כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
תקשורת

הכנסות קבוצת בזק לרבעון הראשון של 2010 הגיעו לשיא של 2.92 מיליארד שקל

5/05/2010

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב – 5.6% ל- 642 מיליון שקל

• ה-EBITDA גדל  ב-4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל עם שיעור EBITDA מאוחד של 41.7%

• ההכנסות רשמו גידול של 4.4% לעומת הרבעון המקביל, ועמדו על 2.92 מיליארד שקל

• שלמה רודב, יו"ר בזק, "מעל 30% ממנויי פלאפון כבר נמצאים ברשת ה-HSPA המתקדמת שלנו וכ- 25% ממשקי הבית בישראל כבר מחוברים לרשת ה- NGN, לכן אנו אופטימיים לגבי היכולת שלנו להמשיך ולשפר את הביצועים"

חברת בזק (סימול: BEZQ) הודיעה אמש על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הראשון של 2010, שהסתיים ב- 31 במרץ 2010. 

דגשים פיננסיים לקבוצת בזק (בהשוואה לרבעון הראשון של 2009):

• הכנסות: 2.92 מיליארד ש"ח, גידול של 4.4%.
• רווח תפעולי: 874 מיליון ש"ח, גידול של 9.4%.
• רווח נקי המיוחס לבעלי המניות: 642 מיליון ש"ח, גידול של 5.6%.
• רווח מדולל למניה: 0.24 ש"ח, בהשוואה ל-0.23 ש"ח.
• EBITDA: 1.22 מיליארד ש"ח, גידול של 4%.
• שיעור EBITDA: 41.7% מההכנסות, בהשוואה ל-41.9%.
• תזרים מזומנים חופשי : 452 מיליון ש"ח, ירידה של 41.7%, בעיקר בשל הפרשי עיתוי הקשורים להון החוזר בקבוצה.
• יחס החוב נטו ל- EBITDA: 0.65 לעומת 0.66 ברבעון הראשון של 2009. כשמתאמים יחס זה לחוב נוסף של 1.5 מיליארד שגויס באפריל 2010, היחס פרו-פורמה של החוב נטו ל- EBITDA בסוף הרבעון הראשון הינו 0.98.

שלמה רודב, יו"ר בזק, "ביצועי בזק ברבעון הראשון מהווים התחלה טובה לשנת 2010, כאשר ההישגים התפעוליים והפיננסיים שלנו מובלים על ידי פיתוח בתשתיות הטכנולוגיות, חידושים בתחום המוצרים והשירות, התמקדות בהתייעלות תפעולית, והחשוב מכל, שיפור חוויית הלקוח. התוצאות המשופרות שלנו ברמת הקבוצה הונעו בזכות גידול בהכנסות הרבעון הראשון מול הרבעון המקביל בפלאפון, בזק בינלאומי ויס, בעוד בזק קווי השיגה צמיחה נאה במכירות האינטרנט המהיר ושירותי תקשורת הנתונים, שהמשיכו למתן בהצלחה את שחיקת ההכנסות בפעילות הטלפוניה הקווית. במגזר זה ראינו את הירידה הקטנה ביותר בהכנסות הרבעוניות מאז הרבעון הרביעי של 2007, עם ירידה צנועה של 1.7% לעומת הרבעון הראשון של 2009.

"הבסיס היציב שהעמדנו בעזרת ההשקעות האסטרטגיות שלנו בתשתיות תקשורת מתקדמות, בא לידי ביטוי דרך שיפור בהכנסות וברווחיות. יותר מ- 30% ממנויי פלאפון נמצאים ברשת ה- HSPA שלנו וכ-25% ממשקי הבית בישראל כבר מחוברים לרשת ה- NGN, לכן אנו אופטימיים לגבי היכולת שלנו להמשיך ולשפר את הביצועים, תוך כדי עבודה על פריסת תשתיות אסטרטגית ואספקת חוויית התקשורת האיכותית ביותר שיש, הן לצרכנים והן ללקוחותינו העסקיים.

במהלך הרבעון הראשון של 2010, מימשה בזק בינלאומי את זכות הסירוב הראשונית שלה והגדילה את בעלותה הישירה בוואלה!, אחד מהפורטלים הישראלים המובילים, ל- 44.99%. וואלה! מתאימה למגוון השירותים והמוצרים הגדל שלנו בתחום האינטרנט והמוצרים מבוססי IP, ואנו ממשיכים לפתח את העסקים שלנו במטרה לספק חווית תקשורת מושלמת ללקוחותינו", סיכם רודב.

אלן גלמן, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בבזק, אמר, "ביצועינו ברבעון הראשון ממשיכים את ההצלחה שלנו ביצירת שיפור בהכנסות וברווחיות ברמת הקבוצה, משנה לשנה. חוזקם של המאזן ותזרים המזומנים שלנו מאפשרים להחזיר באופן מתמשך ערך לבעלי המניות שלנו באמצעות מדיניות הדיבידנד שלנו של חלוקה חצי-שנתית של 100% מהרווח הנקי לבעלי המניות, כמו גם להשקיע בעסקי הליבה שלנו על מנת לחזק את עמדתנו בשוק ולהעמיד בסיס יציב לגידול עתידי".

קבוצת בזק – תוצאות (מאוחדות)

הכנסות קבוצת בזק לרבעון הראשון של שנת 2010 הגיעו לשיא של 2.92 מיליארד שקל, גידול של 4.4% לעומת 2.79 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה של 10.1% בפלאפון וגידול של 5.7% בעסקי בזק בינלאומי, שקוזזו בחלקם על ידי ירידה צנועה של 1.7% בבזק קווי. בפעילות הקווית, הגידול המתמשך באינטרנט המהיר, תקשורת נתונים ותמסורת אשר נתמכים על ידי פריסת תשתית ה- NGN של בזק מיתנה את הירידה המתמשכת בהכנסות מטלפוניה הקווית.

ברבעון זה, גדל הרווח התפעולי של הקבוצה ב- 9.4% ל- 874 מיליון שקל, לעומת 799 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

השיפור ברווח התפעולי ברבעון הראשון הוביל לשיעור רווח תפעולי מרשים של 30%, שהונע בעיקר על ידי הגידול בהכנסות וההשפעה החיובית של המשך יישום צעדי התייעלות.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של בזק ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב- 642 מיליון שקל, גידול של 5.6% לעומת 608 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכם ב-1.22 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.7%), גידול של 4% בהשוואה ל-1.17 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ברבעון הראשון של 2010 ל- 28.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועמד על 806 מיליון שקל, זאת לעומת 1.13 מיליארד שקל  ברבעון הראשון של 2009. הירידה בתזרים המזומנים לעומת התקופה המקבילה נבעה בעיקר מהפרשי עיתוי בהון החוזר בבזק קווי ובבזק בינלאומי, כמו גם משינויים בהון החוזר של פלאפון.

סך ההשקעות ההוניות ברבעון הראשון של 2010 הסתכמו ב- 360 מיליון שקל, ירידה של 8.9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2009. ירידה זו נבעה בעיקר מירידה משמעותית בהשקעות של פלאפון, שסיימה לפני שנה את פריסת רשת HSPA שלה, שהושקה ברבעון הראשון של 2009. יחס השקעות ההון למכירות (capex-to-sales) היה 12.3%ברבעון הראשון של 2010, בהשוואה ל- 14.2% ברבעון הראשון של 2009, ו- 13.1% בשנת 2009 כולה.

נכון ל- 31 במרץ 2010, החוב הפיננסי המאוחד של החברה עמד על 3.88 מיליארד שקל, בהשוואה ל-4.53 מיליארד ב- 31 במרץ 2009 (לא כולל החוב של יס למוסדות פיננסיים). הירידה בחוב הפיננסי נבעה בעיקר מפירעון אג"ח והלוואות על ידי בזק קווי ופלאפון. לאחר סגירת הרבעון הראשון של 2010, גייסה בזק קווי חוב בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, באמצעות הלוואות חדשות מבנקים ישראלים, בעלות משך חיים  ממוצע של 4.6 שנים.

בסוף הרבעון הראשון של 2010, יחס החוב נטו ל- EBITDA עמד על 0.65, בהשוואה ל- 0.66 בסוף הרבעון הראשון של 2009. כאשר מתאמים יחס זה לחוב נוסף של 1.5 מיליארד שקל שהוזכר לעיל, יחס החוב נטו ל- EBITDA בסוף הרבעון הראשון עמד על 0.98.

הרבעון הראשון של 2010: ה-NGN מתבסס, ומגדיל את הכנסות האינטרנט של בזק

שיא בשוק התקשורת: שיעור EBITDA של 51% לבזק קווי
 
• צמיחה של 12.1% ברווח התפעולי של בזק ל-490 מיליון שקל
• הרווח הנקי עלה ב-7% והגיע ל-360 מיליון שקל
• הכנסות משירותי אינטרנט ודאטה צמחו ב-10.9% ל-459 מיליון שקל
• ה-,CAPEX שהושפע מהגידול בהשקעות ב-NGN, צמח ב-18% והגיע ל-223 מיליון שקל
• מנכ"ל בזק, אבי גבאי: "התוצאות המצויינות מושפעות מהביקוש לשירותי ה-NGN, לצד שיפור נוסף ברמת השירות, והמשך ההתייעלות של בזק"

חברת בזק פרסמה את נתוניה הכספיים לרבעון הראשון של 2010, מהם עולה כי הרווח התפעולי של הפעילות הקווית עלה ל-490 מיליון שקל, גידול משמעותי של 12.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

השיפור ברווח התפעולי נבע, בין השאר, בזכות מהלכי ההתייעלות המתמשכים שהביאו לירידה בכל המרכיבים העיקריים של הוצאות החברה. במסגרת זו נרשמה ירידה של 6.7% בסך הוצאות ההפעלה וכלליות, ל-392 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010, לעומת 420 מיליון שקל ברבעון המקביל.

כמו כן, ברבעון הראשון של השנה, ה-EBITDA עלה ל-660 מיליון שקל, גידול של כ- 1.9% לעומת הרבעון המקביל, אז ה- EBITDA עמד על 648 מיליון שקל. שיעור ה- EBITDA מסך ההכנסות הגיע ל-50.6%, לעומת 48.9% ברבעון המקביל, והוא מהווה שיא בשוק התקשורת הישראלי. הרווח הנקי ברבעון הראשון עלה ב-7% והגיע ל-360 מיליון שקל, זאת לעומת 336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הפעילות הקווית ברבעון הראשון של 2010, בנטרול מרכיב זמן האוויר (דמי הקישוריות המועברים ישירות לחברות הסלולר), הסתכמו ב- 1.11 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.12 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה של 1%. ההכנסות כולל דמי הקישוריות הסתכמו ב-1.304 מיליארד שקל, קיטון של כ-1.7%.

בזק ממשיכה לפתח מנועי צמיחה חדשים ולחזק הקיימים בתחום האינטרנט וה- DATA. במקביל, ה-NGN מתבסס כמנוע צמיחה של החברה, עם יותר מ- 535 אלף מנויים המחוברים לרשת ו- 51 אלף המחוברים לקצבים החדשים של 10 מגה ומעלה.

סך ההכנסות של הפעילות הקווית של בזק משירותי אינטרנט ו- DATA הגיעו ברבעון הראשון של השנה ל–459 מיליון שקל, עלייה של כ- 10.9% לעומת הרבעון המקביל. העלייה נבעה, בין השאר, מעלייה בשימוש בשירותי ערך מוסף ושדרוג המהירויות של לקוחות החברה.

ההשקעה הרבעונית ברכוש קבוע (CAPEX), שהושפעה מאד מהקמת רשת ה- NGN, עמדה על 223 מיליון שקל, גידול של 18% לעומת הרבעון המקביל.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח בתחום האינטרנט (ARPU) עלתה ברבעון הראשון של 2010 ב- 10.3%, לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 75 שקל לחודש. 69% מסך לקוחות האינטרנט של בזק מחוברים לקצב גלישה של 2 מגה ומעלה. מספר מנויי ה–ADSL של בזק המשיך לעלות גם ברבעון הראשון של 2010, כשהוא צמח בכ-10,000 מנויים חדשים והגיע ל – 1.045 מיליון מנויים.

מנכ"ל בזק, אבי גבאי, "התוצאות המצויינות מושפעות מהביקוש לשירותי ה-NGN, לצד שיפור נוסף ברמת השירות, והמשך ההתייעלות של בזק".

פלאפון ממשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון של 2010:

הכנסות פלאפון ברבעון הראשון של 2010 הסתכמו ב-1.393 מיליארד שקל; צמיחה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-259 מיליון שקל; גידול של 13% לעומת רבעון מקביל אשתקד

פלאפון מובילה את הענף בהכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן אשר היוו כ-22.6% מסך הכנסות החברה משירותי סלולר
ברבעון הראשון של 2010/

• מספר המנויים הפעילים של פלאפון עמד ב-31 במרץ 2010 על כ-2.8 מיליון מנויים.
• מספר המנויים שהצטרפו לרשת החדשה עומד נכון להיום על כ- 900 אלף מנויים.
• פלאפון הוסיפה ברבעון כ-23 אלף מנויים חדשים נטו.

פלאפון מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2010:

סך ההכנסות של פלאפון ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב-1.393 מיליארד שקל, לעומת 1.265 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10%. הגידול בהכנסות נובע ברובו מהמשך הצמיחה בהכנסות משירותי ערך מוסף ודאטה, מנדידה בינלאומית ומעליה בהיקף מכירות הציוד.

הכנסות פלאפון משירותי ערך מוסף ותוכן ברבעון הראשון של 2010 היוו %22.6 מכלל ההכנסות משירותי סלולר, לעומת כ-18.5% ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי של פלאפון הסתכם ברבעון הראשון של 2010 ב-259 מיליון שקל, גידול של 13% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-230 מיליון שקל. 

ברבעון הראשון של 2010 הסתכם הרווח התפעולי של פלאפון ב-322 מיליון שקל, גידול של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-302  מיליון שקל.

הרווח לפני מס של פלאפון הסתכם ברבעון ראשון של 2010 ב-344 מיליון שקל, גידול של 10% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-313 מיליון שקל.

ה-EBITDA של פלאפון ברבעון ראשון של 2010 הסתכם ב-471 מיליון שקל (כ-34% ביחס להכנסות), גידול של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-441 מיליון שקל.

מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) עמד ברבעון ראשון של 2010 על 336 דקות, לעומת 323 דקות ברבעון מקביל אשתקד.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPU) ברבעון ראשון של 2010 עמדה על 133 שקל לעומת 128 שקל ברבעון מקביל אשתקד.

במהלך הרבעון הראשון של 2010 הצטרפו לפלאפון כ-23 אלף מנויים נטו . סך המנויים הפעילים של פלאפון עמד ב-31 במרץ 2010 על כ-2.8 מיליון מנויים, מתוכם 1.61 מיליון מנויי דור 3, המהווים כ-57% מכלל מנויי החברה. נכון להיום מונה הרשת החדשה של פלאפון כ-900 אלף מנויים פעילים

מנכ"ל פלאפון, גיל שרון, אמר היום, "לפני כשנה השקנו את רשת,High Speed GSM מהלך אסטרטגי שהביא לתפנית בתוצאות העסקיות של החברה, המתבטא בשיפור משמעותי בהכנסות וברווח". "פלאפון", אמר שרון, "ממשיכה לצמוח בעקביות בשיעורי צמיחה גבוהים מאוד ביחס לענף, כאשר שירותי הדאטה הולכים ותופסים מקום מרכזי בצמיחת החברה.

הרשת החדשה מאפשרת לנו גיוס לקוחות איכותיים, וכן שיפור מגוון השירותים ללקוחות הקיימים. הגידול העקבי בהכנסות מתוכן נובע מהמיקוד העסקי שלנו בפעילות זו, ומתוך הבנה שהיכולת לצמוח בתחום ה-VOICE נמוכה וכי עולם הסלולר בשל לצמוח בשירותי התוכן והדאטה". 

ברבעון הראשון של 2010 - בזק בינלאומי ממשיכה לצמוח ולהוביל את ענף האינטרנט בישראל:

מציגה רבעון שיא בהכנסות עם צמיחה של כ-6%

בזק בינלאומי ממשיכה להציג שיפור גם בכל מדדי הרווחיות עם צמיחה של כ-5% ברווח הנקי, צמיחה של כ-2% ברווח התפעולי וצמיחה של כ-5% בEBITDA

איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי : "בזק בינלאומי מציגה רבעון מצוין בו צמחה החברה באופן בולט בשוק מאוד תחרותי.
הצלחנו למקסם את פוטנציאל החברה בתחומי הליבה שלנו תוך מיקוד הולך וגדל בעולם פתרונות ה-IT לעסקים. הדוחות המצוינים מביאים לידי ביטוי את עומק החברה על מגוון שרותי התקשורת והמחשוב לכלל לקוחותינו"

בזק בינלאומי, חברת האינטרנט הגדולה והמובילה בישראל וספקית פתרונות התקשורת המובילה, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2010 מהן עולה, כי החברה ממשיכה לצמוח בהכנסות ובכל מדדי הרווחיות וממשיכה באופן עקבי להוביל את הענף בו פועלת. 

ברבעון הראשון לשנת 2010, בזק בינלאומי מצליחה לצמוח משמעותית בהכנסות החברה עם כ-6% גידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היציאה ההדרגתית של המשק מן המשבר הכלכלי במקביל למיקוד החברה בשוק העסקי ולהרחבת פעילותה בעולם פתרונות ה-IT, אפשרו לחברה להציג שיפור מרשים בהכנסות ובכל מדדי הרווחיות. 

הרווחיות של בזק בינלאומי ממשיכה לטפס באופן עקבי עם גידול של כ-5%  ברווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2010, שהסתכם בכ-46 מיליון ₪. את הגידול ברווח הנקי אפשר לייחס להמשך הצמיחה המשמעותית של החברה במרכיבי פעילותה השונים בדגש על שירותי האינטרנט ופתרונות ה-IT  לעסקים.

היקף ההכנסות של בזק בינלאומי צומח משמעותית ומגיע לשיא חדש ברבעון הראשון של 2010. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-343 מיליון ₪, גידול של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

את רמת ההכנסות הגבוהה והצמיחה המרשימה שלצידה, ניתן לייחס להמשך המיקוד של בזק בינלאומי בפעילויות הליבה השונות בדגש על שירותי האינטרנט והמשך הגידול במספר המנויים; זאת במקביל להצלחתה של החברה להרחיב את פעילותה במגזר העסקי ולפתח את מערך פתרונות ה-IT המקדמים של החברה לאורך 2009- השקעה שאת פירותיה אפשר לראות כבר בהכנסות הרבעון הראשון של השנה.

הרווח התפעולי של בזק בינלאומי ממשיך לצמוח אף הוא והסתכם ברבעון הראשון בכ-62 מיליון₪. מדובר בגידול של כ-2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גידול זה ברווח התפעולי נובע מהמשך הצמיחה בהכנסות ממרכיבי הפעילות השונים לצד השיפור בבסיס ההוצאות של החברה.

הוצאות ההפעלה והכלליות הסתכמו ברבעון האחרון בכ-282 מיליון₪, גידול של כ-7% לעומת התקופה המקבילה, הנובעת מגידול בהכנסות לאור הגדלת היקפי הפעילות. 

הגידול ברווחיות כמו גם הצמיחה בהכנסות של החברה, באים לידי ביטוי בתוצאות ה-EBITDA   המצוינות של בזק בינלאומי. ה- EBITDA  של בזק בינלאומי הסתכם ברבעון הראשון בכ- 84 מיליון ₪ (24.5% מהמחזור), גידול של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי "בזק בינלאומי מציגה רבעון מצוין בו צמחה החברה באופן בולט בשוק מאוד תחרותי. הצלחנו למקסם את פוטנציאל החברה בתחומי הליבה שלנו תוך מיקוד הולך וגדל בעולם פתרונות ה-IT לעסקים. הדוחות המצוינים מביאים לידי ביטוי את עומק החברה על מגוון שרותי התקשורת והמחשוב לכלל לקוחותינו"

yes -  ממשיכה להגדיל את ההכנסות

- רשמה הרבעון גידול בהוצאות לאור השקת שירות ה VOD

רון אילון מנכ"ל yes: "אני שמח שפתחנו את שנת העשור של yes עם השקת שירות ה VOD אשר יעניק ערך מוסף ללקוחותינו, חתמנו על הסכם במסגרתו יוכלו לקוחות החברה להנות משידורי המונדיאל ב HD ואנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בחוויית הצפייה הטובה ביותר בהמשך".

ההכנסות ברבעון הראשון  של שנת 2010 הסתכמו לכ- 391 מש"ח, לעומת כ- 384 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ללא הכנסות ממכירת אינטרנט בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו בכ 381 מש"ח (עליה של כ  3%). ההכנסות ברבעון הקודם הסתכמו בכ- 390 מש"ח (עליה של כ- 0.3%).
 
הרווח התפעולי (EBIT) הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2010 הוא כ- 59 מש"ח מול רווח של כ- 66 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ 11%), ולעומת רווח של  כ-63 מש"ח ברבעון הקודם (ירידה של  כ- 6%).

הרווח לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון הראשון של שנת 2010 הוא כ- 35 מש"ח מול רווח של כ 40 מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת רווח של כ- 28 מש"ח ברבעון הקודם.

ההפסד הנקי של החברה לאחר הוצאות מימון לבעלי מניות ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכם לכ- 8 מש"ח לעומת הפסד של כ- 1 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת הפסד של כ-38 מש"ח ברבעון הקודם.

ה - EBITDA החיובי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ- 122 מש"ח, ללא שינוי מול הרבעון המקביל אשתקד ולעומת כ- 126 מש"ח ברבעון הקודם (ירידה של כ 3% ).

הרווח הגולמי ברבעון  הראשון של שנת 2010 הוא כ- 130 מש"ח לעומת כ- 125 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת כ- 124 מש"ח ברבעון הקודם.

הוצאות המימון לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכמו בכ- 24 מש"ח לעומת כ- 26 מש"ח ברבעון המקביל וכ-35 מש"ח ברבעון הקודם.

הוצאות המימון לבעלי מניות ברבעון הראשון של שנת 2010 הסתכמו בכ- 43 מש"ח לעומת כ- 41 מש"ח ברבעון המקביל ולהוצאות של כ- 65 מש"ח ברבעון הקודם.

סך הוצאות המימון ברבעון הראשון  הסתכמו בכ- 67 מש"ח ללא שינוי מול  הרבעון המקביל אשתקד, ולעומת הוצאות מימון של כ- 100 מש"ח ברבעון הקודם.

מספר הלקוחות של החברה הגיע בסוף חודש מרץ 2010  לכ- 571 אלף לקוחות.

בתמונה: אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת בזק

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.