כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

2/05/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה שלילית מלווה בירידות שערים חדות יחסית בכל מדדי המניות המובילים נרשמה בסיכום שבוע המסחר החולף בבורסה בת"א. מדד הבנקים שוב בלט לרעה כשירד בכמעט 5% השבוע והשלים צניחה של כמעט 9% מתחילת השנה וזאת למרות מגמה חיובית בשאר המדדים. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות דלק נדל"ן וסאני שצנחו בכמעט 12% כל אחת. מנגד, מניית פמס זינקה בכמעט 11% ותיקנה את הירידות מתחילת השנה. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה שלילית וסיימו בירידות שערים של כ- 0.3%. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות של עד 0.3% בסיכום שבועי ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו עד 0.5% בטווחים הארוכים למרות הותרת הריבית על כנה. מחזור המסחר הממוצע עמד על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום בנטרול המחזור הגבוה והחריג שנרשם ביום הפקיעה של 4.2 מיליארד ש"ח.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 2.95%, מדד ת"א 75 ירד ב- 2.02%, מדד הבנקים ירד ב- 4.85%, מדד מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.08% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה שבועית של 1.42%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ- 0.5% לרמה של 3.72 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ- 3% בסיכום שבועי וסגר ברמה של 1164 נקודות ובכך שבר באופן נקודתי לעת עתה תמיכה טכנית חשובה באזור 1180 נקודות. סיבת השבירה כלפי מטה לא ברורה מכיוון שהתרחשה ביום חמישי למרות מסחר חיובי באירופה וארה"ב. במידה והמדד לא יחצה חזרה כלפי מעלה בתחילת השבוע הקרוב את הרמה המדוברת יתקבל איתות שלילי לטווח הבינוני עם יעד של 1100 נקודות. מנגד, במידה והמדד יצליח לחזור מעל רמת 1180 הנקודות זו תהיה שבירת שווא והוא יחזור לדשדש בטווח שבין 1180-1250 נקודות וזהו התרחיש הסביר יותר לדעתנו.

שקל-דולר – הדולר חזר לדשדש ונסחר כיום מעט מעל רמת 3.70 ש"ח לדולר. המצב הטכני לא השתנה ואף מקבל חיזוקים מדי שבוע וכפי שאנחנו מדגישים בתחזיות האחרונות התמיכה הקרובה החשובה שנמצאת ברמות של 3.63-3.65 ש"ח לדולר לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים. מנגד, רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של 3.83-3.85 נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של 4 ש"ח לדולר.

מדד CAC צרפת – המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הצרפתי רשם ירידות שערים חדות במהלך השבוע ואף שבר את רמת התמיכה השוכנת באזור 3900 נקודות, במידה ולא יצליח לחצות חזרה כלפי מעלה ולהסחר מעל רמה זו יתקבל איתות שלילי לטווח הבינוני.

מדד S&P 500 – מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. כפי שכתבנו בסקירות האחרונות המדד אכן הגיע לרמת השיא השנתית ואף פרץ את ההתנגדות ב 1150. כפי שניתן לראות בגרף המדד ביצע פריצת שווא של השיא השנתי ביום שישי שעבר סמוך לנעילת המסחר ולאחר כיומיים קבלנו ירידות חדות מאוד בעקבות הורדת הדירוג של יוון ופורטוגל, עוצמת המדד מתגלה גם השבוע כשביומיים שלאחר מכן (רביעי וחמישי) המדד מוחק את ירידות השערים החדות של יום שלישי האחרון. בגרף ניתן לראות את פריצת השווא סביב 1214 נקודות והחזרה למטה, רמת תמיכה נמצא ברצועה של 1175/80 נקודות ומחת השיא האחרון שהוציא את המהלך העולה ברמת 1150 נקודות.

מדד הדקס – מדד המורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. ניתן לראות שגם המדד הגרמני ביצע פריצת שווא של השיא האחרון ברמה של 6300 נקודות ויום למחרת ירד בחוזקה בעקבות הורדת הדירוג של מדינות היוון ופורטוגל.המדד בדק אזור תמיכה אופקי שהוא השיא האחרון שנפרץ ברמה של 6050 נקודות. המשך בלימה של הירידות והתבססות מעל רמה זו נותנת למעשה אזור כניסה נוח מאוד למדד עם סטופ צמוד.

ניתוח מניות

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני – כללית עדיין נמצאת תחת תעלה עולה המהווה תיקון עולה למהלך היורד האחרון. ביום המסחר האחרון הגיעה עד לתמיכת תחתית התעלה העולה בשילוב ממוצע 100. בשלב זה יש לראות איזה איתות נקבל היפוך על תמיכה מגובה במחזורים שיאשר מהלך עולה לעבר רמת ההתנגדות העיקרית על 331100 או לחילופין שבירת התעלה העולה וקבלת איתות שלילי עם יעד לרמת 266000 שם התמיכה הבאה. ל מ ע ק ב.

בזק (230011) – החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית.
- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת).
- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.

ב-04/10 הושלמה עסקה לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל012) כ-30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה, נמצאת בשלב זה במימוש מרמת השיא האחרון על 985. תמיכה קרובה ומשמעותית נמצאת באזור 900-904 ובשילוב קו מגמה ארוך עולה ארוך טווח, כלומר- בשלב זה המנייה נכנסת לתחום ההכרעה לטווח הקרוב, היפוכ על תמיכה או לחילופין שבירתו, והאתות ההמשכי יתקבל בהתאם. למעקב.

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה להתממש במהלך השבוע כאשר היא שוברת את רמות התמיכה 4600 ו- 4555 שהופכות כעת לרמות התנגדות. יחד עם זאת ניתן לראות על הגרף כי המהלך היורד הביא לסגירת גאפ פתוח היסטורי ב 4455 כאשר הנעילה השבועית היתה מעליו. בשלב זה יש להמתין להיפוך אמין בשילוב מחזור גבוה ולפריצת רמת 4600 בכדי להיכנס לנייר, במילים אחרות, כל זמן שהמחיר מתחת ל 4600 המהלך היורד בתוקף.

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם.

בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – במהלך השבוע האחרון המניה מעמיקה את התיקון היורד וממשיכה למטה עד לרמת התמיכה ב 1600 נקודות. בשלב זה רצועת המחירים 1585-1600 מהווה תמיכה חזקה מאד שרק שבירתה תהווה איתות מכירה ברור לנייר. במקרה של היפוך על התמיכה הנ"ל תיוצר הזדמנות קניה טובה לדעתי.

פריגו (PRGO) – החברה, פריגו קומפני, פועלת בתחום מוצרי הבריאות (HEALTH CARE) הכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה (PRIVATE LABEL). בנוב’ 2004 חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות), לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. עם השלמת המיזוג, חדלו מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב. במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית, כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה-NASDAQ. נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, סבונים, דטרגנטים, מוצרי נקיון. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 25 וכן בארה”ב, לכן המנייה הינה מניית ארביטראז’ ונקעת ע”פ המסחר בנאסד”ק.

ניתוח טכני – ביום המסחר האחרון פורצת המניה את רמת השיא השנתי ומקבלת איתות קניה טכני קלאסי.

טבע (TEVA) – החברה, טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ, הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל, ואחת מ- 20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, צפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה. בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים, את מוצרה הייחודי הראשון ה-COPAXONE, לטיפול בטרשת נפוצה. בינואר 2004 הושלם המיזוג עם SICOR, ובינואר 2006 הושלמה רכישתIVAX.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתיקון היורד שמאפיין את השבועות האחרונים אך נמצאת עדיין מעל קו מגמה עולה ארוך טווח וכל זמן שכך היא חיובית לטווח הארוך. רמת תמיכה אופקית שוכנת ב 55.80 דולר ואילו ההתנגדות הקרובה ב 59.15 דולר למניה, בשלב זה אין איתות שלילי לנייר אך למי שבחוץ יש לדעתי להמתין להיפוך בכדי להכנס.

שטראוס גרופ (746016) – החברה, שטראוס גרופ בע”מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה”ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים – הקונצרן הצרפתי ”דנונה”, הקונצרן האמריקאי ”פפסיקו” והחברה האיטלקית ”לוואצה”. בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים. לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג ”יד מרדכי”, ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד ”מקס ברנר” והפעלת ”Chocolate Bars” בארץ ובחו”ל תחת המותג ”מקס ברנר”. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור וחזקה מהשוק גם במהלך המימוש האחרון שעבר. התנגדות קרובה ברמת שיא אחרון על 5890-5900 נקודות, פריצתה תהווה איתות קניה נוסף לנייר.

בריטיש ישראל (1104009) – החברה, בריטיש-ישראל השקעות בע"מ, הוקמה כחברת אחזקות, לצורך רכישת מניות חברת נכסי אזו-ריט מ-גנדן. באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה, עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים: השכרה, ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים, השכרה, ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע, בנייני משרדים ומבני תעשיה, מלאכה ואחסנה. בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לפיתוח או למימוש. בריטיש ישראל אף מנהלת באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה, מספר נכסים שאינם בבעלותה.
ניתוח טכני – המניה נעצרה על תמיכה כפולה,קו מגמה עולה ארוך טווח ותמיכה אופקית מוכחת בשער 1000, טווח תנועה 990-1035.

פמס (315010) – החברה, מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ, עוסקת בייצור אריגים ויריעות חד כיווניות המשמשים חומרי גלם בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטיים. מוצרי פמס בנויים מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתלין. פמס משווקת את מוצריה ללקוחות עסקיים, אשר נוהגים למכור את המוצר הסופי ללקוחות מוסדיים (כגון ממשלות, צבאות ומשטרות). מוצריה של פמס משמשים בעיקר כחומר גלם לייצור אמצעי מיגון שונים, לרבות מיגון אישי, מיגון רכבים קלים וכבדים, מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט.

ניתוח טכני – מחזריי מגדל גדולים מאוד בשבוע המסחר האחרון ובניגוד למגמה בשוק סיימה שבוע חיובי, טווח תנועה 13500 15000 כאשר פריצה לאחד הכיוונים תיתן יעד ל1500 נקודות .

כלכלית ירושלים (198010) – החברה, כלכלית ירושלים בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות, בתחומי הנדל"ן השונים, לרבות השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר, מלאכה, תעשיה, היי טק, משרדים ולוגיסטיקה וכן למגורים ולמלונאות, רכישת קרקעות ופיתוחן, הקמת מבנים המיועדים בעיקר להשכרה בישראל ובחו"ל (נכון לנוב' 2009 בארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, הולנד, פולין, שוויץ, פורטוגל, אוקראינה, רוסיה, בלארוס, ליטא, סרביה, הודו ותאילנד).

ניתוח טכני – המניה ביצעה תיקון טכני עד לרמת 2800, מחזוריי המסחר השבוע גבוהים מאוד ומראים על עניין רב ברמה הנוכחית . התבססות מעל רמת 0300 תיפתח יעד ל3500 .

גזית גלוב (126011) – החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.

בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

ניתוח טכני – 3800 רמת תמיכה חשובה תנועה צידית בשלב זה כאשר טריגר לפתיחת יהיה פריצה של הטווח 3800 -4000.
ריבוע כחול ישראל (1082551) – החברה, רבוע כחול - ישראל בע"מ, פועלת בתחום הקמעונאות ומפעילה רשת סופרמרקטים, ביניהם: סופר סנטר, סופר סנטר סיטי, KING CENTER,BLUE CENTER, קו-אופ, מגה ו-שפע מהדרין.

רשת בלו סנטר מאפשרת לבצע קניות באינטרנט, בטלפון או בפקס בלבד - וזאת לשם הנוחות והחסכון בזמן.

באוק' 2007 רכשה חברה בת את השליטה בחברה הציבורית נעמן. נציין עוד כי רבוע כחול הינה חברה דואלית, ונסחרת הן ב-NYSE משנת 1996 והן בבורסה בתל אביב החל מנוב' 2000.

ניתוח טכני – המניה נתמכה על 4500 רמת תמיכה אופקית, מחזוריי מסחר ערים מאוד בתקופה האחרונה התבססות .רמת 5000 חשובה מאוד מהווה תיקון 62.8 לכל המהלך היורד .

על רגל אחת

טאואר (1082379) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המנייה ביום המסחר האחרון, שברה תמיכה רוחבית ברמת 582 שהופכת להתנגדות בשלב זה, כ"כ ברור שהמנייה מקבלת אתות שלילי נוספ, וממשיכה במהלך המימוש הנוכחי. התמיכה המשמעותית הקרובה נמצאת על רמת 512 בשילוב קו המגמה העולה ארוך הטווח.

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה זה שבועות נמצאת במהלך רוחבי דיי צר סמוכ לרמות השיא -87090- 80000 ובשילוב בולינגר מכווץ. יציאה ברורה מטווח זה ובשילוב מחזור ייתן לנו את האיתות ההמשכי.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות  sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים. 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 25/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 18/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 11/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 27/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 13/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/05/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.