כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

למי שאיחר את הרכבת בכי"ל

19/06/2008

חברת דשנים בהנחה+ אופציה על אנרגיה וספנות

החברה לישראל שינתה פניה בכל הקשור לפיתוח העסקי ולקצב ההשקעות החדשות, אולם היתה ונותרה חברה ש-85% משוויה נגזר מאחזקתה בחברה הבת, כי"ל, העוסקת בתחום החם ביותר כיום- תחום הדשנים. מחירי הדשנים אינם עוצרים גם לאחר שזינקו פי ארבעה תוך שנה בשל מלאי הגרעינים הנמוך ומחירי הסחורות, ועסקאות אחרונות בברזיל נחתמות כבר במחירים של 1000$ לטון אשלג. מניית כי"ל מומלצת על ידינו בתשואת יתר ובמחיר יעד של 90 ₪. להרחבה, נא ראה עבודתנו מ-29.5.2008.

מחירי הנפט ימשיכו ללחוץ על תוצאות צים

מחיר הנפט, תשומה מרכזית בענף הספנות, טיפס במהירות ובחדות שלא מאפשרת לגלגל את מלוא ההתייקרות על הלקוחות. מדוחות החברה עולה כי הוצאות הדלק עלו בלמעלה מ-80% לעומת התקופה המקבילה, לעומת עליה של  כ- 12% בלבד במחיר ההובלה הממוצע למכולה. ענף הספנות מחזורי מטבעו, ובחינה רבעונית (ואף שנתית) של תוצאות צים-איננה רצינית. אנו סבורים כי יש להתמקד במהפכה שעוברת החברה, החל משדרוג מערך ה-IT, הכל כך קריטי בענף בו נדרשת אופטימיזציה בזמן אמת, ועד הכפלת כושר ההובלה בתוך שלוש שנים. אנו סבורים, כי השוק מתמחר את צים בהערכת חסר מובהקת ביחס לשוויה הכלכלי. לאור עליית מחירי התשומות ומטעמי שמרנות הערכנו את צים ב-900 מל"ד.

בז"ן מוערכת ב-3.37 ₪ למניה

בז"ן נערכת לביצוע תוכנית ההשקעות הרב שנתית בהיקף של מעל מיליארד דולר. 850 מיליון דולר יושקעו בהרחבת עסקי החברה, ובכלל זה 600 מיליון דולר להקמת מתקן פיצוח מימני, שיגדיל את מורכבות בית הזיקוק ל- 9 במדד נלסון (מה שיאפשר לחברה לייצר מוצרים מורכבים ורווחיים יותר), וכ- 250 מיליון דולר לשדרוג המתקנים הקיימים ולהקמת מתקנים חדשים. מניית בז"ן מומלצת על ידינו בתשואת שוק ובמחיר של 3.37 ₪ למניה.

חזון, יציבות, ועוצמה פיננסית במחיר טוב

היות ואנו סבורים כי החברה נסחרת עדיין בדיסקאונט עמוק על אחזקותיה אנו  מעלים את מחיר יעד ל-7000 ₪ למניה על בסיס הערכות השווי שביצענו לכי"ל, צים, ובז"ן בנוסף לאחזקותיה הנוספות של ח.ל.

מה השתנה?

ובכן, די הרבה. החברה לישראל היתה ונשארה אחת מחברות האחזקה הגדולות, הדינמיות והאטרקטיביות בבורסה הישראלית. החברה לישראל השקיעה כ-2 מיליארד דולר בשנה החולפת בהשקעות חדשות- להלן פירוט של חלק מהן.
להלן מבנה הקבוצה על פי חלוקה לפי תחומי פעילות.

בז"ן-  החברה יוצאת לדרך לאחר אישור תכנית ההשקעות לשנים הבאות, בהיקף כולל של 1.1 מיליארד דולר.  850 מיליון דולר יושקעו בהרחבת עסקי החברה, ובכלל זה 600 מיליון דולר להקמת מתקן פיצוח מימני, שיגדיל את מורכבות בית הזיקוק ל- 9 במדד נלסון (מה שמאפשר לחברה לייצור ולמכור מוצרים מורכבים ורווחיים יותר), וכ- 140 מיליון דולר לשדרוג המתקנים הקיימים. החברה נמצאת כעת בשלב התכנון והזמנת הציוד, לאחר שהשלימה בהצלחה את גיוס האג"ח, שנועד למימון יישום התוכנית האסטרטגית.

בנוסף, החליטה החברה לארגן מחדש המבנה הקבוצתי שלה תוך שהיא מחלקת את פעילותה לשלושה מגזרים - מגזר הזיקוק, מגזר הפטרוכימיה ומגזר הסחר. מעבר לכך, מתכוונת הנהלת החברה להרחיב את פעילותה במספר תחומים: ייצור חשמל, סחר בינלאומי, הובלת דלקים וכימיקלים ופיתוח תחומים משיקים. אנו מעריכים כי החברה תמשיך לפתח ולחזק את הסינרגיה הפוטנציאלית שקיימת בין מגזר הזיקוק לתעשיית הפטרוכימיה, כשהמיזוג עם כאו"ל הוא מהלך מתבקש בכיוון זה.

מיזוג כאו"ל

לאחרונה, הודיעה בז"ן על מגעים למיזוגה עם כאו"ל, כך שהאחזקה תהיה בשליטה מלאה של החברה (כיום מחזיקה בז"ן ביחס שווה עם הפטרוכימיים). כוונת בז"ן למזג את כאו"ל עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שגיבשה החברה בשנים האחרונות, והיא ביצוע רכישות חברות בארץ או/ו בחו"ל העוסקות בתחום פעילותה.

להערכתנו, המיזוג עם כאו"ל צפוי לתרום לפעילותה של בז"ן, בעיקר בתחום הפטרוכימי, תחום בעל פוטנציאל סינרגיה עם פעילות הזיקוק. מתקני הייצור של כאו"ל ומתקני הזיקוק של בז"ן ממוקמים באותו אתר, וחיבורם בצינורות משותפים יתרום לחיסכון בעלויות ולמיתון התנודתיות ברווחי החברה. כמו כן, העברת הבעלות לבז"ן תייעל את קבלת ההחלטות וניהול החברה. עם זאת, אנו מעריכים כי יקח זמן רב עד השלמת הרכישה, וזאת משום שזו כפופה לאישורים רגולטוריים. יש לציין כי מדובר בשלב מקדמי, וכי לא ברורים תנאי העסקה, ובכלל זה מחירה, אם תתבצע.

INKIA- במהלך 2007 רכשה החברה (דרך Inkia) את פעילות Globeleq Americas תמורת 2.25 מיליארד ₪. החברה מחזיקה דרך חברות בת במספר חברות העוסקות בייצור חשמל ומכירתו ב-6 מדינות באמריקה הלטינית, כאשר סך ההספק (ברוטו) הינו MW2200. אפקטיבית, החברה רכשה הספק של כ-MW1000.

בכל המדינות בהן פעילה החברה קיימת הפרדה בין שלושת המקטעים של ייצור, הולכה והובלה, כאשר רשת ההולכה הינה בבעלות ממשלתית, ובין המקטעים ישנה הפרדה ברורה. אזורי הפעילות של החברה נהנים מצמיחה כלכלית מהירה, שמגדילה באופן עקבי ואף צפויה להמשיך ולהגדיל את צריכת החשמל בשל השקעות חדשות ומפעלים עתירי תשומות חשמל.
 
במרבית המדינות, קיים היצע מוגבל יחסית של חשמל, עובדה שתבטיח יציבות בהכנסות החברה לאורך זמן. החברה מוכרת (ולעיתים קונה) חשמל בשוק הספוט, ועל כן מושפעת מציטוטי ספוט בשל הצמדת מחירי החשמל למחירי הספוט. את INKIA הערכנו על פי שווי ההשקעה, מטעמי שמרנות.

Project Better Place- מה לא נכתב על פרויקט הרכב החשמלי השאפתני של החברה לישראל. אמרו שהוא מגלומני, שהוא לא ישים, שהוא הזוי ומנותק מהצורך של הנהג וכו'. אז אמרו. חלפו שנתיים, ונדמה שככל שהעסק קורם עור וגידים ,כך הטון כלפי המיזם הופך אוהד יותר ויותר. מגמת השמירה על הסביבה במקביל לעליה המטאורית במחירי הנפט הפכו את ההסתכלות על המיזם ממיזם 'הזוי' למיזם כלכלי ונכון, והדבר מתבטא בעניין רב של מדינות רבות להצטרף לפרויקט (דנמרק ועוד).

הפרש העלות בין סוגי הרכבים עצום, ומגיע ל-19,000$ בערך נוכחי, על בסיס ההנחות הר"מ. אם מדובר על סדר גודל של 200,000 מכוניות, הרי שמדובר בסכומים אסטרונומיים, של 3-4 מיליארד דולר חיסכון. החיסכון הזה יתחלק בין כל הגורמים ש'ישתתפו' בפרוייקט- החל מעלות הבטריות (שהינה סוגיה בפני עצמה) ועד להקמת תשתית הטעינה והרווח היזמי לחברה.

אנו מעריכים כי הפרויקט יתפוס תאוצה, וכי הוא בעל פוטנציאל עצום. העובדה שהושקעו במיזם סכומים זניחים, אינה מעידה במאום על הפוטנציאל הכלכלי שלו, זאת לעניות דעתנו. הערכנו את שווי הפרויקט לעת עתה עפ"י שווי ההשקעה של החברה לישראל. להערכתנו, זו אחת האחזקות המעניינות (למרות משקלה בתיק) של החברה לישראל, במיוחד שמקבלים אתה במחיר אפסי.

Chery- החברה לישראל נכנסה כשותפה (45%) במיזם לייצור כלי רכב תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, והכוונה היא להביא את כלי הרכב גם למערב תחת מותג איכותי. בשלב ראשון נקבעו ארבעה דגמים לכלי הרכב שייוצרו, כאשר היעד הוא לייצר כ-150,000 כלי רכב בשנה. החברה השקיעה כ-225 מ' דולר תמורת 45% מההון המשותף, שיעמוד על 500 מ' דולר.

סיכום

החברה לישראל הינה אחת מחברות האחזקה האיכותיות ביותר בבורסה המקומית. בנוסף לאיכות התיק, עוברת החברה שינוי משמעותי גם ביחסיה עם שוק ההון- הנהלת החברה נפגשת עם אנליסטים מקומיים וזרים, מופיעה לראשונה בכנסים בינ"ל של בתי ההשקעות הגדולים, ומקיימת קשר שוטף ואקטיבי מול השוק. אנו סבורים כי החברה לישראל נסחרת היום במחיר זול ביחס לשווי אחזקותיה, והמשקיע יכול לקבל היום את כי"ל בהנחה משמעותית, או לחילופין, את שאר האחזקות במחיר אפסי. אנו מעלים את מחיר היעד ל-7000 ₪ למניה, וזאת בהתבסס על מודל NAV המצורף.

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.