כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: לאומי מבססת את מעמדה כמניה הפופולרית בתעשיית הקרנות - סך האחזקות בה גדל ב- 17%!

10/09/2008

ממחקר שנערך במיטב עולים כמה ממצאים מעניינים:

- לאומי מבססת מעמדה כמניה הפופולרית ביותר מבין מניות ת"א 100 (במונחי שווי שוק), בקרב מנהלי קרנות הנאמנות – סך האחזקות בה גדל ברבעון השני של 2008 בכ- 17%.

- בעוד שברבעון הראשון של 2008 שמרו חמשת מנהלי הקרנות הגדולים אמונים לטבע, הרי שברבעון החולף הם "נכנעו לזרם" והגדילו אחזקותיהם במניית לאומי.

- לאחר, שקווינקו פינתה את מקומה ועברה להיסחר במדד ת"א 100, חוזרת מניית מגדל ביטוח לככב כמניה הפופולרית ביותר מבין מניות היתר.

- ישראל מול חו"ל: כמעט 70% מהמניות המוחזקות ע"י מנהלי הקרנות הן מניות בישראל.

- סך האחזקות של מנהלי הקרנות במניות קטנו בכ- 12%, אך סך האחזקות שלהם בחמש המניות הפופולריות דוקא גדל ב- 22%: מכ- 1.8 מיליארד שקל במארס לכ- 2.2 מיליארד שקל ביוני. 

בית ההשקעות מיטב נוהג מזה יותר מ-10 שנים לערוך סקר רבעוני לגבי אחזקות קרנות הנאמנות בישראל במניות השורה הראשונה, השנייה והשלישית הנסחרות בבורסת ת"א.

השנה, החלטנו להרחיב את המחקר ולסקור את אחזקותיהן של כל קרנות הנאמנות בתעשיה.

מניתוח הנתונים עלו מספר ממצאים מעניינים.

נציין, כי נתוני האחזקות של הקרנות מתפרסמים כיום באתר של רשות ני"ע "מגנא" באיחור של 60 יום, כלומר, הנתונים המשמשים לכתבה זו התפרסמו רק בסוף אוגוסט.

סך נכסי תעשיית קרנות הנאמנות הסתכם בסוף יוני 2008 ב-116.3 מיליארד שקל, כאשר סך המניות המוחזקות ב"תיקי המנהל" שלהם הסתכם בכ-13.4 מיליארד שקל, המהווים כ- 11.5% מסך נכסי התעשיה.

בנוסף, בדקנו את האחזקות של כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר: פסגות, פריזמה, הראל- פיא, כלל פיננסים ומגדל שוקי הון. סך כל הנכסים המנוהלים על ידם בסוף יוני 2008 הסתכם ב-71.1 מיליארד שקל, שמהווים כ-61% מסך נכסי תעשיית הקרנות.

מטרת הבדיקה הזו הינה לקבוע מי הן 5 המניות המובילות בתעשיית הקרנות כולה, וכן, מי המניות הפופולריות אצל כ"א מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר על פי שווי האחזקות.

עיקרי הממצאים העולים מן הסקר הם:

1. המניה הפופולרית ביותר בקרב מנהלי הקרנות, מבין כל המניות הנסחרות בבורסה בת"א במונחים של שווי האחזקות הכולל בה, הינה מנית לאומי. שווי השוק המצטבר של לאומי בתעשיית הקרנות מסתכם בכ- 538 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 459 מיליון שקל במארס 2008, והיא מוחזקת על ידי 279 קרנות, בעוד שבסוף הרבעון הראשון של 2008, היא הוחזקה על ידי 262 קרנות. למקום השני הגיעה מנית טבע, ששווי השוק המצטבר שלה בתעשייה הינו כ-471 מיליון שקל וכ- 291 קרנות החזיקו בה, בהשוואה ל- 247 קרנות שהחזיקו בה במארס 2008. החברה לישראל טיפסה אל המקום השלישי, כשהיא מוחזקת על ידי 267 קרנות, ושווי האחזקות בה מסתכם בכ- 423 מיליון שקלים. יש לציין, כי שלוש מניות אלו מופיעות בעקביות בחמישיה המובילה אצל כל אחד מ-5 מנהלי הקרנות הגדולים ביותר. כי"ל ירדה מהמקום השלישי למקום הרביעי כשהיא מוחזקת על ידי 213 קרנות. מרשים לראות את הנציגות הנכבדת של החברה לישראל, כשגם מניתה וגם מניית כי"ל, מקבוצתה, מופיעות שתיהן ברשימת המניות הפופולריות. אגב, שווי כל האחזקות בחמישייה המובילה הוא כ-2.2 מיליארד שקל שמהווים כ- 24% מהאחזקות של קרנות הנאמנות במניות הישראליות.

2. בקרב שלושה מבין חמשת המנהלים הגדולים ראינו, בהשוואה שבין סוף יוני 2008 לסוף מארס 2008, שינויים ברמת המניות המובילות: פסגות: פועלים התברגה למקום הרביעי, וחברה לישראל למקום החמישי, על חשבונן של כלל תעשיות ופלסאון תעשיות. פריזמה: לאחר רבעון של הפוגה, חזרה חברה לישראל לטבלת המניות הפופולריות וזינקה היישר אל המקום הראשון, כשהיא דוחקת את טבע למקום הרביעי בלבד. פועלים הצליחה להתברג אל המקום החמישי, ואילו בזק ואלביט מערכות יצאו לחלוטין מהטבלה.

הראל – פיא: כי"ל יצאה מטבלת המניות הפופולריות, ואת מקומה (במקום החמישי) תפסה לא אחרת מאשר חברת האם חברה לישראל. מעניין לראות, כי ברבעון השני של 2008 עלתה הפופולריות של מניית חברה לישראל בקרב כל 5 המנהלים הגדולים.

3. נזכיר, כי בעוד שברבעון הקודם ניכרו הבדלים ברמת המניות המובילות בין חמשת המנהלים הגדולים לבין כלל התעשייה, הרי שברבעון החולף גבר הדמיון. עם זאת, מנהלי הקרנות עדיין חלוקים בינם לבין עצמם לגבי המניה הפופולרית ביותר. כך, לאומי הינה המניה הפופולרית ביותר אצל פסגות ומגדל, אך הראל-פיא וכלל פיננסים שומרים עדיין אמונים לטבע, ואילו פריזמה מעדיפה את החברה לישראל.

4. בעוד שברבעון הראשון סבלו קרנות הנאמנות המנייתיות מפדיונות כבדים של מעל ל- 3 מיליארד שקל, על רקע המשבר הפיננסי שתקף את שוקי ההון בארץ ובעולם, ברבעון השני התמתנו הפדיונות מהאפיק המנייתי והסתכמו בפחות ממיליארד שקל. מעניין לציין, כי בעוד שסך האחזקות של מנהלי הקרנות במניות קטנו בכ- 12%, האחזקות שלהם בחמש המניות הפופולריות דוקא גדלו מכ- 1.8 מיליארד שקל במארס לכ- 2.2 מיליארד שקל ביוני – גידול של כ- 22%.

5. מה קורה במניות היתר? קווינקו שזכתה בתואר מניית היתר הפופולרית ברבעון הראשון של 2008, החלה להיסחר בעדכון המדדים האחרון במדד ת"א 100, וכך, מגדל ביטוח חזרה לככב כמנית היתר הפופולרית ביותר בקרב מנהלי הקרנות. חשוב להדגיש, כי מניית מגדל ביטוח, היא למעשה חברה בסדרי גודל של חברת ת"א 25 אך מסיבות טכניות נסחרת כמניית יתר. אי.די.בי פיתוח, שאף היא נסחרת במדד מניות היתר מסיבות טכניות, התברגה למקום השני, על חשבון מעברות שירדה למקום השלישי. למקום הרביעי, הגיעה פי.בי ולמקום החמישי הגיעה מבני תעשייה. אלה, דחקו את נפטא אל מחוץ לטבלה. עיון בטבלה מס' 4 מלמד, עד כמה חלוקים מנהלי הקרנות זה על זה בהעדפותיהם לגבי מניות היתר והדבר בא לידי ביטוי בפיזור ניכר מאוד, כשבקרב חמשת המנהלים הגדולים אין תמימות דעים, כך שבטבלה מופיעות 13 מניות שונות (מתוך 15 אפשרויות).

6. אם נבחן את התפלגות האחזקות של מניות בישראל ובחו"ל בתעשייה כולה ניווכח למצוא, כי מתוך סך נכסי הקרנות כ-69% מושקעים במניות בישראל וכ-31% מושקעים במניות בחו"ל. בבחינת ההתפלגות של מניות בישראל ובחו"ל בקרב חמשת המנהלים הגדולים תמונת המצב מעט שונה: 64% מושקעים במניות בישראל וכ- 36% מושקעים במניות בחו"ל. בדיקה יחסית של משקל המניות בישראל לעומת משקל המניות בחו"ל הראתה, כי פסגות מוביל בשיעור המניות בחו"ל, כאשר מתוך סך האחזקות במניות כ- 51% הן מניות בחו"ל. לעומת זאת, אצל הראל פיא נמצא, כי שיעור המניות בחו"ל באופן פרופורציונאלי לסך האחזקות במניות הוא הנמוך ביותר מבין 5 המנהלים הגדולים (רק כ- 14% במניות חו"ל). חשוב להדגיש, כי שיעורים אלה מבטאים פחות את העדפות מנהלי הקרנות ויותר את משקלן של הקרנות המנייתיות החו"ליות שלהן בסל המוצרים שלהם.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: "הצונאמי הפיננסי שטף גם את תעשיית הקרנות", 7/10/2008
מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט לא הצליחו להתחמק מהסערה", 6/10/2008
מיטב: "תעשיית קופות הגמל צפויה להציג תשואות שליליות חדות בתחום של 5.3%- עד 5.8%-", 6/10/2008
מיטב על תשס"ח:" לאחר 5 שנים של גאות בשוק ההון, תמה החגיגה", 28/09/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות מתאוששת ושבה לגייס", 14/09/2008
מיטב: לאומי מבססת את מעמדה כמניה הפופולרית בתעשיית הקרנות - סך האחזקות בה גדל ב- 17%!, 10/09/2008
סיכום תוצאות רבעון שני לחברות ת"א 100, 4/09/2008
מומחי מיטב: האם תעשיית קרנות הנאמנות מתחילה להראות סימני התאוששות?, 2/09/2008
מומחי מיטב: "נס טכנולוגיות מוכתרת כמניה הטובה ביותר מתחילת השנה", 1/09/2008
מומחי מיטב: "ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר צפויה לעלות ב- 0.25%", 25/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.