מילון כלכלי עסקי

פצ"מ

13/05/2009

פצ"מ - פיקדון שקלי הצמוד למט"ח

מועד הפיקדון נע מתקופה של 3 חודשים ועד שנתיים.

הפיקדון נושא ריבית המשתנה ע"פ המטבע הנקוב.