כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: הקרנות השקליות הובילו בגיוסים וסיימו את חודש פברואר עם יצירות של כ-1.8 מיליארד שקל

12/03/2009

פברואר 2009:

תעשיית הקרנות ממשיכה לצמוח על אף הירידות החדות בשוקי המניות בעולם. הגיוסים המרשימים הם בקבוצת קרנות האג"ח (שקלי, צמוד וחברות) והפדיונות מתרכזים בקרנות הכספיות.

• סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל בכ-1.8 מיליארד שקל, מתוכם 1.3 מיליארד שקל נזקפים לגיוסים נטו ו-0.5 מיליארד שקל לעליית ערך נכסי הקרנות. סך הנכסים המנוהלים היום בתעשיית הקרנות כ-106.4 מיליארד שקל.

• הקרנות הכספיות שהובילו בגיוסים בחודש ינואר, עברו להיות הפודות הגדולות ביותר של חודש פברואר עם סך פדיונות של כ-2.2 מיליארד שקל.  סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד נכון לסוף ינואר על 33.3 מיליארד שקל המהווים כ-31% מסך נכסי התעשייה – ירידה של 3% מחודש ינואר.

• הקרנות השקליות הובילו בגיוסים וסיימו את חודש פברואר עם יצירות של כ-1.8 מיליארד שקל.

• קרנות אג"ח מדינה צמחו גם הן באופן מרשים וגייסו סכום של כ- 1.2 מיליארד שקל.

• הקרנות המתמחות באג"ח בישראל, שהשיגו תשואות נאות בפברואר, זכו לגיוסים של כ-550 מיליון שקל.

• הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של כ- 28 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות  של כ-3 מיליון שקל, ואילו והקרנות הגמישות סיימו את החודש ללא שינוי משמעותי בנכסיהן.

• מנתוני השבוע הראשון של חודש מרץ מסתמנת המשך מגמת גיוסים , בעיקר בקרנות השקליות ואג"ח מדינה. לעומתן, הקרנות הכספיות ממשיכות לפדות. (הרחבה בהמשך הסקירה)

ינואר - פברואר 2009:

חודשיים רצופים של גידול בתעשיית הקרנות על רקע גיוסים גוברים בקרנות המתמחות באג"ח מדינה, שקלי וחברות. הקרנות הכספיות עברו לצד הפדיונות.

• סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל בכ-8.3 מיליארד שקל, מתוכם 5.1 מיליארד שקל נזקפים לגיוסים נטו ו-3.2 מיליארד שקל לעליית ערך נכסי הקרנות.

• הקרנות הכספיות שתפסו נתח משמעותי בגיוסי הקרנות ב-2008, גייסו כ- 0.4 מיליארד שקל "בלבד" מראשית השנה.

• הקרנות השקליות עברו לראש רשימת המגייסות של 2009 עם כניסת כספים מרשימה של כ-2.8 מיליארד שקל.

• קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוסים מרשימים לא פחות, של כ-1.5 מיליארד שקל.

• הקרנות המתמחות באג"ח בישראל, שסבלו מפדיונות ענק ב-2008 ,גייסו סכום נאה של כ-0.6 מיליארד שקל.

• הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של כ- 50 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו גיוסים של כ- 7 מיליון שקל, ואילו והקרנות הגמישות גייסו כ-14 מיליון שקלים.

סיכום חודש פברואר 2009

מגמת ההתנתקות היא הסממן הבולט ביותר בחודש פברואר בשוקי המניות בארץ אל מול העולם.

השבוע הראשון של החודש נפתח בעליות חדות במדדים המובילים בהמשך למגמת סוף חודש ינואר. המשך החודש חזר להיות תנודתי כאשר השבוע השני נפתח בסימן הבחירות בישראל. שבוע זה נפתח בעליות נאות בעקבות סוף השבוע החיובי שעבר על שוקי ארצות הברית , אך חלקו השני של השבוע התאפיין בירידות שערים בעקבות תוצאות הבחירות שהובילו לאי ודאות בקרב המשקיעים. במהלך השבוע סבלו מדדי המניות בארה"ב מירידות חדות בעקבות הכישלון באישור תוכנית החילוץ של אובמה והחשש ממצב המוסדות הפיננסים בארצות הברית. ההפתעה הגדולה הייתה עיתוי פרסום תוכניתו של הנגיד לרכישה של אג"ח ממשלתי ע"י בנק ישראל, דבר שהוביל לעליות חדות באפיקים הממשלתיים אשר גררו גם עליות שערים נאות באג"חים הקונצרניים. במקביל, אישור תוכנית ההאצה הפיסיקאלית של ממשל אובמה לא הצליח למשוך את המדדים כלפי מעלה וכך, חזרו המדדים המובילים בארה"ב לשערי השפל של המשבר הנוכחי. בארץ, בנק ישראל הפחית את הריבית ב- 0.25% לרמה של 0.75%, הפחתה זו הגיעה לאחר שיום קודם לכן פרסם בנק ישראל תחזית פסימית למדי לכלכלה הישראלית ב-2009 לפיה המשק יתכווץ השנה ב- 0.2%. השבוע האחרון של המסחר בארץ ובחו"ל התאפיין בתנודתיות תוך מגמה של ירידות שערים. בסיכומו של חודש פברואר מדד המעו"ף, שפתח את החודש בקול תרועה ובעליות חדות, מסיים בטריטוריה חיובית מתונה מאוד. 

אקורד הסיום של  חודש פברואר היה עדכון נתוני התמ"ג בארה"ב לרבעון האחרון של 2008 שהציגו תמונה עגומה במיוחד – המשק האמריקאי התכווץ ברבעון האחרון ב-6.2% במונחים שנתיים. בנוסף, גובשה התכנית להלאמת חלק ממניות citi bank עד כדי תפיסת נתח של עד 36% ע"י הממשל האמריקאי, דבר שהוביל לצניחה נוספת במחירי המניה.בתגובה, מדדי המניות בארה"ב ירדו לרמות שפל שלא נראו על מסכי הבורסה מזה 13 שנים.

בסיכום חודשי רשמו המדדים מגמה מעורבת תוך נטייה לעליות שערים קלות במדדים המובילים: מדד ת"א 25 עלה ב- 0.8% ומדד ת"א 100 טיפס ב-0.6%. מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 2.6%, מדד יתר 50 עלה חדות ב- 4.0% ומדד יתר 120 רשם עלייה מינורית של 0.3%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, צנח ב- 5.3% ומדד הבנקים ירד בשיעור של 3.9%. בהמשך למגמת חודש ינואר, המשיכו מדדי מניות חיפושי הנפט לעלות וטיפסו ב-22.4%.

בשוקי המניות בחו"ל נרשמה מגמה שלילית: מדד ה- 500S&P  צנח כאמור ב-11%, מדד הדאו ג'ונס התרסק ב- 11.7%, והנאסד"ק ירד ב- 6.7%, ה- DJ STOXX 50 באירופה נפל ב 12.9% ומדד הניקיי ביפן ירד ב- 5.3%. כל זאת, במונחי המטבעות של אותם שווקים.

צמודי המדד הממשלתיים נסחרו במגמה חיובית, כשהמדד המשקלל את תשואתם עלה בשיעור של 1.5%. העליות היו גבוהות יותר ככל שהמח"מ (משך חיים ממוצע) של האג"ח ארוך יותר. בסיכום חודשי, האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים טיפסו ב- 1.8%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 טיפסו ב- 0.8%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב- 0.5% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-0.4%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד סיכמו בעלייה נאה של  ב- 0.9% , כאשר ,גם כאן כמו בשוק המניות, הייתה שונות גבוהה במדדי התל-בונד: מדד התל-בונד 20 עלה ב-  1.1% בעוד מדד התל בונד 40 ירד ב- 0.5% לאחר עליות חדות שהציג בחודש ינואר.

האפיק השקלי המשיך את מגמת חודש ינואר אשר התאפיין בעליות מתונות מאוד בהשוואה לחודשים האחרונים. כך, שבסיכום חודש פברואר מדד השחרים עלה ב- 0.3%, כאשר גם כאן השונות גבוהה. השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 1.0%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) ירדו ב- 0.2% והקצרים ביותר (0-2 שנים) עלו ב- 0.1%. המק"מים עלו ב-0.25% והגילונים עלו בשיעור צנוע של 0.1%.

בשוק המט"ח המשיך השקל את מגמת היחלשותו ורשם פיחות נוסף בשיעור של  2.7% מול הדולר. מול האירו רשם השקל פיחות של 1.9%. (נכון ליום חמישי 26.2.09, שהוא היום האחרון של החודש מבחינת הקרנות).

על רקע כל ההתפתחויות הללו גדל סך נכסי תעשיית הקרנות בחודש פברואר 2009  בשיעור של 1.7% מ- 104.6 מיליארד שקל לכ-106.4 מיליארד שקל. תשואה חיובית משוקללת של התעשייה בשיעור של 0.5% יחד עם גיוסים של כ-1.3 מיליארד שקלים, הובילו לעלייה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה על גיוסים מרשימים ב-3 קבוצות התמחות ראשיות: הקרנות השקליות בראש, סיימו את החודש עם גיוסים גבוהים של כ-1.8 מיליארד שקל, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-1.2 מיליארד שקל ואילו קרנות אג"ח ישראל (בהובלת אפיק אג"ח חברות) גייסו כ-0.6 מיליארד שקל. מי שבלטו לרעה החודש הן הקרנות הכספיות שפדו סכום לא מבוטל של כ-2.2 מיליארד שקל. מגמה זו של פדיונות התעצמה לקראת סוף חודש פברואר. (הפירוט המלא בטבלה מס' 1)

מניתוח הגיוסים לקרנות השקליות, ניתן לראות שמרבית הכספים עוברים לקרנות השקליות ללא אפיון זמן (כ-580 מיליון שקל) ולקרנות השקליות לטווח בינוני (כ-425 מיליון שקל). דווקא הקרנות השקליות הארוכות, שהניבו תשואות נאות בחודשים האחרונים, גייסו סכום צנוע מאוד של כ-24 מיליון שקל ואילו הקרנות השקליות הקצרות, המשמשות בימים אלו חוף מבטחים ואלטרנטיבה ראויה, בעיני הציבור לאור הריביות הנמוכות, גייסו סכום של כ-270 מיליון שקל.

סיכום שבוע המסחר הראשון של חודש מארס בתעשיית הקרנות

את השבוע הראשון של חודש מארס מסיימת תעשיית הקרנות בגיוסים של כ-700 מיליון שקל. מרבית הגיוסים הן בקבוצת הקרנות השקליות ואג"ח מדינה שגייסו כ-500 ו-300 מליון שקל בהתאמה.

חשוב לציין, שבשבוע הראשון של החודש, נפדה מק"מ 319 בסכום של 10.5 מיליארד שקל. המשקיעים שחיפשו אלטרנטיבות השקעה, העדיפו להעביר את מרבית הכספים לקרנות המשקיעות באג"חים של מדינת ישראל ובכלל זה לקרנות השקליות ואג"ח מדינה.

הקרנות הכספיות, שעד כה היו הנהנות העיקריות מפדיון המק"מ, לא רק שלא גייסו, אלא אף סבלו מפדיונות קטנים של כ-10 מליון שקלים, על-רקע הריבית הנמוכה בפיקדונות והתשואה הנמוכה במק"מים – דבר שהוביל לפגיעה באטרקטיביות של הקרנות הכספיות. עם זאת, פדיון המק"מ בלם את הפדיונות הגדולים שנרשמו בהן לאחרונה.

בשקלול השינוי בערך נכסי הקרנות כתוצאה מתשואתן, צמחה תעשיית הקרנות בשבוע הראשון בכ-500 מיליון שקל, המיוחסת כאמור לכניסת כספים של כ-700 מיליון שקל ועל ירידת ערך של כ-200 מיליון שקל בשל תשואה משוקללת שלילית של 0.20% במדד מיטב לקרנות הנאמנות.

בהמשך למגמה שאפיינה את 2008, הריכוזיות בענף הקרנות נותרה גבוהה (טבלה מספר 2): נכסי 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מסתכמים ב- 31.0 מיליארד שקלים, המהווים כ- 29% מסך נכסי התעשייה כולה,יותר מכפול מנתח השוק של 10 הגדולות אך לפני שנה. הסיבה: משקלן הניכר של הקרנות הכספיות בתעשייה.

יותר משנה חלפה מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר הצליחו שש מהן להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי 4 קרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו וגם 3 מהן שקליות.

טבלת המגייסות הגדולות (טבלה מס' 3) של פברואר 2009 מורכבת מקרנות אג"ח לסוגיו ומקרנות כספיות שקליות. עם זאת, הקרנות הכספיות, מכניסות בחודש זה 3 קרנות "בלבד" לעומת 6 קרנות בחודש שעבר. מעניין לציין, שהקרנות הכספיות שגייסו את הסכומים הגבוהים ביותר הן אלו שאינן גובות דמי-ניהול. הקרנות השקליות שגייסו את הסכום הגבוה ביותר לחודש פברואר הכניסו לא פחות מ-5 קרנות לרשימת 10 המגייסות הגדולות בחלוקה רחבה: 2 קרנות שקליות לטווח בינוני, 2 שקליות כללי ואחת ללא אפיון זמן.

בטבלת המדממות ביותר (טבלה מס' 4) של ינואר 2009 נמצאות בפעם הראשונה קרנות כספיות שקליות בלבד!
כאמור, לאור ירידת אטרקטיביות הקרנות הכספיות השקליות, ובנוסף למגמת העלאת דמי-הניהול ברובן, עברו הקרנות הכספיות לפדות בצורה משמעותית. בין 10 הפודות ביותר ניתן למצוא 4 קרנות כספיות בניהול פסגות. ניתן אפוא למצוא את הקרנות הכספיות, הן בטבלת המגייסות הגדולות והן בטבלת הפודות הגדולות, מה שמצביע מעבר פנימי לכיוון הקרנות שאינן גובות דמי ניהול.

סיכום ינואר-פברואר 2009

הפתיח של שוקי המניות בעולם לשנת 2009 היה מטעה ולאחר פתיחה חיובית, החלו המדדים המובילים בעולם להיסחר בירידות שערים חדות. מספר נתונים העיבו על השווקים בחודש ינואר ובכלל זה, עדכון תחזית הצמיחה לעולם ע"י קרן המטבע העולמית, והחשש הגובר לאיתנות המערכת הפיננסית בארה"ב. בישראל, לעומת זאת, עם פרסום הידיעות על תוצאות הקידוח באתר "תמר 1" החלו מרבית מדדי המניות לעלות. באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות נרשמו עליות נאות תוך שונות גבוהה בין המדדים השונים. נתונים נוספים במהלך החודש: מדד המחירים לצרכן לדצמבר 2008 הפתיע וירד רק ב-0.1% ונגיד בנק ישראל הפתיע והוריד את ריבית הבנק ב-0.75% לרמתה הנמוכה ביותר, 1% בלבד.

חודש פברואר, שהוביל בסופו של דבר את מדדי המניות בארה"ב לרמות שפל של יותר מעשור שנים, התאפיין בתנודתיות גבוהה ובשונות גוברת בין המדדים השונים. הידיעה המשמעותית שהתפרסמה בישראל הייתה התערבות בנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתי, מה שהוביל לעליות נאות באפיקי האג"ח השונים ,כולל האג"חים הקונצרניים.

במהלך החודש פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר שירד ב-0.5%. בסוף החודש, הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית במשק ב-0.25% עד לרמה של 0.75% בלבד. הדולר,המשיך את מגמת ההתחזקות מול השקל גם בתחילת 2009 תוך שהוא מגיע לשערים שלא נראו מעל  שנה וחצי סביב 4.1-4.2 שקל לדולר.

בסיכום החודשיים הראשונים של השנה רשמו מרבית המדדים המובילים עליות נאות תוך הצגת שונות גבוהה: מדד ת"א 25 עלה ב- 1.7% ומדד ת"א 100 טיפס ב-7.0%. מדד ת"א 75 בלט בעלייה חדה בשיעור של 25.8%, מדד יתר 50 נסק ב- 27.5% ומדד יתר 120 רשם זינוק של 21.4%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, עלה ב- 16.6% ומדד הבנקים ירד בשיעור של 8.0%. מדד מניות חיפושי נפט שעלה ב- 181.8%  מתחילת השנה.

בשוקי המניות בחו"ל נרשמה מגמה שלילית: מדד ה- 500S&P נפל ב-18.6%, מדד הדאו ג'ונס צנח ב- 19.5%, והנאסד"ק ירד ב- 8.1%, ה- DJ STOXX 50 באירופה ירד ב-22.1% ומדד הניקיי ביפן ירד ב- 14.6%. כל זאת, במונחי המטבעות של אותם שווקים.

צמודי המדד הממשלתיים נסחרו במגמה חיובית, כשהמדד המשקלל את תשואתם עלה בשיעור של 2.2%. בסיכום שנתי, האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים עלו ב- 1.8%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 טיפסו ב- 2.6%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים עלו ב- 2.5% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו ב-1.8%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלו בצורה חדה ב- 10.0% , כאשר ,גם כאן כמו בשוק המניות, הייתה שונות גבוהה מאוד במדדי התל בונד: מדד התל-בונד 20 עלה ב-  2.8% בעוד מדד התל בונד 40 זינק ב- 10.9%.

האפיק השקלי בלט בעליות קלות אך מתונות יותר מאלו שהורגלנו אליהן ב- 2008. כך, בסיכום שנתי מדד השחרים עלה ב- 0.8%, כאשר השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 1.4%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) עלו ב- 0.5% והקצרים ביותר (0-2 שנים) עלו ב- 0.4%. המק"מים עלו ב-0.5% והגילונים עלו בשיעור של 0.4%.

בשוק המט"ח רשם השקל פיחות חד בשיעור של  9.8% מול הדולר, ופיחות מתון יותר של 0.7% מול האירו. (נכון ליום חמישי 26.2.09, שהוא היום האחרון של החודש מבחינת הקרנות)

טבלת המגייסות הגדולות (טבלה מס' 6) של ינואר-פברואר 2009 מורכבת מקרנות אג"ח לסוגיו ומקרנות כספיות שקליות. הקרנות הכספיות, בסיכום מתחילת השנה, מכניסות 6 קרנות לטבלת המגייסות הגדולות, אם כי הפערים בסך נכסי הקרנות אינו גבוה כפי שהיה בשנה שעברה. בנוסף אליהן, נכנסו לרשימה 3 קרנות שקליות וקרן אחת צמודת מדד. ניתן להבחין בעלייה מסויימת בריכוזיות הקרנות המגייסות הגדולות מתחילת השנה, שגייסו יחד כ-3.5 מיליארד שקל.

בטבלת המדממות ביותר (טבלה מס' 7) של ינואר-פברואר 2009 נמצאות 7 קרנות כספיות, מתוכן 6 קרנות כספיות שקליות וקרן אחת כספית דולרית. בנוסף אליהן, נמצאות בפודות מתחילת השנה 2 קרנות שקליות וקרן צמודת מדד.

סקירה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

לטבלאות  לטבלאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
תגובות
1. שמואל א (14/03/2009 00:54:01)
סקירות נוספות
מיטב: ממשיכים בהמלצת קניה לבזק, 30/03/2009
תכניותיהם של גייתנר ופישר -השפעה מנוגדת על האפיק השקלי ארוך הטווח, 30/03/2009
הממשל האמריקאי לא עוצר. תוכנית חדשה יוצאת לדרך, 30/03/2009
שוק המניות בישראל ושוק המניות בארה"ב - האמנם התנתקות?, 24/03/2009
המהלכים של בנק ישראל והפד האמריקאי עוד לא באו לידי ביטוי מלא בשחרים הארוכים, 23/03/2009
מכונת הדפסת הכסף מעלה הילוך, 23/03/2009
מיטב: "נגיד בנק ישראל צפוי להפחית את הריבית ב-0.25%", 22/03/2009
מיטב: "מדד המחירים לצרכן לחודש מארס צפוי להישאר ללא שינוי", 17/03/2009
"השבוע הסתיים בעליות שערים!!", 16/03/2009
מיטב: הקרנות השקליות הובילו בגיוסים וסיימו את חודש פברואר עם יצירות של כ-1.8 מיליארד שקל, 12/03/2009
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.