כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים "

19/10/2008

ספטמבר 2008: התפתחויות בתעשיית הקרנות

ספטמבר 2008: תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים (באוקטובר 2006)

• סך נכסי הקרנות קטן בספטמבר בשיעור של כ- 6.0%: מכ- 115.7 מיליארד שקל ל- 108.8 מיליארד שקל עקב פדיונות בסכום של 3.1 מיליארד שקל וירידת ערך הנכסים.

• הקרנות הכספיות גייסו סכום נאה של כ- 2.6 מיליארד שקלים.

• הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 2.8 מיליארד שקל.

• קרנות אג"ח מדינה, שנחשבו עד כה ל"חוף מבטחים", רשמו פדיונות של כ- 1.8 מיליארד שקל.

• הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של כ- 365 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של כ- 290 מיליון שקל, ואילו והקרנות הגמישות איבדו כ- 75 מיליון שקלים.

• מהקרנות השקליות יצאו כ- 45 מיליון שקל.

• הריכוזיות בתעשיית הקרנות גוברת: סך נכסיהן של 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מהווה כ- 26%, כפול מחלקן בתעשייה לפני שנה.

• מאז השיא שנרשם בהיקף נכסי תעשיית הקרנות ביוני 2007 (144.6 מיליארד ₪) הספיקה התעשייה לאבד עד סוף ספטמבר 2008 כ- 25% מנכסיה.

מתחילת השנה (ינואר –ספטמבר 2008): הירידות החדות בבורסה הבריחו את המשקיעים לקרנות הכספיות ולפק"מים

• סך הנכסים של הקרנות הכספיות מגיע כבר ל- 25.7 מיליארד שקלים, המהווים כ- 24% מסך נכסי תעשיית הקרנות כולה.

• סך נכסי הקרנות קטן מתחילת השנה בשיעור של כ- 9.6%: מכ- 120.4 מיליארד שקל ל- 108.8 מיליארד שקל.

• אבל הסיפור האמיתי: ללא הקרנות הכספיות, שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 22.0 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד של 25.4 מיליארד ש"ח.

• עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בישראל (כללי+חברות) שרשמו יציאת כספים של 19.2 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו גיוסים של  4.2 מיליארד שקל.

• מהקרנות השקליות נפדו כ- 2.3 מיליארד שקל, על אף התיסוף החד במטבע המקומי והעליות באפיקים השקליים.

• המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם בתחילת השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 3.0 ו- 2.4 מיליארד שקל, בהתאמה, והקרנות הגמישות איבדו כ- 0.9 מיליארד שקל.

• 10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 22.7 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-7.4 מיליארד שקל (טבלה 2 +3).

• מעניין לציין, כי 7 מבין 10 המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות, ואילו 3 האחרות מתמחות באג"ח לסוגיו.

ספטמבר 2008

כאופייני לכל השנה האחרונה, תשומת הלב של שוק ההון המקומי הופנתה לרצף האירועים שהסעירו את וול סטריט. בנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט "נפלו כזבובים" אחד אחר השני. ליהמן ברדרס הכריז על פשיטת רגל, מריל לינץ' נמכר לבנק אוף אמריקה, ענקית הביטוח AIG הולאמה, כמו גם ענקיות המשכנתאות פאני מיי ופרדי מק, שהולאמו רק שבוע קודם לכן.

תכנית החילוץ של הממשל הפדרלי, שעיקרה השקעה של 700 מיליארד דולר, ושנועדה לייצב את השווקים, תרמה לסנטימנט חיובי, אך עיכובים באישורה, כמו גם פשיטת רגל של בנק נוסף למשכנתאות – בנק ואשינגטון מיוצ'ואל העיבו על הבורסות.

בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים חדות: מדד ת"א 25 ירד ב- 11.9% ומדד ת"א 100 איבד 12.5%. מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 13.8%, מדד יתר 50 ירד ב- 17.1% ומדד יתר 120 רשם ירידה של 15.1%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד  ב- 20.2%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 16.9%.

אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירדו בחודש ספטמבר ב-1.1%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים ירדו ב- 0.8%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 ירדו ב- 1.3%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 1.1% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.1%.

אבל, הסיפור הגדול והאמיתי שייך לאגרות החוב הקונצרניות. מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירד בחודש ספטמבר בלא פחות מ- 6.3%. מדד תל בונד 20 נחת ב- 6.0%, תל בונד 60 נפל ב- 7.5% ותל בונד 40 צנח ב- 9.6%.

בשוק המט"ח, רשם השקל תיסוף בשיעור של  4.8% מול הדולר, ותיסוף של 5.6% מול האירו.

על רקע כל ההתפתחויות הללו, פחת סך נכסי תעשיית הקרנות בספטמבר 2008 בשיעור של 6.0%, מ- 115.7 מיליארד שקל ל- 108.8 מיליארד שקל. זאת, כתוצאה מפדיונות של כ- 3.1 מיליארד שקל ותשואה שלילית משוקללת של כלל התעשיה בשיעור של 3.2%.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי הקרנות הכספיות, היו היחידות שהמשיכו לזכות בפופולריות, כמפלט מפני ירידות השערים הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח, והצליחו לגייס סכום נאה של כ- 2.6 מיליארד שקל. בשאר הקבוצות נרשמו פדיונות. בראש רשימת הפודות ניצבו קרנות האג"ח

בישראל, שאיבדו כ- 2.8 מיליארד שקל.  קרנות אג"ח מדינה סבלו מפדיונות של כ- 1.8 מיליארד שקל. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו פדיונות של כ- 365 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 292 מיליון שקל, והקרנות הגמישות רשמו פדיונות של כ- 75 מיליון שקלים. הקרנות השקליות רשמו גם הן יציאת כספים, אם כי מתונה יותר, של כ- 48 מיליון שקלים.

נתח שוק: הפדיונות אמנם הגיעו גם לפסגות, שעד כה הפגינה חוסן, אך עם זאת נתח השוק שלה ממשיך לגדול

הגופים בבעלות זרה ממשיכים לתפוס מקום נכבד במפת שוק ההון, ונתחם גדל בספטמבר מ- 35.5% ל- 36.3%: פסגות, שממשיכה לצמוח גם בתקופות הקשות, נהנתה החודש מעלייה בנתח השוק מ-24.5% ל-25.5%, ואילו נתחה של "פריזמה", קטן מ- 11.0% ל- 10.8%. נתחן של חברות הביטוח רשם ירידה מ- 34.4% לכ- 34.1% בספטמבר, כאשר נתח מגדל קטן מ- 8.2% ל- 8.1%, כלל פיננסים קטן מ- 10.3% ל- 10.2%, הראל - פיא קטן מ- 10.2% ל- 10.1%, ונתחה של מנורה קטן מ- 4.5% ל- 4.4%,. ונתחו של ישיר גדל מעט מכ- 1.2% ל- 1.3%. נתחם של המנהלים הפרטיים, קטן והסתכם ב-27.8%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתחו של יובנק קטן מ- 0.8% ל- 0.7% ונתח מרכנתיל גדל מ- 1.0% ל- 1.1%.

מתחילת השנה: ינואר – ספטמבר 2008

שנת 2008 נפתחה ב"רגל שמאל", כשהמסחר בבורסת תל אביב המשיך להיות מושפע מהמתרחש בזירה העולמית בכלל ומההתרחשויות בארה"ב בפרט. החשש מפני מיתון בכלכלה האמריקאית הפך לממשי יותר מיום ליום, והקרין לשלילה גם על המדדים המקומיים. עוצמתו של השקל הביאה לכך שיו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות התעשיינים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית במשק באופן מיידי, כשמנגד, הבהיר הנגיד, כי אין בכוונתו להתערב במסחר במט"ח. עם זאת, ברגע האמת, הפתיע סטנלי פישר: הפחתות ריבית ותכנית יומית להגדלת יתרות המט"ח תרמו להתחזקותו הדולר. את פתיחת הרבעון השני של 2008 ציין שוק המניות במסע עליות מרשים, אך החל מחודש מאי התנהל המסחר בתנודתיות ניכרת, כשסערות והפתעות לא חסרו: זינוק במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שגרם לבנק ישראל לשנות את כיוון הריבית, העלאת ריבית בשיעור מתון, זינוק במחיר הנפט, פרשיות פוליטיות פנימיות, צניחה נוספת של הדולר, עונת דוחות כספיים שעמדה במוקד תשומת הלב. דרמות נוספות לא חסרו: עיצומים של עובדי הבורסה, שמועות בנוגע לתקיפה ישראלית באיראן, זינוק נוסף במחיר הנפט, השפיעו על כיוון המסחר. האינפלציה, המיתון בארה"ב והחשש ממחיקות נוספות של גופים פיננסיים וחברות ציבוריות נוספות העיבו אף הם על בורסת תל אביב, כמו גם הערכות כי ההאטה העולמית מתחילה לגלוש לישראל.

עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2008 הייתה מעט טובה מהצפוי והקרינה לחיוב על המדדים, אך אירועי ספטמבר טרפו שוב את הקלפים והובילו את המדדים למעמקי הטריטוריה השלילית. כך, מאז תחילת 2008 נרשמו ירידות שערים חדות באחד העם.

מאז ראשית השנה ועד סוף ספטמבר רשמו המדדים המובילים ירידות תלולות: מדד ת"א 25 ירד ב- 27.1%, מדד ת"א 100 ירד ב-30.4% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 43.0%. מדד יתר 50 ירד ב- 46.2% ומדד יתר 120 ירד ב- 43.3%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 56.1%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים בירידה של 43.7%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 37.5%.

צמודי המדד הממשלתיים רשמו עליות, כשהמדד המשקלל את תשואתם הוסיף 6.1%. נתוני מאקרו חיוביים על המשק הישראלי, עלייה במחירי האנרגיה ובמחירי הסחורות בכלל, מדדי המחירים, שהיו ברוב החודשים גבוהים מהצפוי הקרינו לחיוב על האפיק. מאז תחילת השנה, אגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו בשיעור של 4.6%, האגרות לטווח של 2 עד 5 שנים עלו  ב- 5.7%, אגרות החוב לטווח של 5 עד 7 שנים הוסיפו 6.8% והאגרות לטווח הארוך של 7 עד 10 שנים עלו ב- 7.2%. מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירד ב- 2.8%, ומדד התל בונד 20 עלה ב- 1.2%.
 
האפיק השקלי נסחר גם הוא במגמה חיובית, אך מתונה הרבה יותר. הורדת ריבית אגרסיבית בארה"ב בשיעור מצטבר של 3.25%, כמו גם ירידת תשואות על אג"ח ל- 10 שנים בארה"ב וצניחתו של הדולר לשפל של 11 שנים תמכו באפיק (עד שהחל להתאושש). כך שמאז תחילת השנה מדד השחרים עלה ב- 4.7%, כאשר השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 5.8%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) עלו ב- 4.8%, והקצרים ביותר (0-2) עלו ב -3.4%. המק"מים עלו ב-3.4% והגילונים עלו בשיעור של 2.1%.

בשוק המט"ח, המשיך המטבע האמריקאי לצלול, כשהורדות הריבית החדות בארה"ב נותנות לו דחיפה נוספת מטה, לשפל, שכאמור, לא ביקר בו מזה 11 שנים. התערבות בנק ישראל במסחר במט"ח החליש את המטבע המקומי, אך הדולר טרם הצליח להתאושש ולתקן לחלוטין את צניחתו החדה מאז תחילת השנה. מה גם שאירועי ספטמבר ותכנית החילוץ הפדרלית פגעו בו אף יותר. כך, מאז תחילת השנה רשם השקל התחזקות בשיעור של 11.1% מול הדולר, וכן, התחזקות בשיעור של 11.7% מול האירו.

משבר האשראי בארה"ב, שהתרחב לרמה כלל עולמית, הקרין לשלילה על שוק ההון המקומי, והבהלה שאחזה בציבור הובילה לפדיונות כבדים בתעשיית קרנות הנאמנות. קרנות האג"ח הקונצרני,  שכיכבו ב- 2007 בגיוסיהן, ספגו "אבדות כבדות" והמשקיעים נמלטו מהן לכיוון אפיקי השקעה בטוחים יותר. הדימומים נמשכו גם ב- 2008 ונראה, כי ללא הקרנות הכספיות ש"הצילו את כבודה" של התעשייה, הנזק היה משמעותי הרבה יותר. מפברואר, יחד עם ההתייצבות שניכרה בשווקים, החלו המשקיעים לשוב לתעשייה, בהדרגה, עד שבמאי היא הצליחה לתקן כמעט לחלוטין את הפדיונות שרשמה. אולם, השמחה הייתה מוקדמת, שכן הסנטימנט השלילי שב לרחף מעל השווקים, וציבור המשקיעים הדיר רגליו שוב מתעשיית הקרנות. באוגוסט, לאחר חודשיים של פדיונות, הפגינה התעשייה התאוששות מחודשת ורשמה גיוסים מתונים, אך השמחה היתה מוקדמת – אירועי ספטמבר טרפו את הקלפים, מד הפחד זינק לשיאים חדשים וקרנות הנאמנות ספגו פדיונות כבדים.

על רקע כל ההתפתחויות הללו קטן סך נכסי תעשיית הקרנות מתחילת שנת 2008 בשיעור של 9.6%, מ- 120.4 מיליארד שקל ל- 108.8 מיליארד שקל. תשואה שלילית משוקללת של התעשייה בשיעור של 5.4% יחד עם פדיונות של כ-3.3 מיליארד שקלים הובילו לירידה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי בעוד שרוב קבוצות הקרנות סבלו מפדיונות, הרי שהקרנות הכספיות, שהושקו עם פתיחת שנת 2008, נהנו מגיוסים מרשימים של כ- 22.0 מיליארד שקלים. קרנות האג"ח מדינה, המהוות אי של מבטחים בלב הסערה גייסו 4.2 מיליארד שקלים. בשאר הקבוצות נרשמו, כאמור פדיונות כבדים: למקום הראשון ברשימת המדממות הגיעו קרנות האג"ח בישראל (כללי + חברות), שרשמו פדיונות של 19.2 מיליארד שקלים, ולמקום השני הגיעו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל, שרשמו יציאת כספים של 3 מיליארד שקלים. אחריהן, לא בהפרש ניכר, הקרנות המתמחות במניות בישראל, עם פדיונות של 2.4 מיליארד שקל והקרנות השקליות, עם פדיונות של 2.3 מיליארד שקלים. הקרנות הגמישות שרשמו יציאת כספים של כ- 860 מיליון שקל.

נתח שוק: המנהלים הפרטיים הולכים ומאבדים מנתחם בעוד שהגופים הזרים משתלטים על התעשייה

הגופים הזרים רשמו גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות שלהם, כך שמאז תחילת השנה הצליחו להרחיב את הפער בינם לבין הגופים האחרים הפועלים בתעשייה. עם זאת, חשוב לציין, כי בעוד שפסגות מגדילה את נתחה מידי חודש, הרי שבפריזמה נרשמה מגמה הפוכה וסך נכסיה הולך ומצטמצם. כך, פסגות, נהנתה מעלייה חדה בנתח השוק מ-17.7% ל-25.5% ואילו נתח "פריזמה", ירד מ-13.0% ל-10.8%. עוד נוסיף, כי 3 מבין 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי פסגות, וסך נכסיהן מסתכם בכ- 13 מיליארד שקל, המהווים כ- 12% מסך נכסי תעשיית הקרנות. חברות הביטוח המשיכו לאבד מנתחן, שרשם קיטון מ- 35.9% בסוף שנת 2007 ל- 34.1% בספטמבר 2008, כאשר נתח השוק של חברת מגדל קטן מ-10.4% ל-8.1%. ירידה נרשמה גם בנתח השוק של הראל-פיא מ-11.0% בדצמבר 2007 ל-10.1% בספטמבר 2008, ואילו נתח השוק של כלל פיננסים עלה מ- 9.9% בדצמבר 2007 ל- 10.2% בספטמבר 2008. זאת, תודות לגיוס גדול בקרנות הכספיות שבניהולה. המנהלים הפרטיים, סבלו גם הם מהטראומה שעברה על שוק ההון בחודשים האחרונים, ונתח השוק שלהם קטן  מ-32.0% ל-27.8%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק קטן מ- 1.1% בדצמבר 2007 ל- 0.7% בספטמבר 2008, ואילו נתחו של מרכנתיל גדל מ- 0.3% בדצמבר 2007 ל- 1.1% בספטמבר 2008, תודות לגיוסים גדולים מאוד בקרן הכספית שבניהולו.

בשנה האחרונה גברה מאוד הריכוזיות: 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי 8 גופים שונים ונכסיהן מסתכמים ב- 28.1 מיליארד שקלים המהווים כ- 26% מסך נכסי התעשייה כולה, כפול מנתח השוק של 10 הגדולות אך לפני שנה. הסיבה: משקלן הניכר של הקרנות הכספיות בתעשייה.

פחות משנה חלפה מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר הצליחו חמש מהן להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי שאר הקרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו או בשקלים.
הפופולריות הרבה לה זכו הקרנות הכספיות מאז תחילת השנה, באה היטב לידי ביטוי גם בטבלת המגייסות הגדולות, כש- 7 מהקרנות בה הן כספיות ו-3 האחרות הן אג"חיות, בעוד שלפני שנה הורכבה טבלת המגייסות הגדולות בעיקר מקרנות אג"ח לסוגיו.

* היקף נכסי הקרנות ב- 12 הרבעונים הראשונים הינו ממוצע של סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך תקופה זו.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.