כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

מיטב:"אנו צופים כי מדד המחירים לחודש מארס יעלה ב-0.1%"

20/02/2012

נמשכת ההידרדרות היצוא, היבוא מפיח אופטימיות 

 

נמשכת ההידרדרות של יצוא הסחורות. אם כי עלייה ביבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה יוצקת אופטימיות לעתיד.
 
מדד המחירים לצרכן, לחודש ינואר 2012, נותר ללא שינוי, בדומה לחודשיים האחרונים.

עם זאת, הן המזון והן הדיור רשמו התייקרויות בינואר.

 

המדד צפוי לעלות השנה ב-2.6%

 

אגרות חוב: 

 

המגמה המעורבת בשוק איגרות החוב בבורסה המקומית נמשכה גם השבוע, תוך שינויים קלים במחירים.

 

באפיק הקונצרני, כמו באפיק הממשלתי, לא נרשמו שינויי מחירים משמעותיים.

 

היקף ההנפקות בחודש ינואר היה גבוה משמעותית מהממוצע בשנתיים האחרונות.
 

היצוא ממשיך להידרדר 

 

השבוע, פורסמו נתוני הסחר חוץ של ישראל לחודש ינואר 2012. 

 

מהדיווח עולה כי יבוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), הסתכם בחודש זה בכ-4.2 מיליארד דולר - עלייה של 4.5% בהשוואה לחודש דצמבר ו-6.4% בהשוואה לחודש ינואר אשתקד.  

 

מנגד, ירידה חדה נרשמה ביצוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, ויהלומים), לעומת החודש הקודם (6.3%-) ואף בהשוואה לחודש המקביל אשתקד (4.7%-).  

 

הגרעון המסחרי, בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים הסתכם ב-650 מיליארד דולר. לשם השוואה, הממוצע החודשי של הגרעון המסחרי היה 260 מיליון דולר בחודש.  

 

כאמור, עיקר הנקודות החיוביות מהדיווח מגיעות מצד היבוא. בין הנתונים שפורסמו נזכיר:  

 

(1) יבוא מוצרים לצריכה שוטפת התרחב ב-5%, ושב לרמה חודשית הגבוהה מ-500 מיליון דולר – הרמה בה עמד במחצית הראשונה של שנת 2011, טרום המחאה החברתית והחרפת המשבר באירופה ובארה"ב. מעיד על חוזקו של הצרכן הפרטי. 

 

(2) יבוא חומרי הגלם ללא יהלומים וחומרי אנרגיה גדל ב-3.3%. למעט חומרים לתעשיות הנייר והמתכת (ללא ברזל ופלדה), נרשם גידול ביבוא, בכל קבוצות הסחורות. עלייה זו, ביבוא חומרי הגלם, עשוייה להצביע על התרחבות בפעילות התעשייתית המקומית. בהחלט נתון חיובי עבור המשק המקומי. נתון זה מעלה אופטימיות לגבי היצוא בחודשים הקרובים. 

 

(3) נתון מעודד נוסף העשוי להצביע על התעוררות בפעילות התעשייתית, הינו ההתרחבות החדה ביבוא מוצרי ההשקעה, בייחוד ביבוא המכונות וציוד. נתון זה התרחב בחודש האחרון ב-18.5%, בהשוואה לחודש דצמבר, לאחר ניכוי עונתיות, וגבוה ב-123 מיליון דולר מהממוצע של שנת 2011. נזכיר כי שנת 2011 התאפיינה בעלייה חדה ביבוא מוצרי השקעה, ובסיכום השנתי התרחב היבוא ב-44% בהשוואה לשנת 2010. כך, שהמשך ההתרחבות ביבוא מוצרי ההשקעה הינה בשורה טובה למשק המקומי.  

 

מנגד, החדשות הרעות בדיווח היו יבוא המוצרים בני הקיימא, והיצוא התעשייתי. יבוא המוצרים בני קיימא התכווץ  ב-4.3%. הקיטון נבע מיבוא כלי תחבורה. לגבי היצוא, כפי שהזכרנו בתחילת הפרק, הנתונים אינם חיוביים למשק המקומי. נציין, כי הירידה ביצוא היא תוצאה של התכווצות חדה ביצוא תרופות, וביצוא של תעשיית הכרייה, החציבה, ומינרלים אל מתכתיים. עם זאת, בחינת הנתונים במטבע המקומי, ולא בדולרים, תמתיק במעט את הגלולה, עקב הפיחות שהיה בשקל בחודש ינואר – אך גם בנתונים השקליים, התמונה לגבי היצוא אינה מעודד במיוחד.

 

אין ספק כי נתוני היצוא בתקופה האחרונה הם אינם טובים. יחד עם זאת, העובדה כי בצד הפוטנציאל (יבוא מוצרי השקעה וחומרי גלם) ישנן התפתחויות חיוביות, נראה כי היצוא עשוי להתשקם בחודשים הקרובים. זאת, בתוספת הצרכן הפרטי שמצבו טוב למדי, צפוי להמשק לצמוח בשיעור של כ-3%. 

 

מדד המחירים לצרכן, לחודש ינואר 2012, נותר ללא שינוי, בדומה לחודשיים האחרונים, תוך תנודתיות גבוהה של הקבוצות השונות. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו:  

 

(1) מחירי הדלק ושמנים לכלי רכב, התייקרו ב-1.5% ותרמו 0.06% למדד הכללי. 

(2) מחירי הסיגריות עלו ב-5.2%, והוסיפו כ-0.05% למדד הכללי. 

(3) סעיף שירותי הדיור בבעלות דיירים רשם שינוי של 0.2%, ותרם כ-0.04% למדד הכללי. 

(4) הוזלה של 7.7% במחירי ההלבשה וההנעלה, אשר גרעה 0.27% מהמדד הכללי.  

(5) הוזלה של 6.2% במחירי הירקות הטריים. מחירי העבניות הוזלו ב-37.6%, אשר גרעו כ-0.11% מהמדד. 

 

כך, בשנים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2011 - ינואר 2012), עלה המדד הכללי ב-2.0%.

 

 

ההפתעה במדד, לעומת ההערכות הגיעה, באופן כללי משני סעיפים:

 

1. סעיף שירותי הדיור בבעלות דיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים) חזר לעלות. שירותי הדיור בבעלות הדיירים עלה ב-0.2% בחודש הנתון, לאחר שבשלושת החודשים האחרונים, נרשמה ירידה  של 1.5% במדד זה. יתר על כן, חודשי ינואר בעבר התאפיינו בחולשה בסעיף זה (ראו תרשים משמאל) ולכן, עלייה של 0.2%, הגם שאינה גבוהה, היא באופן יחסי גבוהה מהעונתיות שהיינו צופים.  

 

2. סעיף המזון. בחודשי ינואר אנו נצפה כי מחירי המזון יתייקרו ב-0.2%. השנה, בהשפעת המחאה החברתית הייתה הערכה כי המחירים יישארו ללא שינוי. בדיעבד, התברר כי מחירי המזון עלו ב-0.5%. במיוחד, נרשמה עלייה של 1.5% בחלב ומוצריו ושל 4.5% במעדני חלב. כמו כן, סוכר ומוצריו רשמו התייקרות של 1.2% 

 

נציין, כי מחירי הדירות (הם אינם חלק ממדד המחירים לצרכן) חזרו להתייקר (נתון מעודכן לחודש דצמבר – התייקרות של 0.2%), נתון אשר מעיב על האופטימיות להתייצבות במחירי הנדל"ן במשק.

 

למרות ההתייקרות האחרונה, קצב עליית המחירים השנתי הואט לרמה של 6.1% (דצמבר 2010 עד דצמבר 2011) מרמה של 7.1% בחודש הקודם (נובמבר 2010 עד נובמבר 2011). נזכיר, כי בחודש מרץ של שנת 2011, קצב עליית המחירים השנתי היה ברמה של כ-15%. 

 

לגבי המדד לחודש פברואר, בהשפעת ההעלאה החדה במחירי הבנזין לשימוש פרטי בראשית החודש (כ-3.2%) והשינוי שחל במחירי הירקות (שבו להתייקר) אנו מעדכנים את מדד המחירים לחודש פברואר לעליה של 0.2%. 

 

המדד בחודש זה יושפע, בין היתר מהגורמים הבאים:  

 

התייקרות של פריטי מזון שונים, בשיעור ממוצע של 0.4%.

התייקרות של כ-3% במחירי קבוצת הירקות והפירות.

הוזלה של 0.2% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים).

התייקרות של 6% במחירי החשמל לצריכה ביתית. 

הוזלה עונתית של 5.5% במחיריהם של פריטי הלבשה והנעלה שונים.

 

אנו צופים כי מדד המחירים לחודש מארס יעלה ב-0.1%, כי המדד יתייקר ב-2.6% בשנת 2012 וב-2.5% ב-12 החודשים הקרובים.
 
 

שוק האג"ח 

השבוע, נמשכה המגמה המעורבת בשוק איגרות החוב, בבורסה המקומית על רקע מדד המחירים שהתפרסם השבוע, ואי הוודאות לגבי מתן חבילת הסיוע ליוון. כל זאת, תוך מחזורי מסחר נמוכים. 

 

בשוק האג"ח הממשלתי, רשמו האיגרות השקליות שינוי מחיר מזערי, בעוד שהאיגרות הצמודות רשמו עליות מחירים קלות של 0.2%-0.1%. איגרת החוב השקלית ל-10 שנים, ה-"ממשלתי שקלי 122" רשמה עליית תשואה קלה כאשר האיגרת האמריקאית המקבילה ל-10 שנים, רשמה תשואת אחזקה נאה יותר. כנראה, אי ההסכמה לגבי מתן חבילת החילוץ ליוון, והדעיכה הכלכלית שנרשמה במדינות איחוד האירו ברבע הרביעי של השנה, הביאה להרחבת הפער בין האיגרת המקומית לזו האמריקאית, שכעת נמצאת רמה של 263 נ"ב, בהשוואה ל-255 נ"ב בשבוע הקודם. 

הבעיות ביוון הביאו גם לעלייה של 10 נ"ב בפרמיית ה-CDS של ישראל, לאחר הירידה המתמשכת בפרמיה זו בחודשים האחרונים. 

 

מדד המחירים, שהיה גבוה מצפי השוק (הרחבה בפרק המאקרו), הביא את ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון לרשום עלייה מרשימה בטווחים הקצרים, ועלייה צנועה יותר בטווחים הארוכים. לדוגמא, בסיכום השבועי, ציפיות האינפלציה לשנתיים עלו ב-13 נ"ב כאשר עד יום רביעי (טרום פרסום המדד) הציפיות היו ללא שינוי, וביום חמישי עלו ב-13 נ"ב.  

 

באפיק הקונצרני, כמו באפיק הממשלתי, לא נרשמו שינויי מחירים משמעותיים. מדדי התל-בונד 20 ומדד התל-בונד השקלי הוסיפו לערכם כ-0.2%, בעוד שהתל-בונד 40 רשם הפסד הון של כ-0.2%. 

 

המלצות השקעה.  

להערכתנו, שוק האג"ח צפוי להתאפיין בתקופה הקרובה בהיעדר מגמה ברורה, תוך אי שינוי של הריבית במשק, אי לכך: 

 

1. להערכתנו, יש להתמקד במח"מ בינוני, כ-4 שנים. 

2. ישנה להערכתנו עדיפות לאיגרות חוב קונצרניות ברמות דירוג של '+A' וגם 'A', במח"מ של 4-3 שנים. איגרות אלו משלבות לדעתנו בצורה הטובה ביותר בין תשואה לסיכון. 

רמת התנודתיות בשוק איגרות החוב פחתה באופן ניכר בשבועות האחרונים והדבר מעיד על ירידה ברמת הסיכון של האפיק.  

3. איגרות החוב הממשלתיות מתאימות רק לרגישים מאוד לסיכון. לאלו, אנו ממליצים להתרכז במח"מ קצר עד בינוני. 

4. איגרות החוב הממשלתיות בריבית משתנה עדיין מעניינות, על רקע שני הגורמים הבאים: (1) מחיר אטרקטיבי – ה-817 נסחרת במרווח של כ-26 נ"ב מהמק"מ הארוך ו-(2) הערכתנו כי הריבית לא תרד, וגם אם זו תרד אזי התהליך כבר קרוב למיצוי (סבירות מסוימת להפחתה אחת בלבד של 25 נ"ב). 

 

 

השוק הראשוני הקונצרני – סיכום ינואר

 

בחודש ינואר, תשע חברות הנפיקו חוב בהיקף של 4.9 מיליארד ש"ח. הממוצע החודשי של היקף הנפקות החוב הקונצרני, על פני שנת 2011, היה 2.6 מיליארד ש"ח, ובשנת 2010, הממוצע החודשי של היקף הנפקות החוב הקונצרני היה 3.1 מיליארד ש"ח. כלומר היקף ההנפקות בחודש ינואר בהחלט היה גבוה משמעותית מהממוצע החודשי בשנתיים האחרונות.  

 

המנפיקים העיקריים בחודש ינואר, היו 'לאומי מימון' (כ-2.3 מיליארד ש"ח), 'מכתשים אגן תעשיות' (כ-1.1 מיליארד ש"ח) ו-'מזרחי טפחות הנפקות' (כ-0.9 מיליארד ש"ח).  

 

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי בבית ההשקעות מיטב

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בנק יהב משדרג מערכות ליבה במליון וחצי ש""ח, 23/10/2011
סיכום שבועי בתעשיית הקרנות- מפנה בגיוסים?, 23/10/2011
ניתוח טכני לחג: מנית בזק, 20/10/2011
בנק ישראל חושש: האטה בקצב התרחבות המשק, 17/10/2011
חברת שמן תעשיות השיגה מימון מכל הבנקים הגדולים. צפו בגרף, 16/10/2011
ירידה בייצוא? לא בענף היהלומים, 16/10/2011
לקראת פתיחת שבוע המסחר בת"א – העליות ימשכו?, 15/10/2011
מדיגוס פיתחה צינור הזנה אנדוסקופי. פרצה תבנית מסחר טכנית, 13/10/2011
ממשלות ישראל פונות לעם: "סליחה", 6/10/2011
איש העסקים רו"ח יצחק גוילי נכנס כשותף בגמול השקעות, 5/10/2011
 Previous Page Next Page  [6-10]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.