כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות מתאוששת ושבה לגייס"

14/09/2008

סך נכסי הקרנות גדל באוגוסט בשיעור של כ- 0.6% מכ- 115.0 מיליארד שקל ל- 115.7 מיליארד שקל.

· הקרנות הכספיות גייסו סכום נאה של כ- 2.7 מיליארד שקלים.

· הקרנות השקליות גייסו כ- 115 מיליון שקל.

· הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 1.5 מיליארד שקל.

· קרנות אג"ח מדינה, שנחשבו עד כה ל"חוף מבטחים", החלו לרשום פדיונות של כ- 480 מיליון שקל.

· הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של כ- 55 מיליון שקל, ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות הגמישות איבדו כ- 145 מיליון שקלים וכ- 45 מיליון שקל, בהתאמה.

· הריכוזיות בתעשיית הקרנות גוברת: סך נכסיהן של 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מהווה כ- 23%, בעוד שלפני שנה היוו 10 הקרנות הגדולות נתח מצומצם יותר של כ- 13% בלבד.

מתחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2008): הירידות החדות בבורסה הבריחו את המשקיעים לקרנות הכספיות ולפק"מים

· סך הנכסים של הקרנות הכספיות מגיע כבר ל- 19.3 מיליארד שקלים, המהווים כ- 17% מסך נכסי תעשיית הקרנות כולה.

· סך נכסי הקרנות קטן מתחילת השנה בשיעור של כ- 3.9%: מכ- 120.4 מיליארד שקל ל- 115.7 מיליארד שקל.

· אבל הסיפור האמיתי: ללא הקרנות הכספיות, שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 19.4 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד של 20.1 מיליארד ש"ח.

· עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בישראל (כללי+חברות) שרשמו יציאת כספים של 16.6 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו גיוסים של 6.0 מיליארד שקל.

· מהקרנות השקליות נפדו כ- 2.4 מיליארד שקל, על אף התיסוף החד במטבע המקומי והעליות באפיקים השקליים.

· המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם בתחילת השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 2.7 ו- 2.2 מיליארד שקל, בהתאמה, והקרנות הגמישות איבדו כ- 0.8 מיליארד שקל.

· 10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 21.2 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-6.8 מיליארד שקל (טבלה 2 +3).

· מעניין לציין, כי 7 מבין 10 המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות, ואילו 3 האחרות מתמחות באג"ח לסוגיו.

ימי הקיץ הורגשו השנה היטב גם באחד העם במחזורי מסחר נמוכים מהרגיל. עונת הדוחות הכספיים שהיתה טובה מהצפוי עמדה במוקד העניין והקרינה לחיוב על בורסת תל אביב. המניות השונות נסחרו בהתאם לדיווחים הכספיים של החברות והשפיעו לא מעט על המדדים המובילים, שנעו בהתאם, בין שני צידי המתרס. ירידת מחירי הסחורות, ובפרט מחירי הנפט, תרמה אף היא לסנטימנט חיובי. מנגד, מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שזינק בשיעור חד מאוד של 1.1%, כמעט פי 2 מהערכות הכלכלנים בשוק, העלה שוב את החשש מפני האינפלציה הגואה. כתגובה למדד הגבוה, המשיך נגיד בנק ישראל לנקוט במדיניות מוניטארית יותר מרסנת והעלה את שיעור הריבית במשק בפעם הרביעית ברציפות, בשיעור של 0.25%, לרמה של 4.25%, וכצפוי, בורסת תל אביב הגיבה למהלך בירידות שערים. כך, נחתם חודש אוגוסט במגמה שלילית.

בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד ב- 2.7% ומדד ת"א 100 איבד 3.1%. מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 4.8%, מדד יתר 50 עלה ב- 0.3% ומדד יתר 120 רשם ירידה של 0.8%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד ב- 4.5%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 6.9%.

אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש אוגוסט ב-0.3%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 0.4%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 עלו ב- 0.5%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 0.2% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.8%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלו ב- 0.8%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 0.3% והוא מייצג עלייה של 0.2% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של מעל 5 שנים עלו ב- 0.3%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 0.1% והשחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.3%), עלייה של 0.5% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.3% במק"מים.

השקל רשם פיחות בשיעור של 3.5% מול הדולר, ותיסוף של 2.2% מול האירו.

על רקע כל ההתפתחויות הללו, גדל סך נכסי תעשיית הקרנות באוגוסט 2008 בשיעור של 0.6%, מ- 115.0 מיליארד שקל ל- 115.7 מיליארד שקל. זאת, כתוצאה מגיוסים של כ- 600 מיליון שקל ותשואה חיובית משוקללת של כלל התעשיה בשיעור של 0.1%.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי הקרנות הכספיות, המשיכו לזכות בפופולריות והצליחו לגייס סכום נאה של כ- 2.7 מיליארד שקל. הקרנות השקליות רשמו גם הן כניסת כספים, אם כי מתונה בהרבה יותר, וגייסו סכום של כ- 115 מיליון שקלים. שאר הקבוצות רשמו פדיונות. בראש רשימת הפודות ניצבו קרנות האג"ח בישראל, שאיבדו כ- 1.5 מיליארד שקל. קרנות אג"ח מדינה, שעד כה נהנו, מגיוסים, הצטרפו החודש לשאר קבוצות הקרנות וסבלו מפדיונות של כ- 480 מיליון שקל. על אף ההתאוששות המתונה שניכרה ברוב בורסות העולם, המשיכו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל לרשום פדיונות של כ- 145 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 55 מיליון שקל, והקרנות הגמישות רשמו פדיונות דומים של כ- 45 מיליון שקלים.

נתח שוק: פסגות מגדילה פערים

הגופים בבעלות זרה ממשיכים לתפוס מקום נכבד במפת שוק ההון, ונתחם גדל באוגוסט מ- 34.8% ל- 35.5%: פסגות, שממשיכה לצמוח גם בתקופות הקשות, נהנתה החודש מעלייה בנתח השוק מ-23.3% ל-24.5%, ואילו נתחה של "פריזמה", קטן מ- 11.5% ל- 11.0%. נתחן של חברות הביטוח רשם ירידה מ- 34.7% לכ- 34.4% באוגוסט, כאשר נתח מגדל קטן מ- 8.3% ל- 8.2%, הראל - פיא קטן מ- 10.4% ל- 10.2%, ונתחה של מנורה קטן מ- 4.6% ל- 4.5%. לעומת זאת, נתח כלל פיננסים גדל מ- 10.2% ל- 10.3% ונתחו של ישיר נותר על כנו: 1.2%. בנתחם של המנהלים הפרטיים, קטן והסתכם ב-28.3%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר לא חל כל שינוי בנתח השוק שלהם מאז החודש שעבר: יובנק: 0.8%, ומרכנתיל: 1.0%.

מתחילת השנה: ינואר – אוגוסט 2008

שנת 2008 נפתחה ב"רגל שמאל", כשהמסחר בבורסת תל אביב המשיך להיות מושפע מהמתרחש בזירה העולמית בכלל ומההתרחשויות בארה"ב בפרט. החשש מפני מיתון בכלכלה האמריקאית הפך לממשי יותר, והקרין לשלילה גם על המדדים המקומיים. מדדי הפחד זינקו, ויו"ר הפד החליט לנקוט בצעד אגרסיבי והוריד בינואר את ריבית ארה"ב, בשיעור מצטבר חד של 1.25%, כשביצע שתי הפחתות תוך 8 ימים בלבד. גם בפברואר המשיכו ההתרחשויות בזירה העולמית לעמוד במוקד העניינים. עוצמתו של השקל הביאה לכך שיו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות התעשיינים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית במשק באופן מיידי, כשמנגד, הבהיר הנגיד, כי אין בכוונתו להתערב במסחר במט"ח. עם זאת, ברגע האמת, הפתיע סטנלי פישר, כשהחל לבצע הפחתות ריבית ותכנית יומית להגדלת יתרות המט"ח במשך השנתיים הקרובות, שתרמו להתחזקותו הדולר. את פתיחת הרבעון השני של 2008 ציין שוק המניות במסע עליות מרשים, אך החל מחודש מאי התנהל המסחר בתנודתיות ניכרת, כשסערות והפתעות לא חסרו: זינוק במדדי המחירים לצרכן, זינוק במחיר הנפט, פרשיות פוליטיות, צניחה נוספת של הדולר, עונת דוחות כספיים שעמדה במוקד תשומת הלב. ביוני סערו הרוחות סביב תכנית רב שנתית להפחתת מיסים (שירדה מהפרק תוך זמן קצר בלבד). דרמות נוספות לא חסרו: עיצומים של עובדי הבורסה, שמועות בנוגע לתקיפה ישראלית באיראן, זינוק נוסף במחיר הנפט, השפיעו על כיוון המסחר. האינפלציה, המיתון בארה"ב והחשש ממחיקות נוספות של גופים פיננסיים וחברות ציבוריות נוספות העיבו אף הם על המסחר, כמו גם הערכות כי ההאטה העולמית מתחילה לגלוש לישראל. עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2008, היתה מעט טובה מהצפוי והקרינה לחיוב על המדדים, אך בכל זאת, מאז תחילת 2008 נרשמו ירידות שערים באחד העם.

מאז ראשית השנה ועד סוף אוגוסט רשמו המדדים המובילים ירידות: מדד ת"א 25 ירד ב- 17.3%, מדד ת"א 100 ירד ב-20.5% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 33.9%. מדד יתר 50 ירד ב- 35.1% ומדד יתר 120 ירד ב- 33.2%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 45.0%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים בירידה של 33.8%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 24.9%.

צמודי המדד הממשלתיים רשמו עליות, כשהמדד המשקלל את תשואתם הוסיף 7.3%. נתוני מאקרו חיוביים על המשק הישראלי, עלייה במחירי האנרגיה ובמחירי הסחורות בכלל, מדדי המחירים לפברואר מארס ואפריל, מאי ויולי, שהיו גבוהים מהצפוי הקרינו לחיוב על האפיק. מאז תחילת השנה, אגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו בשיעור של 4.5%, האגרות לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 6.9%, אגרות החוב לטווח של 5 עד 7 שנים הוסיפו 8.2% והאגרות לטווח הארוך של 7 עד 10 שנים עלו ב- 8.1%. מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלה ב- 3.8%, ומדד התל בונד 20 עלה ב- 7.7%.

האפיק השקלי נסחר גם הוא במגמה חיובית, אך מתונה הרבה יותר. הורדת ריבית אגרסיבית בארה"ב בשיעור מצטבר של 3.25%, כמו גם ירידת תשואות על אג"ח ל- 10 שנים בארה"ב וצניחתו של הדולר לשפל של 11 שנים תמכו באפיק (עד שהחל להתאושש). כך שמאז תחילת השנה מדד השחרים עלה ב- 4.3%, כאשר השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 5.7%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) עלו ב- 4.4%, והקצרים ביותר (0-2) עלו ב -3.0%. המק"מים עלו ב-2.9% והגילונים עלו בשיעור של 2.7%.

בשוק המט"ח, רשם השקל התחזקות בשיעור של 6.6% מול הדולר, וכן, התחזקות בשיעור של 6.4% מול האירו.

משבר האשראי בארה"ב, שהתרחב לרמה כלל עולמית, הקרין לשלילה על שוק ההון המקומי, והבהלה שאחזה בציבור הובילה לפדיונות כבדים בתעשיית קרנות הנאמנות. קרנות האג"ח הקונצרני, שכיכבו ב- 2007 בגיוסיהן, ספגו "אבדות כבדות" והמשקיעים נמלטו מהן לכיוון אפיקי השקעה בטוחים יותר. הדימומים נמשכו גם ב- 2008 ונראה, כי ללא הקרנות הכספיות ש"הצילו את כבודה" של התעשייה, הנזק היה משמעותי יותר. מפברואר, יחד עם ההתייצבות שניכרה בשווקים, החלו המשקיעים לשוב לתעשייה, בהדרגה, עד שבמאי היא הצליחה לתקן כמעט לחלוטין את הפדיונות שרשמה. אולם, השמחה הייתה מוקדמת, שכן הסנטימנט השלילי שב לרחף מעל השווקים, וציבור המשקיעים הדיר רגליו שוב מתעשיית הקרנות. באוגוסט, לאחר חודשיים של פדיונות, הפגינה התעשייה התאוששות מחודשת ורשמה גיוסים מתונים, אך לא הצליחה לתקן את הפדיונות שנרשמו מאז תחילת השנה.

על רקע כל ההתפתחויות הללו קטן סך נכסי תעשיית הקרנות מתחילת שנת 2008 בשיעור של 3.9%, מ- 120.4 מיליארד שקל ל- 115.7 מיליארד שקל. תשואה שלילית משוקללת של התעשייה בשיעור של 2.5% יחד עם פדיונות של כ-690 מיליארד שקלים הובילו לירידה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי בעוד שרוב קבוצות הקרנות סבלו מפדיונות, הרי שהקרנות הכספיות, שהושקו עם פתיחת שנת 2008 נהנו מגיוסים מרשימים של כ- 19.4 מיליארד שקלים. קרנות האג"ח מדינה, המהוות אי של מבטחים בלב הסערה גייסו 6.0 מיליארד שקלים. בשאר הקבוצות נרשמו, כאמור פדיונות כבדים: למקום הראשון ברשימת המדממות הגיעו קרנות האג"ח בישראל (כללי + חברות), שרשמו פדיונות של 16.6 מיליארד שקלים, ולמקום השני הגיעו הקרנות השקליות, עם פדיונות של 2.4 מיליארד שקלים. ירידות השערים שנרשמו בשוקי ההון בארץ ובעולם הבריחו את המשקיעים, כך שהקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של 2.7 מיליארד שקלים. אחריהן, לא בהפרש ניכר, הקרנות המתמחות במניות בישראל, עם פדיונות של 2.2 מיליארד שקל, והקרנות הגמישות שרשמו יציאת כספים של כ- 790 מיליון שקל.

נתח שוק: פסגות ביססה את מעמדה בהפרש ניכר ממתחרותיה

הגופים הזרים רשמו גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות שלהם, כך שמאז תחילת השנה הצליחו להרחיב את הפער בינם לבין הגופים האחרים הפועלים בתעשייה. עם זאת, חשוב לציין, כי בעוד שפסגות מגדילה את נתחה מידי חודש וממשיכה לגייס גם בתקופות קשות, הרי שבפריזמה נרשמה מגמה הפוכה וסך נכסיה הולך ומצטמצם. כך, פסגות, נהנתה מעלייה חדה בנתח השוק מ-17.7% ל-24.5% ואילו נתח "פריזמה", ירד מ-13.0% ל-11.0%. עוד נוסיף, כי 4 מבין 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי פסגות, וסך נכסיהן מסתכם בכ- 14 מיליארד שקל, המהווים כ- 12% מסך נכסי תעשיית הקרנות. חברות הביטוח המשיכו לאבד מנתחן, שרשם קיטון מ- 35.9% בסוף שנת 2007 ל- 34.4% באוגוסט 2008, כאשר נתח השוק של חברת מגדל קטן מ-10.4% ל-8.2%. ירידה נרשמה גם בנתח השוק של הראל-פיא מ-11.0% בדצמבר 2007 ל-10.2% באוגוסט 2008, ואילו נתח השוק של כלל פיננסים עלה מ- 9.9% בדצמבר 2007 ל- 10.3% באוגוסט 2008. זאת, תודות לגיוס גדול בקרנות הכספיות שבניהולה. המנהלים הפרטיים, סבלו גם הם מהטראומה שעברה על שוק ההון בחודשים האחרונים, ונתח השוק שלהם קטן מ-32.0% ל-28.3%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק קטן מ- 1.1% בדצמבר 2007 ל- 0.8% באוגוסט 2008, ואילו נתחו של מרכנתיל גדל מ- 0.3% בדצמבר 2007 ל- 1.0% באוגוסט 2008, תודות לגיוסים גדולים מאוד בקרן הכספית שבניהולו.

10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי 7 גופים שונים ונכסיהן מסתכמים ב- 27.1 מיליארד שקלים המהווים כ- 23% מסך נכסי התעשייה כולה, בעוד שלפני מספר שנים היוו 10 הקרנות הגדולות כ- 25% עד 30% מהתעשייה כולה. עם זאת, יש לציין, כי בשנה האחרונה גברה מאוד הריכוזיות, שכן לפני שנה בדיוק היוו 10 הקרנות הגדולות נתח מצומצם יותר של כ- 13% בלבד מתעשיית קרנות הנאמנות. הסיבה: משקלן הניכר של הקרנות הכספיות בתעשייה.

רק חצי שנה חלפו מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר ארבע מהן הצליחו להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי שאר הקרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו או בשקלים.

הפופולריות הרבה בה זכו הקרנות הכספיות מאז תחילת השנה, באה היטב לידי ביטוי גם בטבלת המגייסות הגדולות, כש- 7 מהקרנות בה הן כספיות ו-3 האחרות הן אג"חיות, בעוד שלפני שנה הורכבה טבלת המגייסות הגדולות בעיקר מקרנות אג"ח לסוגיו.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.