כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה"

9/11/2008

• פרטנר דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, שהיו מעל לציפיות בשוק. ההכנסות לרבעון עמדו על כ-1,458 מיליון ש"ח, גידול של 2.2% ביחס לרבעון המקביל. תמהיל המכירות היה כזה, שההכנסות משירותים צמחו בכ-4% ואילו ההכנסות ממכירות מכשירים ירדו בכ-11%. תמהיל זה, בנוסף לצעדי התייעלות באו לידי ביטוי בעלייה במרווחים לאורך כל הדו"ח.

• ה-EBITDA עמד על 625 מיליון ש"ח, גידול מרשים של 16% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. החברה ייצרה במהלך הרבעון תזרים נטו של כ-440 מיליון ₪.

• ה"עוקץ" היחידי בדו"ח הוא הקפאת התוכנית לרכישת מניות החברה, לאור מצב השווקים. אנו מעריכים, כי צעד זה הינו סביר למדי לאור המצב. דירקטוריון החברה ישקול את המדיניות מחדש ב-2009.

• במהלך הרבעון החברה גייסה כ-26 אלף לקוחות נטו. 13 אלף לקוחות עסקיים, עזיבה של 3000 לקוחות פרטיים וגיוס של 16 אלף לקוחות pre-paid.

• ה-ARPU עמד על 166 ש"ח, בדומה לרבעון המקביל. ניתן לראות, כי למרות העלייה החדה בשימושי התוכן וה-SMS, המחיר לדקת שיחה נשחק ואיזן את הצמיחה ב- ARPU.

• אנו מודעים לערכן של תחזיות בימים אילו, אך עדיין סבורים, כי פעילות החברה הינה יציבה דייה, ומאפשרת מתן תחזית סבירה ל-2009. בסה"כ אנו מעריכים הכנסות של 6,300 מיליון ש"ח, ללא שינוי ביחס ל-2008 (גידול בהכנסות משירותים, ובעיקר תוכן, לצד קיטון בהכנסות ממכשירים). ה-EBITDA ב-2009 תעמוד על כ-2,225 מיליון ש"ח ללא שינוי גם כן ביחס  ל-2008.

במהלך הרבעון השלישי החלה החברה לפעול להשקת פלטפורמה חוץ סלולארית של שירותים כגון ISP, VOB ומולטימדיה. אנו רואים במהלך זה כצעד אסטרטגי חשוב עבור החברה, אשר מתחדד על רקע ביטול עסקת הרכישה של הוט על ידי נטויז'ן.

רבעון רביעי

הרבעון הרביעי צפוי להיות חלש יותר מסיבות עונתיות, בעיקר שעון החורף. השבוע פרסם משרד התקשורת תקנה האוסרת על החברות להעלות מחירים ללקוחות במשך תקופת ההתחייבות החל מ-2009. יתכן, כי תקנה זו (בעידוד ההמלצה של המועצה לצרכנות) תגרום ללקוחות להמתין עד לרבעון הראשון של 2009 בטרם יכנסו להתחייבות חדשה.

בנוסף אנו סבורים, כי לאווירה הכלכלית תהיה השלכה על נכונות הצרכנים לחדש/ לשדרג/ לקנות טלפון חדש בתקופה הקרובה. באופן אבסורדי, יתכן כי חולשה במכירת מכשירים (מסובסדים) תיצור רבעון עם שיעורי רווחיות גבוהים עוד יותר.

יש לזכור, כי הרבעון הרביעי של 2007 היה בשיא ההייפ של שוק הסלולר לקראת תוכנית ניוד המספרים ולפיכך יתכן, כי הרבעון הבא מעט יחוויר לעומתו. בנוסף, לקראת השקת שירותי ה-ISP בתחילת 2009 אנו צופים עלייה חדה בהשקעות ברבעון הרביעי.

צפי הכנסות – 1,543 מיליון ש"ח, ירידה של 5.2% לעומת רבעון רביעי ב-2008. צפי ל-EBITDA של 571 מיליון ש"ח כ-37% מהמחזור.

שנת 2009

שנת 2009 תעמוד בסימן המשבר הכלכלי העולמי ומידת השפעתו על הרגלי הצריכה של הצרכן (הפטפטן) הישראלי. בנוסף ניתן למנות גורמים שונים אשר להם יכולת להשפיע על התוצאות:

- חיוב לקוח לפי שנייה.

- איסור על העלאת מחירים במהלך תקופת ההתחייבות.

- אסטרטגיית החדירה של פלאפון על הרשת החדשה.

- התפתחויות רגולטוריות בנושא ה-MVNO.

- השקת שירותים חוץ סלולריים בפרטנר.

בסה"כ אנו ממדלים הכנסות של 6,300 מיליון ש"ח, ללא שינוי ביחס ל-2008 (גידול בהכנסות משירותים ובעיקר תוכן לצד קיטון בהכנסות ממכשירים). ה-EBITDA תעמוד על כ-2,225 מיליון ש"ח ללא שינוי ביחס  ל-2008. הרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-1,092 מיליון ש"ח שכ-80% יחולקו כדיבידנד המשקף תשואה של 7.8%.

אנו מעריכים שווי מניית פרטנר ע"י שימוש במודל DCF. אנו משתמשים בשיעור היוון של 9.0% ושיעור צמיחה פרמננטי של 1.5% לשנה. לפי המודל אנו מקבלים מחיר יעד למניה של 85 ש"ח. מחיר זה גבוה בכ-24% ממחיר השוק הנוכחי של פרטנר, ולפיכך אנו מעלים המלצה לתשואת יתר. מחיר היעד שלנו משקף מכפיל EV/EBITDA  של 6.7 על תוצאות 2009.

כאמור, אנו מודעים לערכן של תחזיות בימים כאילו, עדיין אנו סבורים כי פעילות החברה מציעה למשקיע רמת ויזיבליות סבירה לעתיד. 

נתוני המניה

מחיר 6850
מחיר יעד 8500
המלצה תשואת יתר
מחיר יעד קודם 8200

נתוני מסחר

שווי שוק (מיליוני ש"ח) 10,777
גבוה שנתי 8131
נמוך שנתי 6150
מורה ממוצעת 31,000
שווי שוק להון עצמי 7.66

DCF

שיעור צמיחה פרמננטי 1.50%
מחיר ההון המשוכלל 9.00%
סה"כ DCF 15,241,738
מזומן נטו (2,070,082)
סה"כ שווי 13,171,656
מס' מניות (דילול מלא) 153,964
שווי למניה 85.6
מחיר שוק 68.8
פער 24%

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. שינויים בסביבה הרגולטורית
2. התגברות התחרותיות בתחום הסלולר ואיבוד נתחי שוק
3. האטה כלכלית וירידה בצריכה הפרטית
4. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.