כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

עלייה בפריון יוצקת אופטימיות לסקטור העסקי

9/11/2009

מאקרו, אגרות חוב וריביות

הבנק המרכזי האמריקאי מותיר את הריבית ללא שינוי. שיעור האבטלה ממשיך לעלות ולכן, תעבור עוד תקופה ארוכה עד שהריבית תועלה. פריון העבודה בארה"ב נוסק.  ירידה בדירוג  החוב של אירלנד על ידי Fitch.

הבנק המרכזי האמריקאי מותיר את הריבית ללא שינוי

בשבוע שחלף התקיימה ישיבת ה-FOMC שבה נקבעת ריבית הבנק המרכזי האמריקאי. באופן לא מפתיע, הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי. יחד עם זאת, תמיד מעניין לבחון את ההבדלים בסיכום המיידי, בהשוואה לזה שפורסם במפגש הקודם (23/9). לפיכך, ההבדלים העיקריים הם:

(1) בעוד שבמפגש הקודם דיווחו ב-Fed על התגברות בפעילות הכלכלית, הפעם הם מדווחים על המשך ההתרחבות.

(2) במפגש הקודם דווח על התייצבות בהוצאה הפרטית, הפעם דווח על התרחבות.

(3) במפגש הקודם דווח על שיפור בשווקים הפיננסיים, הפעם דווח על יציבות.

(4) בבנק המרכזי האמריקאי מתכוונים לרכוש 175 מיליארד דולר של חוב המונפק על ידי סוכנויות ממשלתיות, שהוא נמוך מאשר פורסם בדיווח הקודם, סך של 200 מיליארד דולר.

כמו כן, בכדי לעודד את השווקים לפעול בכוחות עצמם, הוועדה תקטין באופן הדרגתי את קצב רכישות האג"ח הן של הרשויות והן המגובה משכנתאות. בבנק מצפים כי עסקאות אלו יגיעו לכדי מיצוי בסוף הרבע הראשון של 2010.

התמונה הכללית המצטיירת מהסיכום היא, שחרף סימני ההתאוששות, עדיין הכלכלה רחוקה מהמקום שבו היא צריכה להיות, הן מבחינת צמיחה וניצולת הייצור והן מבחינת תעסוקה. בהתאם, ב-Fed צופים כי האינפלציה תיוותר חלשה בתקופה הקרובה.

לאור זאת, הבנק המרכזי ימשיך לספק קשת של כלים בכדי לתמוך בהתאוששות הכלכלית וביציבות המחירים. נזכיר כי בעבר הצבענו על כך שההיסטוריה מלמדת כי בעבר נדרשו 6 חודשים של ירידה בשיעור האבטלה עד אשר הבנק המרכזי האמריקאי החל להעלות את הריבית. גם הפעם אנו מצפים כי העלאת הריבית הראשונה תתרחש רק לאחר שתתרחש ירידה בשיעור האבטלה. לפיכך, קשה להניח כי תחול העלאת ריבית בחודשים הקרובים.

בתוך כך, ביום ו', פורסם דוח התעסוקה לחודש אוקטובר. מהדוח עלה כי שיעור האבטלה במשק האמריקאי עלה ל-10.2% שהוא הרמה הגבוהה ביותר ב-26 השנים האחרונות. הכלכלה האמריקאית גרעה בחודש הנדון 190 אלף משרות, לאחר גריעה של 219 אלף בחודש ספטמבר. לפיכך, התפתחות זו מרחיקה את העלאת הריבית הראשונה.

נציין, כי הבנק המרכזי האמריקאי יקיים פגישת ריבית אחרונה לשנת 2009, ב-16/12.

מתוצאותיו החיוביות של המיתון – הפריון נוסק לשמיים

הפיטורים הנרחבים שיצר המשבר הביאו לידי כך שהפירמות הפכו יעילות יותר מאשר היו לפני מספר שנים. כך, כאשר הביקושים חוזרים להתגבר תוספת התפוקה לא באה לידי ביטוי במקביל גם בעלייה בעלות הייצור. כלומר, עלייה בפריון.

בדרך כלל, מתרחשת עלייה בפריון לאחר תקופות משבר שבה עלייה בתפוקה לא מלווה בעלייה מקבילה בעלות לייצור יחידה נוספת. ירידה בפריון, בדרך כלל, מאפיינת בתקופה של גאות בפעילות הכלכלית שבה קיים לחץ לעליית שכר, אף מעבר לגידול בתפוקה.

בשבוע שעבר דווח כי הפריון ברבע השלישי גדל, לעומת הרבע השני, בשיעור חד מאוד של 9.5% (במונחים שנתיים). עלייה זו הייתה החדה ביותר בשש השנים האחרונות (מאז הרבע השלישי של 2003).

מבחינה לפי ענפים במשק עולה כי העלייה החדה ביותר בפריון נרשמה בייצור מוצרים בני-קיימא (21.2%) ובכלל בתחום התעשייתי (13.6%)

חשיבות העלייה בפריון היא בכך שהפירמות הפכו ליותר יעילות והן תוכלנה להמשיך ולהציג תוצאות עסקיות נאות מאוד בשנת 2010, במיוחד אם נראה גידול בפעילות.

סוכנות הדירוג Fitch מקצצת את דירוג החוב של אירלנד בשתי רמות

סוכנות הדירוג Fitch הפחיתה בשבוע שעבר את דירוג החוב של אירלנד בשתי רמות, מ-'+AA' ל-'-AA'. עד חודש אפריל דורגה המדינה ברמה הגבוהה ביותר של 'AAA' וכעת, לאחר ההפחתה היא ניצבת במקום הרביעי.

הסיבה המרכזית להפחתת הדירוג היא הגירעון הפיסקלי האדיר שבו מתנהלת המדינה – 12% מהתוצר. זאת, כאשר לפי אמנת מאסטריכט על הגירעון לא לעבור את רף ה-3% מהתוצר. כלומר, הגירעון גדול פי ארבעה מהרצוי.

יתר על כן, ייתכן כי מצבה של אירלנד יוחמר עוד, על רקע הירידה הנמשכת בהכנסות ממסים כאשר המדינה עתידה להוציא 80 מיליארד דולר לרכישת הלוואות רעות של בנקים.

כלומר, הפחתת הדירוג משקפת הידרדרות של הפעילות הכלכלית המשולבת עם עלייה יוצאת דופן בהוצאה הממשלתית.

כעת, אירלנד מדורגת כמו איטליה או יוון. כמו כן, נציין כי דירוג החוב של אירלנד לפי S&P הוא 'AA' ולפי Moody's הוא 'AA1' (שהוא מקביל ל-'+AA' של S&P)

מניות

אנו מעדיפים את שוק המניות האמריקאי על פני האירופי, או היפני. זאת, לאור ההתייעלות החדה, הדולר החלש ומחירי השוק האטרקטיביים.

Asset Allocation גיאוגרפי

שוק המניות העולמי יצא מן המשבר בצורה מהירה מאוד. כך בין החודשים מארס לנובמבר עלה מדד ה-S&P500 בקירוב ל-60% (ומראשית השנה ב-18%). מדד 600 המניות המובילות האירופיות טיפס בחודשים מארס-נובמבר ביותר מ-50% (במונחי אירו).

מדד השווקים המתעוררים טיפס מראשית מארס ביותר מ-97% ומראשית השנה ב-64%. בראשם נמצאים שוקי מניות של מדינות כמו רוסיה אשר מניותיה רשמו מראשית השנה עליה של יותר מ-100%.

כעת, לאחר מספר שבועות של מעט אבדן כיוון, אפשר לומר בלב שלם כי הראלי של שבעת החודשים האחרונים תם. יחד עם זאת, האפיק המנייתי הוא עדיין ה-Trade המוביל לדעתנו כשבהבחנה גיאוגרפית, שוק המניות של ארה"ב הוא המוביל.

בהבחנה של שווקים מפותחים (ארה"ב, קנדה, אנגליה, גוש האירו ויפן) אנו מעדיפים באופן ברור את השוק של ארה"ב. תנאי הרקע של הסקטור העסקי הם הטובים ביותר. החברות האמריקאיות עברו את תהליכי ההרזייה וההתייעלות המשמעותיים ביותר בתקופת המשבר. מהלכים דומים לא התאפשרו באירופה או אף ביפן מפאת המבנה החברתי והחוקי בגושים אלו. עדות ליתרון התחרותי הגדל של ארה"ב התקבלה בשבוע שעבר, לאחר פרסום נתוני הפריון בכלכלה האמריקאית (ראה הרחבה בפרק האג"ח).

כלומר, בכל סביבה כלכלית החברות האמריקאיות יציגו תוצאות עסקיות עדיפות על אלו האירופיות. בנוסף, כל עוד הצרכן האמריקאי "מגמגם" הפירמות האמריקאיות ימשיכו להיתמך על ידי היצוא ואין ספק כי דולר חלש רק עוזר לתוצאות העסקיות של היצואניות.

יתר על כן, להערכתנו שוק המניות האמריקאי נסחר בשווי אטרקטיבי לעומת זה האירופי.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב על פרטנר - "תשואת יתר" , 19/11/2009
מיטב: ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 0.75% , 19/11/2009
מיטב על סלקום - "תשואת שוק", 16/11/2009
מיטב: מדד המחירים לנובמבר צפוי לעלות ב-0.2%, 16/11/2009
מיטב: עדיפות לסקטורים מנייתיים מוטי מחזור כלכלי, 15/11/2009
נייר חדרה – סימני התאוששות ראשונים, 12/11/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 10/11/2009
מיטב: פישר צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, 10/11/2009
עלייה בפריון יוצקת אופטימיות לסקטור העסקי, 9/11/2009
קרנות אג"ח חברות וכללי ממשיכות להוביל , 9/11/2009
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.