כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%"

28/12/2008

לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש ינואר 2009 הריבית צפויה לרדת ב-100 נ"ב לכדי 1.5% (ואם יהיה שמרן ב-75 נ"ב)

עיקרי הדברים:

• לאחר חודשיים, בהם בנק ישראל קיצץ בגובה הריבית בשני מועדים במהלך החודש, החלטת הריבית לחודש ינואר תתקבל במועדה.

• ממועד ההפחתה הקודם, נמשכה ההחרפה בפעילות הריאלית בישראל ובעולם. יתר על כן, מחיר הנפט המשיך לצלול ובכך הסיר את החשש האינפלציוני, לטווח הקצר.

• אי לכך, אנו מעריכים, כי מחר (ב') יפחית בנק ישראל את הריבית המוניטרית, ב-100 נ"ב, לרמה של 1.5%. נקיטת גישה שמרנית תביא את בנק ישראל לכדי הפחתה של 75 נ"ב.

• ריבית בנק ישראל תרד לרמה של 1.5%-1.0% בראשית הרבע השני של 2009 ותישאר ברמה זו ברבע השני והשלישי של השנה.

הפחתת הריבית שבוצעה בחודש נובמבר נומקה על ידי בנק ישראל ב-4 נקודות:

• ההערכות לאינפלציה מצביעות על ירידתה לסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה כבר במחצית הראשונה של 2009. כך, הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים של החזאים ואלו הנמדדות משוק ההון ממשיכות לרדת.

• נמשכת ההידרדרות בפעילות הכלכלית העולמית, ובה בעת חלה עליה במחיר האשראי לסקטור העסקי בישראל, הנתונים על הפעילות הריאלית בישראל מעידים שההאטה בהתרחבות הפעילות מעמיקה.

• אי הודאות בשווקים הפיננסיים העולמיים ובשווקים הפיננסיים בישראל גבוהה.

• לאור המשבר הפיננסי העולמי וההחרפה הנוספת בפעילות הכלכלית העולמית, ועל רקע הירידה שנרשמה בתחזיות לאינפלציה העולמית, צופים שוקי ההון כי הפחתות הריבית של בנקים מרכזיים בעולם תמשכנה.

כאשר בוחנים את הגורמים אשר הביאו להפחתת הריבית, נראה כי אלו נמשכו בחודש האחרון וחלקם אף הועצם. כך, הלחצים האינפלציה התמתנו מאוד. מחירו של הנפט הוזל מאוד. בחודש האחרון הוא איבד כ-25% מערכו, כאשר בתקופה זו גם השקל התחזק קלות כנגד הדולר. להערכתנו, לאחר פרסמום המדד לחודש ינואר 2009, תחזור האינפלציה לתוך היעד. כלומר, האינפלציה היא אינה גורם אשר יכול להקשות על בנק ישראל בעת קבלת ההחלטה לגבי גובה הריבית. הפעילות הריאלית בישראל ובעולם ממשיכה להיחלש.

כך לדוגמא, ברבע הרביעי צפויה הכלכלה האמריקאית להתכווץ בשיעור של כ-4.3%, לעומת הרבע השלישי (במחירים קבועים ובמונחים שנתיים). נתוני היצוא של ישראל והמדד המשולב לחודשים האחרונים מצביעים על הידרדרות בפעילות.

הבנקים המרכזיים החשובים ברחבי העולם (ואף מרביתם של אלו שאינם חשובים) הפחיתו במהלך דצמבר את הריביות בצורה ניכרת. כך לדוגמא, הריבית באנגליה ירדה ב-100 נ"ב לרמה של 2%. הריבית בגוש האירו קוצצה ב-75 נ"ב והגיע לכדי 2.5%.

גם הריבית ביפן הופחתה ב-20 נ"ב והגיעה לרמה של 0.1%. מעבר לכך, הריבית הדולרית קוצצה ב-75 נ"ב (וליתר דיוק ב-87.5 נ"ב) והגיעה לטווח של 0.25%-0%. לפיכך, על בנק ישראל לקצץ ב-75 נ"ב רק בכדי לשמר את פער הריביות ישראל-ארה"ב ללא שינוי. אם ירצה נגיד בנק ישראל לצמצם את הפער, הגדל בחודשים האחרונים, הוא יאלץ להפחית את הריבית בשיעור חד מכך.

לאחר ההחלטה הקרובה, להערכתנו, לא תמו ההתרות המוניטרית. האינפלציה הנמוכה בשנת 2009 (צפי לעליה של 0.8% בשנת 2009), הצמיחה הממותנת ומחנק אשראי בישראל יביאו לדעתנו, את בנק ישראל להפחית הריבית המוניטרית ב-150 נ"ב בשני המועדים הקרובים באופן הבא: 100 נ"ב בהחלטה לחודש ינואר 2009, שתחול מחר ו-50 נ"ב בריבית לחודש פברואר.

הפחתת הריבית בשיעור של 100 נ"ב, בשילוב עם הצעדים שנעשו בחודשים האחרונים, ידגישו את מחויבותו של הבנק לספק את כל התנאים לשם עידוד הצמיחה במשק. יחד עם זאת, אם הלך הרוח המרכזי של הבנק יהיה לשמר תחמושת להפחתות נוספות של הריבית אזי בבנק יסתפקו בהתרה של 75 נ"ב.

בהמשך לשתי הפחתות אלו, אנו צופים כי כבר ברבע השני של 2009 תגיע ריבית בנק ישראל לרמה של 1.5%-1.0%, שבה היא תישאר ברבעים השני והשלישי של השנה.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מבצע "עופרת יצוקה" ושוק ההון, 29/12/2008
מיטב: "הריבית מחר צפויה לרדת ל-1.5%-1.75%", 28/12/2008
מיטב: "בנובמבר- הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ומט"ח טיפסו, הקרנות המנייתיות המשיכו לרדת", 2/12/2008
מיטב על גולף: "המלצת קנייה במחיר יעד של 17 ש"ח למניה", 18/11/2008
מיטב על סלקום: "מורידים המלצה מקנייה לתשואת יתר", 12/11/2008
מיטב על פרטנר: "מעלים המלצה לתשואת יתר ל-85 ש"ח למניה", 9/11/2008
מיטב על שופרסל: "המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 18.5 ש"ח למניה", 6/11/2008
מיטב: "הקרנות המתמחות במט"ח בלטו החודש לטובה על רקע הזינוק בדולר", 4/11/2008
מיטב: "מניה אחת בלבד במדד מיטב ניו יורק 40 online הצליחה להשיג תשואה חיובית בחודש החולף", 3/11/2008
מיטב: "תעשיית קרנות הנאמנות נסוגה לרמה שאיפיינה את היקף נכסיה לפני כשנתיים ", 19/10/2008
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.