כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

"צריך לקחת בחשבון כי הבורסה המקומית רגישה לשינויים גיאופוליטיים שעלולים להתרחש בספטמבר"

כלכלני הבנקים הגדולים מעריכים כי המגמה החיובית לא תחזור לבורסה בתקופה הקרובה אך הם מוצאים שלבעלי לב חזק יש מניות שכדאי להשקיע בהן
2/09/2011

להערכת כלכלני הבנקים הגדולים המצב בבורסה לא עוד להשתנות בתקופה הקרובה היא תמשיך להתנהל באוויריה שלילית בתנודתיות. הערכות הן כי יעבור זמן מה עד שהבורסה תחזור למגמה חיובית. למרות זאת בשני הבנקים הגדולים מעריכים כי רמת המכפילים נוחה להשקעה ומי שיש לו אומץ יכול להשקיע במספר מניות. להלן הסקירות שפרסמו לקראת סוף השבוע:

 

בנק לאומי, בטווח הקצר ימשיך המסחר בשוק המניות המקומי להתאפיין בתנודתיות גבוהה, על רקע מגמת המסחר מעבר לים. כמו כן, הם מזכירים כי אנו בפתחו של "ספטמבר", ויש לקחת בחשבון גם את הסיכונים היחודיים לשוק המקומי הנובעים מהרגישות לשינויים בסביבה הגיאופוליטית. בטווח ארוך יותר, רמת המכפילים נראית אטרקטיבית להשקעה, אך אם יתממש תרחיש קיצון של הדרדרות למיתון גלובאלי, ייתכן שיחלוף זמן לא מבוטל עד שנחזור למגמה חיובית. להלן סקירה שפרסמו לקראת סוף השבוע:

שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין בעליות שערים, על רקע האופטימיות מעבר לים לאחר נאומו של יו"ר ה-FED בסוף השבוע שעבר. עם זאת, עליות השערים שרשם השוק המקומי היו מתונות יחסית לשוקי חו"ל. בתוך כך, עליות השערים הובלו בידי מניות הנדל"ן והבנקים, כתיקון לירידות החדות שהן רשמו מאז תחילת השנה. המחזורים שליוו את המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו בממוצע יומי על כ-0.9 מיליארד ₪ בלבד. זאת, לעומת כ-1.4 מיליארד ₪ בשבוע שעבר ובהשוואה לכ-1.7 מיליארד ₪ בממוצע מאז תחילת השנה. נציין כי בשבוע האחרון של אוגוסט 2010 עמד המחזור הממוצע על כ-1.5 מיליארד ₪, כך שאין לייחס את המחזורים הנמוכים רק לעונת החופשות, אלא גם ליציאת משקיעים רבים משוק המניות המקומי בתקופה האחרונה, וייתכן וגם ל"ישיבה על הגדר" של גופי השקעה מוסדיים. במקביל למגמה החיובית, ניכרה הירידה במפלס החששות גם בסטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו"ף. אלו, ירדו לרמה של כ-22%, לעומת כ-27% בסוף השבוע שעבר ובהשוואה לכ-16% לפני כחודש.

 ביום רביעי הסתיימה עונת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2011 כאשר גם הבנקים פרסמו את תוצאותיהם לרבעון השני. במבט כולל הציגו הבנקים תוצאות טובות יחסית לרבעון, והרווח הנקי המצרפי הסתכם בכ-1,861 מיליוני ₪, בהשוואה לכ-1,630 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד וכ-2,158 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2011.

ההאטה שחלה בכלכלה הריאלית (כפי שמשתקף גם מנתוני אומדן הצמיחה לרבע השני) אשר השפעתה על תוצאות הענף משמעותית במיוחד, באה לידי ביטוי בתוצאות. כמו כן, סבלו חלק מהבנקים גם מירידה בהכנסות התפעוליות. עם זאת, רישום חשבונאי של נגזרים פיננסיים הביא בחלק מהבנקים לרישום הכנסות מימון לעומת רישום הוצאות מימון בגין נגזרים פיננסיים ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה הציגו הבנקים תשואה ממוצעת להון של כ-11.4%, זאת בהשוואה לתשואה ממוצעת של כ-13.2% ברבעון הראשון של 2011 וכ-10.1% ברבעון המקביל אשתקד.

 במבט ענפי לעתיד, נראה כי התוצאות במחצית השנייה של השנה עלולות להיות פחות טובות מבחינת שיעור ההפרשה לחובות מסופקים. כמו כן, הקפאת העלייה בסביבת הריבית תעיב על המרווח הפיננסי. עוד נזכיר, כי נתוני המאקרו האחרונים שפורסמו בחו"ל מצביעים על כך שקיימת סבירות גבוהה להאטה גלובאלית, והשלכותיה על המשק הישראלי כתוצאה מפגיעה בייצוא וירידה אפשרית בהשקעות, עלולות להעיב על תוצאות הבנקים. במקביל, ההיערכות לבאזל 3 תקטין את הפוטנציאל לחלוקות דיבידנדים נוספות ברבעונים הקרובים.

 נציין כי כיום עומד מכפיל ההון הממוצע (משוקלל) של מדד הבנקים על כ-0.84 לעומת כ-0.94 לפני שנה. במידה והחששות מפני תרחיש קיצון של הידרדרות למיתון גלובאלי לא יתאמתו, הרי שמדובר במכפיל נוח להשקעה. עם זאת, התממשות תרחיש קיצון, או אפילו עלייה מחודשת במפלס החששות של המשקיעים כפי שראינו לאחרונה, עלולה לדרדר את הבנקים למכפילי הון נמוכים משמעותית. על כן, להערכתנו ההשקעה במניות הבנקים מעל למשקל השוק, מתאימה בעיקר ללקוחות בעלי אופק השקעה ארוך-טווח.

 ענף תחנות הדלק נפגע, האנרגיה בכותרות: השבוע התממש החשש הגדול של חברות שיווק הדלק, מרווח השיווק הוקטן בכ- 18.5 אג’ לליטר (כולל מע"מ) בשירות עצמי ובכ- 11.5 אג’ לליטר (כולל מע"מ) בשירות מלא. חברת סונול (חברת בת של גרנית) ודלק ישראל, הגישו עתירה לבג"ץ כנגד תקפות החלטת הממשלה בנושא ובקשו צו ביניים לביטולה. בינתיים, דיווחו חברות הענף כי ככל שצו הביניים והעתירה לא יתקבלו, צפוי הדבר להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקיהן. במקביל, דיווחו החברות כי בכוונתן לנסות למזער את הפגיעה באמצעות הפחתת סל הוצאות השיווק ע"י הפחתת הנחות, הורדת דמי שכירות והקטנת עלויות תפעוליות. לעומת זאת, סקטור האנרגיה נהנה מפרסומים חיוביים בתקשורת; החל מחשיפת הסתברות של 62% למציאת גז ב"תנין" (דלק קידוחים ואבנר) והמשך בהסתברות של 73% למציאת גז ב"דולפין 1"(דלק קידוחים, אבנר ורציו). הערכות אלו תמכו בהערכות המשקיעים לגבי האפשרות למציאת גז בבלוק 12 (דלק קידוחים ואבנר). במקביל פורסם בתקשורת כי העסקה בין שותפויות "תמר" לחברת החשמל קרובה לחתימה.

 

הדיווחים עוררו אי ודאות באשר לשווי הנכסים העיקריים של דלק אנרגיה, קידוחי תמר ולוויתן, וזו היתה אחת מהסיבות לדחיית הצעת הרכש של דלק אנרגיה. נציין כי אם מחיקת דלק אנרגיה מהמסחר תצא אל הפועל בהתאם ליחס המוצע כעת, המשקיעים שיקבלו יה"ש אבנר דלק קידוחים דווקא יקטינו את חשיפתם ליה"ש אבנר ודלק קידוחים (ובהתאם לכך את חשיפתם ל"תמר" ול"לוויתן"). כך, בעוד שכיום מחזיק במניית דלק אנרגיה חשוף מתוקף החזקה זאת לכ-310 יה"ש אבנר ולכ-55 יה"ש דלק קידוחים, כנגד החוב של חברת דלק אנרגיה, אם תתקבל ההצעה הוא יחזיק באופן ישיר ב-272 יה"ש אבנר ו-36 יה"ש דלק קידוחים.

 שיעור הבלתי מועסקים בשפל – 5.5%! : בזירת המאקרו, פרסמה הלמ"ס את דוח התעסוקה לרבעון השני של 2011, ממנו עולה כי חלה ירידה נוספת בשיעור הבלתי-מועסקים וכיום הוא עומד על 5.5% (לעומת 6.0% ברבעון הראשון). במקביל, אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי נותר יציב ברמה של 57.5% (לעומת 57.4% ברביע הראשון). נציין כי במבט לשנים האחרונות, שיעור האבטלה נמצא ברמה נמוכה היסטורית, כאשר הרמה הנמוכה ביותר (מלבד בתקופה האחרונה) הייתה ברבעון השני של 1996 בו עמד שיעור הבלתי מועסקים על כ-6.5%. בהקשר זה, ראוי גם להזכיר את השפעות המשבר של 2008 אשר ניתן היה לראות בנתוני הרבעון השני של 2009, בו טיפס שיעור האבטלה לרמה של 7.9%.

גם בבנק הפעולים לא מעודדים מהמצב. כלכלני הבנק מוצאים כי תמונת המצב העולה מהנתונים הכלכליים בישראל נראית שלילית במידת מה, כשהדבר נכון הן במישור המאקרו כלכלי, והן במישור המיקרו. עונת הדוחות לרבעון השני הציגה רבעון שני ברציפות של ירידה ברווחיות המצרפית של 25 החברות הגדולות בבורסה, כשהם מעריכים כי מגמה זו עלולה להימשך גם ברבעון השלישי. עם זאת הם סבורים כי מניות לא מעטות הגיעו למחירים נוחים להשקעה, ללקוחות בעלי מרווח נשימה ארוך במיוחד. אולם יש זכור בהדגשה, כי בטווח הקצר התנודתיות והעצבנות בשווקים תימשכנה, להערכתם, וכי רמת הסיכון עודנה גבוהה מאוד.

 הם מעריכים כי שינוי כיוון בבורסה המקומית ייתכן רק כאשר תשוב הרגיעה לשווקים הגלובליים וכשהאופק הכלכלי המקומי והגלובלי יתבהר. ככלות הכל, יש לזכור כי המשק המקומי מפגין ביצועי יתר ביחס למרבית המשקים המערביים, הן בקצב הצמיחה (גם אם צפויה התמתנות ב-2011-2012), והן בנתוני האבטלה, המצויים בשפל היסטורי.

 אין ספק כי למרבית הלקוחות, בעלי פרופיל של שנאת סיכון נמוכה עד ממוצעת, בתקופה הקרובה לא מומלץ להחזיק ברכיב מנייתי מלא. רמת התנודתיות בשווקים גבוהה, והיא צפויה להמשיך להיות כזו בטווח הקרוב.

 עם זאת, הם סבורים כי ישנן מניות רבות, אשר מחיריהן הנוכחיים נוחים להשקעה למשקיעים בעלי אורך נשימה ארוך. בטווח הקרוב משקיעים אלו יסבלו מהתנודתיות העזה, כאמור, אולם לכשתרגע האוירה, מניות רבות עשויות להנות מתיקון חיובי משמעותי. בין המניות שאנו חושבים כי הירידות שערכיהן יצרו הזדמנויות השקעה ניתן למנות את טבע, כיל, החברה לישראל, בזק, עזריאלי ועוד.להלן המשך הסקירה:

 שוק האג"ח: מק"מ- המק"מ לשנה נסחר השבוע בתשואה של 3.03%, המגלמת ירידה קלה בריבית בנק ישראל בשנה הקרובה. עפ"י המחלקה הכלכלית לא צפוי שינוי בריבית בחודשים הקרובים. יש לשים לב כי התשואות הגלומות בקרנות כספיות (כ-3.15%) גבוהות מתשואת המק"מ לשנה.

 גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, עלתה במעט השבוע לרמות של 0.34% ו- 0.39% בהתאמה, והם ממשיכים להיות מעניינים להשקעה. אגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, נסחרות בתוספות תשואה סבירות (של כ- 2.3%), ועל כן, אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו, אך לשמור על השקעה במינון נמוך באפיק זה.

 שחרים- הירידה בתחזיות האינפלציה בארץ, בשילוב צפי לאי העלאת הריבית בארה"ב לתקופה ממושכת, משאירים את האטרקטיביות של השחרים הבינוניים והארוכים. להערכתנו, התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב האפשרות לירידה באינפלציה ואי שינוי בריבית בנק ישראל, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה.

צמודים קצרים – תחזית האינפלציה של המחלקה הכלכלית של הבנק לחודשים אוגוסט וספטמבר הינה ל- 0.2% ו- 0.1% בהתאמה, וב- 12 החודשים הקרובים תסתכם האינפלציה ב- 2.1%. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון הינן ברמה של כ-2.2%, הדומות לתחזית הנוכחית של המחלקה הכלכלית. בשל הציפייה להאטה בקצב האינפלציה, אנו ממליצים להמתין עם ההשקעה בצמודים הקצרים.

 צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות משוק ההון נותרו השבוע ברמה של כ- 2.5%. להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים עדיין מעניינים להשקעה.

 צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903), ירדו השבוע לרמה של כ- 2.46%, ונמצאות ברמה נוחה להשקעה. עם זאת, לאור החשש מהשפעות אפשריות של פריצה בתקציב על שוק האג"ח, אנו ממליצים לשמור על רכיב נמוך באפיק זה בתיקי הלקוחות. 

שוק המט"ח: השקל התחזק השבוע מול רוב המטבעות העיקריים, כולל מול הדולר והאירו, אך בשיעור החד ביותר מול הפרנק השווצרי, למרות התחזקותו של האחרון מול הדולר בשוק המט"ח הבינלאומי. נגיד בנק ישראל הותיר השבוע את הריבית השקלית ללא שינוי, ברמה של 3.25%, ובעקבות זאת פער הריביות בין הדולר והשקל נותר ללא שינוי.

להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, כולל בישראל. כמו כן, נראה כי גבר הלחץ על השקל מגורמים מקומיים. על רקע האטה מסוימת בצמיחת המשק, המחאה החברתית והשלכותיה האפשרויות, נראה כי צפויה עצירה של שרשרת העלאות הריבית ע"י בנק ישראל ויתכן אף שנראה הורדת ריבית בחודשים הקרובים ובעקבות זאת, צמצום הפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית.

 לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, אירו וליש"ט במטרה לצמצם את הסיכון.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
הסכם משמעותי לטאואר: סמסונג בחרה בחברה כיצרן מועדף, 5/09/2011
”המחאה הציבורית תביא לעיכוב בעדכוני מחירים כלפי מעלה בתקופה הקרובה ואולי אף להפחתת המע”מ ל-15%”, 4/09/2011
"צריך לקחת בחשבון כי הבורסה המקומית רגישה לשינויים גיאופוליטיים שעלולים להתרחש בספטמבר", 2/09/2011
”הוריקן בדרגה 5” סחף את תעשיית הקרנות המסורתיות לחודש הגרוע ביותר מאז ינואר 2008, 1/09/2011
אלקטרה נדל"ן מוכרת זכויותיה בבניין משרדים בקנדה תמורת כ-152 מיליון שקל. החברה תרשום עודף תזרימי של כ-45.1 מיליון שקל , 1/09/2011
מכונת ההפסדים של תשובה: דלק נדל”ן הפסידה 394 מיליון שקל ברבעון השני, 1/09/2011
שיפור בתוצאות הכשרת הישוב: רווח של 22 מיליון שקל ברבעון השני של 2011, 31/08/2011
פועלים מסכם את הרבעון השני עם עלייה של 43% ברווח הנקי ל- 712 מיליון ש”ח, 31/08/2011
רשת הסופרמרקטים "טיב טעם" ממשיכה את מגמת השיפור בדוחות הכספיים שלה ומציגה רווח תפעולי של 16.3 מיליון ₪, 30/08/2011
אין גבול לחוצפה: שירותי הכבאות דרשו מתושבת, שביתה נפגע ונשרף מטיל גראד, תשלום בעד השירות שניתן לה, 30/08/2011
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.