כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים

הפועלים על טבע: מעלים מחיר יעד ל-57$

29/07/2009

טבע, חברה גלובלית שבסיסה בישראל, מתמחה בייצור תרופות גנריות ויחודיות (דוגמת קופקסון ואזילקט) ייצור חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית ומוצרים וטרינרים. לחברה אתרי ייצור, מחקר ושיווק בישראל, ארה"ב, ואירופה.

הכנסות נמוכות מהתחזית, הרווחיות הגבוהה מפצה

טבע פרסמה אמש דו"ח טוב, עם הכנסות נמוכות מהתחזית, אולם עם שיעורי רווח גבוהים מהצפוי. עיקר הפער בין התחזית למכירות בפועל נובע מהשפעת שע"ח, שגרע כ-256 מיליון דולר מהמכירות (9%-), אולם לא היתה השפעה על הרווחיות התפעולית. מכירות החברה הושפעו בעיקר מהשקת Adderall XR, ומהמשך מכירות של Protonix, Imitrex, Lotrel  ו-Yasmin. כמו כן ביצועים טובים של חטיבת המשאפים (מכירות של 189 מ' דולר ברבעון) השפיעו לטובה על המכירות.

המכירות החזקות של קופקסון השפיעו אף הן לטובה על שורת המכירות.

רווחיות גולמית גבוהה מאד

הרווחיות הגולמית עמדה בשורה אחת עם תחזיותינו והגיעה ל- 58.5%, שיפור של 80 נקודות בסיס מרבעון מקביל, וזאת בעיקר בזכות מכירות מוגברות של קופקסון ושל משאפי ProAir מוצרים שנחשבים לבעלי שיעור רווח גולמי גבוה. הרווחיות התפעולית השתפרה אף היא והיא מעידה על התקדמות מהירה מהצפוי בהפקת הסינרגיות ממיזוג 'באר' לתוך טבע.

קופקסון שובר שיאים ושומר על מעמדו כתרופה המובילה

מכירות התרופה הייחודית של טבע לטרשת נפוצה ברבעון הגיעו ל-682 מ' דולר כאשר הצמיחה בארה"ב מפתיעה עם מכירות של 438 מ' דולר (32% גידול), ובאירופה נרשם גידול צנוע של כ- 5% לרמה של 243 מ' דולר, וזאת בעיקר לאור השפעת שע"ח. עם פרסום נתוני מכירות הקופקסון לרבעון אנו מעדכנים את תחזיותינו למכירות הקופקסון השנתיות לרמה של 2.6 מיליארד דולר ב-2009, צמיחה של 21%.

מעלים מחיר יעד ל- 57$

אנו מעדכנים את תחזיותינו לשנתיים הקרובות, ומעלים את מחיר היעד ל-57$ מ-52$, וזאת לאור עוצמת הקופקסון, הסינרגיה הגבוהה מהצפוי ממיזוג Barr והצפי לעליה של מעל 30% ברווח בשנת 2010.

נקודות עיקריות

תוצאות הרבעון תאמו הערכותינו המוקדמות

מכירות החברה הסתכמו ב- 3.40 מיליארד דולר, לעומת  2.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות הושפעו לרעה משינוי בשע"ח, שגרעו כ-256 מל"ד מהמכירות הרבעוניות. היחלשות הדולר למול האירו פוגעת במכירות החברה אשר מוצגות דולרית בדוחות. ברבעון השני היתה השקה מהותית אחת, השקת Adderall XRאשר תרמה את מרבית הגידול במכירות (בניכוי רכישת באר). מעבר לכך, תרמו השקות קודמות של החברה, דוגמת תרופות Lotrel, Protonix, Yasmin ,Imitrex, שהושקו ברבעונים קודמים. עיקר הגידול, הגיע מהאיחוד לראשונה עם באר.

מכירות פרמצבטיות בארה"ב (כולל קופקסון) צמחו ב-36% (כולל באר) לעומת רבעון מקביל והגיעו ל-2.05 מיליארד דולר, כ- 63% ממכירות החברה. מוצרי הנשימה השפיעו לטובה על מכירות הרבעון הנוכחי וגם הקופקסון, שרשם שיא חדש בארה"ב, השפיע לטובה על המכירות בארה"ב. בהקשר זה נציין כי טבע רושמת 100% ממכירות הקופקסון כאשר ברבעון המקביל עדיין נרשמו רק 55% מהמכירות, לאחר שינוי ההסכם מול סאנופי.  באירופה רשמה טבע מכירות של 732 מ' דולר, כולל קופקסון כאשר המכירות לאירופה מהוות כעת 22% מסל המכירות של החברה. מכירות הפארמה הבינ"ל צמחו הרבעון בכ-20% לרמה של 481 מ' דולר, והן מהוות כ-15% מסך מכירות הפארמה.

קופקסון- שומר על מיקומו בשוק

למרות העובדה ששוק הטרשת הנפוצה הינו שוק בוגר, המוצר ממשיך לצמוח בקצבים מרשימים. התרופה לטרשת נפוצה רשמה מכירות שיא גלובליות בסך 682 מ' דולר ברבעון. בארה"ב, שוק בוגר בעל שיעור גבוה של מטופלים מסך החולים, נרשם שיעור גידול גבוה של 32%, כאשר העלאות המחיר שבוצעו בשנה האחרונה משתקפות כעת במלואן (טבע העלתה את מחיר התרופה מספר פעמים בשיעור מצטבר של כ-40%- בפברואר ונובמבר 08', ובמהלך 2009). אנו מעריכים כי מכירות קופקסון יגיעו השנה לרמה של 2.62 מיליארד דולר, עם רווחיות גולמית של מעל 85%. מכירות הקופקסון מחוץ לארה"ב עלו הרבעון בשיעור של 5% (בניכוי השפעות מטבע צמחו המכירות בכ-26%) והגיעו לסכום של 243 מיליון דולר. 

תחום בריאות האשה- תחום שנרכש עם רכישת באר, צמח ב-4% והגיע למכירות של 80 מ' דולר. בהשוואה לרבעון קודם, מדובר בירידה של כ-17 מיליון דולר, אולם ההשוואה בין הרבעונים בעייתית מעט כיוון שהנתונים שפירסמה Barr בעבר כוללים מוצרים נוספים מלבד התרופות לבריאות האשה.

אזילקט- נמכר הרבעון ב-55 מ' דולר, צמיחה של 31% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אולם היקף מכירות זהה לרבעון הקודם. אנו מעריכים כי לאחר תוצאות פורצות הדרך של אזילקט (שהוכיח כי לתרופה גם אפקט נוירופרוטקטיבי מעבר לטיפול בסימפטומים) ועם החדירה לציבור הרופאים תעלה טבע את מחיר התרופה באופן הדרגתי על מנת לגבות פרמיה על היות האזילקט התרופה היחידה בשוק מסוגה. במהלך השנה צריכה החברה לקבל את אישור ה- FDA להתוויה החדשה של התרופה וכך צפוי להיווצר למעשה שוק פוטנציאלי נוסף לתרופה.

אנו מעריכים כי את היקף המכירות השנתי של אזילקט ב- 2009 בכ-250 מיליון דולר, וכ-300 מיליון דולר ב-2010.

מוצרי נשימה- רשמו מכירות של 189 מ' דולר ברבעון, גידול של 13% מרבעון מקביל. טבע נותרה יציבה לאורך כל תקופת המעבר למשאפי HFA עם נתח שוק של 58%.

צבר מוצרים- נכון ל-21.7.2009, לטבע (כולל באר) 198 בקשות הממתינות לאישור ה-FDA, רשות המזון והתרופות של ארה"ב. סך המכירות השנתיות (במונחי מקור) של מוצרים אלו עומד על כ- 110 מיליארד דולר. מתוך בקשות אלה, 132 בקשות הינן בהליך Par 4 (תקיפת פטנט מקורי). החברה מאמינה כי ב-82 מוצרים, אשר סך מכירותיהם מוערך ב-54 מיליארד דולר, היא הראשונה להגיש הבקשה, ולכן היא צפויה לבלעדיות של 180 יום בשיווק התרופה.

סיכום והערכה

טבע ממשיכה להציג תוצאות מעולות גם בזמנים קשים לכלכלה העולמית, כאשר המודל העסקי המאוזן מוכיח את עצמו רבעון אחרי רבעון. אנו מעלים את מחיר היעד לחברה מ- 52$ ל- 57$ על בסיס מכפיל 13 על רווחי 2010. אנו מעריכים  כי תוצאות 2010  אינן משתקפות עדיין במחיר המניה, וממליצים להגדיל את החשיפה בתיקי ההשקעות למניה.

יצויין, כי המניה חשופה לתנודות שע"ח (שקל/דולר), מאחר שהיא נסחרת בארה"ב.


 
שיטת הערכה בהן נעשה שימוש לצורך מחיר היעד:

• שיטת המכפיל (P/E)

סיכונים העלולים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

• תחרות חריפה בשוק התרופות שתתבטא בשחיקת מחירי התרופות
• תחרות לקופקסון, מוצר מרכזי בחברה
• סיכונים משפטיים

הכותב הנו אנליסט ביחידת המחקר, האגף לני"ע ונכסים פיננסים, של בנק הפועלים

צילום: סיון פרג'

הערות ואזהרות כלליות נוספות:

האנליזה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור, לרבות מידע ונתונים שפורסמו ע"י החברה בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה לני"ע בת"א או בכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בו פועלת החברה. הנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כמהימנים ונכונים, וזאת, מבלי שנבדקו עצמאית על ידי עורך האנליזה ו/או הבנק לשם בירור נכונות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים, ואנליזה זו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, מהימנות או דיוק בנתונים האמורים ואין לעורך האנליזה או הבנק או מי מעובדיו אחריות לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר באנליזה.

הנתונים מאותם מקורות הונחו כנכונים ואין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק  ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל.
 
תוכנה של אנליזה זו מבוסס על חוות דעת סובייקטיבית, תוך התייחסות למידע ולנתונים הנ"ל ולהנחות שנעשו על בסיס מידע ונתונים אלה. המידע והנתונים המפורטים באנליזה זאת אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא ומושלם של כל העובדות, הפרטים, המידע או הנתונים המופיעים בה ו/או הגלויים לציבור, והעמדות המובאות בה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
 
האנליזה מהווה חומר מסייע בייעוץ ואין לקבל על סמכה בלבד החלטות השקעה או ייעוץ כלשהן. עורך האנליזה ו/או הבנק לא יהיו אחראים בכל אופן או צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באנליזה זו.
 
בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אנליזה זאת הינה למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בה הצעה, ייעוץ כללי או ספציפי, הבעת דעה בדבר כדאיות להשקעה ו/או  לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בה. אין האנליזה מתייחסת לאג"ח של  החברה, אג"ח להמרה של החברה, כתב אופציה של החברה או כל מכשיר פיננסי נגזר של החברה אלא אם כן מתייחסת וקובעת כך האנליזה במפורש ובאופן חד משמעי.

בפעילות החברה/ות שניירות הערך שלהן נסקרות באנליזה זו ותוצאותיהן העסקיות וכדאיות הרכישה, המכירה, ההשקעה ו/או ההחזקה יתכנו שינויים מידיים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את האמור באנליזה וזאת למרות שבהתייחסות האנליזה הינה לטווח הארוך ולא למטרות ספקולטיביות לטווח קצר.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם, עשויים להחזיק בני"ע ו/או נכסים פיננסיים של מי מחברות הנזכרות באנליזה זו, ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות / בניירות הערך אליהן מתייחסת האנליזה.

אין באנליזה זו כדי להוות תחליף לייעוץ והתאמה ספציפית ואישית ללקוח על ידי יועץ מורשה ואין היא באה במקומם. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש. אנליזה זו מיועדת אך ורק למי שהיא מופנית אליו ישירות, כמפורט לעיל, והעברה או פרסום, מלאים או חלקיים, בכל דרך או אופן שהוא, ללא קבלת אישור כאמור מאת העורך או הבנק, הינם אסורים בהחלט.

הבנק ו/או חברות בנות שלו ו/או חברות הקשורות אליו ו/או בעלי שליטה או בעלי עניין במי מהם עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור מי מלקוחות החברות הנזכרות באנליזה זו מניות של חברות הנסקרות באנליזה, כולן או חלקן ו/או עשויים להיות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בחברות הנזכרות באנליזה זו. כמו כן עשויים מי מהנ"ל לפעול בהן על בסיס יומי או אחרת, לפעול מעת לעת במכירתן, חרף האמור באנליזה זו. כמו כן, עשויה חברה הקשורה לבנק לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסרציום של הנפקת אחת או יותר מניירות הערך הנזכרים בסקירה זו, וכן עשוי להיות קשר מסחרי אחר בין הבנק לכל אחת מהחברות שניירות הערך שלהן נזכרים באנליזה זו. אין לראות באמור באנליזה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע. הסקירה, יכול שתתייחס לניירות ערך שלבנק יש זיקה אליהם בשל תמורה שקיבל ו/או יקבל הבנק או תאגיד אחר בקבוצת הבנק מאת מנפיקי ניירות ערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת שירותים בשוק ההון, לרבות שירותי חיתום, החזקה של ניירות הערך ו/או ביצוע עיסקאות בהם על ידי מי מקבוצת הבנק, אשר יכול גם ויהיו לו קשרים עסקיים מסחריים עם מי מהחברות שניירות הערך שלהן נסקרות בעבודה זו.

חברה בת של הבנק עשויה לשמש כמנהל קונסורציום ראשי או כחברה בקונסורציום של הנפקת אחת או יותר מהמניות הנזכרות באנליזה זו. הבנק ו/או חברות הבנות ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע עסקאות בבורסה ובנקאות לסוגיה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.