כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

2/01/2011

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – בסיכומו של שבוע המסחר האחרון לשנת 2010 רשמו המדדים המובילים בבורסה בת"א עליות שערים נאות בהובלתם של מדדי היתר. שני מדדי היתר, יתר 50 ויתר ת"א עלו בכ-2% כל אחד לעומת עליה של כ-1.5% במדדי המניות המובילים.

עד יום ג' נסחר השוק ביציבות אך ביום ד', עם הכרזת השותפות בקידוח לויתן, רציו, אבנר, דלק קידוחים, דלק אנרגיה, דלק קבוצה וכהן פיתוח כי המאגר מכיל בהתאם לתחזיות כ-16 TCF של גז טבעי, גילוי המציב אותו כתגלית הגז הטבעי הגדולה שהתגלתה בעולם בעשור האחרון, זינקו מדדי המניות בכ-2% בהובלת מניות אלה. ביום ה', יום המסחר האחרון של שנת 2010 , תממש מעט השוק כשגם ביום זה בלטו שותפות הלויתן אם כי הפעם לכיוון השלילי.

באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים של כ- 0.3% בממוצע.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב-1.61%, מדד ת”א 75 התחזק ב-0.96%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 1.09%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 0.71% ומדד התל-טק 15 נחלש ב-0.64%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כמעט 1% לרמה של 3.549 ש”ח לדולר. בנטרול פקיעת האופציות לחודש דצמבר שהתרחשה ביום ה', מחזורי המסחר השבוע היו ממוצעים והסתכמו בכ-1.7 מיליארד בממוצע.

בסיכום שנתי מדד המעו”ף עלה ב- 15.84%, מדד ת”א 75 התחזק ב-15.69%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 6.79%, מדד הנדל”ן 15 רשם השנה עליה של 15.39% ומדד התל-טק 15 התחזק ב-4.94%.

תחזית – עליות השערים שהתרחשו השבוע במעו"ף מחזקים את איתות הקניה הברור שהתקבל לאחר שהמדד פרץ בצורה מאוד ברורה את רמת ההתנגדות החשובה באזור 1280 הנקודות וכעת לאחר כיבוש רמת 1300 הנקודות כיעד ראשון הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של 1350 נקודות. כל עוד מדד המעו”ף נמצא מעל 1280 הוא במגמה עולה לכל הטווחים ולדעתנו גם שנת 2011 תהיה חיובית ותסתיים בעלייה דו-ספרתית של המדד.

ניתוח מניות

דיסקונט (691212) – התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח.
- בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.
- בנקאות פרטית. מניות הבנק נסחרות במדד ת”א 25.

ניתוח טכני – עולה בחדות בשני ימי המסחר האחרונים של השנה ומתקרבת להתנגדות האופקית ב 813, שיא אחרון. פריצה של ההתנגדות תהווה איתות חיובי וסמן יעד ראשון סביב 850 נק', התמיכה עולה עם קו המגמה העולה המסומן בירוק, שבירתו תהווה סטופ לטרייד.

בזן (2590238) – החברה, בתי זקוק לנפט בע”מ, עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
- זיקוק: רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים, זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים. כמו כן, עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו”ל, וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
- פולימרים: ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן, שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק.
- ארומטים: ייצור חומרים ארומטיים, אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – ממשיכה במהלך העולה האחרון, פורצת רמות התנגדות חשובות גם ב 240 וגם ב 250 נק', ההתנגדות הבאה שוכנת ברמת 266, פריצתה תהווה איתות חיובי נוסף עם יעד לכיוון 300 נק'. ההתנגדויות האופקיות שנפרצו מהוות כעת רמות תמיכה. לסיכום, מי שבפנים יכול להמשיך לזרום בשקט עם הטרייד, מי שבחוץ שימתין לפריצת 266.

ישראמקו (232017) – השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.ישראמקו יה”ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – נסחרת בין רמת תמיכה מאד חזקה ומשמעותית ב 39-40 נק' לבין רמת התנגדות שנפרצה לשווא השבוע ב 46.5 נק'. יציאה מהתחום הנ"ל תהווה איתות טכני משמעותי לקראת ההמשך. למעקב בלבד בשלב זה.

דלק קידוחים (475020) – השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת, אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות. בנוסף, נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

ניתוח טכני – פורצת משולש מתכנס אך נתקלת בשלב זה בהתנגדות אופקית ב 1480 נק', פריצת התנגדות והתבססות מעליה תוציא מהלך עולה נוסף לעבר השיא השנתי, רמות התמיכה שוכנות כעת ב 1400 ו- 1300 נק'.

מכתשים אגן (1081819) – החברה, מכתשים אגן תעשיות בע”מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.

תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

ניתוח טכני – נסחרת בהתכנסות מחירים שעדיין לא נפרצה, בשלב זה המחיר מתקרב לפריצת ההתכנסות ובקרה שאכן תפרץ יתקבל איתות טכני חיובי עם יעד לונג גבוה מאד. למעקב בלבד בשלב זה אך בכוננות קניה במקרה של פריצה.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם.

החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נמצאת במהלך עולה ברור הנשען בתוך תבנית  תעלה עולה. השבוע הגיעה המנייה שוב, לתמיכת התעלה העולה , והסתובבה מעלה  כאשר ביום א צריכה  להתקבל ההכרעה לטווח המיידי.כלומר- פריצת רמת. 433000  ויעד עד לתקרת התעלה  , או  ניסיון  לשבירת התעלה העולה  ואז קבלת אתות שלילי לטווח הקצר. נראה כי המהלך העולה  עדיינ נותר  במומנטום , ולכן  היעד כעת הינו רמת -450000  כהתנגדות קרובה בתוכ התעלה העולה.

כיל  (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בשלושה מגזרים:

- כיל דשנים: הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה. כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
- כיל מוצרים תעשייתיים: ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום.
- כיל מוצרי תכלית: ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים, רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.

נוסף על המגזרים הנ"ל, לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.  מבט טכני מראה כי  לאחרונה פרצה המנייה טווח התכנסות מחירים עולה ונתנה למעשה אתות חיובי נוספ. מאז התממשה מעט המנייה והשבוע ביצעה היפוכ - קרוב לתמיכת רמת הפריצה על רמת 5850 ( תחתית קו המהלך העולה  על הגרפ ) , ולכן בתחילת השבוע נקבל אתות המשכ לטווח המיידי\קצר והוא יתקבל לפי התנועה כלומר- פריצת 6220 המהווה כעת התנגדות מיידית ייתן אתות ליעד על 6600 , ואילו כשלון  ישאיר את המנייה בדשדוש בין תמיכת קו המהלך העולה המתכנס ל-6220. כללית המנייה ממשיכה לשהות תחת מהלך עולה ברור  -ומעל קווי מגמה תומכים וכל שככ  הינה חיובית.

על רגל אחת

PRGO – פריגו – מניות  החברה  נסחרות  גם בת"א וגם  בארה"ב , לכן המנייה הינה דואלית.  היא נקבעת בארה"ב ומבט טכני מאשר כי  היא ממשיכה  בהתכנסות מחירים עולה בשלב זה כאשר רמת 70 דולר מהווה התנגדות  , ו- רמת 65 מהווה תמיכה קרובה בתוכ התכנסות זו, כאשר השבוע נשברה רמת תמיכה זו , אולם כאמור ההתכנסות העולה עדיין בתוקפ, כאשר תמיכת ההתכנסות העולה עומדת  על רמת  62.7 בשילוב ממוצע 100 . ולמעשה כאנ תבוא ההכרעה היותר משמעותית – שבירה ייאשר אתות שלילי ואילו היפוכ על תמיכה יאשר קבלת מהלך עולה בתוכ ההתכנסות לעבר 65 דולר  בשלב ראשון.

אלביט הדמייה (1081116) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100.  מבט טכני מאשר כי  עדיין המנייה נותרת באתות שלילי וזאת כל עוד שנותרת מתחת לרמת ממוצע 50  המתנגד כעת , ברמת 4784 , המנייה השכילה לחצות את 4700 השבוע אולם , כאמור אתות יותר  חיובי יתקבל רק בפריצת ממוצע 50. 

ברינסווי  (1100718) – המנייה נסחרת   במדד ה יתר, וטכנית שוב הגיעה  השבוע לתמיכת  רמת  70 , ונתנה שם היפוכ.  כעת רמת ממוצע 50 אשר  על 772 ביום המסחר האחרון , מהווה התנגדות ורק פריצתו יאשר תיקון עולה המשכי לעבר רמת  800 ומעל על 900.   רמת 700 נותרת כתמיכה מהותית.

PLX – פרוטאליקס – מנייה זו הינה  מניית ארביטראZ  כלומר נסחרת גם בארץ וגם בארה"ב. היות והיא נקבעת בחו"ל- ניתוח טכני מתבסס על שערי חו"ל- ושם ניתן לראות כי המנייה חצתה לאחרונה את רמת 9 דולר והיא נעה לעבר ההתנגדות החשובה הקרובה על 10 דולר, רמה שהשבוע הגיעה אליה כצפוי.   פריצת ההתנגדות יאשר אתות חיובי המשכי עם יעד לשיא על  12.7. נראה כי המנייה תצטרך איזה דשדוש\מימוש- לפני המשכ עולה עקב תמונה טכנית מאוד גבוהה.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/01/2011
הסקירה השבועית של ספונסר, 5/12/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/09/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/08/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 1/08/2010
Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.