כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
צרכנות פיננסית ובנקאות

מה יקרה לפנסיה שלנו מהיום בו נתחיל לקבל אותה?

23/06/2008

רוב הישראלים מאמינים כי רמת חייהם לעת זיקנה תקבע על פי סכום הקיצבה הראשון אותו הם אמורים לקבל עם יציאתם לפנסיה, ולא היא!

שחר לוי יועץ פנסיוני בכיר, ומנכ"ל שותף ב'רול ייעוץ פנסיוני', טוען שלא רק שגובה הקיצבה עלול להשתנות על פי מסלולי הקיצבה והחיסכון השונים מהם אנו מקבלים את הקיצבה, אלא שגם כוח הקנייה של הקצבה שלנו עלול להישחק בצורה חדה ומהותית בחלק מהמסגרות, ובחלקן הוא דווקא עשוי להישמר כמעט לחלוטין.

איפה כדאי לצבור את הפנסיה, ממי כדאי לקבל אותה, למי כדאי להישאר במסלול הצבירה הקיים שלו, ולמי כדאי לעבור? על כך בכתבה הבאה.

"גובה הקיצבה אותה נקבל עם פרישתנו נקבע על פי המסגרת ממנה נקבל את הקיצבה. שיטת התקבולים איננה אחידה בין המכשירים השונים, וההבדל ביניהם הופך למשמעותי ודרמתי ביותר ככל שהפנסיונר זוכה לחיים ארוכים יותר" אומר שחר לוי – יועץ פנסיוני בכיר ומנכ"ל שותף ב'רול ייעוץ פנסיוני'.

על מנת להבין כמה נקבל לעת זיקנה, ומדוע רמת החיים שלנו עלולה להישחק, סוקר שחר לוי את כל מסלולי הפנסיה העיקריים בהם נמצאים אזרחי ישראל, ומסביר ממה נובעת השחיקה ברמת החיים, וכיצד ניתן להינצל ממנה.

קרנות פנסיה גרעוניות

המכשיר הראשון שיש להכירו, הינן קרנות הפנסייה הוותיקות הגרעוניות שמהן אגב לא משתלם להעביר את כספי ההשקעה בשום מקרה. בקרנות אלה נערכת השחיקה הרבה ביותר בקצבת הפנסיה, והעמיתים של קרנות הללו עלולים לסבול משחיקה ריאלית של 40% ויותר בקצבתם אם יאריכו חיים. עדכון התשלומים החודשי לאורך הפנסייה לאחר קבלת הקיצבה הראשונה, ייעשה רק בשיעור עליית המדד בכל חודש בו הגיע המדד ל-4.25%, או לחלופין, כעבור שנתיים מיום העידכון הקודם לפי המוקדם ובגובה המדד. עדכון זה שוחק למעשה את כספי הקיצבה גם כלפי מדד המחירים במשק. "פה ראוי לציין כי מדד המחירים לצרכן איננו מייצג את העלייה ברמת החיים, ומי שצמוד רק למדד, ואפילו נשחק לעומתו, עלול לרדת בסולם הסוציואקונומי, למרות שריאלית, קצבתו לא השתנתה כביכול" אומר לוי.

רק לשם המחשה, השכר הממוצע במשק עלה משנות השמונים ועד השנים האחרונות בצורה ריאלית בעשרות רבות של אחוזים. כלומר, רמת החיים המקובלת כיום, גבוהה בעשרות אחוזים מרמת החיים שהיתה מקובלת בשנות ה-80.  השחיקה של הפנסיונרים נובעת בעיקר מכניסת טכנולוגיות חדשות, מהעלייה במחירם של מוצרים ושירותים שניתנו בעבר בחינם ועתה הם עולים כסף, מירידת מחירים של מוצרים מסויימים שהשפיעה לרעה על עליית המדד, בעוד מוצרים ושירותים אחרים שכלל לא היו קיימים הצטרפו למערך החיים, כמו למשל טלפונים סלולריים, או טלוויזיה בכבלים, המציינים אמנם עלייה ברמת החיים, אך נוגסים מהפנסיה שצמודה אך ורק למדד. כל אלה יוצרים כאמור עלייה ברמת החיים באופן נרחב הרבה יותר מהתייקרות המדד, ולכן פנסיונר הצמוד רק למדד המחירים לאורך שנים, כוח הקנייה שלו נשחק, ומקומו בסולם הצרכנים יורד בצורה חדה לעומת מיקומו בתחילת הפנסיה. "היסטורית, השחיקה ברמת החיים עמדה על 40% במהלך 25 השנים האחרונות, במונחים ריאלים.

לצערם של אלה שחסכו בקרנות הוותיקות הגרעוניות, שמספרם עומד כיום על 400 אלף עמיתים, לא ניתן לנייד את כספי חסכונותיהם מהקרנות הללו, מפני שמי שעוזב את הקרן הישנה נקנס בצורה חמורה, ועלול לסבול מירידה חדה יותר ברמת החיים, מאשר זו הצפויה לו במסגרת הקרן הגרעונית. רוב העמיתים בקרנות הגרעוניות עובדים בתעשיות הוותיקות והמוכרות, ובחברות ההיי טק הוותיקות, ועל כן מומלץ להם לא להתפתות להוציא את הכספים מהקרנות הללו, ולפעול במקביל להבטחת הכנסות נוספות ממקורות נוספים עם פרישתם.

ביטוחי מנהלים שנפתחו לפני 1991

הצבירה הפנסיונית של החוסכים בביטוחי המנהלים שנפתחו לפני 1991 צמודה למדד, וזאת מידי חודש, ועל כן אין הם סובלים משחיקה כלפי המדד, אך הם לא נהנים מאף פיצוי מעבר לעלייה במדד, כלומר השחיקה עקב העלייה ברמת החיים לא פוסחת גם עליהם. גם להם לא כדאי להעביר את החיסכון הפנסיוני שלהם לקופות אחרות מפני שהקיצבה ההתחלתית שהם עשויים לקבל עם פרישתם גבוהה ב- 40% מהקיצבה ההתחלתית במקומות אחרים אליהם הם יכולים לנייד את כספי הצבירה הפנסיונית. התכונה החיובית של הביטוחים הללו, היא שקיצבת הפנסיה הניתנת בהם קבועה, מובטחת וצמודה למדד. מדוע הדבר חיובי? מפני שלהבדיל מקרנות הפנסיה, אין הקצבאות של תכניות אלה מושפעות כלל ממצבם של העמיתים, או ממצב השקעותיה של קרן הפנסיה. לעומת זאת, כאשר המדד יורד, והדבר קרה לא מעט בשנים האחרונות, הקיצבה של תכניות אלה יורדת איתו, זאת להבדיל מהקיצבה בקרנות הותיקות, שם ההצמדה למדד היא רק כלפי מעלה ולא כלפי מטה.  

פוליסות משתתפות ברווחים, וקרנות הפנסיה החדשות

מסלולי צבירה פנסיונית נוספים שניתנו על ידי חברות הביטוח משנת 1991 מכונות פוליסות משתתפות ברווחים. ב-1995 הושקו גם קרנות הפנסיה חדשות. בשני המכשירים הללו הפנסיות מעודכנות לפי תשואת ההשקעות, כלומר, הקרנות וחברות הביטוח משקיעות את כספי הצבירה של העמיתים בשוק ההון, ומעבר להצמדה למדד, הן גם מחלקות רווחים לעמיתים, ובכך מסייעים להם להדביק את השחיקה של המדד מול רמת החיים. יש לציין כי קרנות הפנסיה החדשות עשויות (או עלולות) לשתף את עמיתיהן גם בתשואות הדמוגרפיות, כלומר העמיתים יהנו מכספים שנצברו בקרן עקב הפרש שנוצר בין תשלומי הנכות והשאירים שהוצאו בפועל, לעומת אלו שקרן הפנסיה צפתה. אם הקרן צפתה תשלומים נמוכים לעומת הנעשה בפועל, יישאו בכך העמיתים, וקיצבתם תצטמצם בהתאם.  בנוסף, המשך גידול תוחלת החיים בקצב הגבוה מהחזוי היום צפוי גם הוא לתרום להקטנת הפנסיה מקרנות הפנסיה החדשות לאורך השנים.

פוליסות ביטוח שנפתחו מ-1991 ועד ליולי 2001

פוליסות אלה נפתחו על ידי חברות הביטוח, ובהן נעשית הצמדה של קצבת הפנסייה לרווחי הקרן, אך זאת בניכוי 2.5% תשואה ריאלית שנתית, כלומר אם חברת הביטוח נהנתה מרווח של  5% תשואה ריאלית מהשקעות צבירת הפוליסות הללו תתעדכן קצבת הפנסיה החודשית של העמיתים בגובה המדד +2.5%. אם התשואה הריאלית תיפול מ-2.5% בשנה, תצטמצם הקיצבה בהתאם.

פקטור הקיצבה של תכניות אלה נקבע עם ההצטרפות לביטוח וזה נתון חשוב. כלומר בכלי זה לוקחים את הצבירה ומחלקים אותה בפקטור הקיצבה שנקבע עם רכישת הפוליסה. זאת לעומת קרנות הפנסיה בהן פקטור הקיצבה נקבע עם היציאה לפנסיה. מהו פקטור הקיצבה? זהו למעשה מספר בו מחולקת הצבירה של העמית. ככל שהפקטור נמוך יותר, אזי הצבירה של העמית תתחלק פחות פעמים, והמנות תהיינה גדולות יותר. ועל כן ככל שהפקטור נמוך יותר, אזי הקיצבה גבוהה יותר. חשוב לציין כי ברגע שנקבע הפקטור, ניתנת לפיו הקיצבה עד סיום החיים של העמית ושל שאיריו.

מדוע קביעת הפקטור עם קניית הביטוח כה מהותית? מפני שהפקטור נקבע על פי רוב לפי המקובל בשוק. שוק הפנסיה סובל מהרעת תנאים עם חלוף השנים. פעם, בשל תוחלת חיים נמוכה יחסית, נטו לתת פקטור קצבה קטן יותר, לעומת ימינו אנו, בו מוענק פקטור קצבה גבוה.

השוני בעידכון התשלומים בין פוליסות הביטוח שנפתחו מ-1991 ועד ליולי 2001

לעומת הפוליסות מהדור הקודם הוא בכך שהפנסיה צמודה לרווחים שחברת הביטוח עושה על כסף. רווחי ההשקעה משתנים מידי חודש ולכן הפנסיונרים במסלול זה צפויים לתנודתיות בקצבה הפנסיונית, אך מאחר וקיימת תשואה ריאלית גבוהה יחסית למדד המחירים, אזי עדכון הקיצבה במצטבר אמור לפצות על העלייה ברמת החיים. החיסרון בתכניות אלה הוא התנודתיות הרבה בגודל הקיצבה החודשית, אליה צריכים העמיתים להתרגל. היועץ הפנסיוני הבכיר שחר לוי מציין כי תכנית זו היא תכנית אשר מאפשרת את השחיקה הנמוכה ביותר של הקיצבה לעומת רמת החיים, ועל כן מומלץ לחוסכים בה שלא להעביר את הצבירה שלהם לכלי אחר. 

פוליסות חדשות אחרי יולי 2001

בפוליסות אלה החישוב דומה לפוליסות מ-1991, וגם בהן נעשית ההצמדה למדד ולרוווחים, אולם בחלק מהפוליסות חישוב התשואה  נעשה ביחס ל-3.5% תשואה  שנתית ריאלית, ולכן עידכון גובה הקיצבה כלפי מעלה יעשה רק אם התשואה על כספי הקרן המושקעים בשוק ההון תהיה גבוהה מ-3.5% לשנה, ובמקרה שהיא נמוכה מכך, נשחקת הקיצבה כלפי מטה. זוהי תכונה ההופכת את הפוליסות הללו לטובות פחות לעומת אחיותיהן הבוגרות.  גם מקדם ההמרה (הפקטור) של פוליסות אלה נחות בכ- 20%-25% ממקדם ההמרה של הפוליסות מהדור הקודם.

קרנות הפנסיה חדשות שנפתחו מ – 1995

קיצבת הפנסיה במכשירים אלה צמודה למדד במהלך כל השנה, ובתחילת כל שנה מוצמדת הפנסיה לרווחים הריאליים של השקעות הקרן, ולתשואה הדמוגרפית של קרן הפנסיה, לכן בקרנות הפנסיה החדשות קיימת תנודתיות קטנה בגובה הקיצבה החודשית, לעומת הקיצבה בתכניות הביטוח. במכשירים אלה חווינו היסטורית, גידול ריאלי של התשלומים, גידול המפצה על השחיקה בין המדד לרמת החיים. בקרנות אלה קיימת חשיפה לאיזון האקטורי, כלומר ליחס בין מספר העמיתים המפרישים כספים אל הקרן, לעומת מספר העמיתים המושכים כספים מהקרן, חשיפה שאינה קיימת בפוליסות הביטוח. במאמר מוסגר יש לציין כי קיימת מסגרת חיסכון פנסיוני אותה לא ציינו, ואלה הן קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות. קרנות אלה מעדכנות את תשלומי הפנסיה בדומה לקרנות הפנסיה החדשות, ולהם מספר עמיתים קטן – כ-60 אלף עמיתים.

לסיכום

"הקיצבה ההתחלתית אותה מקבלים הפורשים איננה מבשרת על רמת החיים ממנה הם יהנו בשארית חייהם" אומר שחר לוי. "משנת 2009 תיפתח האפשרות להעביר את צבירת הפנסיה מקרן אחת לרעותה, ותינתן אפשרות לעמיתים לבחור מהיכן לקבל את הקיצבה. על מנת לדאוג למיצוי הזכויות הפנסיוניות, מומלץ להתייעץ במומחים, מפני שהחיסכון הפנסיוני מהווה כיום את ההוצאה המשמעותית ביותר שעושה אדם במהלך חייו" דברי לוי.

שחר לוי הוא יועץ פנסיוני בכיר ומנכ"ל שותף ברול ייעוץ פנסיוני, בעל רשיון יועץ פנסיוני העוסק בתחום מעל 20 שנה.

לפרטים נוספים  www.roll-us.co.il 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.