כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
אפסילון בית השקעות

מי אמר שהיחסים בין ישראל לארה"ב לא קרובים מתמיד?

12/01/2010

הנה שתי כותרות מהשבוע האחרון. הראשונה, בנק ישראל רכש 600 מיליון דולר. השנייה, הפד רכש במהלך השנה האחרונה אגרות חוב ממשלתיות בהיקף של  1.5 טריליון דולר. למעשה, סך הרכישות של הפד במהלך השנה האחרונה (שכוללות ממתקים כמו נכסים רעילים) הגיע לשיעור של כ 15% מהתוצר האמריקאי או כ 80% (!!!) מהיקף האג"ח המשלתיות שהונפקו ב 2009.  שזה, ניחשתם נכון, שיא של כל הזמנים.

מה המשותף לשתי הכותרות הללו ? שהן מתארות פעולות שעיקר תועלתן היא פסיכולוגית מאחר שתועלת כלכלית לא צמחה מהן. בנק ישראל לא מצליח להעלות את השער היציג, אבל תוצאות הפעולה הזו יוצגו בפעם הבאה שיתפרסמו נתוני כמות הכסף. הפד יכול לרשום גם הוא בעיקר ניצחון פסיכולוגי, מאחר ומאז והוא החל במדיניות הרכישות שלו, התשואות על אגרות החוב הממשלתיות עלו. המטרה הרשמית של הפד ברכישות האג"חים הייתה אמנם להגדיל את הנזילות במשק האמריקאי ולהוריד את התשואות, אולם תוצר הלוואי המשמעותי של פעולתו של הפד היה חילוצו של הממשל ממשבר פיסקלי קשה, מכיוון שאם הפד לא היה לוקח חלק כה מהותי בהנפקות, יתכן שהתשואות היו גבוהות אף יותר מאחר והקונים הזרים נעלמו כמעט לגמרי מהשוק.

בנק ישראל יאלץ בחודשים הקרובים להשתמש במגוון הכלים שנמצאים ברשותו (כמו מק"מ, ריפו וכו') על מנת לצמצם את כמות הכסף ובכך להקטין את במידת האפשר את הסיכון האינפלציוני שטמון בכמויות הכסף האדירות שנמצאות כיום במשק. דוגמה למגמה הזו קיבלנו בשבוע שעבר, בהנפקה שהייתה בהיקף חריג של 11 מיליארד ₪. מלבד העובדה שההנפקות הגדולות מסייעות לספוג את הנזילות, הן גורמות לדבר נוסף : הן מעלות את הריבית. בדלת האחורית אמנם, אבל מעלות גם מעלות.  מי שהשתתף בהנפקה בשבוע שעבר, זכה לתשואה של 2.17% על המק"מ הארוך, כעשירית האחוז מעל התשואה ששררה בשוק באותה עת.

מבחינתנו, כשחקנים בשוק הסולידי, יש בכך חדשות לא רעות בכלל. לאחר שכתבנו בשבועות האחרונים על מאגר ההזדמנויות המידלדל בשוק הסולידי, יתכן שרצונו של בנק ישראל להגדיל את ספיגת הנזילות יצרה מיני הזדמנות לרווח הון (מינורי אמנם) באפיק השקלי.

כל עוד הנפקות המק"מ ימשיכו להיות בהיקף גדול ותוצאות ההנפקות ישקפו פער גדול בין מחירי השוק למחירי ההנפקות (כפי שקורה בחודשים האחרונים), אנחנו רואים בזה הזדמנות נאה לרווחי הון סבירים בשוק שהסיכוי בו לרווחי הון משמעותיים נעלמה לגמרי.

וכפי שההנפקה האחרונה ספקה לנו אפשרות לקנות את הנכס הכי סולידי בשוק במחיר נמוך משמעותי ביחס למחירו בשוק, אנחנו נגביר את מעורבותנו בהנפקות הבאות, בהנחה שהתנאים שתומכים במחירים האטרקטיביים יישמרו.

עליית תשואה באגרות החוב בארה"ב צמצמה במידה ניכרת את הפער שבין האגרות האמריקאיות לאלו הישראליות.  למרות שבעבר טענו (וגם הוכחנו) שהמתאם הגבוה לכאורה בין שני השווקים הוא סוג של מיתוס שהתפתח בשוק, הרי שדווקא בנקודת הזמן הנוכחית נוצרה סיטואציה שבה יתכן ופער התשואות מחייב את התייחסותנו. 

הביטו על הגרף המצורף למטה שמתאר את המרווח בין התשואה על האגרת האמריקאית לעשר שנים לבין עמיתתה הישראלית (סקאלה ימנית) והמתאם בין השתיים (הסקאלה השמאלית). ניתן לראות כי בעוד שפער התשואה הצטמצם לכאחוז ורבע, המתאם עלה לרמה של כמעט אחד.

פער התשואות הנוכחי הוא הנמוך ביותר שהיה מזה כשנתיים וחצי, בעוד שהמתאם הוא הגבוה ביותר מזה כשנה. המשמעות היא שאם תשואת האג"ח האמריקאי תמשיך לעלות בשל הנתונים שהוצגו לעיל, יש בכך אלמנט נוסף שהוא בעל סיכון לטווחים הארוכים בשוק המקומי. בשבועות האחרונים הצבענו על כך שאנחנו נמנעים בקרנות השקליות שלנו מאחזקה בשקלים ארוכים בשל ההנחה שפניו של עקום התשואות הן כלפי מעלה, הרי הגרף הנ"ל מצטרף כגורם סיכון נוסף, גם אם זמני, לסיכון המקומי.

המתאם והמרווח בין אג"ח ארה"ב וישראל ל 10

 

בשבוע האחרון הגדלנו את אחזקותינו בקרנות השקליות ("אפסילון שקלים ללא מניות" (5126602 ו"אפסילון שקלים" 5101480) באגרות בעלות המח"מ לשלוש שנים בשל שיקול טקטי שנובע מהקמירות הגבוהה שקיימת בטווח הזה, אולם המח"מ הכולל של הקרנות נותר עדיין סביב השנה וחצי.

כמה נקודות לסיום:

• הידיעות לפיהן הביקוש לרכישת דירות ירד באופן חד, הן חדשות לא טובות למדדים הקרובים בשל העובדה שדחיית רכישה (בהנחה שלא נעשתה לצרכי השקעה אלא למגורים) תיצור ביקוש לדירות מושכרות.  כידוע, רכיב הדיור במדד נקבע על פי השינוי בשכר דירה ולא במחירה.

• לפני כמה שבועות הצבענו על התופעה שבה הבנקים שזכו במשבר לסיוע כספי של הממשל מנסים להחזיר את הכספים על מנת שלא יהיו כפופים למגבלות השכר שנקבעו עם קבלת הסיוע.  בנק אוף אמריקה (BAC) החזיר את כספי הסיוע לפני כחודש, בעיקר בעזרת הנפקה לציבור.  נחשו על איזה בנק נכתב השבוע שהבונוסים שהוא יחלק השנה שווים בגודלם לאלו שחילק ב 2007 ?

• בגלגול הבא תבקשו להיות בנקאים באמריקה. מקצוע מאוד מאוד רווחי.

הכותב הנו מנכ"ל אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ 

מחקר ועיבוד נתונים: ליאור יוחפז, מנהל השקעות קרנות נאמנות באפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ.

ניתוח הכלול בסקירה זו הנו למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה  של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בניתוח. הניתוח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד  ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.  אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
כתבות נוספות
האם הנגיד יעלה את הריבית?, 20/01/2010
מי אמר שהיחסים בין ישראל לארה"ב לא קרובים מתמיד?, 12/01/2010
ETP, 10/01/2010
בנק ישראל מחזיר לשגרה (אנחנו מאוד מקווים), 10/01/2010
מתי נפסיק לכתוב על האינפלציה?, 23/12/2009
מי יירד קודם ? הגירעון או הדירוג, 20/12/2009
צ'יינה מובייל, 1/12/2009
האם דובאי תגרום לשוק דובי? לא...בינתיים, 1/12/2009
אקסלון (EXC), 24/11/2009
אין סיכוי בסיכון, 24/11/2009
 Previous Page Next Page  [6]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.