כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

30/08/2010

סקירה שבועית – שבוע מסחר שלילי למרות שהסתיים בצורה אופטימית עבר על המשקיעים בבורסה המקומית. אחרי פתיחת שבוע מסחר יציבה ללא תנודות מיוחדות הגיעו יומיים של ירידות שערים חדות במקביל לירידות באירופה ובארה"ב וביום חמישי נרשם תיקון נאה כלפי מעלה. בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בירידות של כ- 1.5% למעט מדד הנדל"ן שהצליח לסיים בעלייה קלה. מניות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס בלטו לרעה כשצנחו כלפי מטה בכ- 11% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית פרולור ביוטק עלתה בסיכום שבועי כ- 8% לאחר שקיבלה אישור FDA להתחלת ניסוי שלב 2 בהורמון גדילה.

באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ- 0.4% בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים חדות של כ- 0.9% בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום עד 0.8%. מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לאוגוסט ועמדו על כ- 1.6 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף ירד ב- 1.95%, מדד ת”א 75 ירד ב- 0.91%, מדד הבנקים השיל מערכו 0.31%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 0.94% ומדד התל-טק 15 ירד ב- 1.82%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 0.55% לרמה של 3.8210 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ- 2% בשבוע החולף לאחר מהלך חיובי כמעט רצוף של כ- 12% מתחילת חודש יולי בעקבות התנגדות חזקה ביעד שהצבנו בשבועות האחרונים באזור 1170-1180 נקודות. לקראת סוף השבוע נתמך המדד באזור 1125 נקודות וכעת הוא צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים בטווח שבין 1125-1180 נקודות. רק שבירה ברורה כלפי מטה של אזור התמיכה הנ"ל תהווה איתות מכירה משמעותי. לדעתי, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה ראלי מחודש נוסף במדד המעו"ף.

שקל-דולר – הדולר פרץ השבוע את רמת ההתנגדות שנמצאת באזור 3.80 ש"ח לדולר ונסחר כעת סביב רמה של 3.82 ש"ח לדולר. העקבות הפריצה קיבל המטבע האמריקאי איתות קניה לטווח הקצר והוא צפוי להמשיך ולהתחזק מול השקל לכיוון 3.90 ש"ח לדולר בשבועות הקרובים. רק במידה והדולר ישבור את רמת התמיכה ברמה של 3.75 ש"ח לדולר יתקבל איתות מכירה עם יעד באזור של 3.63-3.65 ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם בטווח הארוך. בנוסף, כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 4 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד DAX גרמניה – המדד מורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני רשם גם השבוע ירידות שערים חדות יחסית ואף שבר קו מגמה עולה (כמתואר בגרף המצורף). רק אם ההתנגדות ברמות 6300-6400 נקודות תפרץ נקבל מהלך עולה נוסף עם יעד ברמה של 7000 נקודות. מנגד, גל הירידות הנוכחי צפוי להעצר בטווח שבין 5600-5800 נקודות.

ניתוח מניות

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת במסלול עולה לטווח הקצר לאחרונה , כאשר היא נתמכת על קו מגמה עולה בהתאם.  בשלב זה ניתן לראות כי פניה לכיוון היעד הראשון על רמת 331100, שלמעשה זהוא קו התנגדות אופקי , עם סגירת תבנית W שתושלם. ניתן לראות את משמעות רמת התנגדות זו גם כרמת תיקון עולה פיבו 50 לכל המהלך היורד מהשיא , כמצויינ על הגרפ.  לסיכום- יעד קרוב על רמת 331100 כאשר , שם המנייה תיבחן בשנית.  כל עוד מעל קו המגמה העולה משמע היא במהלך עולה עדיינ. תמיכה חשובה על רמת 300000, משמע –שבירתה יאשר אתות שלילי ויציאה מפוזיציה , בעוד פריצת 331100 , יאשר אתות חיובי המשכי. 

אבנר יה"ש (268011) – החברה, אבנר חיפושי נפט, הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני, כשותף מוגבל ונאמן. השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת. עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.  מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת עדיין תחת מהלך עולה , בתוך תבנית מתכנסת , בשלב זה נראה כי המנייה תבחן את תחתית ההתכנסות כאשר זו נמצאת על קו המגמה העולה בשילוב ממוצע 50 היושב עליה. נכון ליום המסחר האחרון רמת ממוצע 50 עמד על 192.2. שבירת רמה זו יאשר אתות שלילי בברור , להמשכ מ ימוש בעוד היפוכ על תמיכה במחזורים יאשר אתות חיובי לתקרת ההתכנסות שוב. בכל מקרה אתות מהותי יתקבל רק ביציאה מתבנית ההתכנסות.

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה אך יחד עם זאת אציין כי הנעילה השבועית מתחת לרמת 5000 הנקודות אינה מעודדת בכלל לקראת ההמשך. בשלב זה ניתן לראות על הגרף שפריצת ההתנגדות ברמת 5250 שהתרחשה בשבוע שעבר היא לא אחרת מאשר פריצת שווא. רמת התמיכה החשובה שוכנת בשלב זה על 4580 נקודות ואילו רמת ההתנגדות היתה ונשארה בשיא השנתי על 5250.

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם.

בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת קו מגמה יורד מתחילת השנה ועד היום, יחד עם זאת ניתן לראות שהמגמה המינורית במניה היא בשלב זה עולה. לדעתי מי שבחוץ צריך להמתין לפריצת ההתנגדות האופקית ב 1665 נקודות ע"מ לקבל איתות קניה ואילו מי שכבר מחזיק את הנייר יכול להמשיך לזרום איתו כאשר הסטופ ימוקם ברמת 1560 שבמידה ותשבר יתקבל איתות שלילי למניה.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני – תמונה טכנית דומה מאד לזו של מניית לאומי, נסחרת תחת קו מגמה יורד מתחילת השנה ועד היום, בשלב זה רק פריצת האופקית ב 1600 תהווה איתות טכני חיובי ושינוי טרנד מיורד לעולה. מי שכבר מחזיק את הנייר צריך לדעתי להציב סטופ ברמת 1500 נקודות.

אלביט מערכות (1081124) – החברה, אלביט מערכות בע”מ, פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. במאי 2010 הושלמה עסקת מיזוג, במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות, במישרין ובעקיפין, של אלביט מערכות. בתוך כך, נמחקו מניות אזימוט מהרישום למסחר בבורסה.

ניתוח טכני – המניה נסחרת כעת בין רמת התנגדות ב 21200 נקודות לבין רמת תמיכה ב 18900 נקודות, שבירה או פריצה של אחד הצדדים הללו יתנו את האיתות הטכני למהלך הבא בנייר. להערכתי לאור תצורת הגרף והנרות נראה שההכרעה תהיה דווקא למטה אבל יש להמתין ולתת לשוק להכריע.

דיסקונט (691212) – התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:

- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח.
- בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה, פורצת קו מגמה יורד ובשלב זה נראה שעושה פול בק לבדיקת הפריצה מלמעלה כלפי מטה, הנעילה השבועית מעל רמת 700 הנקודות מעידה לדעתי על אפשרות שנראה ניסיון נוסף לפריצת האופקית ב 732, שבמידה ואכן תפרץ יתקבל איתות קניה משמעותי למניה.

על רגל אחת

טבע (TEVA) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25 , היות והמנייה הינה ארביטראZית הנסחרת גם בחו"ל, והיא נקבעת שם , אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל.  , שמראה לנו כי המנייה שקיבלה אתות שלילי טכני לאחרונה נמצאת בשלב זה בדשדוש סביב רמת 50 דולר. רק יכולת לפרוץ את רמת ההתנגדות על 52 דולר בשילוב ממוצע 50, יחזיר למנייה אתות חיובי ראשוני , כאמור בינתיים אינ זה ככ , והאתות השלילי בתוקף. תמיכה קרובה על 42.5 דולר. –ולמעשה ללא שינוי מהסקירה מהשבוע הקודם.

בזן (2590248) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.  מבט טכני מראה כי , המנייה שברה את תמיכת קו מהלך עולה לטווח הקצר, אולם נמצאת בתוכ תנועה רוחבית צרה יחסית , לטווח המיידי \ קצר . תחום -188-198 הינו טווח המתנה לפני קבלת אתות המשכי בהתאם.

כלכלית י-ם (198010) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א100 וכן במדד נדלן 15. מבט טכני מראה כי , המנייה הגיעה לאחרונה לרמת התנגדות באזור 3000 אופקי שזו רמת התנגדות חשובה טכנית.  בשלב זה רק סגירה מעל רמת 3030 , יאשר המשך חיובי למנייה , כאשר התמיכה החשובה נמצאת ברמת -2633. מכלול התמונה הטכנית רוויה , והסיכוי למימוש \אתנחתא גבוה.

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א100.  מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת תוכ מהלך רוחבי ברור בשבועות האחרונים – בתחום , 8810-9500, כאשר רק יציאה מתחום זה במונחי סגירה , יאשר אתות המשכי ברור למנייה.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת עדיין תחת מימוש כאשר לאחרונה שברה את רמת 1800 אשר הופכת לרמת התנגדות כעת. רמת ההתנגדות המשמעותית נמצאת על -1950 בשילוב קו מהלך יורד ברור , ומשמעותו , כל עוד שהמנייה מתחתיו אזי – המימוש\ אתות שלילי - בתוקפ. .

בזק (230011) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מאשר כי כללית המנייה נמצאת בתוך תבנית תעלה עולה , אולם לאחר שלאחרונה הגיעה לתקרת תבנית זו והתהפכה , ובייחוד ששברה תמיכת 900 בתוך התבנית, אזי יעדה כעת לעבר תמיכת התבנית באזור- 850 , יעד שהושג בדיוק ביום המסחר האחרון.  כעת המנייה לפני הכרעה, שבירת 850 במונחי סגירה יאשר אתות שלילי \המשך מימוש בעוד היפוכ על תמיכה במחזור יאשר תחילת מהלך עולה בתוכ התעלה העולה שוב.

פז נפט (1100007) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי כללית המנייה נסחרת בתנועה רוחבית 50000-55000 כאשר לאחרונה הגענו עד לתקרת טווח רוחבי זה. כעת נתמכת המנייה על ממוצע 50 בתוכ התנועה הרוחבית שהוא למעשה רמת האיזונ בה (52500 ביום המסחר האחרון ). שבירת רמה זו יאשר יעד לתחתית הטווח הרוחבי.  בכל מקרה אתות מהותי יתקבל רק ביציאה מהתחום 55000\50000.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/01/2011
הסקירה השבועית של ספונסר, 5/12/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/09/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/08/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 1/08/2010
Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.