כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

כלכלני בנק הפועלים על גזית גלוב: " התמקדות בתחומי פעילות חסינים יחסית למיתון בארה"ב"

2/07/2008

• מפגש מרתק עם מנכ"ל אקוויטי 1

לאחרונה החלה החברה ביוזמה ברוכה והזמינה אנליסטים להיפגש עם מר ג'ף אולסון, מנכ"ל חברה הבת אקוויטי 1, במהלך ביקורו בישראל. מר אולסון הרשים מאוד במקצועיות, בלהט ובאסטרטגיה העסקית של אקוויטי. לדבריו, שיתופי הפעולה שבהם החלה אקוויטי לאחרונה, עם משקיעים מוסדיים גדולים, מהווים דרך להשתמש במקורות המימון הזולות העומדות בפני אותם גופים, כדי להגדיל את התשואה לבעל המניות. לכן, החברה פועלת להתחיל בשיתופי פעולה עם גופים נוספים ואף להתרחב בעזרתם לאזורים נוספים בארה"ב כגון ניו יורק וקליפורניה. היקף ההשקעה המתוכננת עם השותפים נאמד בכ- 1-1.5 מיליארד דולר.

• הרחבת הפעילות הבינלאומית

החברה החלה לאחרונה להעמיק את פעילותה באזורים גיאוגרפיים נוספים, מעבר לצפון אמריקה וצפון אירופה. הצעד העיקרי הינו השקעה משותפת יחד עם סיטיגרופ בחברת הנדל"ן מיינל. בנוסף, בחודשים האחרונים רכשה החברה נכסים נוספים בגרמניה ובברזיל והרחיבה את תיק הנכסים בתחום המרכזים הרפואיים. אנו רואים בהוספת מנועי צמיחה בתחומים בעלי פוטנציאל גדול מהלך חיובי, שבשנים הקרובות יוסיף עניין לפעילות הנדל"ן המסורתית.

• פוטנציאל לגידול אורגני  


שכר הדירה הממוצע של החברה נמוך יחסית לממוצע בענף ומכאן הפוטנציאל להמשך הצמיחה הפנימית בהכנסות החברה. כ- 70% משכר הדירה נטו של החברה ברבעון הראשון נבעו מהפעילות בקנדה ובארה"ב (כולל הפעילות בדיור המוגן ומרכזים רפואיים). גזית גלוב היא יזמית, שלא רוכשת נכס אלא אם כן קיימת אפשרות פיתוח והשבחה, המגדילים את התשואה לאורך זמן, ולכן חשיפתה למשבר בארה"ב נמוכה יחסית. 

• ולסיכום

להערכתנו, גזית גלוב תמשיך בשנים הקרובות להתרחב ולהתפתח ולהציג גידול בהיקף ההכנסות וברווח הנקי, תוך התמקדות באזורים בעלי יציבות כלכלית. לקבוצה צוות ניהול מקצועי בהנהגתם של מר כצמן ומר סגל.
מניית גזית גלוב נסחרת בדיסקאונט של כ- 30% על השווי הכלכלי של אחזקותיה. בהתבסס על שווי NAV של כ- 1.9 מיליארד דולר, המלצתנו למניית החברה נותרת "תשואת יתר" אך מחיר היעד הופחת ל- 52 ₪, בשל הירידה בשווי השוק של החברות בנות הנסחרות בחו"ל. יחד עם זאת יש להדגיש, כי בטווח הקצר אנו צופים המשך העצבנות והתנודתיות במסחר במניות בכלל ובמניות הנדל"ן בפרט.

משבר הסאב פריים פוסח על חברות הבת בצפון אמריקה

החשש הגדול לגבי פעילות החברה, שהוביל לירידה חדה בשער מנית גזית גלוב, הוא משבר הסאב פריים בארה"ב, למרות שמקורו בשוק הדיור, תחום שבו החברה לא פעילה. זעזועי המשנה של המשבר הובילו למחנק אשראי ולהאטה בפעילות הכלכלית המקומית, גורמים העלולים להכביד על פעילות הייזום ועל פעילות השוכרים העיקריים של גזית גלוב, המתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים.

בהקשר זה יש להדגיש, כי גזית גלוב שומרת על יחס חוב לשווי נכסי ברמה נמוכה, סביב כ- 56.9%, כפי שנגזר מהשווי ההוגן. לגזית גלוב ולחברות בנות בבעלות מלאה מזומנים וקווי אשראי בלתי מנוצלים (בניכוי התחייבויות להשלמת פרויקטים בפיתוח), בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ₪, המאפשרים לחברה פירעון חוב במשך 3 השנים הקרובות, ללא צורך בגיוס הון נוסף.
לאחרונה החלה החברה ביוזמה ברוכה והזמינה אנליסטים להיפגש עם מר ג'ף אולסון, מנכ"ל חברה הבת אקוויטי 1, במהלך ביקורו בישראל. מר אולסון הרשים מאוד במקצועיות, בלהט ובאסטרטגיה העסקית של אקוויטי, הממוקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים, עובדה הבולטת מהנתונים שהוצגו במפגש. 

הרשת נמצאת במספר מרכזי אקוויטי

Publix 54
Kroger 13
Winn - Dixie 10
Supervalu 7
Bi - Lo 4
Ingles 3
Food Lion 3
Whole Foods 1
Harris Teeter 2
Albertsons 3
אחרים 11
סה"כ 111

מנתוני החברה עולה, כי ב- 111 מ- 152 המרכזים המסחריים העוגן הוא סופרמרקט, ומרכזים אלו מהווים יותר מ- 76% מהשווי הנכסי של אקוויטי. הסופרמרקטים במרכזים אלו נהנים מממוצע הכנסות גבוה, בהיקף של כ- 470 דולר לרגל רבוע, לעומת ממוצע בארה"ב של כ- 350 דולר לרגל רבוע. מרכזי החברה ממוקמים בשכנות ותיקות ומבוססות, באזורים מרכזיים בארה"ב, כאשר כ- 60% נמצאים במיאמי ו- 14% נוספים באטלנטה.

לדברי מנכ"ל אקוויטי, לחברה פוטנציאל צמיחה הנובע משכ"ד הנמוך יחסית אותו משלמים הדיירים הנוכחיים. בדיירי העוגן, שכ"ד הממוצע עומד על 8.53 דולר, כ- 35% מתחת לשכ"ד הממוצע בארה"ב לסוג זה של שוכרים. בשאר דיירי המרכזים שכ"ד הממוצע עומד על 17.4 דולר, כ- 14% פחות משכ"ד הממוצע בארה"ב.

ברבעון האחרון של 2007 וברבעון הראשון השנה נרשמה האטה בקצב הגידול של ה- NOI מנכסים זהים וירידה בשיעור התפוסה מ- 93.2% בסוף שנת 2007, ל- 92.7% בסוף רבעון ראשון 2008. לדברי מנכ"ל אקוויטי, הירידה מבטאת את ההשפעה של משבר הסאב פריים, האשראי וההאטה בצמיחה הכלכלית בארה"ב, אך ניתן לראות כי זו השפעה מתונה בלבד. להערכתו, ברבעון השני של 2008 יהיה שיפור בשיעור התפוסה. כמו כן, היעד של חברת אקוויטי הוא לגידול שנתי של 2% – 3% ב- NOI מנכסים זהים, כאשר בטווח הארוך המטרה אף לעלות מעל ל- 3%.

לדברי מר אולסון, מניתוח דיירי החברה עולה, כי המסעדות הן הרגישות ביותר להאטה בצריכה בארה"ב והן מהוות את החלק העיקרי של הדיירים שהתפנו עד כה. דיירים פגיעים נוספים הם מתחום האלקטרוניקה והאביזרים לבית, לכן ייתכן שדיירים נוספים יעזבו, אך קיים ביקוש חזק לשטחים שמתפנים, אפילו בשכ"ד גבוה יותר בחוזה החדש. לראיה, בנכסים איכותיים לא נרשמה ירידה במחירים להיפך, התשואות על נכסים מרמת A ירדו מתחת לרמתם ערב המשבר, שכן הם הצליחו לעבור משבר ולשרוד.

פוטנציאל גדול של פיתוח עתידי

נכון לסוף הרבעון הראשון, לאקוויטי נכסים בפיתוח ובפיתוח מחדש בעלות של 32 מיליון דולר. העלות הנוספת הצפויה להשלמת אותם פרויקטים הינה כ- 44 מיליון דולר. לקבוצת גזית גלוב כולה נכסים בפיתוח ובפיתוח מחדש וכן עתודות קרקע לפיתוח עתידי בעלות של 2.3 מיליארד ₪. העלות הנוספת הצפויה להשלמת אותם פרויקטים הינה כ- 3.2 מיליארד ₪.

גזית גלוב היא יזמית, שלא רוכשת נכס אלא אם כן יש אפשרות פיתוח והשבחה, המגדילים את התשואה לאורך זמן. כמו כן, מרכז הכובד של פעילות החברה עבר שינוי בשנים האחרונות וכעת, היקף ההכנסות בקנדה מהווה כ- 40% מסך ההכנסות נטו של הקבוצה, לעומת ארה"ב המהווה כ-  30%. בנוסף, בגזית גלוב רואים בתחום המרכזים הרפואיים ובתי האבות את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים. ואכן, תחום זה מומלץ ונחשב כחסין יחסית להאטה בפעילות הכלכלית.

מעמיקה את שיתופי הפעולה עם גורמים מוסדיים גדולים

אקוויטי מכרה לאחרונה 7 מרכזי קניות למיזם משותף שלה עם חברה בשליטתFIRST WASHINGTON  ו- CALPERS, קרן הפנסיה של עובדי מדינת קליפורניה. בפברואר השנה דווח לראשונה על הקמת המיזם, בו לאקוויטי 10% והשאר בידי השותף, אך אקוויטי תנהל את הנכסים תמורת דמי ניהול. המכירה כוללת 2 מרכזי קניות אזוריים, 3 מרכזי קניות שכונתיים ו-2 מרכזי קניות קמעונאים בפלורידה, ג'ורג'יה ודרום קרולניה, הכל תמורת 197.4 מיליון דולר. בנוסף לאחזקה של 10% במיזם המשותף, התמורה נטו בניכוי העברת חוב קיים תסתכם בכ- 129.8 מיליון דולר. כעסקה ראשונה חתם המיזם המשותף על הסכם לרכישת מרכז מסחרי איכותי במיאמי, בהשקעה של 37 מיליון דולר.

בנוסף, נכנסה אקוויטי למיזם משותף עם DRA Advisors, להשקעה בנכסים מניבים כאשר חלקה של אקוויטי יעמוד הפעם על 20% וגם במקרה זה היא תנהל את המיזם. כעסקה ראשונה חתם המיזם המשותף על הסכם לרכישת 2 מרכזים מסחריים ובנין משרדים בפלורידה, בהשקעה של כ- 50 מיליון דולר.

לדברי מנכ"ל אקוויטי שיתופי הפעולה עם משקיעים מוסדיים גדולים מהווים דרך להשתמש במקורות המימון הזולות העומדות בפני אותם גופים, כדי להגדיל את התשואה לבעל המניות. לכן, החברה פועלת להתחיל בשיתופי פעולה עם גופים נוספים ואף להתרחב בעזרתם לאזורים נוספים בארה"ב כגון ניו יורק וקליפורניה. היקף ההשקעה המתוכננת עם השותפים נאמדת בכ- 1-1.5 מיליארד דולר. לדברי מר אולסון, נוסף על התשואה השוטפת מאותם נכסים בבעלות המיזמים המשותפים, צפויה אקוויטי 1 ליהנות מדמי ניהול ועמלות נוספות. בסה"כ מעריך אולסון כי התשואה להון של אקוויטי 1 ממיזמים אלו יהיו בגבולות ה- 15%.

לאחרונה הודיעה גזית גלוב על שיתופי פעולה נוספים עם גופים מוסדיים גדולים: קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור, קרן השקעות בהודו וסיטיגרופ. שיתופי הפעולה מאפשרים לגזית גלוב להמשיך בהרחבת תיק הנכסים תוך שמירה על מינוף שמרני. הכספים שהתקבלו מהמכירה האחרונה יופנו לפיתוח של נכסים קיימים, פירעון חוב ומימון רכישות עתידיות.

מנצלת את המשבר לרכישת נכסים איכותיים

- בתחילת חודש יוני הודיעה גזית גלוב על רכישת קרקע בשטח של כ- 40 אלף מ"ר לבניית מרכז קניות בעיר פרידריכדורף, אחת הערים העשירות באזור פרנקפורט. בכוונת החברה להקים מרכז קניות בשטח של כ- 16 אלף מ"ר ובנין משרדים להנהלת חברת מזון בינלאומית בשטח של כ- 5 אלף מ"ר. העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ- 55 מיליון אירו והפתיחה מתוכננת לשנת 2011. לגזית גלוב יש כיום 7 מרכזי קניות בגרמניה ובכוונתה לבחון עסקאות נוספות ולנצל הזדמנויות להגדיל את תיק הנכסים במדינה זו.

- בחודש מאי, חברה בת גזית ברזיל הודיעה על עסקה שנייה השנה בברזיל, הכוללת רכישה של מרכז מסחרי בפיתוח בעיר Caxias do Sull תמורת 24 מיליון דולר. להערכת החברה, העלות להשלמת הפיתוח של הנכס הינה כ- 14 מיליון דולר. הנכס ממוקם במרחק הליכה ממרכז העיר, בה ממוקם אחד מפארקי התעשייה החשובים בברזיל. גם בברזיל מקווה גזית גלוב להגדיל את תיק הנכסים, תוך התמקדות בנכסים בעלי פוטנציאל השבחה, בהם בא לידי ביטוי הניסיון של החברה ברחבי העולם.

- חברה בת פרומד (100%), הודיעה בחודש יוני על רכישת חמישה מבנים רפואיים וקרקע פיתוח עתידי באזור White Plains בניו יורק, תמורת כ- 53 מיליון דולר. הנכסים כוללים כ- 17,500 מ"ר בנוי להשכרה ופוטנציאל לבניית מבנה משרדים רפואי או מרפאת חוץ או בית ספר לרפואה. הנכסים נהנים ממיקום מצוין בסביבה דמוגרפית חזקה בסמיכות למספר בתי חולים המונים כ- 1,500 מיטות, מרפאות מומחים והמטה של אחד מגופי הרפואה הפרטיים הגדולים במדינה. בהמשך הודיעה פרומד על רכישת מבנה משרדים רפואיים נוסף בדרום מיאמי תמורת 17 מיליון דולר. הנכס כולל כ- 5,000 מ"ר שטח בנוי ובסביבתו בתי חולים המונים כ- 1,400 מיטות.

המלצה

להערכתנו, גזית גלוב תמשיך בשנים הקרובות להתרחב ולהציג גידול בהיקף ההכנסות וברווח הנקי, תוך התמקדות באזורים בעלי יציבות כלכלית. על פי מודל ה-NAV, מניית גזית גלוב נסחרת היום בדיסקאונט של כ- 30% על השווי הכלכלי של אחזקותיה. בהתבסס על שווי NAV של כ- 1.9 מיליארד דולר, המלצתנו למניית החברה נותרת "תשואת יתר" אך מחיר היעד הופחת ל- 52 ₪, בשל הירידה בשווי השוק של החברות בנות הנסחרות בחו"ל.

יחד עם זאת יש להדגיש, כי בטווח הקצר אנו צופים המשך העצבנות והתנודתיות במסחר במניות בכלל ובמניות הנדל"ן בפרט.
 

הערות, אזהרות וגילוי נאות בנוגע לעבודת האנליזה

1. פרטי מכין עבודת האנליזה:

שם:  תמר ברינקר
מס'/סוג הרישיון: רישיון יעוץ מספר 6360 מטעם רשות ני"ע
כתובת: בנק הפועלים בע"מ, יהודה הלוי 62 תל אביב.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה אוניברסיטת תל אביב.
  תואר שני  (MBA)  אוניברסיטת תל אביב .
ניסיון: : ניסיון של 3 שנים כאנליסטית בשוק ההון.

התאגיד המורשה אצלו מועסק מכין האנליזה:
בנק הפועלים בע"מ
שד' רוטשילד 50 תל אביב
טל' 5673333 (מרכזיה)


2. גילוי נאות מטעם עורך האנליזה:

אין לעורך האנליזה ניגוד עניינים עליו הוא יודע בעת פרסום עבודת האנליזה.

3. הערות לאנליזה:

3.1. סולם המלצות

• תשואת יתר (OUTPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת יתר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.

• תשואת שוק (MARKET PERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואה דומה לתשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.

• תשואת חסר (UNDERPERFORM) - להערכתנו המניה צפויה לתת תשואת חסר על תשואת השוק ב-12 החודשים הקרובים.

3.2. דרוג סיכון

• סיכון גבוה (High Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה גבוה מסיכון השוק.

• סיכון בינוני (Medium Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה דומה לסיכון השוק.

• סיכון נמוך (Low Risk) – להערכתנו סיכון החברה ו/או המניה נמוך מסיכון השוק.

3.3. הערות ובאורים לגבי הדוח:

מחיר היעד מתייחס ל-12 החודשים הקרובים. כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני ש"ח, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא בש"ח; כאשר נתוני הרווחיות מוצגים במיליוני $, הרווח למניה (EPS) מוצג אף הוא ב-$. מכפיל הרווח בטבלה זו הינו מכפיל רווח (P/E) הנגזר מרווחיות החברה באותה שנה וממחיר המניה כיום.

מכפיל רווח 4 רבעונים – מכפיל הרווח מחושב על סמך הרווח המצטבר שהציגה החברה ב-4 הרבעונים האחרונים.
רווח מתוקן – הרווח המדווח, בניטרול הכנסות/הוצאות חד-פעמיות שאינן קשורות לפעילות העיסקית השוטפת של החברה. מכפיל רווח מתוקן – מכפיל רווח המחושב תוך שימוש ברווח המתוקן.

מחזור יומי ממוצע – מחושב על סמך הממוצע ב-3 החודשים האחרונים; לגבי חברות הנסחרות בבורסה בת"א הוא מוצג במיליוני ש"ח; לגבי חברות הנסחרות בארה"ב ובאירופה הוא מוצג במספר מניות.

טווח מחירי המניה – המחיר הגבוה והנמוך ביותר של המניה ב-52 השבועות האחרונים (מתואם לספליטים וכו').

4. שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV)

5. סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• התייקרות המימון בארץ ובעיקר בחו"ל בשל העמקת משבר הסאב פריים ומחנק האשראי

• עלייה במדד תשומות הבניה בעקבות התייקרות גלובלית

• האטה בצמיחה הכלכלית הגלובלית

• ירידה בביקושים לנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל

• שינוי במדיניות ממשלת ישראל בתחום הנדל"ן

• החמרה במצב הביטחוני

6. גרף מניית גזית גלוב ושינוי המלצות בשלוש השנים האחרונות. מחירי היעד למניות מתייחסים לתקופה של 12 חודשים מיום פרסום עבודת האנליזה.

7. הערות ואזהרות כלליות נוספות:

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.

תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ, ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.

בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם.

אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה, ועשויים לבצע, בין היתר, עסקאות שלא על פי האמור בדו"ח זה.

8. הצהרת האנליסט:

אני, תמר ברינקר, בעלת רישיון מס' 6360 מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

תמר ברינקר

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.