חדשות אנרגיה ואיכות הסביבה

לנדאו: אעשה כל שביכולתי כדי ששדה "תמר" יתחיל באספקת גז טבעי למשק הישראלי החל מ-2012

9/08/2009

שר התשתיות עוזי לנדאו לשותפים בתגלית הגז הטבעי "תמר": "לפיתוח תגליות "תמר" ו"דלית" חשיבות לאומית עליונה: אעשה כל שביכולתי כדי ששדה "תמר" יתחיל באספקת גז טבעי למשק הישראלי החל מ-2012".
 
בפגישה שנערכה בשבוע שעבר בין שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו, לבין השותפים בתגליות הגז הטבעי "תמר" ו"דלית" הודיע השר לנדאו כי "תגליות "תמר" ו"דלית" הינן חשובות ביותר למדינת ישראל – ויש לפתחן במהירות המרבית".

בשבוע שעבר השותפים בתגליות הציגו לשר לנדאו, למנכ"ל משרד התשתיות שאול צמח ולאנשי המקצוע של תחום הגז הטבעי במשרד התשתיות את תוכניותיהן לפיתוח התגליות החדשות בים, וחיבורן לחוף בישראל ולמערכת ההולכה הארצית.

בנוסף השותפים הציגו את החלופות התכנוניות והמימוניות שלדעתם יאפשרו את הזרמת הגז מן התגליות לישראל החל משנת 2012.

שר התשתיות לנדאו הודיע לשותפים כי הוא מייחס חשיבות רבה ביותר לכך ששדה "תמר" יתחיל להזרים גז למשק בישראל כבר ב-2012, וכי הוא ואנשיי משרדו יפעלו במלוא המרץ ובתיאום עם גופי הממשלה האחרים כדי שהשותפים יוכלו לממש את היעד המשותף של משרד התשתיות ושלהם: הפקה ואספקה של גז טבעי למשק הגז בישראל כבר ב-2012.