כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

כלכלני בנק הפועלים על קבוצת שטראוס: "המניה מתומחרת כראוי"

19/05/2008

• מגמת התייקרות חו"ג: לשני אלמנטים חשובים השפעה מהותית על תוצאות החברה: תזמון העלאות המחירים וקצב התייקרות חו"ג. המשך התייקרות הקפה הירוק מהווה גורם סיכון עיקרי לרווחיותה, אולם להערכתנו הסיכון נובע יותר מצד הקיטון בביקוש הצרכנים (בשל המחיר) ופחות מאובדן נתח שוק. אנו מעריכים כי ברמה שנתית העלאת המחירים, מדיניות ניהול המלאי ומהלכי ההתייעלות הננקטים על ידה יאפשרו לחברה למזער את הנזקים בגין התייקרות חו"ג, ורווחיותה הגולמית תושפע אך במעט.

• כצפוי, בחודש פברואר התגברה התחרות בסגמנט היוגורט עם הפרי, אך להערכתנו, לא צפויה פגיעה במכירות ברבעון זה. אנו מעריכים כי תוצאות שטראוס לא ייפגעו כתוצאה משחקן פרמננטי נוסף בסגמנט. הימנעות השחקניות בתחום ממלחמת מחירים הינה בשורה חיובית.

• להערכתנו, פעילות הקפה הגלובלית תמשיך להציג שיעורי צמיחה משמעותיים במכירותיה במהלך השנה הקרובה, אולם צפוי שיפור מתון ברווחיותה התפעולית. אנו מעריכים כי הפעילות בברזיל תשפר את רווחיותה לקראת סוף השנה, לאחר התייצבות נתחי השוק בין השחקניות הפועלות באזורים אלה. באלבניה, קוסובו, מקדוניה, רוסיה ואוקראינה נרכשו לאחרונה מספר מותגים, המאופיינים בשיעורי רווחיות גבוהים יחסית. מפעל הקפה והמרכז הלוגיסטי החדשים בסרביה צפויים לתמוך במכירות האזור, להקל על חדירה לשווקים חדשים ולתרום לרווחיות.

• שטראוס גרופ הודיעה לאחרונה, כי חתמה על הסכם עם חברת ההשקעות Capital TPG למכירת 25% מהון המניות של פעילות הקפה של החברה. סכום הכסף המגוייס מצטרף אל גיוס ההון באג"ח במהלך פברואר 2007, ולהערכתנו ישמש להמשך התרחבותה באזורים גיאוגרפיים חדשים דרך רכישת פעילויות קיימות.

•  ההמלצה

השוואת מכפיל הרווח החזוי וה-PEG של שטראוס גרופ לאלו של חברות בינלאומיות מובילות מלמדת כי המניה נסחרת במחיר הוגן. בהסתמך על מכפיל 23 על רווחיה החזויים לשנת 2008, אנו מעריכים את מחיר היעד למניית שטראוס גרופ ב-54 ₪, הגבוה בכ- 3% ממחירה הנוכחי. לפיכך, אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה על 'תשואת שוק'. נציין, כי מודל הערכת השווי אינו מתחשב בצפי לרכישת חברות בעתיד, אולם לוקח בחשבון גידול בהפרשה למיעוט בעקבות צרוף TPG לחברת הקפה, ובכך קיימת הטיה קלה מטה של הרווח למניה.  
 
הערכות לשנת 2008

•  חברת שטראוס גרופ הודיעה לאחרונה, כי חתמה על הסכם עם חברת ההשקעות הפרטיות Capital TPG למכירת 25% מהון המניות של פעילות הקפה של החברה, שטראוס קפה (על הפעילות- ראה/י בהמשך). להערכתנו, חברת שטראוס התקדמה בכך צעד נוסף בתוכניתה האסטרטגית להתרחבות בינלאומית מאסיבית בתחומי מומחיותה. נזכיר, כי סכום הכסף המגוייס מצטרף לסך של למעלה מ-700 מליון ₪ שגויס במהלך פברואר 2007. להערכתנו, סכום הכסף העומד לרשות החברה עתה ישמש להמשך התרחבותה באזורים גיאוגרפיים חדשים דרך רכישת פעילויות קיימות.

•  בחודש פברואר השיקה "טרה" את קטגורית היוגורט עם הפרי מקו מוצרי מחלבת "מולר", אשר כצפוי הביאה להתגברות התחרות. להערכתנו, במהלך הרבעון הראשון לא צפויה פגיעה במכירות שטראוס בסגמנט זה, בין היתר, לאור עוצמת המותג "דנונה", צעדי קידום המכירות שננקטו על ידי שטראוס והגידול שנרשם בכלל המכירות בתחום. במבט לרבעונים הבאים, אנו מעריכים כי תוצאות שטראוס לא ייפגעו כתוצאה משחקן פרמננטי נוסף בסגמנט. להערכתנו, סגמנט זה ימשיך להתרחב (באמצעות הגברת החשיפה שלו לקהלי הצרכנים) ויתאפיין בחדשנות בייצור ובמאמצי שיווק איכותי. הימנעות השחקניות בתחום ממלחמת מחירים הינה בשורה חיובית.

•  מגמת התייקרות חו"ג: להערכתנו, עוצמת מותגי שטראוס מתבטאת בביקוש גבוה למוצריה- בישראל ובשוקי היעד בחו"ל. להערכתנו, שילוב עוצמת המותגים יחד עם כוחה בהסכמי הסחר מול רשתות השיווק בישראל תומכים בהערכה, כי שטראוס תצליח להעלות את מחירי המכירה של מוצריה בישראל. יחד עם זאת, לשני אלמנטים חשובים השפעה מהותית על תוצאות החברה: תזמון העלאות המחירים (שיכול להביא לשונות גדולה בין תוצאות הרבעונים) וקצב התייקרות חו"ג (ככל שהקצב מהיר יותר, קשה יותר לגלגל את העלויות לצרכן).

להערכתנו, המשך עליית מחירי הקפה הירוק, המהווה את מרבית פעילותה של שטראוס בחו"ל, הינו גורם הסיכון העיקרי מבחינת רווחיותה. בעוד פעילות שטראוס בישראל מבוססת, יציבה ופורטפוליו המוצרים שלה רחב, אנו מעריכים כי לצרכנים בחלק מהמדינות רגישות גבוהה יותר למחיר הקפה, וכי בחלק מהמדינות פעילות שטראוס עדיין בשלבי התבססות. עדיין, שטראוס אינה פועלת בחלל ריק, וכשם שפולי הקפה מתייקרים- הם מתייקרים גם למתחרותיה, כך שהסיכון נובע בעיקר מצד קיטון הביקוש של הצרכנים (בשל המחיר) ופחות מאובדן נתח שוק. יחד עם זאת, אנו מעריכים כי ברמה השנתית, העלאת המחירים, מדיניות ניהול המלאי ומהלכי ההתייעלות הננקטים על ידה יאפשרו לחברה למזער את הנזקים בגין מגמת ההתייקרות, ורווחיותה הגולמית תושפע אך במעט.

• להערכתנו, פעילות הקפה הגלובלית תמשיך להציג שיעורי צמיחה משמעותיים במכירותיה במהלך השנה הקרובה, אולם צפוי שיפור מתון ברווחיותה התפעולית. בברזיל, שבשנת 2007 היוותה כשליש מסך הכנסות פעילות הקפה, ממשיכה שטראוס בחדירתה לאזורים רווחיים יחסית. להערכתנו, חדירה זו משלבת משחק בגזרת המחיר יחד עם מאמצי שיווק וקידום מכירות. אנו מעריכים כי הפעילות בברזיל תשפר את רווחיותה לקראת סוף השנה, לאחר התייצבות נתחי השוק בין השחקניות באזורים אלה.

שטראוס הודיעה לאחרונה על רכישת מספר מותגים באלבניה, קוסובו, מקדוניה, רוסיה ואוקראינה, המאופיינים בשיעורי רווחיות גבוהים יחסית. להערכתנו, יש ביכולת החברה לשפר אף יותר את רווחיות הפעילות בעוד מספר רבעונים באמצעות מיצוי יעיל יותר של רכש חו"ג, ייעול שרשרת הפצה, ואולי אף ייצור עצמי. בנוסף, החברה השקיעה מאמצים להרחבת פעילות ה-Away From Home באשכול זה, ולהערכתנו מאמצים אלה צפויים לתרום לרווחיות במהלך הרבעונים הקרובים. נוסף על אלה, מפעל הקפה והמרכז הלוגיסטי החדשים בסרביה צפויים לתמוך במכירות האזור, להקל על חדירה לשווקים חדשים ולתרום לרווחיות.

• להערכתנו, החברה תמשיך לפעול לכינוס מותגיה כחלק מתוכנית הרה-ארגון אותה היא מיישמת. מהלך זה צפוי להביא לצמצום הוצאותיה התפעוליות. נציין, כי במהלך שנת 2008 צפויה החברה לרשום כ-2 מליון ₪ הוצאות חד פעמיות בגין יישום תוכנית הארגון מחדש.

•  החל מחודש מרץ משתתפת פפסיקו העולמית בפעילות סברה (פעילות הסלטים הים תיכוניים בארה"ב) כשותפה שווה. להערכתנו, פעילות זו, אשר עוד קודם לכן היה טמון בה פוטנציאל רב, צפויה לקבל תרומה משמעותית בכל תחומיה- החל מפתיחת הדלת לרשתות קמעונאיות על בסיס פלטפורמת השיווק של פפסיקו, דרך שימוש יעיל בשרשרת ההפצה וכלה במיתוג ופיתוח מוצרים עתידיים. בהתאם, אנו מעריכים כי סברה תמשיך להוות מנוע צמיחה חשוב עבור שטראוס. נציין, כי שטראוס צפויה לרשום רווח הון של כ-9 מליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2008 בגין שותפות זו.

הערכות לשנת 2008- המשך השיפור בתוצאות

אנו מעריכים כי בשנת 2008 תציג החברה גידול של כ-8% בהכנסות, בהשוואה ל-2007, שינבע בעיקרו מההכנסות הבינלאומיות (הגידול מוערך על ידנו בכ-10%), בעוד המכירות בישראל צפויות לצמוח בקצב מתון יותר (הגידול מוערך על ידנו בכ-6.5%). להערכתנו, רווחיותה הגולמית תצטמצם מ- 37.6% בשנת 2007 ל-37.0% השנה בשל הקושי בהתמודדות עם התייקרות חו"ג. בעקבות הקיטון ברווחיות הגולמית וחרף קיטון צפוי בהוצאות השיווק והמכירה (לאור צעדי ההתייעלות שננקטו על יד החברה) אנו מעריכים כי הרווחיות התפעולית תצטצם מרמה של 8.5% בשנת 2007 ל-8.1%. בעקבות מכירת חלק מפעילות הקפה, אנו מעריכים כי החל מהמחצית השניה של השנה יחול קיטון משמעותי בהוצאות המימון (בשל גידול בנכסים פיננסים) וגידול משמעותי בהפרשה למיעוט. לאור זאת, אנו מעריכים כי רווחיותה הנקייה המתוקנת (בניכוי הוצאות/ הכנסות חד פעמיות) של שטראוס תצטמצם מרמה של 4.5% ב-2007 ל-3.8% ב-2008.

השוואת שטראוס גרופ ליצרניות המזון הבינלאומיות המובילות בעולם

בחינת חברות בינלאומיות מובילות מתחום פעילותה של שטראוס מעלה, כי הן נסחרות על פי מכפיל ממוצע משוקלל של 17.2 על רווחיהן החזויים ולפי ממוצע משוקלל של 1.7 למכפיל PEG. אנו מעריכים כי ראוי להשוות את שטראוס לקבוצה זאת לאור אופי הפעילות הגלובלי ולאור היצע המוצרים הרחב שלה. מהשוואה זו עולה, כי אומנם מכפיל הרווח העתידי של מניית שטראוס גבוה יחסית לחברות האחרות, אולם המכפיל מנוכה הצמיחה (PEG) מלמד דווקא על תמחור הוגן. בהתאם, אנו מעריכים כי מניית שטראוס מתומחרת כראוי.
 
מקור: נתוני החברות, בלומברג והערכות בנק הפועלים.
הגדרות: P/E היסטורי: מכפיל רווח על סמך 4 רבעונים אחרונים.
           P/E חזוי: מכפיל רווח על סמך הרווח הצפוי ב-4 הרבעונים הקרובים.
           G: Growth- צמיחה שנתית צפויה ברווח למניה ב-5 השנים הקרובות.
           PEG: Price to Earnings Growth- היחס בין מכפיל הרווח החזוי לבין הצמיחה השנתית הצפויה.

ההמלצה

השוואת מכפיל הרווח החזוי וה-PEG של שטראוס גרופ לאלו של חברות בינלאומיות מובילות מלמדת כי המניה נסחרת במחיר הוגן. בהסתמך על מכפיל 23 על רווחיה החזויים לשנת 2008, אנו מעריכים את מחיר היעד למניית שטראוס גרופ ב-54 ₪, הגבוה בכ- 3% ממחירה הנוכחי. לפיכך, אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה על 'תשואת שוק'. נציין, כי מודל הערכת השווי אינו מתחשב בצפי לרכישת חברות בעתיד, אולם לוקח בחשבון גידול בהפרשה למיעוט בעקבות צרוף TPG לחברת הקפה, ובכך קיימת הטיה קלה מטה של הרווח למניה.

הערות, אזהרות וגילוי נאות בנוגע לעבודת האנליזה

1. פרטי מכיני עבודת האנליזה:
שם: רחלי גרשון
מס'/סוג הרישיון: 2333
כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב
השכלה: תואר שני בכלכלה מטעם אוניברסיטת תל אביב
            תואר ראשון בכלכלה מטעם אוניברסיטת תל אביב
ניסיון: כ - 13 שנים בשוק ההון

שם האנליסט המתמחה:  משה סני
כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה, פילוסופיה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בי-ם.
ניסיון: 2004-2005 בנק ישראל, מחלקת המחקר, תחום הסקטור הציבורי.
       2006 ואילך בנק הפועלים, אגף ני"ע ונכסים פיננסים, מחלקת מחקר וייעוץ ישיר ללקוח.

התאגיד המורשה אצלו מועסקים מכיני האנליזה:
בנק הפועלים בע"מ
שד' רוטשילד 50 תל אביב
טל' 5673333 (מרכזיה)

2. גילוי נאות מטעם עורך האנליזה:

אין לעורכי האנליזה ניגוד עניינים עליהם הם יודעים בעת פרסום עבודת האנליזה.

3. הערות לאנליזה:

3.1. סולם המלצות

• תשואת יתר (OUTPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת יתר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.
• תשואת שוק (MARKET PERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואה דומה לתשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.
• תשואת חסר (UNDERPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת חסר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.

3.2. דרוג סיכון

• סיכון גבוה (High Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה גבוה מסיכון השוק.
• סיכון בינוני (Medium Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה דומה לסיכון השוק.
• סיכון נמוך (Low Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה נמוך מסיכון השוק.

 
3.3. הערות ובאורים לגבי הדוח:

מחיר היעד מתייחס ל-12 החודשים הקרובים.

כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני ש"ח, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא בש"ח; כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני $, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא ב-$. מכפיל הרווח בטבלה זו הינו מכפיל רווח (P/E) הנגזר מרווחיות החברה באותה שנה וממחיר המניה כיום.

מכפיל רווח 4 רבעונים – מכפיל הרווח מחושב על סמך הרווח המצטבר שהציגה החברה ב-4 הרבעונים האחרונים.
רווח מתוקן – הרווח המדווח, בניטרול הכנסות/הוצאות חד-פעמיות שאינן קשורות לפעילות העיסקית השוטפת של החברה. מכפיל רווח מתוקן – מכפיל רווח המחושב תוך שימוש ברווח המתוקן.

מחזור יומי ממוצע – מחושב על סמך הממוצע ב-3 החודשים האחרונים; לגבי חברות הנסחרות בבורסה בת"א הוא מוצג במיליוני ש"ח; לגבי חברות הנסחרות בארה"ב ובאירופה הוא מוצג במספר מניות.
טווח מחירי המניה – המחיר הגבוה והנמוך ביותר של המניה ב-52 השבועות האחרונים (מתואם לספליטים וכו').

4. שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת המכפיל (P/E).


5. סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי בשוקי היעד של החברה.
• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי במדינות המקור לחו"ג של החברה.
• תנודתיות בשיעור האינפלציה, בשיעורי הריבית ובשערי החליפין בשוקי היעד של החברה.
• מחסור באספקת חו"ג ו/או עלייה במחירם.
• ירידה במוסר התשלומים של לקוחות החברה.
• כשלון בהשגת אישורים, רשיונות ומסמכים הקשורים לפעילות החברה.
• חקיקה הפוגעת בפעילות החברה (דוגמת הגברת פיקוח על מחירים, הכרזה כמונופול וכו').
• החמרה בתקני הפעילות של החברה.
• שינוי מדיניות מכס בישראל ובעולם באופן שיפגע בפעילות החברה.
• התגברות התחרות בענף, העלולה להביא לקיטון בהכנסות, בנתחי שוק ובשיעורי הרווח.
• סיכון העומד למערכות המידע של החברה.
• סיכון בנוגע לרמת שכר קיבוצית ו/ או שכר מינימום.
• סיכון ברכישת פעילויות נוספות, שידרשו, בין היתר, אישור מאת מערך ההגבלים העיסקיים וידרשו תשומות ניהוליות.
• הסתגלות מערכי החברה לקצב הצמיחה בו היא נתונה.
• תשלום פיצויי ללא כיסוי ביטוחי.
• סיכון שבאובדן קניין רוחני.
• סיכון שבפגם בייצור המוצרים.
• סיכון שבאובדן הכשר הכשרות (בשווקים הרלוונטים).
• שינויים בהרגלי הצריכה.
• סיכון שביכולת מוגבלת להעלות מחירים.
• תלות במיתוג.
• זיהום סביבתי.

 
6. גרף מניית שטראוס גרופ ושינוי המלצות בשלוש השנים האחרונות. מחירי היעד למניות מתייחסים לתקופה של 12 חודשים מיום פרסום עבודת האנליזה.
 

7. גילוי מטעם בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")
במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, הבנק או, למיטב ידיעת הבנק, תאגיד קשור לבנק, החזיקו בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג מסויים של ניירות הערך של שטראוס גרופ. (התאגיד הנסקר)

8. הערות ואזהרות כלליות נוספות:

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.

תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ, ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.

בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות בהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם.

אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה, ועשויים לבצע, בין היתר, עסקאות שלא על פי האמור בדו"ח זה.

9. הצהרות האנליסטים:
אני, רחלי גרשון, בעלת רשיון ייעוץ מספר 2333 מטעם רשות ני"ע, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
         
         רחלי גרשון

אני, משה סני, אנליסט מתמחה, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
         
            משה סני

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.