כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

כלכלני הפועלים על פרוטרום: "צפי להמשך שיפור בביצועי החברה"

5/06/2008

צפי להמשך צמיחה מהירה

אנו מעריכים כי פרוטרום תמשיך להציג גידול משמעותי בהכנסותיה במהלך הרבעונים הקרובים, שינבע מהמשך הגידול האורגני, מיצוי יעיל של אפשרויות ה-CROSS SELLING, המשך גידול השוק בו היא פועלת ויישום העלאת מחירי המכירה באופן יעיל. אנו מעריכים כי גם בתרחיש של האטה כלכלית, תחול יציבות בביקוש למוצריה, מאחר והם מהווים חלק בייצור כל רמות המזון (מהמוזל ועד הפרימיום) ובמוצרי פרמצבטיקה.

צפי לשיפור הרווחיות חרף התייקרות מחירי חו"ג

החברה דיווחה בתחילת השנה על הגדלת תדירות עדכוני המחירונים ללקוחות. אנו מעריכים כי מהלך זה יתמוך בהמשך השיפור ברווחיות הגולמית, חרף המשך מגמת התייקרות חו"ג.

•  צרוף החברות החדשות צפוי לשאת פרי

במהלך שנת 2007 רשמה החברה הוצאות תפעוליות חד פעמיות בסך של כ-6 מליון דולר, אשר עצם העדרן בשנת 2008 צפוי לתרום לרווחיותה. בנוסף, הרווחיות הגולמית נפגעה גם מאי יעילות זמנית. אנו מעריכים כי הרווחיות התפעולית תמשיך להשתפר במהלך השנה, לאור יישום צעדי הייעול, הנדרשים לשם מיצוי הסינרגיות בין יחידותיה השונות של החברה.

•  הערכות לשנת 2008

אנו מעריכים כי בשנת 2008 תגדלנה הכנסות החברה בכ-32% לעומת 2007. להערכתנו, הרווחיות הגולמית צפויה להשתפר מ-35.5% בשנת 2007 ל-36.5% השנה והרווחיות התפעולית מ-9.4% בשנת 2007 ל-12% בשנת 2008. חרף גידול צפוי בהוצאות המימון של החברה (לאור גידול באשראי הבנקאי לזמן ארוך), אנו מעריכים כי רווחיותה הנקייה של פרוטרום תשתפר  מ-6.6% בשנת 2007 ל-7.9% בשנת 2008.

• ההמלצה

מניית החברה הגיבה בירידות לפניית המשרד להגנת הסביבה לבית המשפט בבקשה למתן צו סגירה וסילוק מפגעים באתר החברה במפרץ חיפה. להערכתנו, לא קיים איום מיידי על המשך הייצור באתר. אנו ממליצים לנצל את חולשת המניה לצורך הגדלת משקלה בתיקים. 

בהילקח מכפיל רווח מייצג של 16 על רווחיה העתידיים של פרוטרום נגזר מחיר יעד של 37 ש"ח למניית החברה, הגבוה בכ- 11% ממחירה הנוכחי. לאור זאת אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה על 'תשואת יתר'.

הערכות לשנת 2008

• אנו מעריכים כי פרוטרום תמשיך להציג גידול משמעותי בהכנסותיה במהלך הרבעונים הקרובים, שינבע מהמשך הגידול האורגני, מיצוי יעיל של אפשרויות ה- CROSS SELLING(הגדלת המכירות על בסיס מוצרים חדשים ו/או ללקוחות חדשים), המשך גידול השוק בו היא פועלת ויישום העלאת מחירי המכירה באופן יעיל (ראה/י בהמשך). אנו מעריכים כי גם בתרחיש של האטה כלכלית, תחול יציבות בביקוש למוצריה, מאחר והם מהווים חלק בייצור כל רמות המזון (מהמוזל ועד הפרימיום) ובמוצרי פרמטבטיקה.

• החברה דיווחה בחודש ינואר על העלאת מחירים שבוצעה עם פקיעת מספר רב של חוזים, ודיווחה כי הגדילה את תדירות עדכוני המחירונים ללקוחות. נזכיר, כי מוצרי תמציות הטעם (שמשקלן כ-70% ממכירות החברה) מהווים משקל נמוך מאוד (כ-1%) מעלות התשומות במוצר הסופי של לקוחות החברה. אנו מעריכים כי החברה תיישם את העלאת המחירים באופן יעיל גם בתחום פעילות חו"ג, לאור הגדלת תדירות עדכון המחירונים.

• במהלך שנת 2007 רשמה החברה הוצאות תפעוליות חד פעמיות בסך של 6 מליון דולר, אשר עצם העדרן בשנת 2008 צפוי לתרום לרווחיותה. הרווחיות נפגעה גם מאי יעילות זמנית. אנו מעריכים כי הרווחיות התפעולית תמשיך להציג שיפור במהלך הרבעונים הקרובים, לאור יישום מרבית צעדי הייעול הנדרשים לשם מיצוי הסינרגיות בין יחידותיה השונות של החברה (דוגמת מיזוג שלושת אתרי הייצור באנגליה לאתר אחד, בעקבות רכישת בלמיי ויופיטר והשלמת מיזוג פעילות אבאקו עם פעילות חטיבת הטעמים בישראל).  

• על אף הצפי לשיפור ברווחיות התפעולית, המשך יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה באמצעות רכישות צפוי לגרור הוצאות תפעוליות חד פעמיות (במהלך שנת 2007 נפגעה רווחיות החברה לאור צרוף חברות חדשות חרף פעילות אורגנית יעילה).

• בסוף חודש מאי פנה המשרד להגנת הסביבה לבית המשפט בבקשה למתן צו סגירה וסילוק מפגעים באתר החברה במפרץ חיפה. להערכתנו, לא קיים איום מיידי על המשך הייצור באתר, אלא זהו המשכו של דיאלוג המתקיים בין המשרד לבין החברה. נזכיר, כי החברה פנתה במהלך שנת 2007 למשרד לאיכות הסביבה באמצעות התאחדות התעשיינים על מנת לקיים תהליך של דיון והסכמה בנושא ניטור ריחות. בנוסף, החברה רכשה והתקינה בתחילת שנת 2007 מתקן לנטרול ריחות המהווה, לפי הודעת החברה, הטכנולוגיה הטובה ביותר לצמצום ונטרול ריחות. האתר בחיפה אף סיים את היערכותו למעבר מחימום בסולר לחימום בגז פחמני מעובה על מנת לצמצם את פליטת המזהמים לאויר. אנו מעריכים כי סגירת האתר בחיפה לא תתבצע במהלך הרבעונים הקרובים, טרם למיצוי הדיאלוג בין המשרד לבין החברה ובתיווך התאחדות התעשיינים.
לאור האמור לעיל, אנו מעריכים כי בשנת 2008 תגדלנה הכנסות החברה בכ-32% לעומת 2007. להערכתנו, הרווחיות הגולמית צפויה להשתפר מ-35.5% בשנת 2007 ל-36.5% השנה והרווחיות התפעולית מ-9.4% בשנת 2007 ל-12% בשנת 2008. חרף גידול צפוי בהוצאות המימון של החברה (לאור גידול באשראי הבנקאי לזמן ארוך), אנו מעריכים כי רווחיותה הנקייה של פרוטרום תשתפר  מ-6.6% בשנת 2007 ל-7.9% בשנת 2008.

ההמלצה

אופי הפעילות הגלובלי של פרוטרום והיצע המוצרים הרחב שלה מאותתים, כי יש לבחון את המכפילים בהם נסחרת מניית החברה בהתאם למכפילי החברות הגלובליות הגדולות. בנוסף, אנו מעריכים כי יציבות הביקוש למוצרי חברות אלה ממצבת אותן כמניות דפנסיביות, ולכן ראוי כי רמת המכפילים המתאימה למניות אלה בתקופה הנוכחית תעלה. מנגד, אנו מוצאים כי יש "לקנוס" את מניית פרוטרום במידה מסויימת בשל גודלה ביחס לשחקניות האחרות.

בהילקח מכפיל רווח מייצג של 16 על רווחיה העתידיים של פרוטרום נגזר מחיר יעד של 37 ש"ח למניית החברה, הגבוה בכ- 11% ממחירה הנוכחי. לאור זאת אנו מותירים את המלצתנו למניית החברה על 'תשואת יתר'. מניית החברה הגיבה בירידות לדיווח בנוגע לבקשת צו הסגירה לאתר בחיפה. אנו ממליצים לנצל את חולשת המניה לצורך הגדלת משקלה בתיקים.
 
מקור: נתוני החברות, בלומברג והערכות בנק הפועלים.
הגדרות: P/E היסטורי: מכפיל רווח על סמך 4 רבעונים אחרונים.
      P/E חזוי: מכפיל רווח על סמך הרווח הצפוי ב-4 הרבעונים הקרובים.
       G: Growth- צמיחה שנתית צפויה ברווח למניה ב-5 השנים הקרובות.
      PEG: Price to Earnings Growth- היחס בין מכפיל הרווח החזוי לבין הצמיחה השנתית הצפויה. 
 
 
הערות, אזהרות וגילוי נאות בנוגע לעבודת האנליזה

1. פרטי מכיני עבודת האנליזה:
שם: רחלי גרשון
מס'/סוג הרשיון: 2333
כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב
השכלה: תואר שני בכלכלה מטעם אוניברסיטת תל אביב
תואר ראשון בכלכלה מטעם אוניברסיטת תל אביב
ניסיון: כ - 13 שנים בשוק ההון

שם האנליסט המתמחה:  משה סני
כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה, פילוסופיה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בי-ם.
ניסיון: 2004-2005 בנק ישראל, מחלקת המחקר, תחום הסקטור הציבורי.
2006 ואילך בנק הפועלים, אגף ני"ע ונכסים פיננסים, מחלקת מחקר וייעוץ ישיר ללקוח.

התאגיד המורשה אצלו מועסקים מכיני האנליזה:
בנק הפועלים בע"מ
שד' רוטשילד 50 תל אביב
טל' 5673333 (מרכזיה)

2. גילוי נאות מטעם עורך האנליזה:

אין לעורכי האנליזה ניגוד עניינים עליהם הם יודעים בעת פרסום עבודת האנליזה.

3. הערות לאנליזה:

3.1. סולם המלצות

• תשואת יתר (OUTPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת יתר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.
• תשואת שוק (MARKET PERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואה דומה לתשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.
• תשואת חסר (UNDERPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת חסר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.

3.2. דרוג סיכון

• סיכון גבוה (High Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה גבוה מסיכון השוק.
• סיכון בינוני (Medium Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה דומה לסיכון השוק.
• סיכון נמוך (Low Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה נמוך מסיכון השוק.

 
3.3. הערות ובאורים לגבי הדוח:

מחיר היעד מתייחס ל-12 החודשים הקרובים.

כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני ש"ח, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא בש"ח; כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני $, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא ב-$. מכפיל הרווח בטבלה זו הינו מכפיל רווח (P/E) הנגזר מרווחיות החברה באותה שנה וממחיר המניה כיום.

מכפיל רווח 4 רבעונים – מכפיל הרווח מחושב על סמך הרווח המצטבר שהציגה החברה ב-4 הרבעונים האחרונים.
רווח מתוקן – הרווח המדווח, בניטרול הכנסות/הוצאות חד-פעמיות שאינן קשורות לפעילות העיסקית השוטפת של החברה. מכפיל רווח מתוקן – מכפיל רווח המחושב תוך שימוש ברווח המתוקן.
מחזור יומי ממוצע – מחושב על סמך הממוצע ב-3 החודשים האחרונים; לגבי חברות הנסחרות בבורסה בת"א הוא מוצג במיליוני ש"ח; לגבי חברות הנסחרות בארה"ב ובאירופה הוא מוצג במספר מניות.
טווח מחירי המניה – המחיר הגבוה והנמוך ביותר של המניה ב-52 השבועות האחרונים (מתואם לספליטים וכו').


4. שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת המכפיל (P/E).
• שיטת המכפיל מנוכה צמיחה (PEG).


5. סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי בשוקי היעד של החברה.
• החרפה במצב הכלכלי, הבטחוני ו/או הפוליטי במדינות המקור לחו"ג של החברה.
• תנודתיות בשיעור האינפלציה, בשיעורי הריבית ובשערי החליפין בשוקי היעד של החברה.
• מחסור באספקת חו"ג ו/או עלייה במחירם.
• ירידה במוסר התשלומים של לקוחות החברה.
• כשלון בהשגת אישורים, רשיונות ומסמכים הקשורים לפעילות החברה.
• חקיקה הפוגעת בפעילות החברה (דוגמת הגברת פיקוח על מחירים, הכרזה כמונופול וכו').
• החמרה בתקני הפעילות של החברה.
• שינוי מדיניות מכס בישראל ובעולם באופן שיפגע בפעילות החברה.
• התגברות התחרות בענף, העלולה להביא לקיטון בהכנסות, בנתחי שוק ובשיעורי הרווח.
• סיכון העומד למערכות המידע של החברה.
• סיכון בנוגע לרמת שכר קיבוצית ו/ או שכר מינימום.
• סיכון ברכישת פעילויות נוספות, שידרשו, בין היתר, אישור מאת מערך ההגבלים העיסקיים וידרשו תשומות ניהוליות.
• הסתגלות מערכי החברה לקצב הצמיחה בו היא נתונה.
• תשלום פיצויי ללא כיסוי ביטוחי.
• סיכון שבאובדן קניין רוחני.
• סיכון שבפגם בייצור המוצרים.
• סיכון שבאובדן הכשר הכשרות (בשווקים הרלוונטים).
• שינויים בהרגלי הצריכה.
• סיכון שביכולת מוגבלת להעלות מחירים.
• תלות במיתוג.
• זיהום סביבתי.

 
6. גרף מניית פרוטרום ושינוי המלצות בשלוש השנים האחרונות. מחירי היעד למניות מתייחסים לתקופה של 12 חודשים מיום פרסום עבודת האנליזה.
 
7. גילוי מטעם בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")
במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, הבנק או, למיטב ידיעת הבנק, תאגיד קשור לבנק, החזיקו בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג מסויים של ניירות הערך של התאגיד הנסקר.

8. הערות ואזהרות כלליות נוספות:

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.

תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ, ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.

בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם.

אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה, ועשויים לבצע, בין היתר, עסקאות שלא על פי האמור בדו"ח זה.

9. הצהרות האנליסטים:
אני, רחלי גרשון, בעלת רשיון ייעוץ מספר 2333 מטעם רשות ני"ע, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
         
           רחלי גרשון

אני, משה סני, אנליסט מתמחה, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
         
            משה סני

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.