מילון כלכלי עסקי

מכירה בחסר/שורט

6/05/2009

מכירה של נכס שאינו בבעלות המוכר, בפועל זאת היא הלוואה אשר צמודה לערך הנכס.

להלן דוגמא: אני מוכר בחסר מניה אשר שוויה בעת ביצוע העסקה 100 כאשר אני מקבל מהקונה 100 ומתחייב לתת לקונה את המניה בעתיד ולא משנה מה יהיה ערכה אז.

המצבים האפשריים:

אם מחירה יעלה ויעמוד על 120 בעת הכיסוי אזי אפסיד את ההפרש, קרי 20

אם מחירה ירד בעת הכיסוי ויעמוד על 80 אזי ארוויח את ההפרש, קרי 20

אם מחירה יישאר זהה למחיר המכירה 100, אזי לא יתקיים הפסד או רווח ( למעט עלויות העסקה)

באופן כללי ניתן לבצע מכירות בחסר בכל מוצר לו קיים שווי שוק אחד.