כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

11/07/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות שערים של כ- 2.7% במדדים המובילים נרשמה השבוע בבורסה באחד העם.

שבוע המסחר נפתח ביום א' בעליות שערים בעקבות האווירה האופטימית ששררה בשווקי חו"ל ובעיקר בארה"ב ובימים הבאים המשיך באותה מגמה. בהמשך השבוע, ביום ד', סגרו מדדי המניות המקומיים בירידות שערים אולם למחרת, יום ה', שבו והוסיפו לערכם אחוזים נאים.

גם השבוע המשיכו שותפויות הנפט לרכז עניין וכך גם מניות הביומד כשהבולטת מבין כולם היתה מנית קמהדע שדיווחה ביום א' כי קיבלה אישור ממנהל התרופות האמריקאי לשווק בארה"ב את תרופת הדגל שפיתחה, תרופת ה-AAT בעירוי, לטיפול במחלת החסר הגנטי באלפא 1 אנטיטריפסין.

באפיק הסולידי מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה חיובית ושערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליה של כ-0.1%. לעומתם מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) סגרו את שבוע המסחר במגמה מעורבת.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב- 2.7%, מדד ת”א 75 התחזק ב- 2.75%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 5.76%, מדד נדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 2.39% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 1.4%. מחזור המסחר הממוצע היה יחסית נמוך לתקופה האחרונה ועמד על כ- 1.2 מיליארד ש”ח ליום. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של 0.62% לרמה של 3.866 ש”ח לדולר.

תחזית – בתחזית הקודמת ציינו כי רמת 1060 הנקודות היא בעלת חשיבות מכרעת לגבי המשך דרכו של שוק המניות. ירידה ברורה (סגירה של יומיים ברציפות) מתחת לרמה זו תהווה איתות שורט ברור עם יעד ברמה של 1000 נקודות.

השבוע הוסיף המעו"ף 2.7% לערכו והתקרב להתנגדות ברמת 1100. פריצת התנגדות זו תוציא מהלך לכיוון 1140 ואנו עדיין סבורים כי בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש קיים סיכוי לא מבוטל שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.

מדד ת"א 75 – המדד התממש יחד עם השוק כולו במהלך החודשים האחרונים ונמצא תחת מהלך יורד בטווח הקצר והבינוני.

יחד עם זאת, ניתן לראות על הגרף כי רמת 738 נקודות תומכת במחיר פעמיים ברציפות ולכן איתות מכירה מחודש למדד יתקבל רק לאחר שבירת הרמה הנ"ל. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת על מ.נ. 20 שנמצא כעת ב 783 נקודות, ההתנגדות הבאות בתור אחריה נמצאות ברמת 800 ו- 820 נקודות, פריצת  הרמות הנ"ל תהווה איתות משמעותי לסיום המהלך היורד וחזרת המדד למגמת עליות. לסיכום, איתות קניה יתקבל עם פריצת 820 ואילו איתות מכירה יתקבל בשבירת 738.

שקל- דולר – הדולר נחלש קלות בשבוע החולף כששוב הגיע לרמת התנגדות ברמה של 3.90, פריצה ברורה של אזור זה ייתן לנו איתות קניה ברור. מתחת יש את רמת התמיכה החשובה סביב  3.80/2 ששבירתה יוציא תבנית של פסגה כפולה ואנו נהיה צפויים לראות רמות נמוכות יותר עם יעד ראשוני ב 3.70.

מדד הבנקים – כפי שכתבנו בסקירה שבוע שעבר שהמדד נמצא במצב קיצוני של מכירה וזאת על בסיס גרף שבועי השבוע קבלנו תיקון עולה חזק מאוד במדד שעלה כמעט 6%. ניתן לראות בגרף סגירה מעל אזור התנגדות מהעבר ברמה של 1140 נקודות, אולם קיים "חוב" בגין גאפ פתוח סביב 1120. כניסה למדד יכולה להתבצע סביב רמה של 1100/20 נקודות כשהיעד העולה נמצא ברמה של 1160/5 נקודות לטווח הקצר. סגירה מעל רמה זו תוציא את המדד ממגמה יורדת ויכולה להחזירו למגמה עולה אבל עוד חזון למועד.

מדד דאו ג'ונס – בתקופה האחרונה המדד נמצא במהלך של התכנסות מחירים יורדת כאשר רמות התמיכה החשובות שלו שוכנות ב 9760 ואחריה על רמת פיבו שליש לכל המהלך העולה ב 9425 נקודות וכל זמן שהוא מעל שתי הרמות הללו לא ניתן להגדירו כדובי, לדעתי. מלמעלה רמת ההתנגדות החשובה ביותר שוכנת ב 10730 נקודות, פריצתה תחסל את המהלך היורד ותחזיר את המדד למגמת עליות. לסיכום, פריצת 10730 או שבירת 9425 יסמנו את כיוונה של המגמה הראשית הבאה של המדד ובשלב זה לא ניתן עדיין להגדיר את התיקון היורד האחרון כשינוי מגמה למדד.

מדד הדקס – מדד המורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. ניתן לראות בגרף את אזור התמיכה לטווח הקצר סביב רמת 5800 נקודות שהוציא תיקון עולה חד מאוד השבוע לאחר הירידות החדות של השבוע שעבר. היעד של התיקון נמצא סביב רמה של 6080/6100 נקודות כשסגירה מעל תביא שוב להתמודדות עם רמת השיא השנתית סביב 6300 נקודות.

ניתוח מניות

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

ניתוח טכני –  ניתן לראות בגרף את אזור התחתית הכפולה סביב רמת מחיר של 240000 שהוציא תנועה עולה השבוע, הגבוה השבועי מהווה התנגדות לטווח הקצר כשמעליו יש יעד לסגירת גאפ פתוח סביב רמת 262700 נקודות.
 
דיסקונט
(691212) – התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:

- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח.
- בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.

ניתוח טכני –  מניית הבנקים החלשה ביותר במדד המעו"ף ביצעה תחתית כפולה סביב רמת 630 נקודות וחזקה למעלה השבוע אולם התחזקה הרבה פחות מהמדד אליו היא שייכת שעלה כמעט 6% !, נראה שהמניה נסחרת בטווח מסחר ברור כשהיעד העולה נמצא סביב רמת 700/10 נקודות, פריצה של רמה זו תיתן יעד בגובה הדשדוש שהוא 70 נקודות.

די מדיקל (1080720) – החברה, די מדיקל אינדסטריס בע”מ, פועלת כחברת החזקות והיא מחזיקה בשלוש חברות מאוחדות בשלבי מחקר ופיתוח:

- נילימדיקס – עוסקת במחקר ופיתוח של עזרים רפואיים לטיפול בחולי סוכרת.
- ג’י-סנס – עוסקת בפיתוח של סנסור (חיישן) למדידה רציפה של ריכוז גלוקוז בדם.
- סינדולור מדיקל – פועלת בתחום הזרקת התרופות ומפתחת מכשירי הזרקת תרופות אוטומטיים בעלי תכונות מהותיות ביניהן מניעת כאב, בקרת מינון אגירת נתוני הזרקה והעברתם לגורם רפואי רלוונטי.

ניתוח טכני –  המניה עלתה בחציו הראשון של השבוע בחדות והתממשה ביומיים האחרונים כל זה בריכוז מחזורי מסחר ערים מאוד. ניתן לראות בגרף אזור התנגדות לא פשוט סביב רמת 3550/3610 נקודות, פריצה ברורה שלו בליווי מחזור מסחר יוכיח את עליונות הקונים עם יעד סביב 4000 נקודות, מנגד כשלון פריצה וחוב קטן סביב 3150 שהוא גאפ פתוח שלא נסגר במלואו יכול להוציא מימוש אפילו לרמת 3000 נקודות.

כיל (281014) - החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני –  המניה נמצאת עדיין תחת מהלך יורד כאשר רמת התמיכה החשובה ביותר שוכנת כעת על 3940 נקודות, שבירתה תהווה איתות מכירה נוסף לנייר. מאידך, פריצת 4320 ואחריה 4530 יהוו איתות חיובי ביותר ויחזירו את המניה למחיר השיא השנתי בשלב ראשון. לסיכום, פריצת 4530 קניה, שבירת 3940 מכירה ובאמצע להמתין לאיתות על הגדר.

לאומי (604611) - התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני –  המניה מתקנת יפה מאד בימי המסחר האחרונים ועולה מרמת 1373 עד לנעילה מעל 1500 בסיום השבוע. בשלב זה סביר שנראה עצירה כלשהי, כאשר רמת התמיכה שוכנת ב 1460 ואילו ההתנגדות ב 1530, פריצה או שבירה יתנו את האיתות לכיוון הבא.

פועלים (662577) - התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני –  תמונה טכנית מאד יפה וברורה במניה. דשדוש צידי יפה  וברור בין רמת 1377 מלמטה לרמת 1500 מלמעלה, פריצה או שבירה של אחד הצדדים יתנו יעד מיידי של 123 נקודות. איתות קניה טכני יתקבל כמובן רק בפריצת הדשדוש אך להערכתי סבירות גבוהה יותר לפריצה כלפי מעלה מאשר לשבירה כלפי מטה.

פריגו (PRGO) - החברה, פריגו קומפני, פועלת בתחום מוצרי הבריאות (HEALTH CARE) הכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה (PRIVATE LABEL). בנוב’ 2004 חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות), לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. עם השלמת המיזוג, חדלו מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב. במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית, כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה-NASDAQ. נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, סבונים, דטרגנטים, מוצרי נקיון. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 25 וכן בארה”ב , לכן המנייה הינה מניית ארביטראז’ ונקעת ע”פ המסחר בנאסד”ק .

ניתוח טכני – המניה ממשיכה בדשדוש הצידי שמאפיין אותה בתקופה האחרונה, בשלב זה אין סיבה לקנות את הנייר אך למי שבפנים גם אין סיבה למכור אותו. טווח תמיכה מאד חזק ומשמעותי נמצא בין המחירים 52.7 ל 54 דולר למניה, ואילו רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 60.70 דולר למניה, פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יהוו איתות קניה או מכירה משמעותיים ביותר.

דיסקונט א (691212) - התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:

- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח. - בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.

ניתוח טכני – המניה נתמכה פעמיים (בשלב זה) על רמת 642, פריצה של ההתנגדות ב 710 תהווה איתות טכני חיובי ותפתח תבנית שוורית של תחתית כפולה. בשלב זה יש להמתין לפריצה ולאיתות קניה אך לדעתי סבירות גבוהה שאכן זה הכיוון. שבירת 642 תהפוך את ההערכה הזו לשגויה ותהווה איתות מכירה לנייר.

על רגל אחת

אלקטרה נדל"ן (1094044) – המניה התמודדה השבוע שוב עם אזור התנגדות אופקי סביב רמת 2820/30 נקודות ולא הצליחה לסגור מעל. רמת תמיכה שהוכיחה את עמה השבוע נמצא ברמה של 2640/50. פריצה של אזור ההתנגדות תביא ליעד סביב 2900 נקודות שהוא סגירת גאפ פתוח ויעד מלא סביב רמת 3100 נקודות.

גבעות יה"ש (506022) – התנגדות משמעותית נמצאת ברמה של 12 נקודות, רמת תמיכה לטווח הקצר נמצאת סביב רמה של 8.9-8.8, שבירה או פריצה של אחד הכיוונים יוצא מהלך בין 3 נקודות לכיוון עד אז טכנית אין מה לחפש בנייר.

ביוליין (1101518) – רמת תמיכה חשובה סביב 320 נקודות החזיקה את המניה גם השבוע כשביום האחרון נעלה את המסחר כמעט באזור הגבוה היומי. ניתן להיכנס למניה עם סטופ קצר צמוד לרמת התמיכה הנ"ל או לחילופין בסגירה מעל 340, יעד הוא סביב 400 נקודות שם ישנו גאפ פתוח.

שיכון ובינוי (1081942) – התכנסות מחירים, תמיכה על 670 והתנגדות על 770, פריצה או שבירה יתנו את הכיוון הבא. במקרה של פריצה יתקבל יעד עולה של כ 15 אחוז.
 
קרדן אן וי (1087949) – אפשרות לבניה של תבנית תחתית כפולה ובכך בעצם לבלימת המהלך היורד שעברה המניה. פריצת 1780 ע"ב נעילה תפתח את התבנית ותסמם יעד ראשון באזור 2000-2050. מלמטה רק שבירת 1520 ע"ב נעילה תהווה איתות שלילי וכן סטופ למי שבפנים.
 
נייר חדרה (632018) – המניה נתמכה והתבססה יפה באזור 26000 נק' ומשם יצאה שוב למהלך עולה תוך שהיא פורצת את ההתנגדות ב 28500 ונועלת את השבוע מעליה. המשך התבססות מעל 28500 יאפשר את הכוח הדרוש בכדי לפרוץ את רמת השיא השנתי ב 31800 ובכך לתת איתות קניה מחודש ומובהק לנייר. לסיכום, כל זמן שמעל 26000 הנייר בלונג.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות  sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 25/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 18/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 11/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 27/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 13/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/05/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.