כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

נייר חדרה – סימני התאוששות ראשונים

12/11/2009

• תוצאות הרבעון השלישי של החברה מראות על סימני התאוששות לעומת מחצית השנה הראשונה. עדיין, סימני המיתון באים לידי ביטוי היטב בחברות הקבוצה.

• פעילת הליבה של החברה (ייצור נייר אריזה, קרטון ושיווק ציוד משרדי) הניבו הכנסות של כ-220 מיליון ש"ח עם רווח תפעולי מינימאלי של מיליון ש"ח בלבד ו-EBITDA של 20 מיליון. תחום ייצור נייר האריזה, אשר מהווה  התחום המרכזי בפעילות זו, רשם הכנסות של כ-89 מיליון ש"ח, ירידה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לאור מחירי נייר נמוכים ויבוא אגרסיבי של נייר לישראל במחירים נמוכים.

• מאז נקודת השפל במחיר הנייר בספטמבר השנה, התאושש המחיר בכ-16%. גם החברה ביצעה בנובמבר העלאת מחיר ואנו מעריכים כי נראה רווחיות משופרת כבר מהרבעון הבא. לקראת סוף השנה הנוכחית, החברה אמורה להפעיל את מכונה 8, שתכפיל את כושר הייצור של החברה בתחום נייר האריזה (פלוטינג) ואף להכניס אותה לתחום של נייר קראפט ממוחזר.

רווחיות החברה בתחום זה תלויה בעיקר במצב המאקרו כלכלי, אשר משפיע על מחיר הנייר.

• חוגלה (מוחזקת 49.9%), שעד כה הצליחה לצמוח למרות המצב, דיווחה על הכנסות של כ-416 מיליון ש"ח, קיטון של 0.6% (קיטון של 2.6% בישראל) לעומת הרבעון המקביל. למרות זאת, החברה הצליחה לשפר את שיעורי הרווחיות בישראל ולעבור לראשונה לאיזון בתורכיה. הפעילות התורכית מהווה מנוע צמיחה מהותי לחברה – ומעבר לרווחיות יהיה סיגנל חיובי מאוד לחברה.

• אנו מעריכים את שווי פעילות החברה בכ-1.4 מיליארד ש"ח המשקף שווי של כ-277 ש"ח למניה, גבוה בכ-8% ממחיר השוק. כיוון שהערכות שלנו נשענות על הנחות אגרסיביות לגבי מחיר הנייר, אנו ממליצים על המניה בתשואת שוק.

רקע כללי

נייר חדרה פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי, אשר הצביעו על התאוששות מסוימת בפעילות לעומת מחצית השנה הראשונה. סימני המיתון, במיוחד בשוק נייר האריזה עדיין באים לידי ביטוי בדו"חות עם ירידה של כ-15% בהכנסות התחום ורווחיות מצומצמת. גם בפעילות חוגלה, אשר עד כה הראתה חוסן מרשים בפני האטה ניכרו סימני האטה עם ירידה של כ-2.6% בהכנסות בפעילות הישראלית וצמיחה של 4.8% בלבד בפעילות התורכית.

כל חברות הקבוצה עברו במהלך השנה האחרונה התייעלות משמעותי, שבאה לידי ביטוי בשיעורי הרווחיות כבר ברבעון הנוכחי.

פעילות הליבה

תחום פעילות הליבה מכיל את ייצור נייר האריזה, ייצור קרטון ושיווק ציוד משרדי.

הכנסות החברה בתחום הליבה הסתכמו בכ-220 מיליון ש"ח ברבעון, לעומת 171 מיליון ברבעון המקביל, הגידול הושג עקב איחוד לראשונה של תוצאות כרמל (יצרנית הקרטון). הרווח התפעולי בפעילות זו הסתכם בכמיליון ש"ח עם EBITDA  של 20 מיליון.

בתחום ייצור נייר אריזה, אשר מהווה את מוקד הרווח המרכזי בפעילות הליבה הסתכמו הכנסות החברה בכ-89 מיליון ש"ח, ירידה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה קשורה לירידה במחירי נייר האריזה אשר עמדו בסוף ספטמבר על כ-250 אירו לטון לעומת 370 אירו לטון בסוף ספטמבר 2008. עם זאת ניתן לראות כי מחירי הנייר החלו להתאושש ורשמו מאז עלייה של כ-16%. עליית המחיר נובעת בין היתר מסגירה של קווי ייצור באירופה, דבר המצמצם את עודף כושר הייצור הקיים בשוק. הירידה בלחץ המחיר משפיעה גם על החברה, אשר באוקטובר ביצעה העלאת מחיר בפעם הראשונה. אנו מעריכים כי המחירים המעודכנים יבואו לידי ביטוי כבר ברבעון הרביעי של השנה.

לקראת סוף השנה החברה אמורה להשלים את בניית מכונה 8, אשר תביא את כושר הייצור של החברה ל-320 אלף טון נייר אריזה, כפול מכושר הייצור הנוכחי. חלק מהתוצרת החדשה מיועדת לייצוא והחברה ציינה כי היא יצרה קשרים עם כ-75 לקוחות דרך 6 סוכנים שיקלטו חלק מהתוצאות המיוצאת.

במקביל החברה מפתחת נייר תואם קראפט, שמיוצר כולו מנייר ממוחזר. כיום הקראפט (קירות הקרטון) מיוצרים מחומר טבעי ונמכרים בכ-150-200 דולר לטון מעל מחיר נייר הפלוטינג. אנו מעריכים כי פיתוח זה יעזור לחברה לשפר את התמורה אותה היא מקבלת תמורת כושר הייצור הנתון.

כאמור, הפקטור המרכזי בשווי פעילות ייצור הנייר הוא המחיר העולמי. אנו מניחים כי מחיר זה ימשיך את מגמת ההתאוששות שלו ויחזור לרמות של כ-400 אירו במהלך 2010. (לעומת 250 אירו היום). תחת הנחה זו אנו מעריכים את שווי פעילות ייצור הנייר בכ-900 מיליון ש"ח.

בנוסף לייצור הנייר לחברה פעילות של ייצור קרטון דרך חברת כרמל, ושיווק ציוד משרדי דרך גרפיטי, אנו מעריכים את שווי פעילויות אילו בכ-240 מליון ש"ח. סה"כ שווי פעילות הליבה של החברה מוערכת על ידינו בכ-1,132 ש"ח.

חוגלה

חוגלה מוחזקת בכ-49.9% על ידי נייר חדרה.

ברבעון השלישי הכנסות חוגלה הסתכמו בכ-416 מיליון ש"ח, ירידה של כ-0.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות חוגלה ישראל ירדו בכ-2.6% לרמה של 298 מיליון, ואילו הכנסות חוגלה תורכיה עלו בכ-4.8% בלבד.

למרות הסטגנציה בהכנסות החברה שיפרה את שיעורי הרווחיות שלה, גם על ידי איזון של הפעילות התורכית וגם על ידי שיפור הרווחיות התפעולי של הפעילות בישראל לרמה של 17%. בשורה התחתונה חוגלה רשמה רווח נקי של כ-48 מיליון ש"ח (מס נמוך). חוגלה פועלת כיום כמעט ללא חוב. ניתן לצפות כי בשנה הקרובה נראה את חוגלה מחלקת יותר דיבידנדים למעלה.

פעילות החברה בתורכיה מהווה מנוע צמיחה מרכזי עבור החברה. השנה הפעילות התורכית אמורה להגיע לרמת ההכנסות של 500 מיליון ש"ח ולעבור לאיזון תפעולי, סיגנל חיובי מאוד עבור החברה.

אנו מעריכים את חוגלה לפי מודל DCF, כאשר התחזיות שלנו לגבי התוצאות של חוגלה תורכיה יותר שמרניות מהתוכנית של החברה. בשורה התחתונה אנו מעריכים את שווי חוגלה בכ-2 מיליארד ש"ח ואת חלק החברה בכ-1 מיליארד.

סיכום

בהתבסס על האמור לעיל אנו מעריכים את שווי נייר חדרה בכ-1.4 מיליארד ש"ח, המשקפים שווי למניה של כ-277 ש"ח, גבוה בכ-8% ממחיר השוק.

פעילות נייר האריזה ושיווק מוצרי צריכה הן פעילויות אשר מאוד קשורות למצב המאקרו כלכלי. פעילות נייר האריזה יכולה להוות אף אינדיקאטור מקדים להתאוששות כלכלית. עם זאת אנו סוברים כי במחיר הנייר שאותו אנו מניחים (400 אירו) גלום השווי של התאוששות מהירה. לאור האמור אנו משמרים את ההמלצה על תשואת שוק
 
שיטות הערכה:

שווי חברות הבנות הוערך במודל DCF ושווי נייר חדרה הוערך לפי שווי נכסי נקי

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. שינויים חדים במחיר הנייר
2. סיכון תפעולי/שיווקי בהפעלת המכונה החדשה
3. חזרה להפסדים משמעותיים בפעילות התורכית של חוגלה
4. איבוד נתחי שוק של חוגלה בישראל
5. שינויים במחירי חומרי הגלם המשמשים בייצור הנייר

הכותב הנו אנליסט במיטב בית השקעות

גילוי נאות והערות כלליות:
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב על פרטנר - "תשואת יתר" , 19/11/2009
מיטב: ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 0.75% , 19/11/2009
מיטב על סלקום - "תשואת שוק", 16/11/2009
מיטב: מדד המחירים לנובמבר צפוי לעלות ב-0.2%, 16/11/2009
מיטב: עדיפות לסקטורים מנייתיים מוטי מחזור כלכלי, 15/11/2009
נייר חדרה – סימני התאוששות ראשונים, 12/11/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 10/11/2009
מיטב: פישר צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, 10/11/2009
עלייה בפריון יוצקת אופטימיות לסקטור העסקי, 9/11/2009
קרנות אג"ח חברות וכללי ממשיכות להוביל , 9/11/2009
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.