מילון כלכלי עסקי

שוק דובים

26/04/2009

כאשר בורסה מתנהלת במגמת ירידות לאורך זמן היא שוק דובים.

שוק דובי הוא שוק בו המדדים המובילים ירדו בשיעור רציף של לפחות 20% לאחר מגמה הפוכה.

כאשר משקיע מאמין/מעריך כי מחירי המכשירים הנסחרים ירדו – הוא משקיע דובי.

המונח מקובל בכל הבורסות והשווקים הקיימים בעולם.