כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
חדשות אנרגיה ואיכות הסביבה

קבוצת דלק פרסמה דו"חות כספיים לרבעון השלישי

1/12/2009

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הרוויחה קבוצת דלק 440 מיליון ₪ לעומת הפסד של 371 מיליון שקל בתקופה המקבילה של שנת 2008; רווח נקי של 60 מיליון ₪ ברבעון לעומת הפסד של 612 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד; עלייה של 28% ברווח הגולמי שהסתכם ב-1.7 מיליארד ₪ ברבעון; דירקטוריון  החברה אישר מתן דיווידנד של 33 מיליון שקלים;
 
אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק: בחודשים האחרונים הפגינה קבוצת דלק יכולות גיוס מרשימות וביצעה מספר מהלכים משמעותיים לשיפור תזרים המזומנים שלה. מתחילת השנה גייסה  הקבוצה  1.5 מיליארד שקל במח"מ ארוך טווח  והסבה שליש מהחוב לחוב שקלי. הרבעון הרביעי יושפע לטובה מהשלמת העסקה הצפויה ממכירת  12% ממניות הוט ומכירת 2% ממניות דלק אנרגיה

נתונים ודגשים עיקריים לגבי התוצאות:

• הרווח  הגולמי הרווח הגולמי של קבוצת דלק ברבעון השלישי של שנת 2009 עלה ב- 28% והסתכם ב- 1.7  מיליארד שקל וזאת לעומת 1.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סה"כ בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם הרווח הגולמי ב- 4.9 מיליארד שקל.

• עלייה ברווח הנקי הקבוצה – הרווח הנקי של קבוצת דלק עלה ברבעון השלישי של שנת 2009 והסתכם ב-60 מיליון שקל  וזאת לעומת הפסד של 612 מיליון שקל אשתקד  סה"כ הסתכמו הרווחים בתשעת החודשים הראשונים של 2009 ב-440 מיליון שקל לעומת הפסד של 371 מיליון שקל בתקופה המקבילה של שנת 2008.

• הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי: הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו ב-11.9 מיליארד שקל וזאת לעומת 13 מיליארד שקל. ב-9 החודשים הראשונים הסתכמו ההכנסות ב-31.8 מיליארד שקל לעומת סך של כ- 39.3  מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד . הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מירידה במחירי הדלקים בעולם, ירידה בהכנסות בית הזיקוק בארה"ב בשל השבתתו במהלך הרבעון הראשון וחלק מהרבעון השני של שנת 2009 ומקיטון בהכנסות דלק רכב.

• דירקטוריון  החברה אישר מתן דיווידנד של 33 מיליון שקלים;

דלק הציגה יכולות גיוס מרשימות מתחילת 2009:

• קבוצת דלק ביצעה, באמצע חודש יולי החלפה בשתי סדרות אג"ח שהנפיקה, מאג"ח צמוד ללא צמוד במטרה להקטין את החשיפה לאינפלציה. חלק משתי הסדרות  עומדות לפירעון רק בשנת 2015

• קבוצת דלק השלימה בתחילת נובמבר בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט"ו והנפקת סדרה חדשה י"ח. סה"כ גויסו 800 מיליון שקל תחת ביקושים של 1.5 מיליארד ₪. במקור התכוונה החברה לגייס כ-300 מיליון שקל, אך לאור הביקושים החזקים היא הגדילה את הגיוס עד לסך המקסימלי שדורג ע"י מידרוג ב- "A1" יציב. הגיוס הארוך מאפשר לחברה להקטין את התחייבויותיה הבנקאיות.

• חברת דלק מכרה לאיש העסקים פטריק דהרי 12% מהמניות של דלק השקעות ב-HOT ב-402 מיליון שקל. העסקה בוצעה לפי מחיר שיא של 44 שקל למניה, המשקף פרמיה של 10% מעל מחיר המניה בעת המכירה. העסקה צפויה להניב לקבוצה רווח (לפני מס) של כ- 195 מיליון ₪ שיבואו לידי ביטוי בדוחות של הרבעון הבא

אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק: "בחודשים האחרונים הפגינה קבוצת דלק יכולות גיוס מרשימות וביצעה מספר מהלכים משמעותיים שנועדו להגדיל את תזרים המזומנים שלה  ומקורות החוב. מתחילת השנה גייסה  קבוצת דלק 1.5 מיליארד בעלות מח"מ ארוך טווח אשר בחלקם הגדול מיועד למחזור חוב ולשחרור בטחונות קיימים. יתרון משמעותי נוסף שנוצר מהמהלך גיוס האג"ח הנ"ל שכשליש מהחוב של קבוצת דלק (סולו) הוסב לחוב שקלי נומינלי.גיוסים רחבי היקף אלה מעידים יותר מכל על אמון המשקיעים בפעילות הקבוצה ועל עוצמתה ואינו דבר של מה בכך בתקופה של משבר כלכלי עולמי. בנוסף, החליפה החברה חוב צמוד מדד לחוב שקלי בריבית מצוינת, על מנת להגן על עצמה מסכנת התפרצות אינפלציונית".

הרבעון הרביעי יושפע לטובה מהשלמת מכירת 12% ממניות הוט תמורת כ-395 מיליון ש"ח אשר יתרמו לרווח (לפני מס) כ - 195 מיליון ש"ח וכן מכירת 2% ממניות דלק אנרגיה (על מנת לאפשר את כניסתה של דלק אנרגיה למדד ת"א 100) אשר יתרמו כ - 90 מיליון ש"ח לרווח (לפני מס). כמו כן, המדד הנמוך הצפוי להיות ברבעון הרביעי יקטין את הוצאות המימון של הקבוצה בצורה ניכרת.

ברטפלד הוסיף כי ב-9 החודשים הראשונים של השנה יישמה קבוצת דלק את האסטרטגיה לפיה תידבוק בהמשך השקעות ופיתוח של עסקי בשליטתה הליבה שלה: אנרגיה, גז, תשתיות, רכב ופיננסים – המהווים את מנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה . במסגרת זו הדגיש מנכ"ל קבוצת דלק את פעילות מגזר הגז אשר הציגו תוצאות שיא ברבעון השלישי, והכנסות של 152 מיליון שקל, בלטו באופן מיוחד.

מגזר האנרגיה

חיפושי נפט וגז והפקת גז הפעילות בישראל מתבצעת באמצעות דלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת, אשר שותפות בעסקת ים תטיס,בקידוחים "תמר" ו"דלית" וכן בזכויות נפט נוספות בים מול חופי ישראל. במהלך חודשים פברואר ויולי 2009 הודיעו השותפויות כי קידוחים "תמר 1" ו-"תמר 2" הסתיימו בתגלית גז מסחרית. מפעילת הקידוח הודיעה כי ממוצע הפוטנציאל של עתודות הגז הטבעי במבנה תמר הינו 218 BCM (כ- כ- 7.7 TCF  ). 

במהלך חודש אפריל 2009 הודיעו השותפויות כי קידוח "דלית 1" הסתיים בתגלית גז מסחרית. מפעילת הקידוח הודיעה כי ממוצע הפוטנציאל של עתודות הגז הטבעי במבנה דלית הינו כ- 14.2 BCM (כ500 BCF  ). 

השותפויות הודיעו במהלך חודש אוגוסט 2009 כי אישרו למפעילת הפרוייקטים "תמר" ו-"דלית", להתקשר בהתקשרויות לרכישת ציוד ושירותים, אשר עשויים להידרש לצורך פרוייקט פיתוח שדות הגז הטבעי "תמר" ו-"דלית" בהיקף כולל של עד כ- 230 מיליוני דולר (עבור כל השותפים).

סה"כ הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי ב-152 מיליון שקל לעומת 141 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-51 מיליון שקל לעומת 33 מיליון ברבעון הקודם.

דלק US– החברה מציגה הפסד של 21 מיליון שקל ברבעון  השלישי בהשוואה לרווח נקי של 41 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2008. יחד עם זאת ב-תשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם הרווח ב-113 מיליון ₪ לעומת 103 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

פעילותו של בית הזיקוק של החברה בטיילר, טקסס, הופסקה בין נובמבר 2008 לאמצע מאי 2009, בשל שריפה שפרצה בו ב-20 בנובמבר 2008. הכנסות החברה הנובעות מפוליסת הביטוח במהלך הרבעון השלישי הסתכמו ב-12 מיליון דולר, לרבות 6.0 מיליון דולר מפוליסת אובדן רווחים ו-5.8 מיליון דולר מפוליסת נזקי הרכוש בניכוי הוצאות בסך 0.2 מיליון דולר בגין נזקי הרכוש.

דלק ישראל  מפעילת רשת תחנות הדלק "דלק", חנויות הנוחות מנטה ומסוף יבוא וניפוק הדלקים פי גלילות, חתמה את הרבעון השלישי של השנה ברווח של 5 מיליון שקל(המיוחס לבעלי המניות) לעומת 31 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

מגזר תחנות התדלוק וחנויות הנוחות הניב לחברה ברבעון השלישי רווח תפעולי של 55.5 מיליון שקל, גידול של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי במגזר תחנות התדלוק והמסחר נרשם גידול כמותי במכירות הדלקים בשיעור של כ-2% בתקופת הדו"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת למרות הקיטון בצריכה במשק בשיעור של כ-1%.

פעילות פי גלילות הניבה לחברה ברבעון השלישי רווח תפעולי של 10.4 מיליון שקל ברבעון, בדומה לרווח שנבע מהמגזר בתקופה המקבילה אשתקד.

מגזר רכב

דלק רכב - דלק רכב, שמייבאת מכוניות מאזדה ופורד, הרוויחה 112 מיליון שקל ברבעון השלישי. המכירות גדלו ב-7% בהשוואה לרבעון המקביל ל-1.4 מיליארד שקל. מכירות כלי הרכב תורגמו להכנסות של 1.44 מיליארד שקל, ביחס ל-964 מיליון שקל ברבעון הקודם ו-1.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.ברבעון השלישי של השנה מסרה דלק רכב, המנוהלת על-ידי גיל אגמון, 13,481 כלי רכב, מהם 9,278 רכבי מאזדה ו-4,203 רכבי פורד, לעומת מכירת 6,462 רכבי מאזדה ו-2,024 רכבי פורד ברבעון השני של השנה.

מגזר ביטוח ופיננסים

הפניקס הקבוצה מדווחת על רווח נקי (המיוחס לבעלי מניות החברה) אשר הסתכם בכ- 154 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 18 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 הסתכם בכ-30 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ- 84 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל.

בתחום ביטוח חיים והחיסכון ארוך הטווח הסתכם הרווח בתקופת הדו"ח בכ- 125 מ' ש"ח; בתחום הביטוח הכללי הסתכם הרווח לתקופה בכ- 97 מ' ש"ח; בתחום ביטוח הבריאות הסתכם הרווח לתקופה בכ- 117 מ' ש"ח.

הרווח הכולל של הקבוצה בתשעת החודשים של 2009 הסתכם ב- 377.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 127.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.