוכים משמעותית ממדד ת"א 100 בתקופת הציפייה לדוחות הרבעון השני של 2008 (במהלך הרבעון השלישי). ההסבר ניתן הן בירידת שווי האחזקות (שחלקן סחירות) כתוצאה מהירידות בשווקים, מהמינוף הקיים בחברות ההחזקה ובעלייה שחלה בדיסקאונטים.

מניה מועדפת: קבוצת דלק

תיק האחזקות של החברה סחיר ברובו וכולל את דלק רכב, הפניקס, דלק US, דלק נדל"ן, דלק אנרגיה ועוד. הפגיעה מירידת ערך החזקות וכן מהתחזקות השקל מתומחרת במלואה בשווי הנוכחי, המחיר הנוכחי משקף דיסקאונט של כ-37%, שהוא גבוה במיוחד.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "הצונאמי הפיננסי שטף גם את תעשיית הקרנות", 7/10/2008
מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט לא הצליחו להתחמק מהסערה", 6/10/2008
מיטב: "תעשיית קופות הגמל צפויה להציג תשואות שליליות חדות בתחום של 5.3%- עד 5.8%-", 6/10/2008
מיטב על תשס"ח:" לאחר 5 שנים של גאות בשוק ההון, תמה החגיגה", 28/09/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות מתאוששת ושבה לגייס", 14/09/2008
מיטב: לאומי מבססת את מעמדה כמניה הפופולרית בתעשיית הקרנות - סך האחזקות בה גדל ב- 17%!, 10/09/2008
סיכום תוצאות רבעון שני לחברות ת"א 100, 4/09/2008
מומחי מיטב: האם תעשיית קרנות הנאמנות מתחילה להראות סימני התאוששות?, 2/09/2008
מומחי מיטב: "נס טכנולוגיות מוכתרת כמניה הטובה ביותר מתחילת השנה", 1/09/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר צפויה לעלות ב- 0.25%", 25/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.