כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

פער הריביות בין השקל והדולר צפוי להמשיך ולהתרחב

22/05/2008

פער הריביות בין השקל והדולר צפוי להמשיך ולהתרחב

השקל המשיך להתחזק השבוע מול הדולר והשער היציג חצה את רמת התמיכה החזקה של 3.4 ₪. השקל מקבל תמיכה משילוב של מספר גורמים: מגמת ההיחלשות של הדולר בעולם, יציבות כלכלית יחסית בישראל, ציפיות להעלאת הריבית השקלית והידיעות על משא ומתן לשלום מול סוריה. כעת ממתינים המשקיעים לישיבה המוניטארית החודשית של בנק ישראל בשבוע הבא, כאשר נראה כי השאלה היא רק מהו שיעור העלאת הריבית ולא האם תועלה הריבית בכלל.

המסחר בדולר בשוק המט"ח הישראלי יושפע גם בתקופה הקרובה מהתפתחות המסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, אך יש לציין, שרמת השפל של הדולר מקשה על פעולת החיזוי עוד יותר מתמיד. כעת, נראה ששני גורמים משפיעים על השקל בכיוונים מנוגדים. מחד, השקל כיום חזק יותר מהרמה שבה החליט בנק ישראל להתערב במסחר בעבר ובעקבות זאת, גוברות ההערכות כי צעדים נוספים ייתכנו בקרוב. מאידך, פער הריביות בין השקל והדולר, העומד כיום על רמה של 1.25%, צפוי להתרחב בהמשך ולספק לשקל תמיכה.

בהסתכלות על שוק המט"ח הבינלאומי יש להתמקד בגורמים הבאים

הדולר נחלש השבוע מול רוב המטבעות העיקריים בשוק המט"ח הבינלאומי, על רקע החשש הגובר מגלישת כלכלת ארה"ב לסטגפלציה. זאת, לאחר שפורסם פרוטוקול ישיבת הפד האחרונה בו מחד, הביעו הנגידים חשש מהתחזקות הלחצים האינפלציוניים ומאידך, עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה. כעת התחזיות צופות צמיחה בשיעור של 0.3% - 1.2% בלבד בשנת 2008, לעומת עדכון קודם שצפה צמיחה של 1.3% - 2%. מנגד, פורסמו באירולנד נתונים כלכליים חיוביים, שהדגישו את היציבות הכלכלית היחסית באזור. בעקבות זאת אף התעוררו ציפיות להעלאת ריבית של האירו במהלך השנה, לעומת שיעור הפחתת ריבית מצטבר של כ- 3.25% בארה"ב.

הליש"ט התחזקה השבוע מול הדולר החלש גלובלית ובנוסף, השבוע פורסם פרוטוקול ישיבתו המוניטארית האחרונה של הבנק המרכזי. מהפרוטוקול עולה, כי ההחלטה להותיר את הריבית המקומית ללא שינוי, התקבלה ברוב של 8 בעד ורק חבר אחד בהנהלת הבנק תמך בהורדת ריבית. בעקבות זאת גברו ההערכות כי הריבית בבריטניה לא תופחת בתקופה הקרובה. למרות שריבית גבוהה בדרך כלל מספקת תמיכה למטבע המקומי, הרי שההאטה הכלכלית בבריטניה דורשת הפחתת ריבית, והותרתה ללא שינוי פוגעת בסיכויי ההבראה הכלכלית ומחלישה את הליש"ט.

לאור האמור לעיל, אנו עדיין ממליצים להחזיק מט"ח בתיק בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור בין מטבעות כגון דולר, אירו, והדולר הקנדי, שמצליח לשמור בשבועות האחרונים על איתנות, על רקע מחירי הנפט הגבוהים.

בהסתכלות על שוק המט"ח הבינלאומי יש להתמקד בגורמים הבאים:

הדולר נחלש השבוע מול רוב המטבעות העיקריים בשוק המט"ח הבינלאומי

הדולר נחלש השבוע מול רוב המטבעות העיקריים בשוק המט"ח הבינלאומי, על רקע החשש הגובר מגלישת כלכלת ארה"ב לסטגפלציה. זאת, לאחר שפורסם פרוטוקול ישיבת הפד האחרונה בו מחד, הביעו הנגידים חשש מהתחזקות הלחצים האינפלציוניים ומאידך, עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה. כעת התחזיות צופות צמיחה בשיעור של 0.3% - 1.2% בלבד בשנת 2008, לעומת עדכון קודם שצפה צמיחה של 1.3% - 2%. מנגד, פורסמו באירולנד נתונים כלכליים חיוביים, שהדגישו את היציבות הכלכלית היחסית באזור. בעקבות זאת אף התעוררו ציפיות להעלאת ריבית של האירו במהלך השנה, לעומת שיעור הפחתת ריבית מצטבר של כ- 3.25% בארה"ב. השבוע פורסם בגרמניה על עלייה במדד אמון העסקים של מכון המחקר IFO, לרמה של 103.5 נקודות, לעומת תחזיות מוקדמות לירידה לרמה של 102 נקודות. בנוסף, ראש המכון המחקר הכלכלי ZEW, אמר השבוע כי לדעתו הריבית באירולנד תועלה בקרוב, למרות שנרשמה ירידה במדד הציפיות הכלכליות בגרמניה רשם במאי ירידה חודש שני ברציפות. בארה"ב פורסם כי מדד המחירים ליצרן עלה בחודש אפריל ב- 0.2%, לאחר עלייה בשיעור של 1.1% בחודש קודם, ולעומת ציפיות לעלייה של 0.4%. מדד הליבה, בניכוי מחירי המזון והאנרגיה, עלה ב- 0.4%, פי שניים מהציפיות. ב- 12 החודשים האחרונים עלה מדד הליבה ב- 3%, השיעור הגבוה ביותר משנת 1991. בעקבות זאת גברו ההערכות כי הריבית בארה"ב תותר ללא שינוי בתקופה הקרובה.

הליש"ט התחזקה השבוע מול הדולר, גם על רקע החלשתו של האחרון גלובלית וגם בשל גורמים מקומיים. השבוע פורסם פרוטוקול ישיבתו המוניטארית האחרונה של הבנק המרכזי של בריטניה. מהפרוטוקול עולה, כי ההחלטה להותיר את הריבית המקומית ללא שינוי, התקבלה ברוב של 8 בעד ורק חבר אחד בהנהלת הבנק תמך בהורדת ריבית. בעקבות זאת גברו ההערכות כי הריבית בבריטניה לא תופחת בתקופה הקרובה. למרות שריבית גבוהה בדרך כלל מספקת תמיכה למטבע המקומי, הרי שההאטה הכלכלית בבריטניה דורשת הפחתת ריבית, והותרתה ללא שינוי פוגעת בסיכויי ההבראה הכלכלית ומחלישה את הליש"ט. המועצה של בנקים למשכנתאות עדכנה את תחזיותיה השבוע, לפיהן צפויה ירידה בשיעור של 7% במחירי הבתים בבריטניה השנה וירידה חדה בשיעור של 35% בהיקף העסקאות הצפויות.

נתונים כלכליים מרכזיים בארה"ב בימים הקרובים

בשבוע הבא יפורסמו בארה"ב נתוני נדל"ן נוספים. היקף המכירות של בתים חדשים צפוי לרדת בחודש אפריל לרמה של 0.520 מיליון יח"ד, מרמה של 0.526 מיליון יח"ד חודש קודם. בנוסף, יפורסם מדד אמון הצרכנים לחודש מאי, שצפוי לרדת לרמה של 61.0 נקודות, מרמה של 62.3 נקודות חודש קודם. נתון זה חשוב במיוחד, לאחר שבשבוע שעבר המדד המקדים של אמון הצרכנים, של אוניברסיטת מישיגן, צנח לרמתו הנמוכה ביותר זה 28 שנה. כמו כן יפורסם האומדן השני של היקף הצמיחה בתמ"ג בארה"ב ברבעון הראשון של שנת 2008. ההערכות הן כי כלכלת ארה"ב צמחה בשיעור של 1.0%, לעומת אומדן ראשוני לצמיחה בשיעור של 0.6% בלבד. מנגד, ההזמנות למוצרים בני קיימא צפויות לרדת בחודש אפריל בשיעור של 0.4%, לעומת עלייה של 0.1% בחודש קודם.

הדולר הקנדי ממשיך לקבל תמיכה מעליית מחירי הנפט

הדולר הקנדי המשיך השבוע להתחזק מול הדולר האמריקני, על רקע העלייה המתמשכת במחירי הנפט. קנדה היא יצואנית נפט גדולה והתחזקות הדולר הקנדי, בשיעור של 17.5% במהלך שנת 2007, עזרה לבנק המרכזי לשמור את רמת האינפלציה בתחום היעד. העלייה במחירי הסחורות, במיוחד הנפט והזהב, בשילוב עם סביבה כלכלית יציבה יחסית בקנדה, מחזקים את ההערכות כי הדולר הקנדי צפוי להמשיך ולהתחזק. השבוע פורסם בקנדה על עלייה בשיעור של 0.6% בהיקף המכירות הסיטונאיות בחודש מרץ, לעומת תחזיות מוקדמות לעלייה בשיעור של 0.4%. יחד עם זאת, היקף המכירות הסיטונאיות הריאלי רשם ירידה בשיעור של 0.1%. בנוסף פורסם השבוע כי העלייה במחירי הדלק הובילו לעליית מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל בשיעור שנתי של 1.7%. רמה זו נמוכה מהיעד מהגבול העליון של 2%, אך גבוהה מהתחזיות המוקדמות. בעקבות זאת גברו ההערכות כי שרשרת הפחתות הריבית בקנדה קרובה לסיומה. 
                                                           

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.