כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

25/05/2009

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – עליות שערים נאות נרשמו בסיכום שבוע המסחר החולף למרות סגירה שלילית ביום חמישי. המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כ- 4% בממוצע כשמדד ת"א 75 בלט לחיוב כשעלה בכמעט 5% בהובלה של מניות פורמולה ו- 012 שעלו בכ- 22% כל אחת. באפיק הסולידי מדדי התל בונד סיימו בעליות שערים נאות של כ- 2% בממוצע.

באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה חיובית בצמודי המדד הקצרים והבינוניים אולם באפיק השקלי נרשמו ירידות שערים חדות לאחר פרסום של הגיוסים הצפויים בשנתיים הקרובות. מחזורי המסחר המשיכו להיות גבוהים יחסית ועמדו בממוצע על כ- 1.9 מיליארד ש"ח ליום.

שבוע המסחר נפתח ביציבות על רקע נעילת המסחר המעורבת ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב. המדדים המובילים נסחרו ביציבות לאורך יום המסחר בטווח מחירים צר יחסית ובליווי מחזורי מסחר נמוכים מהממוצע, זאת ככל הנראה בהמתנה לפתיחת שבוע המסחר בבורסות חו"ל. מניית אקספון בלטה לחיוב כשזינקה בכ- 45% לאחר פרסום הדו"חות בהם דיווחה על גידול של 36% בהכנסותיה ל- 21.5 מיליון דולר. יום שני נפתח בירידות שערים קלות בהתאם למגמה העולמית בפתיחת שבוע המסחר. בשעות הצהריים המדדים המובילים עברו להיסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הנדל"ן ובהמשך גם מניות הבנקים הצטרפו למגמה החיובית והובילו את עליות השערים לאחר שמורגן סטנלי העלה את ההמלצה לשוק הישראלי ל- "משקל יתר". עליות שערים אלו נמשכו גם ביום שלישי בעקבות הראלי שנרשם יום קודם לכן במדדי ארה"ב. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה חיובית בהובלה של מדדי הפיננסים והנדל"ן שעלו בכ- 4%.

יום רביעי נפתח בעליות שערים קלות בהשפעת המגמה המעורבת שנרשמה בארה"ב בנעילת המסחר. המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בתנודתיות גבוהה יחסית והחל משעה 12 לערך המגמה החיובית התחזקה בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה. מניות כי"ל ואלביט מערכות הובילו את עליות השערים כשרשמו עלייה חדה של כמעט 5% כל אחת. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 1.46% ומדד הנדל"ן עלה ב- 2.04%.

ביום חמישי, המדדים המובילים פתחו את המסחר בירידות שערים בהשפעת הנעילה אמש בארה"ב. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הבנקים. לקראת סיום ירידות השערים התחזקו בהשפעת הירידה בחוזים העתידיים ובורסות אירופה אשר רשמו עליות שערים. פרטנר בלטה לרעה כשרשמה ירידה חדה של כ- 5% לאחר פרסום דו"חות שלא התקבלו באהדה אצל המשקיעים. בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 1.60% ומדד הבנקים ירד ב- 2.44%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1.78 מיליארד ש"ח.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 4.14% מדד ת"א 75 עלה 4.65%, מדד הבנקים עלה ב- 4.16%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 3.58% ומדד התל-טק 15 רשם עליה של 3.01%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית חדה של כ- 4.5% לרמה של 3.96 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף עלה בשבוע המסחר החולף בכ- 4% למרות שביום חמישי נרשמו דווקא ירידות שערים, במהלך העליות פרץ המדד את רמת ההתנגדות אותה ציינו בשבועות האחרונים ברמה של 850 הנקודות ורק שבירה חזרה שלה כלפי מטה תוציא את המדד מאיתות הקניה (לונג) בו הוא נמצא כיום. היעד במקרה של המשך עליות נמצא באזור רמת 910 הנקודות אולם למרות כי הניתוח הטכני מראה שהמגמה החיובית צפויה להמשך גם בשבוע הקרוב ההרגשה באוויר היא כי חייב להגיע מימוש/תיקון בימים הקרובים לכיוון אזור 800 הנקודות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם השבוע ירידה חדה במיוחד של כ- 4.5% אל מתחת לרמת 4 השקלים לדולר ובכך התקבל איתות שורט (מכירה) ברור עם יעד של 3.65 ש"ח לדולר במידה ולא יצליח לחצות חזרה כלפי מעלה כבר בתחילת השבוע. 

מדד DAX גרמניה - המדד כולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.

בהמשך לניתוחים קודמים כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הגרמני לא מצליח במהלך חודש מאי בכמה ניסיונות לפרוץ את רמת ההתנגדות החשובה באזור 5000 הנקודות. רק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה  מחודש עם יעד גבוה בכ- 10% נוספים.

מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת. במדד זה ריכוז גבוה של מניות טכנולוגיה. המדד נסחר בתחילת שבוע המסחר במגמה בעליות שערים. ביום רביעי המדד נסחר בעליה ונשק לאזור ההתנגדות העליון, אולם לקראת העילה המדד התהפך וחתם בירידה של 0.4%. ביום חמישי המגמה השלילית נמשכה, אולם המגמה חיובית כל עד המדד נסחר מעל לרמת התמיכה האופקית ב- 1664 נקודות. לסיכום, המדד נסחר בתעלה אופקית כאשר הגבול העליון שוכן ב- 1770-1780, מלמטה ב- 1664 ונקודת האיזון סביב 1700 נקודות.

מדד דאו ג'ונס – מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב, והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק.

מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייתיות נבחרות ומייצגות. המדד רשם שבוע מסחר שלילי, זאת למרות הפתיחה החיובית שנרשמה ביום שני, זאת על רקע נתוני מאקרו מעורבים. טכנית המדד נמסחר בתנועה צידית מעל רמת ה- 8216 נקודות.

שבירה של רמה זו וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לתחילת תיקון עמוק יותר.מלמעלה רמת ה- 8645 נקודות מהווה התנגדות אופקית.

מדד S&P 500 - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד רשם שבוע מסחר שלילי, זאת למרות הפתיחה החיובית שנרשמה ביום שני, זאת על רקע נתוני מאקרו מעורבים. טכנית המדד עבר למסחר בתנועה צידית מעל רמת ה- 876 נקודות. שבירה של רמה זו וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לתחילת תיקון עמוק יותר.

מדד VIX – מדד ה- VIX הוא בעצם ממוצע פשוט של סטיית התקן הגלומה בארבעה זוגות של אופציות call ו-put הנמצאות בכסף על מדד S&P 500 (זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש) מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא.

מדד הפחד ביטא שליליות לשווקים, כלומר המתאם למדד הוא הפוך וגרף ה- VIX ייראה כתמונת ראי להתנהגות המדד עצמו.
ניתוח טכני – המדד נסחר במגמה שלילית בפתיחת שובע המסחר וביום רביע נסחר בשפל של 26.57, אולם בסיכומו של יום המדד ננעל בעליה קלה. ביום חמישי המדד עלה ב- 8% בהתאם למימוש במדדים. רמת ה- 34 משמשת כאזור התנגדות כפול שרק פריצתו תהווה טריגר לתחילת תיקון עמוק יותר במדדים המובילים, ובפרט מדד ה- S&P500.

נפט – הנפט התסס במהלך שבוע המסחר שחלף מעל לרמת ההתנגדות האופקית ב- $60 שנפרצה בשבוע שעבר. טכנית ההתבססות מהווה חיזוק למגמה העולה וכל עוד נסחר מעל $59 המומנטום חיובי ואמור לתמוך בהמשך המהלך על עבר מחיר היעד ב- $67.29. שבירה כלפי מטה של רמת ה- $59 תהווה טריגר להמשך תיקון עם יעד קרוב ב- $56.4 שאמורה לתמוך בשלב זה במהלך העולה.
ניתוח מניות

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם.

החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור ונתנה תשואה מדהימה מהשפל שנרשם ב 80000 נקודות ועד לשיא האחרון ב 230800 נקודות וזאת תוך מספר חודשים בלבד. פריצת רמת 230800 תיתן יעד לסגירת הגאפ הפתוח על 260000 הנק'. מלמטה שוכן אזור תמיכה ברמת 180-192000 הנק' ששבירתו כלפי מטה יהווה איתות טכני שלילי וכן שבירת קו המגמה העולה. לדעתי נראה דשדוש בין 23800 מלמעלה ל 180000 מלמטה לפני המהלך הבא במניה.

אורמת (260018) – החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.

ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה עולה שהחלה להבנות בתחילת השנה ונמשכת עד היום וזאת תוך יצירת שיאים ושפלים עולים. בימי המסחר האחרונים ראינו בפעם השנייה כשלון בפריצת ההתנגדות  ב 3520  ובשל כך המניה החלה בתנועה למטה. התמיכה הקרובה שוכנת ברמת 3054 ששבירתה תביא לתנועה יורדת נוספת עד לתחתית התעלה העולה (מסומנת בירוק בגרף). לסיכום, לונג רק בפריצת ההתנגדות ב 3520 שתיתן יעד מהיר ל 4000~.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע"מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

בנוסף, לפועלים פעילות שאינה בנקאית, המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי, ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים, קופות גמל ושירותי נאמנות. ביולי 2008 הושלמה עיסקה, לפיה רכש בנק מזרחי את מלוא החזקות פועלים בבנק יהב.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור תוך השענות על קו מגמה עולה לאורך כל הדרך. התנגדות קרובה על רמת 1050 נקודות שסגירה מעליה תיתן יעד עולה נוסף ברמת 1125 נקודות, מאידך התמיכה החשובה שוכנת כעת ברמת 950 נקודות בשילוב עם קו מגמה עולה ואחריה תמיכה נוספת ברמת 907 נקודות. לדעתי נראה תנועת דשדוש  בין 1050 ל 950 בתקופה הקרובה במניה.

בזן (2590248) – החברה, בתי זקוק לנפט בע"מ, יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, מוצרים לתעשיה הפטרוכימית, חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור שמנים בסיסיים ושעווה. עד ספט' 2006 הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד. במסגרת הליך הפרטת החברה, פוצלה פעילותה באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה, אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט. נכון לפבר' 2007 מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.

ניתוח טכני – המניה פרצה רו התנגדות יורד ובדקה אותו בהצלחה כתמיכה. עם זאת, המניה נאבקת זה כמה שבועות עם איזור ההתנגדות סביב 155 הנקודות ועם ממוצע נע 200 ונכון לעכשיו, למרות הזינוק הגדול שראינו השבוע, ממשיכה להיכשל בפריצתם מעלה. פריצה של איזור זה ייתן יעד באיזור 180 הנקודות.

גזית גלוב (126011) – החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים.

בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת מעל איזור התמיכה החשוב בין 2000-2050 הנקודות. ניתן לראות בגרף כי איור זה ששימש בעבר גם תמיכה וגם התנגדות משמש כרגע כקו צוואר למה שיכול להתפתח לתבנית רו"כ (לא אידיאלית בגלל מחזורי המסחר). גם אם התבנית קיימת וגם אם לא, שבירה של איזור 2000 הנקודות שם גם נמצא ממוצע נע 50 יהווה איתות שלילי למניה. היפוך מעל רמה זו יאפשר מהלך חזרה לאיזור 2300 הנקודות ולכן אם פקודת SL תמוקם קרוב, ניתן יהיה לשמור על יחס סיכוי\סיכון חיובי לטרייד.

אידיבי אחזקות (736579) - החברה, אידיבי אחזקות בע"מ, הינה חברת השקעות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בחברות הפועלות במגזרים השונים של המשק הישראלי. מרבית אחזקותיה המהותיות של קבוצת אידיבי אחזקות, מוחזקות באמצעות חברות ההבת, בניהן אי די בי פיתוח. דרך חברות אלו משקיעה אידיבי אחזקות בענפים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה כגון: תחומי התקשורת והטכנולוגיה וכן בענפי תעשיה, מסחר, נדל"ן ובנין, מימון, ביטוח ושוק ההון.

עם החזקותיה העיקריות נמנות החברות סלקום, נטוויז'ן, ברק, מפעלי נייר, נכסים ובנין, כלל ביטוח ושופרסל.

ניתוח טכני – המניה נתמכת ע"י קו תמיכה עולה וע"י מרכז בולינגר (ממוצע נע 20) כיאה למגמת עליות מובהקת. עם זאת, ניתן לזהות על הגרף מספר איתותים שעלולים להדליק נורה אדומה. ראשית, המניה כושלת בינתיים לסגור מעל לשיא הקודם וליצור שיא עולה חדש. בנוסף, ניתן לראות כי המתנדים הארוכים מפתחים סטייה דובית קלה. הסימנים הם עדיין ראשוניים ואינם מסמלים על חולשה כרגע אך שבירת קו התמיכה העולה יחד עם ממוצע נע 20 יוכל להוות איתות שורט אגרסיבי למניה.

פריצה ברורה של רמת 8000 הנקודות תבטל את האפשרות הזו.

פז נפט (1100007) – לחברה, פז חברת הנפט בע"מ, שלושה תחומי פעילות מרכזיים:

- מגזר מתחמי התדלוק והמסחר: תחנות דלק ציבוריות.

-  שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, ללקוחות הקבוצה.

- מגזר הזיקוק: מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.

יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן, תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.

המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין, סולר, דלק סילוני, מזוט, שמנים וחומרי סיכה.

ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. ניתוח טכני מראה בברור כי המנייה עשתה השבוע צעד חשוב טכנית כדי לחזור למהלך העולה, כאשר פרצה  התכנסות מחירים (קווים כחולים על הגרף) ואף את רמת 45000 אופקית ביום המסחר האחרון, וכן את 46900 המהווה התנגדות יותר מינורית. היעד כרגע עומד על רמת  50000, אופקי, ונראה כי שם תיבחן המנייה שוב להמשך. יש לציין כי לגבי המחזורים, לא ראינו עלייה  בימים האחרונים, אולם אם נסתכל  היסטורית על הגרף, נוכל לראות שתמיד שהמנייה מבצעת מהלך עולה כלשהוא, המחזורים גם אז לא עלו ונשארו ברמת הממוצע. כך שדבר חריג מבחינה זו  לא קורה.

לסיכום, תנועה עולה עם יעד ראשון על רמת 50000, תמיכה על קו המגמה העולה (סגול), בשילוב אופקי 45000.

שופרסל (777037) - החברה, שופרסל בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות:

- קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים עם דגש על שירות הלקוח, וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים, וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.

- נדל"ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים, והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים. הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.

ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. ניתן לראות טכנית כי המנייה נמצאת במהלך עולה בשבועות האחרונים, כאשר בשבועיים האחרונים התבצע מימוש לאחר עלייה מרמות התמיכה, אולם כאמור התנועה הכללית היא עולה כאשר קו התמיכה  העולה (סגול) מאשר את המהלך העולה. בשלב זה נראה כי ביום המסחר האחרון, המנייה סגרה מעל קו המגמה היורד לטווח קצר (מקווקו בגרף) זה שהראה את מסלול המימוש, אולם עדיין ללא גידול במחזורי המסחר. נראה כי היעד הקרוב של המנייה הינו באזור 1400- 1423 אופקיים, כאשר פריצה של רמות אלה תיתן איתות חיובי נוסף. תמיכה כאמור על קו המגמה העולה (סגול) כאשר רמת 1300 אופקי היא איתות הסטופלוס בשלב זה.

על רגל אחת

כלכלית ירושלים (198010) - מתקשה בשלב זה עם רמת 3000 ולכן לדעתי תצא לתיקון טכני, תמיכה חשובה ברמת 2500. יתכן גם שהמניה בונה תבנית דגל עולה ולכן סביר שתמשיך לדשדש / להתממש בתקופה הקרובה. פריצת 3000 (ע"ב סגירה) תהווה איתות חיובי.

קרדן אן.וי (1087949) - המניה נמצאת בשלב של תיקון טכני למהלך העליות החזק שעשתה. תמיכה מאד חשובה שוכנת ברמת 1350 נקודות ששבירתה תהווה גם שבירת קו המגמה העולה הארוך. מאידך, פריצת רמת 1615 נקודות תהווה איתות ראשוני ופריצת 1720 איתות שני לחידוש המהלך העולה במניה.

לאומי (604611) – למרות ניסיון נוסף, המניה ממשיכה להיכשל בפריצת איזור 1090 הנקודות. פריצה ברורה של רמה זו תהווה איתות קנייה ושבירה של רמת 1000 הנקודות תהווה איתות שלילי.

דלק קבוצה (1084128) – המניה מפגינה חולשה רגעית אחרי גל העליות ויוצרת שיא יורד. חוסר יכולת ליצור שיא עולה חדש ושבירה של רמת 40000 הנקודות תהווה איתות שלילי למניה. היפוך מעל רמה זו יוכל להוות איתות קניה אגרסיבי.

ישראמקו (232017) -  מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100, כאשר טכנית ניתן להגיד כי המנייה נמצאת בתנועה רוחבית 50- 53.6 במונחי שערי סגירה. כל זאת בשילוב רצועת בולינגר מכווץ . לא נותר, אלא רק להמתין לאיתות לתנועה החדה שכנראה בפתח.

אפריקה (611012) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. טכנית ניתן לומר כי המנייה ממשיכה לנוע בתנועה רוחבית 8000 - 9000 במונחי שערי סגירה, ולכן רק יציאה מתחום זה תיתן איתות בהתאם,ובגובהה רמת הדשדוש.

הכותב הנו יו"ר ספונסר

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות". כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/08/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 26/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 19/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 13/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 7/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/05/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 25/05/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 10/05/2009
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.