כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מדיניות כלכלית

הממונה על השכר פרסם את נתוני השכר בשירות המדינה לשנת 2008

21/10/2009

הממונה על השכר באוצר, אילן לוין, פרסם השבוע את נתוני השכר בשירות המדינה לשנת 2008

הדו"ח כולל ממצאים עיקריים לגבי הוצאות השכר של כ- 57,189 אלף עובדי משרדי הממשלה ו-87,791 אלף עובדי ההוראה השייכים לשירות המדינה

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, אילן לוין, הגיש השבוע (יום ב') את הדו"ח שעוסק בהוצאות השכר בשירות המדינה לשנת 2008 לראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, סגן שר האוצר, יצחק כהן, יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין ונציב שירות המדינה, שמואל הולנדר. כמדי שנה, הדו"ח מוגש בסמוך לפרסום דו"ח הוצאות השכר של גופים מתוקצבים ונתמכים במגזר הציבורי לשנת 2008 אשר צפוי להתפרסם בשבוע הבא.

"שירות המדינה" כולל את כל משרדי הממשלה ו-22 בתי החולים הממשלתיים, ביניהם 11 בתי החולים הכלליים. יודגש כי במסגרת שירות המדינה לא נכללים יחידות הסמך של משרד הביטחון וכוחות הביטחון (צה"ל, משטרה, שב"ס, מוסד ושב"כ), אך הדו"ח כולל פירוט שכר לשנת 2008 בהתאם  לדרגות השונות בצה"ל, במשטרה ובשירות בתי הסוהר.

הדו"ח כולל נתונים לגבי הוצאות השכר של 144,980 עובדים: 57,189 עובדי משרדי הממשלה (כולל משרד הביטחון - משרד ראשי) ובתי חולים ממשלתיים ו-87,791 עובדי ההוראה בשירות המדינה, תוך אבחנה בין דירוגים מקצועיים וקבוצות שכר.

בשנת 2008 94.3% מכלל העובדים במשרדי הממשלה הועסקו בדירוג דרגה (חוזה שכר בהתאם להסכמים קיבוציים) ו- 5.7% הועסקו בחוזה אישי מיוחד.

בשנת 2008 השכר הממוצע לחודש (כולל תשלומים שנתיים והחזר הוצאות) במשרדי הממשלה היה 12,654 ₪.

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, אילן לוין: "מהדו"ח עולה כי שכר עובדי ההוראה בשנת 2008 עלה בלמעלה מ- 8%, העלייה נובעת בחלקה מתחילת יישום רפורמת "אופק חדש" ובהסכמי השכר שנחתמו בשנת 2008. כיום, מספר בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים שהצטרפו ל"אופק חדש" גדול פי 4 (כ-1,300 בתי ספר) לעומת התקופה אליה מתייחס הדוח, ובהתאם לכך ניתן לומר שגם דוחות השכר הבאים יעידו על עליית שכר המורה בישראל. כולי תקווה שנצליח להרחיב את הרפורמה ולקדם הסכם שכר שייטיב גם עם מורי החינוך העל יסודי".

לוין התייחס לפערי השכר בין נשים לגברים בשירות המדינה ואמר: "על אף פערי השכר, מעודד לראות כי אחוז הנשים הבכירות בשירות המדינה הכפיל עצמו בעשור האחרון. ב1997 אחוז הנשים שהועסקו בחוזה "אישי- בכירים" היה כ- 15% ובשנת 2008 נשים בכירות מהוות כ- 30% מכלל העובדים הבכירים בשירות המדינה".

לוין ציין כי דו"ח זה מביא לידי ביטוי באופן חלקי בלבד את הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות, על פיהם ישולמו תוספות שכר בגובה 5% לכלל המגזר הציבורי וכ- 24% למרצים ולרופאים, בהתאם לפריסה שסוכמה.

נתוני השכר מתפרסמים, זה השנה השמינית, כחלק ממגמת הגברת השקיפות והנגישות למידע ממשלתי (הגשת הדו"ח איננה מחויבת על פי חוק). עם פרסום הנתונים בדו"ח זה, בצירוף הנתונים שיפורסמו במסגרת הדו"ח על הוצאות השכר בגופים נתמכים ומתוקצבים, אנו למעשה מקיפים בדיווחי 2008 את כלל נתוני השכר על כ- 437,992, המושפעים מהסכמי השכר בשירות הציבורי.

יצוין כי הנתונים בדו"ח מתייחסים לשכר העובדים בתפקידם בשירות המדינה בלבד, ללא מקורות הכנסה מעבודות נוספות במידה ואלה אושרו על ידי נציבות שרות המדינה (לדוגמא: שכר רופא המובא בדו"ח זה לא כולל את שכרו בגין עבודתו בקרן המחקרים או עבודה פרטית אחרת).

בדו"ח מתפרסמים הנתונים הבאים:

• דו"ח הוצאות השכר ומספר המשרות בשירות המדינה בשנת 2008.

• פרופיל השכר של נושאי דרגות במשטרת ישראל בצה"ל ובשב"ס.

• רשימת בעלי התפקידים במשרדי הממשלה האזרחיים ששכרם ברוטו גבוה מ-30,000 ₪  לחודש (משרה מלאה).

• רשימת בעלי התפקידים במשרד הביטחון ששכרם ברוטו גבוה מ-30,000 ₪ לחודש (משרה מלאה).

• שכר נשים מול שכר גברים ואחוז הנשים בשירות המדינה.

ניתוח השכר הממוצע לפי חלוקה לעשירונים ודירוגים מקצועיים

עובדי מדינה

השכר הממוצע של בעלי השכר הגבוה (עשירון עליון של כל דירוג, קרי 10% מעובדי הדירוג בעלי השכר הגבוה ביותר) נע בין 12,113 ₪ (בדירוג פיזיותרפיסטים) לבין 57,885 ₪ (בדירוג מוקבלים לשופטים). השכר החודשי הגבוה ביותר בשירות המדינה הוא 66,614 ₪.

השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-גבוה (40% מעובדי הדירוג שרמת שכרם משייכת אותם לעשירונים 6 עד 9 בכל דירוג) נע בין 8,658 ₪ (בדירוג מרפאים בעיסוק) לבין 50,598 ₪ (בדירוג מוקבלים לשופטים).

השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-נמוך (40% מעובדי הדירוג שרמת שכרם משייכת אותם לעשירונים 2 עד 5 בכל דירוג) נע בין 6,436 ₪ (בדירוג מרפאים בעיסוק) לבין 39,647 ₪ (בדירוג מוקבלים לשופטים).

השכר הממוצע של בעלי השכר הנמוך (10% מעובדי הדירוג שרמת שכרם משייכת אותם לעשירון התחתון בכל דירוג) נע בין 4,976 ₪ (בדירוג רוקחים) לבין 38,963 ₪ (בדירוג מוקבלים לשופטים).

השכר הממוצע של העובדים המועסקים על פי חוזה אישי מיוחד נע בין 9,132 ₪ (בדירוגים 48 ו-548 – שכר כולל במערכת הבריאות) לבין 37,691 ₪ (בדירוג 5 – חוזה בכירים ותיקים אשר מונו  לפני 1.6.96 וממשיכים בשירותם) .

עובדי ההוראה

השכר הממוצע של עובדי ההוראה בשירות המדינה בשנת 2008 היה 9,116 ₪, כאשר השכר הממוצע של בעלי שכר גבוה (עשירון עליון) בדירוג היה 18,962 ₪, השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-גבוה (עשירונים 6-9) בדירוג היה 9,950 ₪, השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-נמוך (עשירונים 2-5) בדירוג היה 6,934 ₪ והשכר הממוצע של בעלי שכר נמוך (עשירון תחתון) היה  4,660 ₪.

משרד הביטחון ("המשרד האזרחי", ללא אנשי צבא ועובדי מערכת הביטחון)

בשנת 2008, הועסקו במשרד הביטחון 2,366 עובדים. השכר הממוצע לחודש במשרד הביטחון, כולל עובדים המועסקים על פי חוזה אישי מיוחד, היה 18,325 ₪. השכר החודשי הגבוה ביותר במשרד הביטחון הוא 64,501 ₪.

השכר הממוצע בדירוגים נע בין 13,535 ₪ (בדירוג מנהלי) לבין 40,723 ₪ (בדירוג רופאים).

השכר הממוצע של בעלי השכר הגבוה נע בין 13,873 ₪ (בדירוג מנהלי עובדי הסכם) לבין     64,974 ₪ (בדירוג עובדי מחקר).

השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-גבוה נע בין 15,802 ₪ (בדירוג מנהלי) לבין 45,843 ₪ (בדירוג עובדי מחקר).

השכר הממוצע של בעלי השכר הבינוני-נמוך נע בין 11,092 ₪ (בדירוג מנהלי) לבין 33,741 ₪ (בדירוג רופאים).

השכר הממוצע של בעלי השכר הנמוך נע  בין 6,158 ₪ (בדירוג מנהלי) לבין 19,960 ₪ (עובדי מחקר).
שינוי ריאלי

שכר נשים בשרות המדינה (ללא עובדי הוראה ומשרד הביטחון)

הנשים מהוות 64% מסך העובדים – 34,552 משרות שמועסקות בהן נשים, 19,313 משרות שמועסקים בהן גברים.

פערי שכר בין נשים לגברים - שכרן הממוצע  ברוטו הינו 11,244 ₪ לעומת 14,787 ₪ שכר ממוצע ברוטו לגברים בשירות המדינה, המהווה 76% מגובה שכרם הממוצע של הגברים.

פערי השכר נובעים בעיקר מתפקידים ודרגות תפקיד - לתפקיד העובד/ת ולדרגתו/ה השפעה משמעותית על השכר, מכיוון שמרבית הנשים בשירות המדינה מועסקות בתפקידים מנהלתיים ובדרגות נמוכות יחסית לגברים – שכרן הממוצע נמוך יותר.

בנוסף, נמצא כי מספר השעות הנוספות שמבצעים גברים כמעט כפול מזה של הנשים ולכן התמורה בעד שעות אלה הינה כפולה (נשים מבצעות פחות שעות נוספות בצורה משמעותית). 

עם זאת, יצוין כי מספר הנשים ששכרן גבוה מ-30,000 ₪ הינו 368 נשים המהוות כ-32% מסך העובדים ששכרם גבוה 30,000 ₪. מספר הנשים הבכירות מתוך כלל העובדים הבכירים בשירות המדינה הכפיל עצמו בעשור האחרון, מ- 15% מכלל העובדים בשנת 1997 לכ- 30% בשנת 2008.

ניכר כי פערי השכר קטנו במעט על-פני השנים. חל צמצום משמעותי בפערים ברכיבי העבודה הנוספת והחזר ההוצאות - המשולמים בהתאם לתפקיד וע"פ ביצוע בפועל.

בדירוג המח"ר (אקדמאים במדעי החברה והרוח) אנו עדים לעלייה משמעותית במספר הנשים המועסקות בשירות המדינה בהשוואה למספר הגברים. הפער בין נשים וגברים צומצם ברכיבי השכר הפנסיוני  והחזר ההוצאות ואילו הפער גדל ברכיבי עבודה נוספת ושכר ברוטו.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.