כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

הבנקים מעריכים כי יעבור זמן רב עד שהבורסה תחזור למגמה החיובית

28/09/2011

בבנק לאומי מעריכים כי בטווח הקצר התנודתיות החריפה תימשך, ומגמת המסחר תושפע בעיקר מההתפתחויות העולמיות, בעיקר באירופה ובארה"ב. לדעתם, יש לקחת בחשבון את הסיכונים הייחודיים לשוק המקומי הנובעים מהרגישות לשינויים בסביבה הגיאופוליטית ואת ההשפעות האפשריות של החלטות ועדת הריכוזיות וועדת טרכטנברג.הם מדגישים כי כי מגמת המסחר עודנה שלילית וייתכן שיחלוף זמן לא מבוטל עד שנחזור למגמה חיובית. עם זאת, בהסתכלות לטווח הארוך, להערכתנו רמת המכפילים נמוכה.

 מחד, הורדת הריבית המוניטארית צפוייה לתמוך בהשטחות העקום. מנגד, ההתפתחויות הכלכליות והגיאו-פוליטיות להם אנו עדים מעלים את פרמיית הסיכון הכרוכה בהשקעה בשוק המקומי. לאור האמור, אנו סבורים כי יש להמשיך ולשמור על מח"מ בינוני בשל רגישותו הנמוכה יותר לשינויים ותנודות.

הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון עומדות בשיעורים דומים להערכות החזאים ועל כן אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לזה השקלי.

אג"ח קונצרני - אי הוודאות בשווקים צפויה להמשיך ולהעיב על האפיק אשר עלול להמשיך להיסחר בתנודתיות. בשל כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב הנכללות במדדי התל בונד המשתייכות לחברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה במח"מ של עד 3 שנים.

 בטווח הקרוב להערכתנו צפוי השקל להיסחר מול הדולר על רקע מגמת המסחר בעולם, בדגש על אירופה. כמו כן, המשך המגמה השלילית בשוק המניות וירידות נוספות באפיק הצמוד יתמכו בהיחלשות נוספת של השקל ולהיפך.

להלן סקירה שפרסמו לקראת החג: שבוע המסחר המקוצר התאפיין במגמה חיובית, על רקע האופטימיות מעבר לים לקראת הקלה מוניטארית של ה-ECB באירופה. בתוך כך, מדד המעו"ף שבלט לאחרונה לטובה ביחס למניות השורה השניה, חתם את השבוע בחולשה יחסית. העליות הובלו בידי סקטור הנדל"ן, ואילו מניות הבנקים, שבתחילת השבוע בלטו לטובה, סיימו את השבוע בעליות מתונות יותר וכיום נסחרות במכפיל הון ממוצע (משוקלל) של כ-0.77. המחזורים שליוו את המסחר היו נמוכים. אלו, עמדו בממוצע יומי (בנטרול מחזור הפקיעה) על כ-1 מיליארד ₪ בלבד, לעומת כ-1.3 מיליארד ₪ בשבוע שעבר וכ-1.6 מיליארד ₪ לפני שבועיים.

ביום שלישי פקעו אופציות המעו"ף לחודש ספטמבר ברמה של 1084.2 נקודות המגלמת עלייה של 2.03% משער הבסיס. מחזור הפקיעה היה נמוך ועמד על כ-700 מיליון ₪ בלבד, לעומת כ-800 מיליון ₪ בחודש אוגוסט ובהשוואה למחזור פקיעה ממוצע של כ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה. סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו"ף לחודש אוקטובר ירדו מעט, וכיום הן עומדות ברמה של כ-29%, רמה המשקפת עדיין רמת תנודתיות גבוהה.

כאמור, השבוע התאפיין בעליות שערים חדות, בהובלת מניות הנדל"ן. אלו, נהנו מהחלטתו המפתיעה של בנק ישראל להפחית את הריבית. זו, צפויה להקל על הוצאות המימון ולתמוך בביקושים לנכסים מניבים ובהערכות השווי שלהם. לעומת זאת, על הבנקים תיתכן השפעה שלילית למהלך. זאת, בשל כך שירידה בריבית, בפרט כאשר היא מתמשכת ובסביבת ריבית נמוכה, פוגעת בד"כ במרווח הפיננסי של הבנקים.

גורם מקומי נוסף שהשפיע על המסחר היה פרסום ההמלצות הסופיות של וועדת טרכטנברג. בין ההמלצות הרלבנטיות במיוחד לשוק המניות המקומי: העלאת מס החברות מ-24% ל-25%, והעלאת המס על רווחי הון מ-20% ל-25%. כמו כן, עשויות להיות מספר השפעות נקודתיות נוספות שנובעות מהמלצות שנועדו להגביר את התחרותיות והרגולציה וביניהן: הפחתת מכס על מוצרי חשמל ומוצרי מזון מיובאים, הקטנת חלקן של חברות הליסינג בענף הרכב והגברת התחרותיות בענף, החזרת הפיקוח הממשלתי על מחיר גז הבישול הקמעונאי, הקמת מתקן ייצור מלט שיתחרה ב"נשר", הקמת וועדה לביטול הריכוזיות בבנקים, שדרוג מערך הרגולאטורים הממשלתי, הסרת מכסי יבוא, וחקיקה שתחייב את הרגולאטורים להכניס שיקולי תחרות בהחלטותיהם.

 תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה: שנת ה'תשע"א תיזכר כשנה לא קלה למשקיעים בשוק המקומי, אשר רשם ירידות שערים דו-ספרתיות לעומת עליות שערים מתונות בארה"ב. הירידות המקומיות הושפעו מהעלייה במפלס החששות בזירה הגיאופוליטית, הציפייה להידוק רגולאטורי על החברות הגדולות במשק, והחששות מאירופה. בתוך כך, הובילו חברות האחזקה את הירידות, כאשר 4 מבין 5 המניות בעלות הביצועים הגרועים ביותר בת"א 100 משתייכות לענף. המשברים שליוו את הענף נבעו ממספר גורמים. בראש ובראשונה, היה זה הקושי שנובע מהמינוף שלהן והצורך למחזר חובות גם כאשר הסביבה העסקית מאתגרת. לזאת, נוספו השפעות חיצוניות, כמו ההידוק הרגולאטורי על סקטור התקשורת שפגע בחברות ה"פירמידה" סקיילקס ואינטרנט זהב, וכן החשש ממצבם של הבנקים באירופה שהביא לירידות שערים במניית קרדיט סוייס ובמחזיקותיה הישראליות: כור ודיסקונט השקעות.

מניות הבנקים הושפעו גם הן במהלך השנה בעיקר מההתפתחויות באירופה, והחשש ממחיקות בתיקי הנוסטרו הביא את מדד הבנקים להשיל כ-22% מערכו מאז תחילת תשע"א. במקביל, הירידה בתיאבון לסיכון הביאה למעבר ממניות "חלום" לאפיקים סולידיים יותר ומדדי הנפט והביומד צנחו בכ-30% וכ-28% בהתאמה!

לעומת אלו, נקודת אור במהלך השנה האחרונה הייתה ריבוי "אקזיטים", בעיקר בחברות הטכנולוגיה, אשר הביא לעליות שערים חדות במיוחד במניותיהן של הנרכשות. ביניהן נציין את מכתשים אגן, נס טכנולוגיות ופאנדטק שזינקו בעשרות אחוזים. בנוסף, קיבל סקטור הטכנולוגיה רוח גבית מהיותן של רבות מהמניות דואליות, והעלייה הדו-ספרתית שרשם הנאסד"ק בתקופה זו השפיעה עליהן לטובה.

במבט לשנה הבאה, אנו מעריכים כי האתגרים בפניהם עומד השוק המקומי רבים והתנודתיות צפויה להימשך. עם זאת, רמת המחירים נראית אטרקטיבית להשקעה, ולאלו המשקיעים לטווח ארוך והמוכנים לקחת סיכון ישנן כיום הזדמנויות השקעה לא מעטות.

בבנק פועלים מדגישים כי משקיע בעל אורך נשימה עשוי למצוא ברמות המחירים בשוק הזדמנות לבניית פוזיציה ארוכת טווח. בסקירה שפרסמו הם מעריכים כי עלייה ברמת אי הוודאות בשוקי ההון, בחודשים ובעיקר בשבועות האחרונים, הובילה לעלייה משמעותית ברמת הסיכון. להערכתם, מרבית הגורמים שהעלו את רמת אי הוודאות הינם משמעותיים, ובעלי השפעה לטווח הבינוני והארוך. ההדרדרות הכלכלית באירופה וארה"ב, התרבות סימני ההאטה במשק המקומי והגלובלי, ההסלמה במצב הגיאופוליטי באזורינו והמחאה החברתית, שככל הנראה תימשך חרף פרסום המלצות ועדת טרכטנברג, יוסיפו ויעיבו על השווקים. לפיכך, הם מעריכים כי רמת התנודתיות תמשיך להיות גבוהה, וירידות שערים נוספות תיתכנה.

 מנגד, כאמור, אי אפשר להתעלם מכך, שירידות השערים האחרונות הביאו לכך ששורה ארוכה של מניות נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים להשקעה בראיה ארוכת טווח, בפערים דו ספרתיים מתחת לשוויין הכלכלי, ובמקרים מסויימים אפילו מתחת לשווי המזומנים או הנכסים שלהן (מה שמשקף את רמת החששות של המשקיעים מפני האפיק המנייתי, ואת הלחץ השלילי הכבד על השוק). לאור זאת, הם העלו  לאחרונה את המלצתם לשורת מניות ל"תשואת יתר", אך רק בהסתכלות ארוכת טווח. הם סבורים אפוא, כי משקיע בעל אורך נשימה עשוי למצוא ברמות המחירים הנוכחיות הזדמנות לבניית פוזיציה ארוכת טווח, תוך התחשבות בסיכון הגבוה שטמון בטווח של השבועות ואולי אף החודשים הקרובים, שלהערכתם ימשיכו להתאפיין בתנודתיות גבוהה.

מאידך, אין ספק כי למרבית הלקוחות, בעלי פרופיל של שנאת סיכון נמוכה עד ממוצעת, בתקופה הקרובה עדיין לא מומלץ להחזיק ברכיב מנייתי מלא, לאור התנודתיות הגבוהה בשווקים כאמור. להלן המשך סקירה שפרסמו:

שוק האג"ח: מק"מ- המק"מ לשנה נסחר, לאחר הורדת הריבית, בתשואה של 2.84%, המגלמת המשך ירידה קלה בריבית בנק ישראל בשנה הקרובה, דבר אשר מתיישב עם הירידה בציפיות האינפלציה בשוק. יש לשים לב כי התשואות הגלומות בקרנות כספיות (כ-3.05%) גבוהות מתשואת המק"מ לשנה אם כי קיימת מגמה להעלאת דמי ניהול בקרנות הללו.

גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, נשארו השבוע כמעט ללא שנוי ברמות של 0.38% ו- 0.45% בהתאמה, והם ממשיכים להיות מעניינים להשקעה. אגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, נסחרות בתוספות תשואה גבוהות (של כ- 3%), ועל כן אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו.

שחרים- הירידה החדה בתחזיות האינפלציה בארץ, בשילוב צפי לאי העלאת הריבית בארה"ב לתקופה ממושכת, משאירים את האטרקטיביות של השחרים הבינוניים והארוכים. תשואתם של אלה ירדה השבוע (כ-3.01% במח"מ של 2 שנים ועד 4.47% במח"מ של כ- 7 שנים), זאת בעקבות הורדת הריבית בארץ וכהמשך לרמת תשואה נמוכה באגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים שנסחרת בתשואה של 1.94%. להערכתנו, התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב האפשרות לירידה באינפלציה ולירידה בריבית בנק ישראל, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה.

צמודים קצרים - לאחר המדד הגבוה של חודש אוגוסט (עליה של 0.5%), נראה כי סביבת האינפלציה יורדת. התחזית של המחלקה הכלכלית לשנים עשר חודשים קדימה הינה - 2%, אולם המלצות ועדת טרכטנברג והמחאה הציבורית עשויות למתן את האינפלציה בשנה הקרובה. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בצמודים הקצרים המשיכו לרדת השבוע לרמה של כ- 1.64%. לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות המתקבלות משוק האג"ח עולה כדאיות ההשקעה בצמודי המדד ונראה שיש מקום להשקיע גם בצמודים הקצרים. בנוסף ניתן לגוון את ההשקעה בצמודים הקצרים באמצעות קניית אגרות חוב קונצרניות, בדרוגים גבוהים, לאור הגידול בתוספת התשואה מול אגרות החוב הממשלתיות.

צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות משוק ההון נמצאות ברמה של כ- 2.15%. להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים מעניינים להשקעה.

 צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903), הינן ברמה של כ- 2.4%, ונמצאות ברמה נוחה להשקעה.

 שוק המט"ח: השקל נחלש בתחילת השבוע מול הדולר, והשער היציג טיפס לרמה של 3.725 ₪. רמה זו נקבעה לפני שבועיים, בפעם הראשונה מזה שנה. בהמשך נחלש הדולר, במקביל למגמת המסחר בשוק המט"ח הבינלאומי. בנק ישראל החליט השבוע להוריד את הריבית השקלית בשיעור של 0.25%, לרמה של 3.0%. בעקבות זאת צומצם הפער בין הריבית השקלית והדולרית וגבר הלחץ לפיחות השקל.

להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, כולל בישראל. כמו כן, נראה כי גבר הלחץ על השקל מגורמים מקומיים. זאת, על רקע האטה מסוימת בצמיחת המשק, המחאה החברתית והשלכותיה האפשריות. כמו כן, יושפע המסחר בשקל מהצפי להמשך הורדת הריבית השקלית ובעקבות זאת, צמצום נוסף בפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, אירו וליש"ט במטרה לצמצם את הסיכון.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
ועדת החוקה בכנסת, תדון היום בהצעת חוק ניוד תיקים בין בתי המשפט, 3/10/2011
"כריש ודג, זאב וכבש - תקווה וגם אפשרות", 3/10/2011
מיתון? סקטור הטכנולוגיה הישראלי ממשיך לספק אקזיטים, 2/10/2011
7 הטעויות הפיננסיות שכדאי להימנע מהן בשנה הקרובה, 30/09/2011
הבנקים מעריכים כי יעבור זמן רב עד שהבורסה תחזור למגמה החיובית, 28/09/2011
UBS מפחית מחירי יעד לשותפויות "לוויתן" אך ממליץ לקנות: רציו ב"קנייה" ומחיר יעד של 46 אגורות, 27/09/2011
טבע ממשיכה במסע הרכישות: קונה את חלקה של KOWA במיזם המשותף ביפן תמורת 150 מיליון דולר, 26/09/2011
נחתם הסכם להקצאת 21% ממניות מיקרומדיק לביו לייט , 25/09/2011
הבנקים: רמת הסיכון בבורסה עלתה מאוד מומלץ להקטין את רכיב המניות בתיק ההשקעה, 23/09/2011
האגודה לזכויות האזרח ליועמ"ש של הממשלה: בטל תקנות החירום לקראת אירועי ספטמבר, 22/09/2011
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.